Aktietips-Expert

Du får tillgång till experter som:

  • agerar oberoende och inte styrs av utomstående intressen.
  • har lång erfarenhet och god kompetens inom aktiehandel och fondhandel.
  • dagligen arbetar med sin portfölj. Med arbete avses orderläggning
    och orderuppdatering, analysering samt kommunikation med anhängare.

Du får även tillgång till:

  • din experts privata forum.
  • en kundgaranti som innebär att du får prenumerationspengarna tillbaka om din expert inte slår index. För mer information om kundgarantin klicka här.

Experterna styrs även av dessa policyregler

  • Innehavstiden för experternas införskaffade aktier och fonder ska överstiga minst en dag.
  • OrderSMS ska skickas ut till anhängarna inom två minuter efter varje orderavslut.
  • Expertportföljerna och alla utskickade order ska spegla verkligheten och verkliga pengar.

Aktietips-Expert är helt gratis första månaden. Utskicken för orderSMS är kostnadsfria under hela prenumerationen. Betalning sker med Mastercard eller VISA. Aktietips-Expert är avdragsgillt i deklarationen Läs mer.

En bild på våraexperter

OBS! Du får 100kr i
rabatt per månad
om du väljer minst
fyra experter!

StängMer info om Aktietips-SMS