Mushi

Om Mushi

Kön:Man
Ålder:36
Placeringsinriktning:
Bred inriktning i framförallt norden(industri,kläder,gru-
v,fastighet,råvaror mm).
Placeringsstrategi lång sikt:
Stabila bolag som levererar bra avkastning. både små och stora bolag är intressanta
Aktietips-SMS Info

Mushis vägg

Mushi

Vänner

22 sep, 18:36

Mushi och Rödeorm är nu vänner

STÄNG