Josab Water Solutions AB - Från förhoppningsbolag till möjlig 10-dubbling på 1-3 års sikt

Josab Water Solutions AB - Från förhoppningsbolag till möjlig 10-dubbling på 1-3 års sikt Bevaka tråd

Startad av H2O

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

H2Os bild

Nu börjar det bubbla om JOSAB och för mig är detta ett självklart case som ingen borde missa.

Jag har följt detta bolag och ägt aktien av och till sedan 2013. Köpt när jag trott och tyckt att kursen varit motiverad och sålt när det varit för många frågetecken och omotiverad kurs.

Som jag ser det håller bolaget på att övergå från att vara ett förhoppningsbolag till att tjäna pengar på riktigt och samtidigt ha en enorm tillväxtpotential på en av världens största marknader.

Bolaget säljer ekologisk vattenrening med egen mineral. Tekniken kan installeras i allt från ”vattenkiosker” till stora reningsverk.
http://www.josab.com/

Just nu har dom ordrar på 300-500 vattenkiosker i Indien. Myndigheterna i Indien köper maskinerna under BOO (build own operate) kontrakt som löper 5-7 år. Det betyder att myndigheterna inte betalar något för maskinen up-front utan betalar genom att dela intäkten på försäljningen. Myndigheterna står för marken och rå-vattnet. JOSAB ställer dit en maskin och sköter underhåll. Vid avtalets slut äger JOSAB maskinen. Eftersom myndigheterna ser maskinerna som en del av infrastrukturen är det troligt att kontrakten förlängs vid avtalets slut. Man kan säga att det är myndigheterna som ställer ut maskinen och JOSAB står för tekniken. BOO upplägget gör det väldigt enkelt för myndigheterna i Indien att beställa vattenkiosker eftersom dom inte behöver ”betala” något för dom.

Av de 300-500 beställda maskinerna är 190 redan utställda och börjar nu visa intäkter.
Myndigheterna är så pass nöjda med maskinerna att dom redan nu pratar om utökningar (snack om 400 maskiner till).
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2018/03/01/josab-internat...

Indien har en befolkning på 1,2 miljarder och består av 29 delstater.
Josab har fått ordrar från delstaterna:
• Kerala som har en befolkning på drygt 33 miljoner.
• Rajasthan med en befolkning på 68 miljoner
• Telangana med en befolkning på 35 miljoner.
• Maharastra med en befolkning på 114 miljoner.
I befolkningsmängd räknat på totalen så är det som att få ordrar från Tyskland, Frankrike, Spanien och Storbritannien.

JOSAB presenterade på Aktiespararnas Småbolagsdag 2018-06-11.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3522&v=6UbUD33kJ1U
Börjar 2:13:00 in.

Där säger JOSABs VD att han förväntar sig att bolaget går med vinst redan 2018.
https://www.svd.se/bors/news_detail.php?newsid=40312418-b610-4f6f-b669-5...


JOSAB har även ingått ett avtal med GGDC som är en stor aktör i Kina.

…”GGDC arbetar som rådgivare till China Development Bank Capital"...
Avtalet med Global Green Development Capital China Co. Ltd (GGDC), syftar till att få JOSABs produkter godkända av den statliga vattenmyndigheten. GGDC har redan verifierat JOSABs produkter och JOSAB tror att dom kan få ett myndighetsgodkännande inom 6 månader.
…”GGDC arbetar som rådgivare till China Development Bank Capital med fokus på hållbara teknologier inom områdena vatten, energi samt transport. Inom ramen för det statliga ”Country Lifestyle for Urban Residents Initiative”, som syftar till att möta framtida behov hos ca 600 miljoner medelklasskineser boendes på landsbygden samt i förorterna, arbetar GGDC med att identifiera lämpliga teknologier för vattenrening i samarbete med Chinese Ministry of Water Resources.”…
…”- GGDC skall medverka till att ett testavtal signeras mellan Josab och Ministry of Water Resources gällande ett officiellt testprojekt av Josabs ekologiska AqualiteTM baserade vattenreningsteknologi.
- GGDC skall medverka till att ett licensavtal tecknas med en lämplig affärsutvecklingspartner i Kina, gällande Josabs ekologiska AqualiteTM baserade vattenreningsteknologi, inkluderande ett inköpsavtal av AqualiteTM.
Ersättningen för uppdraget är fördelat på en ”project management fee” som erläggs vid avtalets undertecknande, samt en ”success fee” som utgår först när samtliga ovanstående huvudpunkter är uppfyllda.”…

https://www.aktietorget.se/nyheter/nyheter/?id=45203&publisher=-1
http://www.ggdcinternational.com/Med allt ovan i åtanke skulle jag inte bli överraskad med en kurs på det femdubbla inom ett år och tiodubbla på tre år.

Om det inte framgår tydligt så äger jag aktien själv.

// H2O

H2Os bild

Kommer det en order från Serbien snart?

JOSAB har deltagit i ett pilotprojekt gällande vattenrening i Serbien. Testerna har varit lyckade och nästa steg i projektet är att den serbiska staten genomför tester för att verifiera tekniken, vid lyckade test erhålls en licens, innan utrustningen kan kopplas till det kommunala vattennätet. Statens tester beräknas vara klara under senare delen av augusti.

https://www.aktietorget.se/nyheter/nyheter/?id=45510

Testerna som JOSAB nu gjort visar att man kan rena kraftigt arsenikförorenat vatten till att vara under gränsen för drickbart vatten. I Serbien och Balkan är problemet med Arsenik i grundvattnet omfattande. I Serbiens Vojvodina provins beräknas mer än 630 tusen människor vara drabbade.

http://www.balkaninsight.com/en/article/toxic-taps-arsenic-in-water-stir...

På en global nivå beräknar WHO att minst 140 miljoner människor i 50 länder är drabbade.

http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/arsenic

__

Norbert Udvardi, VD, Josab Hungary Kft., säger att ”pilotprojektet har gått väldigt bra, och att testerna visar att tekniken klarar rening av höga halter med arsenikhaltigt vatten. I många delar av Östeuropa är detta ett stort problem varför vi nu kan nu gå vidare och marknadsföra tekniken på andra marknader”.

Johan Gillgren, VD, Josab Water Solutions AB, säger att ” denna produkt breddar Josabs ekologiska teknikportfölj, och kommer att marknadsföras på alla marknader där Josab är verksamma, då arsenikproblemet finns i alla världsdelar”.

__


/H2O

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

JOSAB . Har sett så många fantastiska bolag som aldrig blivit mer än just ett fantastiskt bolag. Aktien har varit noterad i tio år och gjorde ett ryck under 2014 upp till 16,70 för att sedan ramla ned igen till normalnivån runt 3 kronor. Nu när bolaget har bränt pengar och nyemissioner i tio års tid så känns det vanskligt att köpa en lottsedel inför en förväntad korrigering på Börsen .

H2Os bild

Josab Water Solutions har fått en officiell förfrågan från Kinas ministerie för vattenresurser.

Jag håller inte med Bengt-Erik om att det är en lottsedel. För egen del överväger Reward kraftigt Risk.

Jag vidhåller att jag tror att det är värt att omvärdera detta bolag om inte annat hålla kontinuerlig koll på utveckling/PM etc.

”Josab Water Solutions har fått en officiell förfrågan att delta i ett testprojekt som organiseras av Beijing Win Fortune Technology och Global Green Development Capital China i samarbete med "Rural Drinking Water Safety Center", en del av ministeriet för vattenresurser, för den kinesiska landsbygden.”

https://www.avanza.se/placera/telegram/2018/08/24/josab-water-solutions-...


”Josab kommer under tiden fram till testet att förhandla om ett MoU med Beijing Win Fortune Technology Co. Ltd, för att lägga grunderna för ett eventuellt framtida samarbete förutsatt lyckade tester i Kina. Målsättningen är senare att komma fram till ett licensieringsavtal mellan parterna, initialt för den kinesiska marknaden.”..

Den ev. framtida partnern är ingen liten skutt.

..."Beijing Win Fortune Technologt Co. Ltd, ... Bland välkända projekt som företaget slutfört, eller ansvarar för, är olympiastadion för Beijings olympiska spel 2008, de olympiska parkernas vattensystem... Kina. Bolaget har även deltagit i designen av vattensystem för staden XiongAn, den planerade nya huvudstaden i Kina."...

https://www.spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter/nyhets-a...

Som sagt, mitt råd är att läsa in er på bolaget och bevaka det noga.

/H2O

H2Os bild

Potentiellt kursdrivande nyheter börjar hopa sig i pipelinen (se tidigare inlägg) samtidigt som ett kontinuerligt kassaflöde finns och utökas kontinuerligt (vattenkioskerna i Indien).

Det var nog många (som följer bolaget) som trodde att ”Afrika spåret” var dött, men så plötsligt händer det. PM om ”shortlist upphandling” gällande rening på fem borrhål. Som vid affär förmodligen själv kommer täcka stor del av företagets totala kostnader under 2019.

Besked om vem som vinner upphandlingen väntas om 90 dagar.

Reningen gäller främst järn och mangan som är naturligt förekommande och ett stort problem i Etiopien och många andra delar av Afrika.

https://www.avanza.se/placera/telegram/2018/09/20/josab-josab-deltar-i-u...

Som sagt, tror att det är värt att läsa in sig på företaget och bevaka det.

Trevlig helg och lycka till!

H2O

H2Os bild

Analyst Group har publicerat en analys av Josab samt en intervju med Josabs VD Johan Gillgren, i intervjun ger han bland annat tre anledningar till varför Josab är en bra investering idag.

Analysen hittar ni här:
https://analystgroup.se/analysis/josab/

Se intervjun,
https://www.youtube.com/watch?v=fUkIzc8IrLI

Analysen i korta drag:
Bullcase ger en riktkurs på 6,2 kr vid utgången av 2018.
Basecase ger en riktkurs på 3,9 kr vid utgången av 2018.
Bearcase ger en riktkurs på 1,3 kr vid utgången av 2018.


Som jag nämnt tidigare, jag tror att det finns en väldigt stor uppsida i detta bolag och med tanke på det tror jag det är värt att läsa in sig på bolaget och bevaka det noga.

För transparensens skull, jag äger aktien själv.

//H2O

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Enligt torsdagens Spotlightanalys fortsatt kursnedgång förväntas 2,60 nästa


Länk: https://youtu.be/hr_u_6Lw3cI

H2Os bild

Bengt-Erik Freiholtz skrev 21 okt, 19:10


Enligt torsdagens Spotlightanalys fortsatt kursnedgång förväntas 2,60 nästa


Länk: https://youtu.be/hr_u_6Lw3cI

Ja du Bengt-Erik. Man kan vara skeptisk/negativ till ett bolag/aktie, men att förespråka teknisk analys (Spotlightanalysen) på företag som är i denna fas, tycker i alla fall jag, är irrelevant. Teknisk analys baseras på kursrörelser och handelsvolymer… (Kan villigt erkänna att jag inte är särskilt förtjust i teknisk analys av någon typ av företag :)

Däremot tror jag kursens väl och ve är avhängd av positiva nyheter. I avsaknad av dessa kommer kursen gå ner över tid.

I och med vad bolaget lyckats med hittills samt vad dom har i pipen (se tidigare inlägg), så överväger reward kraftigt risk för mig. Därför förespråkar jag att man läser in sig på bolaget. Tror man, som jag, att en positiv nyhet kan generera ett hopp i kursen kan det vara värt att bevaka företaget så att man är med om/när det händer.

Jag vill betona att detta är en aktie med hög risk/reward och därför inte passar allas risktolerans/investeringsstrat-
egi.

För egen del är den här aktien är ett wild-card som jag har kryddat min portfölj med. Mitt innehav utgör <10% av min portfölj. Jag är inläst på bolaget, bevakar det kontinuerligt och kan snabbt öka/minska innehavet vid behov.

//H2O

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Teknisk analys är som du själv skriver en summering av tillgång och efterfrågan . Om nu vi har en presumtiv investerare så kanske det kan vara bra att veta när det är dags att köpa , runt 2,60 .

Passeras den kursen så kan nästa som du skriver i sämsta fall vara 1,30 . Känns inte så pålitligt att gå in i aktien på dagens nivå .
Ser man på historiken så har aktiens kurs gått från 17,50 ned till 2,70 , så det finns ingen som ligger med vinst i aktien och säkert många missnöjda som vill ut så snart aktien går upp en tio öring eller två .

P/S talet är 143 alltså värderas varje omsättningskrona , inte vinsten , 143 gånger. Säkert ett fantastiskt bolag , men tyvärr så har jag sett många fantastiska bolag dö ut utan omsättning .

H2Os bild

Bengt-Erik Freiholtz skrev 2 nov, 03:11

Teknisk analys är som du själv skriver en summering av tillgång och efterfrågan . Om nu vi har en presumtiv investerare så kanske det kan vara bra att...
Pil nerSe hela citeringen

Bengt-Erik Freiholtz skrev 2 nov, 03:11

Teknisk analys är som du själv skriver en summering av tillgång och efterfrågan . Om nu vi har en presumtiv investerare så kanske det kan vara bra att veta när det är dags att köpa , runt 2,60 .

Passeras den kursen så kan nästa som du skriver i sämsta fall vara 1,30 . Känns inte så pålitligt att gå in i aktien på dagens nivå .
Ser man på historiken så har aktiens kurs gått från 17,50 ned till 2,70 , så det finns ingen som ligger med vinst i aktien och säkert många missnöjda som vill ut så snart aktien går upp en tio öring eller två .

P/S talet är 143 alltså värderas varje omsättningskrona , inte vinsten , 143 gånger. Säkert ett fantastiskt bolag , men tyvärr så har jag sett många fantastiska bolag dö ut utan omsättning .

Ja TA använder sig av historien för att förutse framtiden. Därför vidhåller jag att det är irrelevant för ett bolag som är i denna fas.

Jag är övertygad om att det som kommer ev. driva kursen substantiellt uppåt/neråt är PM. Uteblir dessa kommer kursen gå ner över sikt. Kommer det en positiv/negativ PM så kan du skrota den tekniska analysen därför att aktiens värde med stor sannolikhet kan dubbleras eller halveras. Värdet av att överhuvudtaget ta en TA i beaktande blir då meningslös.

Jag tycker inte någon ska köpa aktien utan att själv göra en egen bedömning. Det enda jag förespråkar är att man läser in sig på bolaget. Tror man, som jag, att en positiv nyhet kan generera ett hopp i kursen kan det vara värt att bevaka företaget så att man är med om/när det händer.

Analyst Group har publicerat en sammanfattning av analysen dom gjort av Josab.
Noterbart är att analysen endast tar i beaktande de finansiella prognoserna för Josabs verksamhet i Indien. Den tar inte hänsyn till bolagets övriga projekt i Kina, Serbien, Etiopien eller det potentiella värdet av gruvtillgången.

Sammanfattningen hittar ni här:
https://www.youtube.com/watch?v=oYIxc45Zl3U&feature=youtu.be

Analysen hittar ni här:
https://analystgroup.se/analysis/josab/


Intervjun med VD hittar ni här:
https://www.youtube.com/watch?v=fUkIzc8IrLI

/H2O

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Själv så använder jag teknisk analys i kombination med fundamental analys .

De som ogillar teknisk analys av någon anledning är när den inte stämmer med den egna förhoppningen om bolagets aktiekurs och tvärtom .

Har haft TA som hjälpmedel i 30 år och hittills inte blivit besviken . Statiskt sett så ger den rätt signaler i 80 procent av fallen .

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG