Jacke 77

Om Jacke 77

Kön:Man
Ålder:43
Placeringsinriktning:
Långsiktigt
Placeringsstrategi lång sikt:
Indexfonder

Jacke 77s vänner

Jacke 77 har för närvarande
inga vänner

STÄNG