nbgt

Om nbgt

Kön:Man
Ålder:45
Yrke:Krögare
Placeringsinriktning:
Högrisk, Kort, Lång Minifutures
Placeringsstrategi lång sikt:

nbgts vänner

nbgt har för närvarande
inga vänner

STÄNG