PetroGrand

PetroGrand Bevaka tråd

Startad av Daniel Ågren

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Handlade Petrogrand för ett tag sen, gav-kurs 10,97. Vad göra? Jag vill sälja och undvika ytterligare nedgångar med tanke på allt negativt man hör om företaget. Låter det sunt? Vad säger ni? posta gärna!

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

För mig har PetroGrand så gott som upphört. Ingen versamhet , de likvida medlen har man använt till att köpa andelar i andra .

Oljebolaget Petrogrand redovisar ett resultat efter skatt på -11,0 miljoner kronor för det andra kvartalet 2013 (-23,3). Resultatet per aktie uppgick till -0:27 kronor (-0:58).
Under andra kvartalet hade bolaget inga rörelseintäkter (0).

"Genom att bolaget ej har rörelseintäkter utan endast ränteintäkter, sker idag arbete med neddragning av kostnader", skriver vd Maks Grinfeld i rapporten.

Likvida medel och fordringar uppgick till cirka 370 miljoner kronor vid periodens utgång.

PetroGrand AB visar en svag utveckling innanför en fallande trendkanal. Fortsatt negativ utveckling indikeras. Det finns ett motstånd vid taket på kanalen. Har dock en möjlig omvänd huvudskuldra-formation under utveckling. Etablerat genombrott över motståndet vid 9.00, helst på ökande volym, signalerar om fortsatt uppgång. Aktien testar stödet vid ca 6.50 kronor. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 6.50 kronor utlöser en säljsignal. Volymtoppar motsvaras väl av kurstoppar och volymbottnar motsvaras väl av kursbottnar. Det försvagar den fallande trenden och kan vara en signal om ett kommande trendbrott. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

Bengt-Erik Freiholtz skrev 2 sep, 04:09

För mig har PetroGrand så gott som upphört. Ingen versamhet , de likvida medlen har man använt till att köpa andelar i andra .

Oljebolaget Petrogran...
Pil nerSe hela citeringen

Bengt-Erik Freiholtz skrev 2 sep, 04:09

För mig har PetroGrand så gott som upphört. Ingen versamhet , de likvida medlen har man använt till att köpa andelar i andra .

Oljebolaget Petrogrand redovisar ett resultat efter skatt på -11,0 miljoner kronor för det andra kvartalet 2013 (-23,3). Resultatet per aktie uppgick till -0:27 kronor (-0:58).
Under andra kvartalet hade bolaget inga rörelseintäkter (0).

"Genom att bolaget ej har rörelseintäkter utan endast ränteintäkter, sker idag arbete med neddragning av kostnader", skriver vd Maks Grinfeld i rapporten.

Likvida medel och fordringar uppgick till cirka 370 miljoner kronor vid periodens utgång.

PetroGrand AB visar en svag utveckling innanför en fallande trendkanal. Fortsatt negativ utveckling indikeras. Det finns ett motstånd vid taket på kanalen. Har dock en möjlig omvänd huvudskuldra-formation under utveckling. Etablerat genombrott över motståndet vid 9.00, helst på ökande volym, signalerar om fortsatt uppgång. Aktien testar stödet vid ca 6.50 kronor. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 6.50 kronor utlöser en säljsignal. Volymtoppar motsvaras väl av kurstoppar och volymbottnar motsvaras väl av kursbottnar. Det försvagar den fallande trenden och kan vara en signal om ett kommande trendbrott. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

Hej Bengt-Erik!

Hur ser du nu på Petrogrand som investeringsmöjlighet i förhållande till Petrogrand-Shelton affären?

Genom att man vid full konvertering får förhållandet 3,75:1, dvs. 3,75 Petrogrand ger 1 Shelton-aktie

Se min analys kring detta:
http://www.redeye.se/aktiebloggen/petrogrand/sheltonkurs-gor-petrogrand-...

Vid tillfället gav förhållandet 98 % rabatt till enbart kursen.

Idag kostar Shelton 32,30 kr/aktie och Petrogrand 7,95. Eftersom 3,75 Petrgrand ger 1 Shelton blir det 3,75 x 7,95 = 29,81 och idag kostar 1 Shelton 32,30.

Självklart är jag medveten om att det innebär en utspädning, men för att konvertibel 2 går igenom så krävs det en affär, och det lär också göra att kursen stiger.

Visst är det intressant att du i teorin skulle kunna få betalt genom att idag köpa Petrogrand om du sedan säljer dina Shelton. Även efter affären så är värdet i Petrogrand mycket mer än 0.

Du har drygt 4 kr/aktien, 2 licenser som eventuellt kommer att säljas samt 300 miljoner i förlustavdrag.

Hur går dina tankar kring detta?

Med vänlig hälsning
Xenofex

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Hej Xenoflex

Trevligt att höra ifrån dig igen . Har undrat just hur det har gått för en av PG.s trogna supportrar. Det heter ju att det man inte förstår skall man beundra , och jag beundrar ditt kvarvarande intresse för detta bolag . Du har säkert helt rätt i din beräkning som är intressant . Tidigare så sade man att PG.s kurs borde inte vara under 10 kronor då det var det egna kapitalet. Nu via Shelton så får man fram att potentialen finns för uppvärdering . För mig har PG blivit en investmentbolag och därmed är en rabatt naturlig .


PG.s ledning har inte längre något större förtroende på marknaden efter alla misslyckanden. Kassan som finns är ju en ersättning när bolaget de facto såldes till Gazprom , sedan har det inte hänt något positivt utan pengar har förbrukats . Ett samgående med Shelton lär väl ske så småningom och vore positivt då den nuvarande ledningens exklusiva leverne då kan sparas in .


Så vad tycker jag då om Shelton , ett oljebolag som faktiskt tjänar pengar och går framåt , även kursmässigt . Ett direktköp borde vara intressant på sikt .


Med vänliga hälsningar

Bengt-Erik

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Tack och adjö , PetroGrand.

Oljeprospekteringsbolaget Petrogrand har gjorde en nedskrivning på nästan 139 miljoner kronor i det tredje kvartalet.

Det framgår av bolagets delårsrapport.

Nedskrivningen är en konsekvens av en sammanställning av borrdata och seismik för licensområdet Nizhnepaninsky. Intern och extern expertis har lämnat rekommendation för borrning av en ny brunn på en av strukturerna och att genomföra så kallade fracking på en annan brunn.

"Förhandlingar pågår med intressenter om kostnadsdelning för sådana åtgärder och därmed vinstdelning vid framtida värden men inga bindande avtal har ingåtts per dagens datum. Av försiktighetsskäl skriver då bolaget ned hela det bokförda värdet av licenserna i denna rapport", skriver bolagets vd Maks Grinfeld.

Petrogrand har även beslutat att minska personalstyrkan, främst på kontoret i Tomsk.

Rörelseresultat inklusive nedskrivningen uppgick till -144 miljoner kronor i det tredje kvartalet (-6,2). Bolaget hade inga rörelseintäkter under perioden.

Petrogrand hade ett marknadsvärde om 298 miljoner kronor baserat på torsdagens stängningskurs.

Bengt-Erik Freiholtz skrev 1 nov, 23:11

Tack och adjö , PetroGrand.

Oljeprospekteringsbolaget Petrogrand har gjorde en nedskrivning på nästan 139 miljoner kronor i det tredje kvartalet.

...
Pil nerSe hela citeringen

Bengt-Erik Freiholtz skrev 1 nov, 23:11

Tack och adjö , PetroGrand.

Oljeprospekteringsbolaget Petrogrand har gjorde en nedskrivning på nästan 139 miljoner kronor i det tredje kvartalet.

Det framgår av bolagets delårsrapport.

Nedskrivningen är en konsekvens av en sammanställning av borrdata och seismik för licensområdet Nizhnepaninsky. Intern och extern expertis har lämnat rekommendation för borrning av en ny brunn på en av strukturerna och att genomföra så kallade fracking på en annan brunn.

"Förhandlingar pågår med intressenter om kostnadsdelning för sådana åtgärder och därmed vinstdelning vid framtida värden men inga bindande avtal har ingåtts per dagens datum. Av försiktighetsskäl skriver då bolaget ned hela det bokförda värdet av licenserna i denna rapport", skriver bolagets vd Maks Grinfeld.

Petrogrand har även beslutat att minska personalstyrkan, främst på kontoret i Tomsk.

Rörelseresultat inklusive nedskrivningen uppgick till -144 miljoner kronor i det tredje kvartalet (-6,2). Bolaget hade inga rörelseintäkter under perioden.

Petrogrand hade ett marknadsvärde om 298 miljoner kronor baserat på torsdagens stängningskurs.

