WNT Research en chans man inte får missa

WNT Research en chans man inte får missa Bevaka tråd

Startad av Blast

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Blasts bild
 • Blast
 • Kön: Man
 • Ålder: 44
 • Yrke: Ekonom

WNT Research gör NE nu. Jag har redan aktier men kommer att öka upp rejält i NE. Grejen är att WNTs metastaslösning kommer att få stora rubriker. Bolaget värderas till 22 MSEK trots att de fått ny finansiering från Eurostars på 38 MSEK. Helt sannslöst. Smallcap följer bolaget. Här är deras senaste kommentar:

WntResearch fortsätter med förberedelserna för kliniska studier för Foxy-5. I nuläget väntar man på resultat från två stycken tox-studier som genomförts under 3 kv. och som ska ge ytterligare underlag till ansökan om studiestart hos Europeiska läkemedelsverket. Planen är att därefter inleda studierna senast i början av nästa år i samarbete med Rigshospitalet i Köpenhamn. Parallellt genomförs kompletterande preklinisk forskning kring Foxy-5-preparatet för att ytterligare utreda anti-metastatiska effekter.

Som tidigare nämnts har lejonparten av finansieringen av de beräknade kostnaderna för fas I-II-studier för Foxy-5 redan säkrats genom stöd från EU och lån via samarbetspartners. Det återstår ca 12 MSEK och i första hand för att täcka upp för detta planerar WntResearch en företrädesemission under 4 kv. på maximalt 13 MSEK. Kassan uppgick den 30 september till 0,2 MSEK, vilket understryker behovet. Det finns även utestående teckningsoptioner som löper ut i november som teoretiskt kan inbringa 5,6 MSEK men då aktien handlas en bra bit under lösenkursen (på 7,55 SEK) torde chansen vara liten att det blir något större tillskott via inlösen denna väg.

Emissionsbehovet har tydligt signalerats sedan en tid tillbaka, men villkoren är än så länge inte offentliggjorda. Den planerade emissionen är dock stor i förhållande till börsvärdet och utspädningen blir av allt att döma betydande för de aktieägare som eventuellt väljer att inte delta. Eftersom aktien nu handlas på samma nivåer som vid årsskiftet är det en rimlig gissning att emissionen kommer att göras till jämförbar eller lägre värdering än den senaste emissionen i vintras. Detta är i så fall anmärkningsvärt då WntResearch sedan dess har tagit väsentliga steg framåt i projektutvecklingen vad gäller Foxy-5, inte minst ifråga om finansiering.

Forskningsportföljen är koncentrerad till huvudsakligen ett preparat Foxy-5 (Box-5 är väsentligen vilande) vilket så klart innebär hög risk, men medför samtidigt lägre kostnader och finansieringsbehov jämfört med andra bolag i motsvarande fas men med en bredare portfölj. Det är kanske en smaksak men med hänsyn till kostnader är det inte nödvändigtvis en nackdel med en renodlad och smal forskningsportfölj, riskspridningen kan ju aktieägarna ta hand om på egen hand genom att själva diversifiera och komplettera med andra aktieinnehav. Vi har som tidigare nämnts beräknat ett riskjusterat värde på åtminstone ca 200 MSEK för WntResearch, vilket står i skarp kontrast till dagens börsvärde på under 30 MSEK och hur man än räknar så är det i alla fall lätt att konstatera att aktiemarknaden tillmäter bolagets forskning ett försvinnande lågt värde i nuläget.

Blasts bild
 • Blast
 • Kön: Man
 • Ålder: 44
 • Yrke: Ekonom

Bra analys här. Vad tycker ni andra som har t ex CLS? Samma typ av potential.

http://www.redeye.se/analys/userreport/taget-fortfarande-vid-perrongen-h...

Uniqiuss bild

Blast skrev 28 okt, 10:10

Bra analys här. Vad tycker ni andra som har t ex CLS? Samma typ av potential.

http://www.redeye.se/analys/userreport/taget-fortfarande-vid-perrongen...
Pil nerSe hela citeringen

Blast skrev 28 okt, 10:10

Bra analys här. Vad tycker ni andra som har t ex CLS? Samma typ av potential.

http://www.redeye.se/analys/userreport/taget-fortfarande-vid-perrongen-h...

Har varit inne i WNT för ett bra tag sedan. Gjorde ungefär 60%, gick därefter ur och in med rubbet i CLS.

Finns potential i WNT, men detta ligger mycket längre fram och med mycket större risk än i CLS.

Därför avstår jag just nu, men kommer att hålla lite koll framöver.

Swingtraders bild

Kollade lite när bolaget stod i 8-9 kr och sågade det med all rätta tydligen.

Det var något som gått fel i dokumentationen vilket verkade väldigt riskfyllt.

"igur 4c i artikeln Wnt-5a signaling restores tamoxifen sensitivity in estrogen receptor-negative breast cancer cells", Ford et al 2009." vilken WntResearch refererade till i bolagets emissions- och listningsmemorandum. Felet innebär att studien inte signifikant visar att celler som exponerats för bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 svarar på behandling med Tamoxifen."

Blasts bild
 • Blast
 • Kön: Man
 • Ålder: 44
 • Yrke: Ekonom

Nu har jag sålt hela innehavet i Episurf. Hade tur med den sista delen som gått mycket starkare än vad jag vågat hoppas på.

I alla fall tagit hela potten och gått in i WNT reserach nu. En möjlig storsäljare som nu går in i Fas I fullt finansierad med egna pengar och Eurostars-pengar. Ett sånt bolag ska inte värderas till 70 MSEK. Minst det dubbla. Kommer den till 15 kronor säljer jag hälften och är med in i Fas II med resten. Ska bli grymt spännand.

Blasts bild
 • Blast
 • Kön: Man
 • Ålder: 44
 • Yrke: Ekonom

Bara jag som tror på WNT? 80 MSEK för fullt finansierad Fas I med ett läkemedel mot cancer. Forskaren Tommy Andersson är en av Sveriges mest renomerade.

Varför är inte det här intressant?

Jag menar visst finns det hög risk, men i takt med att mainstream media får upp uppmärksamheten kommer aktien att stiga och man kan minska sin exponering inför Fas I resultaten. Jag ska syna dem eftersom jag menar att Fas I kommer att gå vägen - handlar bara om dosfrågan, men vill man inte så är det svårt att hitta ett bättre speck. Godkännande för Fas I som kommer inom kort lär ju få fart på aktien.

Varför felvärderad? För att så få känner till aktien.

MrWhites bild

Blast skrev 10 apr, 15:04

Bara jag som tror på WNT? 80 MSEK för fullt finansierad Fas I med ett läkemedel mot cancer. Forskaren Tommy Andersson är en av Sveriges mest renomerad...
Pil nerSe hela citeringen

Blast skrev 10 apr, 15:04

Bara jag som tror på WNT? 80 MSEK för fullt finansierad Fas I med ett läkemedel mot cancer. Forskaren Tommy Andersson är en av Sveriges mest renomerade.

Varför är inte det här intressant?

Jag menar visst finns det hög risk, men i takt med att mainstream media får upp uppmärksamheten kommer aktien att stiga och man kan minska sin exponering inför Fas I resultaten. Jag ska syna dem eftersom jag menar att Fas I kommer att gå vägen - handlar bara om dosfrågan, men vill man inte så är det svårt att hitta ett bättre speck. Godkännande för Fas I som kommer inom kort lär ju få fart på aktien.

Varför felvärderad? För att så få känner till aktien.

Enda sättet att gå plus som aktieägare över tid, är ju att bolaget genererar pengar. Att gå in i en Fas I innebär inte att känna pengar. Hur lång är ledtiden på att få ut ett färdigt preparat som drar in pengar och hur mycket pengar måste satsas för att komma dit?

Visst skulle jag kunna tänka mig att lägga 1-2 % av min portfölj i ett liknande bolag med vetskap om att hela summan kan försvinna på mindre än 2 min.

Själv har jag lärt mig läxan av att investera allt för mycket i Oasmia för några år sedan. Det var ju ett "säkert" case i mina ögon där de hade patent på en lösning som skulle tydligt förbättra existerande cancerläkemedel hos människor och djur. Än idag har de inget preparat på marknaden och 2 nyemissioer valde jag att gå med i. Ingen bra affär kan man summera det... ser samma risk här fast de inte kommit i närheten så långt som Oasmia vid den tidpunkten!

Men men, bara man vet vad man ger sig in på. Något bolag måste ju lyckas, varför inte WNT?

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 67
 • Yrke: Nej men är aktiep...

WntResearch är färskt inslag i min portfölj.

Liten presentation i ny Redeye-blogg :

http://www.redeye.se/aktiebloggen/wntresearch-och-respiratorius-intressa...

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 67
 • Yrke: Nej men är aktiep...

löparn skrev 12 apr, 12:04

WntResearch är färskt inslag i min portfölj.

Liten presentation i ny Redeye-blogg :

http://www.redeye.se/aktiebloggen/wntresearch-och-respiratoriu...
Pil nerSe hela citeringen

löparn skrev 12 apr, 12:04

WntResearch är färskt inslag i min portfölj.

Liten presentation i ny Redeye-blogg :

http://www.redeye.se/aktiebloggen/wntresearch-och-respiratorius-intressa...

Min "doktors"-fru har specialstuderat WntResearchs huvudprojekt Foxy-5 och funnit det bättre än snittet, men marknaden värderar framgångs sannolikheten till endast omkring 1/30 - 1/10 av ett snittprojekt !

http://www.redeye.se/aktiebloggen/wntresearch-ab/wntresearch-god-chans-i...

Senare kommer min aktieanalys med värdering av WntResearch inkl ett intressant målkursintervall.

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 67
 • Yrke: Nej men är aktiep...

löparn skrev 12 apr, 12:04

WntResearch är färskt inslag i min portfölj.

Liten presentation i ny Redeye-blogg :

http://www.redeye.se/aktiebloggen/wntresearch-och-respiratoriu...
Pil nerSe hela citeringen

löparn skrev 12 apr, 12:04

WntResearch är färskt inslag i min portfölj.

Liten presentation i ny Redeye-blogg :

http://www.redeye.se/aktiebloggen/wntresearch-och-respiratorius-intressa...

löparn skrev 15 apr, 09:04

Min "doktors"-fru har specialstuderat WntResearchs huvudprojekt Foxy-5 och funnit det bättre än snittet, men marknaden värderar framgångs sannolikhete...
Pil nerSe hela citeringen

löparn skrev 15 apr, 09:04

Min "doktors"-fru har specialstuderat WntResearchs huvudprojekt Foxy-5 och funnit det bättre än snittet, men marknaden värderar framgångs sannolikheten till endast omkring 1/30 - 1/10 av ett snittprojekt !

http://www.redeye.se/aktiebloggen/wntresearch-ab/wntresearch-god-chans-i...

Senare kommer min aktieanalys med värdering av WntResearch inkl ett intressant målkursintervall.

Målkurs 31-67 kr 2013 räknat på endast den minsta indikationens marknadspotential. Aktiekurs nu under 8 kr...

http://www.redeye.se/aktiebloggen/wntresearch-ab/wntresearch-den-kanske-...

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 67
 • Yrke: Nej men är aktiep...

Mer om Foxy-5:s enorma potential på cancermarknaden :

http://www.redeye.se/aktiebloggen/wntresearch-ab/wntresearch-mer-om-foxy...

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG