wastegate

Om wastegate

Kön:Man
Ålder:64
Yrke:allt i allo
Placeringsinriktning:
småbolag
Placeringsstrategi lång sikt:

wastegates vänner

wastegate har för närvarande
inga vänner

STÄNG