Loptis

Om Loptis

Kön:Man
Ålder:27
Yrke:Studerar
Placeringsinriktning:
-
Placeringsstrategi lång sikt:
-
Placeringsstrategi kort sikt:
-
Övrigt:
-

Loptis vänner

Loptis har för närvarande
inga vänner

STÄNG