PetroGrand

PetroGrand Bevaka tråd

Startad av Daniel Ågren

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Daniel Ågrens bild

Då har även jag tagit position i Petrogrand om än något sent. Jag vet att många här ägt aktien en tid och nu har även jag entrat Petro-gänget. Det finns några saker som gör att jag fattat tycke för aktien.

* Kassan som motsvarar nästan 10 SEK per aktie fullt utspätt vilket bör begränsa fallhöjden något vid eventuellt negativt utfall av borrningarna.

* De tre ryska nyförvärven till bolaget.

* Den höga potentialen vid positivt utfall vid en eller flera av borrningarna.

* Bra storägare.

Det finns mängder med matnyttigt skrivet här:

http://www.redeye.se/bolag/petrogrand/community

//Danne

Daniel Ågrens bild

Daniel Ågren skrev 13 mar, 18:03

Ingår optionsavtal med Geogroup.

http://di.se/Default.aspx?pid=1376774__TelegramPageProvider&epslanguage=...

Är det bra för aktieägarna i Petrogrand?

mvh

Daniel Ågrens bild

Saxat från Ava forum med lite uppskattningar om när vi kan vänta oss resultat av borrningar:

"Detta är mitt försök till att sia om när vi kan tänkas få PM om hur borrningarna går på Nizhnepaninsky och Muromsky-2, men först krävs lite bakgrundshistorik!

Petrogrand hade under våren planerat att genomföra 3 borrningar varav den 17e februari påbörjades den första borrningen på Yuzhno-Nazinskaya strukturen på licensen Nizhnepaninsky med brunn N-232. Den 6e mars påbörjades den andra borrningen på Nizhnepaninsky, fast på strukturen Ambarskaya med brunn N-6.

http://www.petrogrand.se/sv/verksamhet/nizhnepaninsky

Bara dagen efter släpper man PM om att man påbörjat den tredje och sista borrningen på Muromsky-2 med brunnen Ragozinskaya N-3.

http://www.petrogrand.se/sv/verksamhet/muromsky-2

Om vi vänder oss tillbaka till Kapitalmarknadsdagen (s.16) så kan vi redan här se vilka nivåer man trodde sig kunna finna oljereserver på Nizhnepaninsky.

På strukturen Yuzhno-Nazinskaya väntade man sig kunna påträffa oljereserver på 1850, 2200, 2250 samt 2400 meters djup (Brunn N-232) och på Ambarskaya väntade man sig kunna påträffa oljereserver på 2050, 2450 samt 2500 meters djup (N-6).

http://conference.rencap.com/PastEvents/2011/Moscow/Materials/materials/...

Sedan dess har man ökat på reserverna enorm från 8,7 miljoner ton (65 miljoner fat) till 54,8 miljoner ton (411 miljoner fat).

http://ir.petrogrand.se/releasedetail.cfm?ReleaseID=644922

Under dessa undersökningar som man genomförde under 2011 måste man påträffat olja (vilket reservuppdateringarna tyder på) på djupare nivåer än vad som tidigare hade räknats på, eftersom Brunn N-232 ska borra ned till 2800 meters djup, men tidigare har man inte sett oljereserver djupare än 2400 meter.

http://ir.petrogrand.se/releasedetail.cfm?ReleaseID=649859

Samma gäller på ambarskaya (Brunn N-6) då man tidigare sett reserver på 2500 meters djup men ska nu ned till 3050 meters djup.

http://ir.petrogrand.se/releasedetail.cfm?ReleaseID=654697

Tyvärr så har man inte släppt några uppgifter om Muromsky-2, men vi vet att dem ska borra ned till 2600 meters djup. I samtliga brunnar (N-232, N-6 och N-3) ska man borra genom lagren: Krita, Jura, Vittrad berggrund och Paleozoikum.

http://ir.petrogrand.se/releasedetail.cfm?ReleaseID=654948

Den första borrningen på Nizhnepaninsky ser ut att ha väldigt stora möjligheter då vi, enligt min bedömning har minst 5 möjliga nivåer där vi kan på träffa olja på djupen 1850, 2200,2250, 2400 samt mellan 2400-2800 (varför annars borra vidare? Oklart om det är flera nivåer på denna nivå då inga uppgifter lämnats.)

Samma gäller N-6 brunnen där vi har lagren 2050, 2450, 2500 samt mellan 2500 - 3050 (även här oklart hur många nivåer som detta kan gälla men det är ju i alla fall minst 4 chanser att påträffa olja i denna brunn).

Det vi dock vet är att man: "Vi planerar att utföra omfattande tester under och efter borrning och beräknar att tiden för borrningen".

Om gör två spekulationer för att gissningsvis kunna förutspå när vi kan väntas få PM om brunn N-232 samt N-6 (N-3 borde följa samma takt som N-6 då borrstarten skiljde sig med en dags mellanrum).

Alternativ 1: Man borrar dygnet runt och bör nå 45 meter om dagen.

Alternativ 2: Man borrar bara måndag - fredag och bör nå 45 meter om dagen.

-----------------

Alternativ 1 N-232:Sedan borrstart så är det 26 dagar sedan, vilket borde innebära att borde innebära att vi är omkring på 1170 meters djup idag. Vi bör nå första nivån (1850) efter 41 dagar eller den 28e mars. Den andra nivån når vi ungefär efter 49 dagar, vilket innebär 5e april och 6e april bör vi vara nere på den tredje nivån. Den fjärde nivån bör vi nå efter 54 dagar vilket skulle då bli 10e april för att mellan 10e april och 18e april nå den femte och sista lagret.

Alternativ 2 N-232: Sedan borrstart så är det 26 dagar sedan, men det är enbart 18 dagar som man borrningen har varit i gång och vi skulle i så fall idag ligga på 810 meters djup. Den 13e april borde man nå första nivån där man kan finna olja. Den 24e april borde man nå den andra nivån och den 25e borde man nå den tredje nivån. Den fjärde nivån skulle nås kring 2a maj och mellan 2a maj och 17e för att nå sista nivån.

Då Alternativ överstiger 60-70 dagar som PMet sa att det skulle ta kan man med 99 % säkerhet räkna bort att de jobbar måndag-fredag utan istället kör enligt alternativ 1.

Alternativ 1 N-6: Sedan borrstarten så är det 8 dagar sedan, vilket skulle ge oss ett djup på 360 meter. Den 19e april bör vi nå 2050 meters djup och nå den första nivån av oljereserver efter 46 dagar. Efter 55 dagar eller 28e april bör vi nå den andra nivån och den 29e bör vi nå den tredje nivån av oljereserver. Den fjärde nivån sker mellan 55 - 68 dagar , vilket innebär 29e april och 12e maj.

Om vi summerar dem i ordning så skulle vi få denna period (på ett ungefär) att kunna nå nivåer som ska ge oss visning om hur det går för Petrogrands borrningsprogram!

1: 28e mars - Nivå 1 på N-232
2: 5e april - Nivå 2 på N-232
3: 6e april - Nivå 3 på N-232
4: 10e april - Nivå 4 på N-232
5: 10-18e april- Nivå 5 på N-232
6: 19e april - Nivå 1 N-6
7: 28e april - Nivå 2 N-6
8: 29e april - Nivå 3 N-6
9: 2a maj- 17e maj Nivå 4 N-6

//Xenofex
"

Daniel Ågrens bild

Intressant från BS

Chefen för tillsynsmymdigheten i tomsk där Petrogrand borrar har försagt sig indirekt att Petrogrand hittat olja!

Han säger till en lokal tidning igår att man hittat olja och gas runt licenserna 59 och 60 som skall ut på aktion under året. Det finns bara en aktör som borrar intill licenserna 59 och 60 och det är Petrogrand.

www.70rus.org/more/15757/

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Köpsignal i PetroGrand , nästa motstånd 22 kronor , starkt köp.


Petrogrand AB har fallit tillbaka mot golvet i en stigande trendkanal. Vidare uppgång indikeras och dagens kursnivå kan vara en god ingångskurs. Aktien har brutit upp genom motståndet vid ca 17.30 kronor och vidare uppgång är därmed signalerad. Positiv volymbalans, dvs. hög omsättning under dagar med uppgång och låg omsättning under dagar med nedgång, stärker aktien på kort sikt. Aktien anses totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt

Vad tror ni ang Petrogrand det dumpas ut en massa aktier ifrån car b.la och känns som det är omöjligt att komma över 17 och pressas hela tiden ner. Känner ni andra för kommande i denna aktie. Ska man vikta över till africa ist eller stanna kvar? Säger ni experter om det? Ska man ligga med fast väldigt liten post eller vågar man ha typ 10 % av portföljen i denna..

Experten Bos bild
aktieexpert

Richard79 skrev 17 apr, 17:04

Vad tror ni ang Petrogrand det dumpas ut en massa aktier ifrån car b.la och känns som det är omöjligt att komma över 17 och pressas hela tiden ner. Kä...
Pil nerSe hela citeringen

Richard79 skrev 17 apr, 17:04

Vad tror ni ang Petrogrand det dumpas ut en massa aktier ifrån car b.la och känns som det är omöjligt att komma över 17 och pressas hela tiden ner. Känner ni andra för kommande i denna aktie. Ska man vikta över till africa ist eller stanna kvar? Säger ni experter om det? Ska man ligga med fast väldigt liten post eller vågar man ha typ 10 % av portföljen i denna..

Det är konstigt att Petrogrand är så passa trög som aktien när borr resultat kommer i närtid och oljepriset är högt samt en allmän positiv börs åtminstånde idag.

Samtidigt går Africa Oil starkt så jag kan förstå tanken med att vikta över lite till Africa Oil.

Petrogrands borr resultat kommer inom en mycket nära framtid och vid ett positivt besked så blir det givetvis en mycket fin uppgång i Petrogrand så det kan kännas dumt att sälja nu.

Jag kommer behålla mina aktier i Petrogrand och hoppas på ett positivt besked med det är givetvis ett risktagande så jag skulle inte vilja ha mer än 10% av portföljen i Petrogrand.

Experten Bos bild
aktieexpert

Richard79 skrev 17 apr, 17:04

Vad tror ni ang Petrogrand det dumpas ut en massa aktier ifrån car b.la och känns som det är omöjligt att komma över 17 och pressas hela tiden ner. Kä...
Pil nerSe hela citeringen

Richard79 skrev 17 apr, 17:04

Vad tror ni ang Petrogrand det dumpas ut en massa aktier ifrån car b.la och känns som det är omöjligt att komma över 17 och pressas hela tiden ner. Känner ni andra för kommande i denna aktie. Ska man vikta över till africa ist eller stanna kvar? Säger ni experter om det? Ska man ligga med fast väldigt liten post eller vågar man ha typ 10 % av portföljen i denna..

Bo Eloff skrev 17 apr, 17:04

Det är konstigt att Petrogrand är så passa trög som aktien när borr resultat kommer i närtid och oljepriset är högt samt en allmän positiv börs åtmins...
Pil nerSe hela citeringen

Bo Eloff skrev 17 apr, 17:04

Det är konstigt att Petrogrand är så passa trög som aktien när borr resultat kommer i närtid och oljepriset är högt samt en allmän positiv börs åtminstånde idag.

Samtidigt går Africa Oil starkt så jag kan förstå tanken med att vikta över lite till Africa Oil.

Petrogrands borr resultat kommer inom en mycket nära framtid och vid ett positivt besked så blir det givetvis en mycket fin uppgång i Petrogrand så det kan kännas dumt att sälja nu.

Jag kommer behålla mina aktier i Petrogrand och hoppas på ett positivt besked med det är givetvis ett risktagande så jag skulle inte vilja ha mer än 10% av portföljen i Petrogrand.

Nu kom ett pressmeddelande från Petrogrand.

Petrogrand har hittat fynd av kolväten i brunn N-232 på Nizhnepaninsky licensområde och spår av kolväten i brunn Zapadno-Ambarskaya-6 på nizhnepaninsky licensområde.

På båda kommer fortsatta tester att krävas för att dels bestämma kvaliten på reservoaren, dels bestämma om det är kommersiella volymer.

Vidare framgår att brunnen Ragosinskaya-3 på Muromsky-2 licensområde kommer att bli försenad jämfört med den initiala uppskattningen.
Borrdjupet på brunnen Ragosinskaya-3 uppgår till cirka 1480 meter. Bolaget har ännu inte nått de första målnivåerna och har därför inga borresultat att meddela.

Det framgår av ett pressmeddelande.

thetiass bild

Richard79 skrev 17 apr, 17:04

Vad tror ni ang Petrogrand det dumpas ut en massa aktier ifrån car b.la och känns som det är omöjligt att komma över 17 och pressas hela tiden ner. Kä...
Pil nerSe hela citeringen

Richard79 skrev 17 apr, 17:04

Vad tror ni ang Petrogrand det dumpas ut en massa aktier ifrån car b.la och känns som det är omöjligt att komma över 17 och pressas hela tiden ner. Känner ni andra för kommande i denna aktie. Ska man vikta över till africa ist eller stanna kvar? Säger ni experter om det? Ska man ligga med fast väldigt liten post eller vågar man ha typ 10 % av portföljen i denna..

Bo Eloff skrev 17 apr, 17:04

Det är konstigt att Petrogrand är så passa trög som aktien när borr resultat kommer i närtid och oljepriset är högt samt en allmän positiv börs åtmins...
Pil nerSe hela citeringen

Bo Eloff skrev 17 apr, 17:04

Det är konstigt att Petrogrand är så passa trög som aktien när borr resultat kommer i närtid och oljepriset är högt samt en allmän positiv börs åtminstånde idag.

Samtidigt går Africa Oil starkt så jag kan förstå tanken med att vikta över lite till Africa Oil.

Petrogrands borr resultat kommer inom en mycket nära framtid och vid ett positivt besked så blir det givetvis en mycket fin uppgång i Petrogrand så det kan kännas dumt att sälja nu.

Jag kommer behålla mina aktier i Petrogrand och hoppas på ett positivt besked med det är givetvis ett risktagande så jag skulle inte vilja ha mer än 10% av portföljen i Petrogrand.

Bo Eloff skrev 17 apr, 18:04

Nu kom ett pressmeddelande från Petrogrand.

Petrogrand har hittat fynd av kolväten i brunn N-232 på Nizhnepaninsky licensområde och spår av kolväten...
Pil nerSe hela citeringen

Bo Eloff skrev 17 apr, 18:04

Nu kom ett pressmeddelande från Petrogrand.

Petrogrand har hittat fynd av kolväten i brunn N-232 på Nizhnepaninsky licensområde och spår av kolväten i brunn Zapadno-Ambarskaya-6 på nizhnepaninsky licensområde.

På båda kommer fortsatta tester att krävas för att dels bestämma kvaliten på reservoaren, dels bestämma om det är kommersiella volymer.

Vidare framgår att brunnen Ragosinskaya-3 på Muromsky-2 licensområde kommer att bli försenad jämfört med den initiala uppskattningen.
Borrdjupet på brunnen Ragosinskaya-3 uppgår till cirka 1480 meter. Bolaget har ännu inte nått de första målnivåerna och har därför inga borresultat att meddela.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Hur tolkar ni detta PM, positivt/negativt?

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Petro Grand (F d Malka Oil) En dubblingskandidat för 2011

skrev jag i en analys 2011-03-02 sedan fyllde jag på med en länk till Privata affärer 2011-11-10,

PetroGrand , börsens billigaste aktie ?

Motiverad kurs 115 kronor

www.privataaffarer.se/articles/2011/10/26/koptips-rabatterad-olja/


Nu är vi en bit på väg , 3 nivåer med bevisade kolväten i en av världens främsta oljedistrikt med fin oljekvalitet på alla grannlicenser . Borrningen har nått måldjup på 2 800 meter. De
konstaterade spåren av kolväten kräver dock fortsatta tester, bland annat kommer loggningar och produktionstester göras på flera nivåer för att dels kunna bestämma kvalitén på reservoaren, dels bestämma om det är kommersiella volymer.
Ser ju mkt bra ut.. men sak i sänder , aktien .. jag gissar upp mot 22-23 alltså ca 20-25% upp i morgon..

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG