Info om courtage

Innan du handlar med din verkliga portfölj bör du se över dina courtagekostnader. Handlar du ofta och i små volymer ökar courtagekostnaderna i relation till det satsade kapitalet. Väljer du att spegla din verkliga portfölj med ditt portföljvärde på AktieExperterna kan ett lågt portföljvärde därför innebära att dina courtagekostnader blir höga.