Hej Bengt-Erik!

Vad menar du med Tack och adjö Petrogrand? Du tror inte att man gör sig redo att sälja av Nizhnepaninsky (och även Muromsky-2) genom dessa nedskrivningar?

Genom detta ligger ju enbart licenserna i dessa dotterbolag (respektive) och inget annat vid försäljning? Känns mer och mer att man jobbar mot Shelton istället. Eventuellt kanske säljer av de gamla licenserna och prospekterar på Sheltons licens i form av utfarmning?

Jag menar, man har idag drygt 365 miljoner kr, varav 215 investerades i Shelton Petroleum så det är ju fortfarande 150 miljoner kvar i bolaget i sig.

Något jag tycker dock är fundersamt är att man säger att man har genom både intern och extern expertis kommit fram till att man ska fracka brunnen för att uppnå produktion från brunnen, men inte mycket mer info än detta.

Frågan är om det kan vara en höjning på licensen att det går att få i produktion vid fracking. Vad tror du själv?

Jag tror dock att aktiekursen kommer att stiga i samband med Sheltons affär och att 3,75 aktier ger 1 Shelton vid full konvertering.

Oavsett om Petrogrand inte presterar så kommer dem att stiga, pga Sheltonaffären.

Mvh
Xenofex

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Man har rensat i böckerna och skrivit ned värdelösa tillgångar , nu säger man upp personal helt följdriktigt . Tolkar du detta offensivt min käre Xenofex ?

Jag tolkar det som att bolaget är på väg ut någonstans , förmodligen ett samgående, eller mindre troligt ett investmentbolag med en enda tillgång .

Bengt-Erik Freiholtz skrev 3 nov, 20:11

Man har rensat i böckerna och skrivit ned värdelösa tillgångar , nu säger man upp personal helt följdriktigt . Tolkar du detta offensivt min käre Xeno...
Pil nerSe hela citeringen

Bengt-Erik Freiholtz skrev 3 nov, 20:11

Man har rensat i böckerna och skrivit ned värdelösa tillgångar , nu säger man upp personal helt följdriktigt . Tolkar du detta offensivt min käre Xenofex ?

Jag tolkar det som att bolaget är på väg ut någonstans , förmodligen ett samgående, eller mindre troligt ett investmentbolag med en enda tillgång .

Hej Bengt-Erik!

Min tolkning är att man håller på och säljer av licenserna för att göra någonting annat, eller som du säger "på väg ut någonstans", förmodligen ett samgående.

Men jag skulle inte se bolaget som slut, utan att man byter riktning.

Troligen tror jag detta har med Sheltonaffären att göra. Oavsett så tror jag att kursen 7,70 kr/aktien kommer anses som fyndpris, enbart på Sheltonaffären då du idag kan köpa något för motsvarande 42 kr/aktie för 28,875.

Detta kommer att korrigeras om konvertibel 2 presenteras. Tror du inte?

Har du något annat hett tips som du funnit?

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Grattis till ny inriktning för luttrade PetroGrand ägare , när ni nu slipper Maks och övriga som bara sög ut bolaget . Nya vindar i ett expansivt Shelton .

Kraftig uppgång gav trendbrott i Shelton

Shelton har några dagar med stigande tendens bakom och momentum tilltog kraftig igår vilket resulterade i ett tekniskt utbrott. Frågan är nu om rörelsen är något aktien kan bygga vidare på eller om det precis som tidigare blir så att Shelton snart faller tillbaka mot lägre nivåer åter.

Kring 38,8 - 40 kronor finns nästa motståndsområde och i bästa fall kan det finnas styrka att testa av detta motstånd inom kort. I det korta perspektivet kan 34 kronor erbjuda stöd men bottnarna vid 26 samt 23 kronor är viktigare stöd.

Att bygga en tradingstrategi för Shelton är inte helt enkel upp just nu men finns det fortsatt köpintresse idag så kan motståndsområdet bli aktuellt. Större uppdatering väntas också inom kort från bolaget, något som naturligtvis lär bli kursdrivande.

Hur ser du på PetroGrand idag? Jag äger aktier både i Shelton och PetroGrand. Köpte in mig i PetroGrand när Konvertibel 2 fortfarande var aktuell.

Det känns som om Maks sitter väldigt löst nu, gång på gång kommer han med löften som visar sig vara luftslott.

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG