Urs Hofer

Om Urs Hofer Jag är född i Schweiz och bosatt i Finland. Jag är ursprungligen kemist och arbetade ett antal år som platschef för ett medelstort företag. Att arbeta för någon annan har dock aldrig passat mig. Därför arbetar jag sedan många år som egen företagare. Mitt bolag var från början en agentur och importföretag. En viktig del i min affärsstragi genom åren har varit att aldrig ta ut firmans vinst utan istället omedelbart placera vinsten i aktier och andra värdepapper. Detta har föranlett en... Läs mer

Urs Hofer

Jag är född i Schweiz och bosatt i Finland. Jag är ursprungligen kemist och arbetade ett antal år som platschef för ett medelstort företag. Att arbeta för någon annan har dock aldrig passat mig. Därför arbetar jag sedan många år som egen företagare. Mitt bolag var från början en agentur och importföretag. En viktig del i min affärsstragi genom åren har varit att aldrig ta ut firmans vinst utan istället omedelbart placera vinsten i aktier och andra värdepapper. Detta har föranlett en synergisk effekt på firmans avkastning genom avkastning både från värdepapper och direkt vinst. De senaste åren har firman utvecklats till ett rent förvaltningsbolag som förvaltar firmas aktier, fastigheter, företagsobligationer och andra räntepapper. Orsaken till förändringen är att det i dagens läge är mera lönsamt och mindre riskabelt att arbeta med kapital på finansmarknaden än att sätta ned pengarna i en klassisk verksamhet. Därtill behövde jag ingen personal längre. Bokföring och årsbokslut gör jag numera själv.

Jag har nu sysslat med aktiehandel i 17 år. Tack vare god avkastning från värdepapper har jag kunnat leva bra och hållit mig fri från skulder. Lyckligtvis har man haft möjligheten att hjälpa mitt barn och mina barnbarn och kunnat underlätta deras liv.

Min Aktiestrategi
Jag är en långsiktig investerare och ingen spekulant. Min placeringsinriktning är inte specifik utan beror helt på omständigheterna. Jag strävar efter långsiktig förmögenhetstillväxt också i dåliga tider. Min aktiestrategi är således att tänka långsiktigt och att ha en bred spridning för att minska risken. Huvudsakligen arbetar jag fundamentalt. Jag ser också på den tekniska analysen men den är inte avgörande för mig. Däremot tar jag stor hänsyn till trendutvecklingen. Jag aktualiserar portföljen hela tiden (aktiv portföljförvaltning) dock utan att göra onödiga köp/sälj transaktioner. Man bör komma ihåg att varje transaktion kostar i form av courtage samt att en stor del av försäljningsvinsten går till skatt. Jag använder cirka 6-10 timmar per dag att analysera den finansiella makro- och mikromarknaden. Jag genomför i snitt en affär var tionde dag, men jag lägger ner mycket tid åt att övervaka läget på mina aktuella innehav. För mig är inte tradingfrekvensen det viktigaste utan istället är kvalitén på mina innehav avgörande. Jag är mer aktiv när börsen är undervärderad och något mindre aktiv när börsen är övervärderad. Jag strävar alltid efter att kvitta försäljningsvinster med enstaka kursförluster för att slippa onödiga skatter. Min portfölj är för de som vill ha välbalanserad långsiktig tillväxt med låg risk.

Riktlinjer för lyckad aktiehandel
- När man handlar med aktier bör man inte köpa alla aktier på en gång utan istället successivt utspritt över tid, gärna vid rekyler. Det viktigaste med alla placeringar är nämligen timing.
- Man ska inte köpa aktier med pengar som man behöver. Man ska inte heller låna för att handla med aktier.
- Man ska köpa när kurserna är relativ låga och man ska köpa mycket när börsen kollapsar. Kollapser händer sällan men när det gör det ska man passa på.

OBS! Ska du ta rygg på Urs portfölj till 100%, dvs. köpa sälja samtliga aktier som Urs inhandlar, bör du ha ett bra courtageavtal och ett tillräckligt stort portföljvärde för att dina portfölj ska bli lönsam. Har du frågor kring courtage, Urs portfölj eller tjänsten Aktietips-SMS, tveka inte att kontakta kundservice.

E-post: kundservice@aktieexperterna.se

STÄNG

Har du frågor om Aktietips-SMS eller om Urs Hofers portfölj?
E-posta din fråga till: kundservice@aktieexperterna.se

Aktietips-SMS6 medlemmar tar rygg på Urs Hofers portfölj

Aktietips-SMS

Följande medlemmar tar rygg på Urs Hofers portfölj:
Martin V, lenap, Johan Didron, oakstream, MatsNyberg

STÄNG
Mer info
Aktieportfölj

Fondportfölj

Fondportfölj senaste veckan
0,00%
Fondportfölj

Totalt värde: 1 376 599 SEK

Du kan bara se fondportföljen
om du tar rygg på Urs Hofer

Ta rygg på expertLaddar...
Fondportföljens avkastning
%SEK
1 vecka:0,000
1 månad:6,5884 941
3 månader:7,5095 999
I år:6,30 81 538
1 år:26,39287 402
Sedan start:146,33802 985
(120801)

Senast genomförda order

Orderhistorik visas bara för
de som tar rygg på experten..

Senaste foruminlägg

21-02-20 De nämnda har...
21-02-19 Hej Tack för ...
20-07-28 ECB förlänger...
20-07-24 Bäst att undv...
20-05-30 Aktiekurserna...
20-05-21 Du har nog he...
20-03-24 Folk är permi...
Se alla inlägg
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG