Brolija

Om Brolija

Kön:Man
Placeringsinriktning:
Mining & Energi
Placeringsstrategi lång sikt:
Lithium, Sol, Nuclear
Placeringsstrategi kort sikt:
Ointressant
Övrigt:
"Det kraftfullaste vi har är ett hederligt handshake."
Aktietips-SMS1 medlem tar rygg på Brolijas portfölj

Aktietips-SMS

Följande medlemmar tar rygg på Brolijas portfölj:
Johan Didron

STÄNG
Mer info

Brolijas vägg

Brolija Både Denison Och Lightbridge har tagit del utav de ytterst positiva rörelserna på uranmarknaden. Japan pratar gott om kärnkraft, USA klubbar igenom nya reaktorer och Kina slutför på löpande band.

Brolijas bild

Brolija   28 feb, 17:54

Både Denison Och Lightbridge har tagit del utav de ytterst positiva rörelserna på uranmarknaden. Japan pratar gott om kärnkraft, USA klubbar igenom nya reaktorer och Kina slutför på löpande band.

Brolijas bild

Brolija   16 jan, 08:13

Dragloket Cameco visar styrka, vitalt för en uranium bull. Som människan beter sig idag finns två alternativ, det första är att sänka livskvaliteten, det andra är att expandera energitillförsel från kärnkraft. Har under en tid positionerat mig i Denison Mines samt Lightbridge Corp.

Brolijas bild

Brolija   11 dec, 11:10

Ett år senare, Gran Colombia åkte åt He**e*t**e under en roadtrip i USA omkring April 2013. Det blev en förlust, köpt på motsvarande dagens 9 cad och sålt vid omkring 6,5 cad. Såhär i efterhand användes pengarna bättre i Las Vegas.

Brolijas bild

Brolija   11 dec, 14:18

Ökar innehavet i Gran Colombia Gold, bolaget verkar ha kompetensen att vända driften till plus. Dessutom bubblar det höga volymer. En PFS är att vänta innan nyår, positivt? (Ja)

Brolijas bild

Brolija   26 sep, 17:45

Lägger mig kortsiktigt i Gran Colombia Gold (GCM.T) tillsvidare

Brolijas bild

Brolija   26 sep, 17:44

Talison uppköpta för 6,50 cad

BarneyGumbles bild

BarneyGumble   26 okt, 22:16

Hälsning

STÄNG