xela

Om xela

Kön:Man
Ålder:80
Yrke:flyg..Mecanik
Placeringsinriktning:
mit mål är att dryga utt pensionen,man får jobba försigtigt med ett antall bra aktie,har jämt varit enteresserad av ekonomi..
Placeringsstrategi lång sikt:

xelas vänner

xela har för närvarande
inga vänner

STÄNG