Carl-Axel Guldbrand

Om Carl-Axel Guldbrand

Kön:Man
Ålder:32
Yrke:Anställd
Placeringsinriktning:
Vill undvika att förlora pengar.
Placeringsstrategi lång sikt:
Mål att slå OMX30 varje år.

Carl-Axel Guldbrands foruminlägg

STÄNG