Mats Gessbo

Om Mats Gessbo

Kön:Man
Ålder:76
Yrke:Pensionär, fd revisor
Placeringsinriktning:
Bioteknilk, oftast långsiktig men tidvis day- och swingtrading
Placeringsstrategi lång sikt:
Se ovan!
Placeringsstrategi kort sikt:
Se ovan!

Mats Gessbos vänner

Mats Gessbo har 10 vänner

STÄNG