Vad löner sig bäst

Vad löner sig bäst Bevaka tråd

Startad av Urs Hofer

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Urs Hofers bild
aktieexpert

Vad löner sig bäst i dag?
Vart den Europeiska skuldkrisen sluter vet ingen men en situation påverkar oss alla, de låga räntorna som under en överskådlig framtid 2-10 år antagligen inte kommer att stiga. Den relativ höga inflationen i kombinationen med de låga räntorna gör att pengarna äts upp. I Europa ligger inflationen vid 3 % och i det extremt skuldsätta Japan vid 5 % medan bankräntorna där är 0 % mot våra kanske 1,5 % netto. Det finns i dagens läge inga säkra placeringar där avkastningen kompenserar inflationen. I praktiken betyder det att man skall skuldsätta sig mera, då låneräntorna är mindre än inflationen. Det kan dock på långt sikt föra till andra problem. Hur mycket tål Europa och USA att skuldsätta sig tills skuldsättningsbubblan som redan är överfullverkligen spricker?
I första hand löner det sig att ta bostadslån och skaffa sig en egen bostad. Finns det överloppspengar är det bäst att investera i aktier, aktiefonder, företagsobligationer och företagsobligationsfonder. Vad som är bäst ved dock också först efteråt. Därför är det antagligen bäst att ha lite av allt. Det intressanta är att aktierna i genomsnitt i dag är ungefär på samma nivå som för 10 år tillbaka. Bygger man upp en aktiepaket bör man fundera noggrant över om man huvudsakligen vill ha en hög direktavkastning eller höga försäljningsvinster. I första fall bör man köpa aktierna under en lågprisperiod. Ideal är en aktie som stiger inom ett eller några år med 100 %. Det ger en hög direktavkastning på insatt kapital. Vissa aktier kunde man för 15 år köpa för 10 kr som i dag ger en direktavkastning från 8 kr eller bättre sagt nästans lika mycket som inköpspris. Är man mera ut att få snabba realisationsvinster bör man mera satsa på aktier med höger risk på First North, de är mera volatila och ofta utan dividendutdelning. Man kan sedan sälja av dem när de har stigit tillräcklig.
Mina aktier ger en genomsnittlig direktavkastning av ca 10 % räknad på insatt kapital och vid företagsobligationer ligger den vid 6 %. Akterna finns i genomsnitt ca 10 år i portföljen (från 1mnd -15år)

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG