Aktietips-SMS Mer info

Tjänsten Aktietips-SMS riktar sig till dem som vill börja spara men saknar tillräckligt med tid eller kunskap om aktier och fonder. Aktietips-SMS gör det möjligt för vem som helst att ta rygg på andra profilers portföljer. Man kan välja att ta rygg på en kompis eller en expert. För att ta rygg på en kompis fordras det att profilen accepterar din Aktietips-SMS förfrågan. Först efter att profilen accepterat din förfrågan blir du en registrerad Aktietips-Kompis användare. Vill du ta rygg på en expert behöver du inte skicka en förfrågan utan tjänsten blir istället aktiverad med en gång.

Som Aktietips-SMS användare får du ett orderSMS så fort en förändring har skett i portföljen som du tar rygg på. Informationen i SMS:et innehåller information om aktie, aktiekurs och volym. Informationen i Aktietips-Expert är dessutom synkroniserad dvs. anpassad procentuellt efter din portföljs totala värde. Läs mer om orderSMS under punkt 3 nedan.

OBS! Du kan inte ta rygg på de som själva tar rygg på andra. Det är inte heller möjligt att ta rygg på andra samtidigt som någon tar rygg på dig.

Kom igång med Aktietips-SMS
1. Skapa en profil. Det är gratis att registrera en profil på AktieExperterna.se. När du skapat en profil kan du även diskutera aktier, fonder och övrig ekonomi med andra användare via våra forum.
2. Välj en en profils portfölj att ta rygg på
3. Ta emot sms och genomför order

1. Skapa en profil
Det är gratis att registrera en profil på AktieExperterna.se. När du skapat en profil kan du även diskutera aktier med andra användare via våra forum.

2. Välj en profils portfölj att ta rygg på
Du bör välja en profil som du har förtroende för och som du tror passar väl ihop med ditt aktiesparande. Vi rekommenderar att du väljer någon av våra experter men du kan också välja att ta rygg på en kompis portfölj. Om du väljer att ta rygg på en kompis portfölj bör det vara någon som du känner väl och som har god kunskap om aktier och fonder. Om du vill kan du ta rygg på flera profiler, men detta blir kostsammare och kräver fler egna beslut.

3. Ta emot sms och genomför order
När din expert eller din kompis lagt en order skickas ett ordersms till dig. Ordersms:et anger aktie, aktiekurs, antal och procent eller antal. Ett orderSMS kan t.ex. se ut så här:

Bengt-Erik Freiholtz säljer 100 st Ericsson B för 105kr/st. Synkronisering baserat på portföljvärdet 100 000kr motsvarar innehavet 50 st Ericsson B.

När du får ett ordersms bör du så fort som möjligt genomföra din verkliga order hos din mäklare. Ju längre du väntar desto större är risken att aktiekursen ändras. För bästa synkronisering på lång sikt bör du handla till marknadens senaste aktiekurs.

Välj lämplig profil att ta rygg på
Tanken med produkten Aktietips-SMS är att man ska överlåta strategier och krångliga analyser till våra experter, men det finns det ytterligare ett par frågor du behöver ta ställning till innan du väljer en profils portfölj att ta rygg på.

Risk
Eftersom det svänger mycket fram och tillbaka på börsen bör ditt mål med aktiesparandet vara att uppnå avkastning på lång sikt. Om du behöver pengarna på kort sikt bör du välja en expert som har en lägre riskprofil och inte berörs lika mycket av börsens svängningar. Aktier och fonder är förenat med risk. Därför bör du ställa dig frågan hur mycket du är beredd att satsa men också hur mycket du vågar riskera att förlora.

Tradingfrekvens
För dig som har stressiga vardagar rekommenderar vi en expert som tradar max en till två gånger per dag. Även om det bara tar någon minut att genomföra föreslagen order är det viktigt att det sker förhållandevis snabbt efter expertens utskickade ordersms. För dig som har internetuppkoppling nära till hands och har en flexibel vardag finns förutsättningar att synkronisera din portfölj med den mest flitige daytradingexperten.

Portföljvärden
Du som tar rygg på våra experter skall ange ett värde för aktieportföljen och ett värde för fondportföljen. Portföljvärdet ska motsvara det totala värdet på din verkliga portfölj. De löpande ordersms:en anpassas procentuellt efter ditt angivna portföljvärde. Därför är det viktigt att du uppdaterar portföljvärdet regelbundet. Innan du handlar med aktier på riktigt bör du se över dina courtagekostnader. Ett lågt aktieportföljvärde kan leda till höga courtagekostnader om du handlar ofta och enligt ordersms:en. Därmed bör du som har ett lågt portföljvärde ej ta rygg på en flitig daytrader. Tag gärna hjälp av denna courtageguide om du vill jämföra courtage hos olika aktiemäklare.

Betalning/Priser
Prenumeration av Aktietips-Expert betalas med bankkort/betalkort. Summan för kunds första betalning beräknas på antalet dagar som återstår av innevarande månad. Efter att den första betalningen genomförts kommer nästa månads prenumerationsbelopp dras från kunds konto den första bankdagen efterföljande månader. AktieExperterna accepterar endast betalning med Visa och Mastercard. Inga avgifter tillkommer vid betalning. Vid betalning ska kund uppge kortnummer, kortets sista giltighetsdatum och CVR-nummer. Betalningen hanteras av DIBS, som är PCI-certifierade. All korthantering sker krypterat (SSL). Efter första betalningen dras framtida betalningar automatiskt varje månadsskifte från det angivna betalkortet. Misslyckas dragningen genomförs en ny dragning 7 dagar senare. Går betalning inte igenom även vid det andra dragningstillfället, 7 dagar senare, avslutas tjänsten omgående. OrderSMS som skickas ut från experterna är kostnadsfria.

Betalning av Aktietips-Kompis sker per mottaget SMS. Betalning dras efter att kund samtyckt till betalning genom att besvara valideringsSMS:et som skickas ut i samband med registrering. Till varje mottaget SMS via Aktietips-Kompis dras 3 SEK via kunds mobiloperatör. Betalningen hanteras av Cellsynt AB.

För dig som vill att andra ska kunna ta rygg på din portfölj
- Du kan även låta andra användare ta del av utvecklingen i din aktieportfölj. Det enda du behöver göra är att registrera en profil på AktieExperterna.se och sedan skapa en fiktiv portfölj som är en spegling av din verkliga portfölj hos din aktiemäklare.
- Om du valt att låta någon ta rygg på din portfölj kommer också dina kapitalvärden att synliggöras för profilen.
- När du lagt en order får dina "anhängare" ett sms som visar vilken aktie de ska köpa eller sälja, till vilket aktiekurs du handlat för samt procentuellt antal.
- Du har rätt att när som helst säga upp och avsluta din användning av Aktietips-Kompis. Vid en uppsägning av Aktietips-Kompis upphör användandet av tjänsten omedelbart.
- Det är inte möjligt att ta rygg på andra samtidigt som någon tar rygg på dig. Om någon redan tar rygg på din portfölj men du vill ta rygg på någon annan måste du först avsluta befintliga prenumerationer.
- De sms:en som skickas ut kostar 3 kr per styck för dina anhängare. För att kostnaden inte ska bli för hög har vi infört en spärr som tillåter max tio SMS per dag. Nästkommande order informeras kostnadsfritt via epost.
- När du låter andra ta rygg på din portfölj vilar ett ansvar på dig. Anhängare till din portfölj förlitar sig på dig och kanske tom investerar pengar efter dina anvisade ordersms. Var därför noggrann med att kommunicera ut korrekta och rättvisa uppgifter till dina anhängare.

För dig som vill ta rygg på flera användares portföljer
Väljer du att ta rygg på flera användare bör du tänka på att informationen i ordersms:en från en profil inte tar hänsyn till att du även tar rygg på andra profiler. Infon är därmed individanpassad och det blir därför svårt att synkronisera med flera profiler fullt ut med hjälp av funktionen ktietips-SMS.