Aktietips-SMS Villkor och Regler

Villkor och regler för Aktietips-SMS

Denna text utgör de villkor som gäller för din användning av tjänsten Aktietips-SMS. Genom att du registrerar dig som användare på AktieExperterna godkänner du dessa villkor. Det är därför viktigt att du läser igenom villkoren noggrant.

1. Ansvarsfrihet Aktietips-SMS
Som användare av Aktietips-SMSär det viktigt att du inser att handel med värdepapper alltid är förenat med risk. Det finns inga garantier för att kapital som investeras i aktier och fonder går att få tillbaka vid en försäljning. Du är som registrerad användare på denna webbplats själv ansvarig för dina privata investeringar. AktieExperterna kan inte på något sätt ta ansvar för direkt eller indirekt skada, förlust eller kostnader av något slag som kan uppstå på grund av användandet av informationen på denna webbplats. AktieExperternas del i tjänsten Aktietips-SMS är tillhandahållandet av den tekniska lösningen som gör det möjligt att kommunicera ut information gällande aktie-, fond, och PPM handel. Förutom den tekniska lösningen är AktieExperterna inte på något sätt mer inblandade i de råd som förmedlas via Aktietips-SMS. De råd och tips som förmedlas av våra experter är allmänna och inte personligt riktade. All användning av Aktietips-SMS sker därmed helt på egen risk.

Som användare godkänner du att AktieExperterna samt våra samarbetspartners inte på något sätt kan hållas ansvariga för tekniska problem som eventuellt kan uppstå på webbplatsen. Genom att du aktiverar tjänsten Aktietips-SMS medger du att du har uppmärksammat att medlemmarnas portföljer på webbplatsen AktieExperterna.se är/kan vara fiktiva. Vi kan endast gå i god för att experternas portföljer speglar verkliga satsningar.

2. Omyndiga
För att få använda tjänsten Aktietips-SMS krävs att du är myndig.

3. Felaktigt angivna uppgifter
- Om du vid registreringen anger felaktiga uppgifter kan AktieExperterna inte ta ansvar för eventuella följder.
- Om du anger felaktiga värden till din portfölj kan AktieExperterna inte ta ansvar för eventuella följder.

4. Profiluppgifter
AktieExperterna sparar och behandlar de uppgifter som är nödvändiga för att AktieExperterna ska kunna tillhandahålla, administrera och kontrollera tjänsten Aktietips-SMS. Genom att registrera dig för tjänsten Aktietips-SMS samtycker du till att AktieExperterna kan komma att skicka information och reklam från både AktieExperterna själva samt våra samarbetspartners. Om du inte samtycker till att AktieExperterna använder dina profiluppgifter i reklamsyfte måste du skriftligen eller via e-post meddela AktieExperterna detta. Till sist samtycker du också till att AktieExperterna lämnar ut dina profiluppgifter till alla de samarbetspartners vilka behöver uppgifterna för att kunna tillhandahålla, administrera och kontrollera de åtagande de har gentemot AktieExperterna för för att de i sin tur ska kunna tillhandahålla, administrera och kontrollera tjänsten Aktietips-SMS.

5. Ändringar
AktieExperterna har rätt att ändra i villkoren i förväg utan ditt godkännande. Information om ändringar i de allmänna villkoren lämnas minst en vecka i förväg på Aktieexperterna.se. Om du efter att ändringarna trätt i kraft fortsätter använda tjänsten innebär det att du godkänner ändringen. Utformningen av själva tjänsten Aktietips-SMS kan ändras utan särskilt medgivande eller meddelande till dig som kund.

Du har inte rätt att till annan överlåta ditt medlemskap och därtill anknutna rättigheter och skyldigheter. AktieExperterna har rätt att utan samtycke från dig, helt eller delvis, överlåta rättigheter och skyldigheter hänförliga till Villkoren och/eller AktieExperternas tjänster.

6. Avsluta Aktietips-SMS
Du har rätt att när som helst säga upp och avsluta din användning av Aktietips-SMS. Vid en uppsägning av Aktietips-SMS upphör användandet av tjänsten omedelbart. Uppsägning sker på Redigera konto/portföljinställningar. Aktietips-Kompis kan även avslutas genom att du skickar ett SMS med texten “STOP” till nummer 72456.

7. Viktigt att tänka på för dig som användare av Aktietips-SMS
- När du får ett aktie-ordersms bör du så fort som möjligt genomföra din verkliga order hos din mäklare. Ju längre du väntar desto större är risken att aktiekursen ändras. För bästa synkronisering på lång sikt rekommenderar vi att du alltid handlar till marknadens senaste aktiekurs.
- För dig som tar rygg på expert baseras de löpande ordersms:en på dina angivna portföljvärden. För att det ska bli korrekta synkroniseringar i ordersms:en bör det valda portföljvärdet vara en spegelbild av den verkliga portföljens totala värde. Portföljvärdet bör därmed uppdateras regelbundet i takt med att den verkliga portföljen förändras.
- Innan du handlar med din verkliga portfölj bör du se över dina courtagekostnader. Handlar du aktier ofta ökar courtagekostnaderna. Handlar du mindre poster blir courtagekostnaderna högre i relation till det satsade kapitalet. Därmed bör du som har ett lågt aktieportföljvärde tänka på hur ofta du handlar.
- Väljer du att ta rygg på flera användare bör du tänka på att informationen i ordersms:en från en profil inte tar hänsyn till att du även tar rygg på andra profiler. Infon är därmed individanpassad och det blir därför svårt att synkronisera med flera profiler fullt ut med hjälp av funktionen Aktietips-SMS. Om ditt totala portföljvärde är lågt kan det också bli kostsamt för dig att ta rygg på flera profiler.

8. Viktigt att tänka på för dig som låter andra ta rygg på din portfölj
- Tar du rygg på någon annans portfölj är det ej möjligt att låta andra medlemmar ta rygg på din portfölj.
- De sms:en som skickas ut kostar 3 kr per styck för dina anhängare. För att kostnaden inte ska bli för stor för dig som användare har vi infört en spärr som tillåter max tio SMS per dag. Det betyder att du kan kommunicera ut max tio order per dag via din fiktiva portfölj hos oss.
- När du låter andra ta rygg på din portfölj vilar ett ansvar på dig. Anhängare kan förlita sig på dig och kanske tom investera pengar efter dina ordersms. Var därför noggrann med att kommunicera ut korrekt uppgifter till eventuella anhängare.
- När du låter andra ta rygg på din portfölj kommer din portföljs kapitalvärden att synliggöras för den som tar rygg.

9. Brott mot villkoren
Vid brott mot användarvillkoren har AktieExperterna rätt att omedelbart säga upp din användning av Aktietips-SMS, alternativt frysa användningen i väntan på utredning. Du är vidare skyldig att ersätta AktieExperterna för all direkt och indirekt skada som ett brott mot villkoren eventuellt kan orsaka.

10. Lagval och tvist
AktieExperterna är ett svenskt företag registrerat i Sverige, därmed ska alla eventuella tvister hanteras och lösas i svensk domstol.

11. Betalning
Prenumeration av Aktietips-Expert betalas med bankkort/betalkort. AktieExperterna accepterar endast betalning med Visa och Mastercard. Inga avgifter tillkommer vid betalning. Vid betalning ska kund uppge kortnummer, kortets sista giltighetsdatum och CVR-nummer. Betalningen hanteras av DIBS, som är PCI-certifierade. All korthantering sker krypterat (SSL). Summan för kunds första betalning beräknas på antalet dagar som återstår av innevarande månad. Efter första betalningen dras framtida betalningar automatiskt första bankdagen efter varje månadsskifte. Misslyckas dragningen genomförs en ny dragning 7 dagar senare. Går betalning inte igenom vid det andra dragningstillfället avslutas tjänsten omgående.

Summan för kunds första betalning beräknas på antalet dagar som återstår av innevarande månad. Efter att den första betalningen genomförts kommer nästa månads prenumerationsbelopp dras från kunds konto den första bankdagen efterföljande månader.

Betalning av Aktietips-Kompis sker per mottaget SMS. Betalning dras efter att kund samtyckt till betalning genom att besvara valideringsSMS:et som skickas ut i samband med registrering. Till varje mottaget SMS via Aktietips-Kompis dras 3 SEK via kunds mobiloperatör. Betalningen hanteras av Cellsynt AB.

12. Force Majeur
AktieExperterna befrias från sina förpliktelser att fullgöra detta avtal gällande Aktietips-SMS när följande händelser är orsak till att AktieExperterna ej kan hålla det ingångna avtalet: händelser som krig, naturkatastrofer, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbara händelser utanför AktieExperternas kontroll, vilka ej skäligen kunnat förutses.

Forumregler för AktieExperterna.se
Aktieexperterna är en oberoende rådgivningssajt med inriktning mot allmänheten. Som ett mervärde till betalande och ickebetalande användare tillhandahåller vi ett forum avsett för diskussioner om aktier, fonder och övriga ämnen som kan intressera användarna. Aktieexperterna vill att diskussionerna på forumet ska vara konstruktiva med en hög kvalité. Därför har vi utarbetat ett antal forumregler till vilka alla användare av forumet ska ta hänsyn.

Aktieexperterna förbehåller sig rätten att stänga av användare som bryter mot dessa regler samt radera inlägg som bryter mot forumreglerna. Som användare av aktieexperternas forumtjänst förbinder du dig att tillgodogöra dig samt följa aktieexperternas forumregler. Som medlem i AktieExperterna godkänner du att nya förhållningsregler och riktlinjer kan läggas till i framtiden och att även dessa skall efterföljas.

1Generella Forumregler
1.1Det är inte tillåtet att på forumet bryta mot svenska lagar och förordningar.
1.2All kopiering samt användning av upphovsrättsskyddat material är förbjuden.
1.3All spridning samt underlättande av spridning av piratmaterial eller misstänkt piratmaterial är förbjudet.
1.4Inlägg innehållande hot, personangrepp, rasism och sexism är inte tillåtna. Inlägg av sådan karaktär kommer omedelbart att raderas.
1.5Ett sansat språkbruk ska användas. Inga svordomar eller andra former av ovårdat språk tolereras.
1.6Diskussionerna på forumet ska hålla en hög nivå. Inlägg som inte är konstruktiva tolereras inte.
1.7Alla nya trådar ska innehålla tydliga rubriker som på ett bra sätt beskriver ämnet i tråden.
1.8AktieExperterna tillåter inte att en person skapar mer än ett konto. Upptäcker vi att en och samma person skapat fler konton kommer alla konton förutom det första att spärras.
1.9Det är inte tillåtet att agera i någon annans namn eller låtsas vara någon annan verklig individ. Det är inte heller tillåtet att användarnamn innehåller ord som relateras till hemsidans grundare, medarbetare, AktieExperterna Sverige AB eller AktieExperternas partners och till följd av detta misstolkas av andra som företrädare för någon av dessa parter.
2 Reklam
2.1All form av annonsering och reklam för egna samt andras sajter på forumet är förbjuden, såvida inte Aktieexperterna i förväg har gett sitt godkännande.
2.2Det är inte heller tillåtet att i en användares forumprofil publicera material eller innehåll som kan ses som reklam för egna samt andra sajter.
3Insamling av användaruppgifter
3.1Det är inte tillåtet att samla in forumanvändares kontaktuppgifter i stor skala. Detta gäller såväl privatpersoner som företag.
3.2Att i stor skala kontakta AktieExperternas medlemmar via personliga utskick eller annan form av ”spamming” jämställs på denna sida med reklam. Detta är därmed inte tillåtet om AktieExperterna i förväg inte givit sitt godkännande.
4E-Post utskick
4.1Som medlem i AktieExperterna godkänner jag att AktieExperterna kan komma att göra e-postutskick till den e-postadress som angavs vid registreringen. Om e-postutskick ej önskas går det bra att avregistrera sig från detta genom att skicka e-post till kundservice@aktieexperterna.se.

Kontakt
Vill du ta kontakt med AktieExperterna Sverige AB kan du göra det antingen via e-post: kundservice@aktieexperterna.se eller via brev till:

AktieExperterna Sverige AB
STAGNELIUSVÄGEN 45, 112 57 Stockholm
Organisationsnummer: 556802-8483

STÄNG