Stefan Kullenberg

Om Stefan Kullenberg Min aktiehandel bygger främst på en fundamental analys och jag fokuserar till stor del på analyser av små och medelstora bolag. De bolag jag investerar i ska efter en grundlig genomgång kännas attraktivt värderade av en eller annan anledning. Sen kan det variera från fall till fall om anledningen är p/e-talet, sett till risk/reward eller någon helt annan. Givetvis spelar även makroekonomiska händelser och till exempel trendanalyser in i mina investeringsbeslut, inte minst när det... Läs mer

Stefan Kullenberg

Min aktiestrategi
Min aktiehandel bygger främst på en fundamental analys och jag fokuserar till stor del på analyser av små och medelstora bolag. De bolag jag investerar i ska efter en grundlig genomgång kännas attraktivt värderade av en eller annan anledning. Sen kan det variera från fall till fall om anledningen är p/e-talet, sett till risk/reward eller någon helt annan. Givetvis spelar även makroekonomiska händelser och till exempel trendanalyser in i mina investeringsbeslut, inte minst när det gäller tajmingen av köp och försäljningar.

Jag vill gärna ha en stor variation av bolag i min aktieportfölj, dels vad gäller branscher men framförallt när det gäller i vilket skede bolagen befinner sig. Man skulle kunna dela in portföljen i tre ”underportföljer”:

Direktavkastningsportfölj – Bolag med starka balansräkningar som visar upp fina vinster och en bra direktavkastning redan idag. De behöver inte nödvändigtvis ha högt börsvärde, men ska kännas stabila och förväntas kunna fortsätta leverera vinster och utdelningar under flera år framöver.

Tillväxtportfölj – Bolag som är inne i eller förväntas ha en rejäl tillväxtperiod under kommande år. Vinsterna kan vara små eller obefintliga i dagsläget men omsättningen är stigande och sannolikheten är stor att det kommer leda till fina resultat inom en inte alltför avlägsen framtid.

Övrigt – Här kan till exempel ingå forskningsbolag och sk ”förhoppningsbolag” som kanske inte genererar vinster idag men där jag anser att potentialen är hög och förutsättningarna goda för att bolagen ska lyckas framöver.

Den totala aktieportföljen kommer alltid innehålla en bas av direktavkastande bolag och andelen forsknings- och förhoppningsbolag kommer aldrig att vara dominerande. Jag har vanligen relativt många innehav i min portfölj, något jag tycker är nödvändigt ur riskhänseende då andelen småbolag ofta är hög.

De flesta bolag i min portfölj är bolag jag kan tänka mig att äga under minst ett par år under rätt omständigheter. Det blir dock även en del affärer med betydligt kortare placeringshorisont, när jag hittar bolag som känns undervärderade på kort sikt.

Jag följer alla innehav (och ett antal potentiella innehav) aktivt, läser löpande information på diverse ekonomisajter och går gärna på kapitalmarknadsdagar och liknande när tillfälle ges. Jag uppdaterar löpande min syn på värderingen i bolagen i takt med att nyheter kommer in och börskurserna förändras. I praktiken innebär det att långt ifrån alla innehav kommer att behållas under flera år även om förutsättningarna för det fanns vid köptillfället.

Fond- och PPM-sparande
Eftersom min aktieportfölj normalt har en övervikt av småbolag brukar jag balansera upp det totala sparandet lite med hjälp av fond- och PPM-sparande. Där har jag därför vanligen en relativt stor andel breda aktiefonder och ofta någon blandfond eller annan typ av fond med lite lägre risk. Jag är aktiv även i mitt fond- och PPM-sparande och fokuserar här mycket på vilka marknader jag vill spara i och vilka förvaltare som ska få förtroendet att placera mina PPM-fonder.

Frekvens
Det kan bli flera affärer i veckan under till exempel rapportintensiva perioder, medan det i vissa perioder kan gå ett par veckor utan att jag gör förändringar i min portfölj. Det är därför svårt att säga något generellt om frekvensen på mina aktieaffärer, men jag är hela tiden aktiv i min förvaltning och följer utvecklingen i mina investeringar dagligen.

Min bakgrund
Aktieintresset har funnits där under större delen av mina 38 år, och de första aktierna köpte jag genom Aktieinvest redan som tonåring. Jag tog min civilekonomexamen i Lund och har jobbat som finansekonom i ca 10 år. Under min utbildning läste jag en del portföljvalsteori och skrev också ett par uppsatser inom aktierelaterade ämnen.

När jag inte sitter framför datorn och läser kvartalsrapporter utövar jag gärna diverse bollsporter eller ger mig ut en runda i de skånska skogarna med min sambo och plockar svamp. Genom åren har det beroende på tid och möjlighet varierat en del hur aktiv jag varit på aktiemarknaden och hur mycket tid jag lagt på investeringar, men jag har alltid följt med i utvecklingen på börsen och finansmarknaderna.

De senaste åren har tiden jag lagt på mina investeringar ökat väsentligt och i dagsläget lägger jag mer än hälften av min totala arbetstid på aktie- och fondförvaltning.Jag tycker det är fantastiskt roligt och intressant att läsa på om och sätta mig in i nya bolag i olika branscher och tillbringar gärna en kväll med att grotta ner mig i ett bolags årsredovisning och rapporter!

STÄNG

Har du frågor om Aktietips-SMS eller om Stefan Kullenbergs portfölj?
E-posta din fråga till: kundservice@aktieexperterna.se

Aktietips-SMS7 medlemmar tar rygg på Stefan Kullenbergs portfölj

Aktietips-SMS

Följande medlemmar tar rygg på Stefan Kullenbergs portfölj:
sk88, Martin V, Johan Didron, MatsNyberg, oakstream, lenap, jonatan

STÄNG
Mer info

Aktieportfölj

Fondportfölj PPM-portfölj
Aktieportfölj senaste veckan
-6,72%
Aktieportfölj

Totalt värde: 1 042 431 SEK

Du kan bara se aktieportföljen
om du tar rygg på Stefan Kullenberg

Ta rygg på expertLaddar...
Aktieportföljens avkastning
%SEK
1 vecka:-6,72-75 047
1 månad:-0,13-1 389
3 månader:2,7027 392
I år:-6,05 -67 127
1 år:40,99303 077
Sedan start:231,70728 164
(130101)

Medel till hög risk

Senast genomförda order

Orderhistorik visas bara för
de som tar rygg på experten..

Senaste foruminlägg

21-11-10 En av de abso...
21-11-10 Till en fondp...
21-11-10 Hej! Ja den s...
21-10-11 Försäljning i...
21-08-30 Kvartalsrappo...
21-06-29 Nanexas aktie...
21-06-08 Ja det var in...
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG