Abo

Om Abo

Kön:Man
Ålder:78
Yrke:Pensionär
Placeringsinriktning:
Aktier och fonder
Placeringsstrategi lång sikt:
Räntefonder
Placeringsstrategi kort sikt:
Aktier

Abos vänner

Abo har för närvarande
inga vänner

STÄNG