Ratos

Ratos Bevaka tråd

Startad av Spartacus

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

RATOS – HÖG VÄRDERING, SÄNKTA PROGNOSER

Enligt SEB


Ratos har ett substansvärde på 50 kronor per aktie idag och vi menar att en premievärdering är omotiverad varför rekommendationen Sälj upprepas.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Ratos VD har köpt aktier i det egna bolaget. Ratos Susanna Campbell har köpt 15 000 aktier och hennes totala innehav uppgår nu till 19 000 aktier.

Bättre kurs nu 66 kr mot i april 90 kronor .

Carl-Axel Guldbrands bild

Ratos VD har köpt aktier i det egna bolaget. Ratos Susanna Campbell har köpt 15 000 aktier och hennes totala innehav uppgår nu till 19 000 aktier.

Bättre kurs nu 66 kr mot i april 90 kronor .

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

 

Ratos - Carnegie uppgraderar rekommendationen till KÖP. Aktien är lågt värderad i ett historiskt perspektiv och ger en direktavkastning över 9%. Bolaget har en stark kassa (2.8m) efter framgångsrika exits i Anticimex och Stofa. Hastigheten i kursnedgången börjar avta och trenden börjar vända upp, 17 procents uppsida mot målkurs 75 SEK

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Kraftig nedsida igenRatos aktie har återhämtat sig avsevärt och försäljningen av Contex A/S förra fredagen belyser riskerna, med tanke på högt substanspremium och risker i substansvärdet. Säsongsmässigt tenderar utvecklingen att vara stark inför utdelningen, men vi bedömer att det finns risk för en läg-re ordinarie utdelning med tanke på den svaga operationella utveckling-en och nedsida i aktien från ett totalavkastningsperspektiv. Vi nedgrade-rar till Sälj (Neutral). Vi upprepar riktkursen 57 SEK.

Johan Didrons bild

Ja många aktörer verkar vara överens om att Ratos börjar bli bräckligt. Skulle vara intressant att höra av analysskrivaren aktiespartacus tror om aktien?

Johan Didron skrev 11 dec, 08:12

Ja många aktörer verkar vara överens om att Ratos börjar bli bräckligt. Skulle vara intressant att höra av analysskrivaren aktiespartacus tror om akti...
Pil nerSe hela citeringen

Johan Didron skrev 11 dec, 08:12

Ja många aktörer verkar vara överens om att Ratos börjar bli bräckligt. Skulle vara intressant att höra av analysskrivaren aktiespartacus tror om aktien?

Aktiekursen som sådan har jag ingen åsikt om, mer än att jag vidhåller min ursprungliga åsikt kring värderingen - Att använda bokfört värde på eget kapital är trubbigt men ändock antagligen det bästa måttet. Jag finner ingenting som påvisar att bolaget ska vara värt över 2 x eget kapital. Jag finner heller ingenting som påvisar att bolaget ska vara mindre värt än det egna kapitalet. Ett helt ok pris är därför antagligen någonstans där mitt i mellan.

Själv har jag därför tidvis ökat i Ratos när kurserna sjunkit under det senaste halvåret upp till den punkt där jag finner att det räcker med exponering. I Ratos fall så uppgår bolaget till ungefär 13-14% av portföljen om jag minns rätt. Runt 10% är mitt "riktmärke" för Ratos.

Jag bedömer det troligt att utdelningarna bibehålls på nuvarande nivå.

Private Equity branschen är en bransch som genomgått förändringar i sina affärsmodeller varje decennium verkar det som. De har dock alltid lyckats tjäna pengar eftersom grunden - att göra företagsaffärer - är någonting som funnits mycket länge, och troligtvis under överskådlig framtid, kommer finnas kvar.

Ratos jämställs ofta med investmentbolag men det är skillnad på affärsmodellerna hos ett bolag som tjänar pengar år ut och år in på samma innehav och på bolag som tjänar pengar på att köpa bolag, utveckla dem och sedan sälja. På min egen blogg har jag skrivit lite mer om private equity: http://www.spartacusinvest.blogspot.se/2012/09/private-equity.html

Jag har fullt förtroende för nuvarande VD. Jag anser att det var ett styrketecken att den nya VDn internrekryterades. Bra mycket bättre än när man tar in en någon utifrån som gör karriär genom att hopa runt på olika stolar.

För snart två år sedan hoppades jag att det skulle bli en del problem i och kring bolaget så värderingen blev mer rimlig: http://www.spartacusinvest.blogspot.se/2011/02/ratos-mupp.html

Jag tycker att önskan uppfylldes i och med det kraftiga ras som skett på kurssidan under tiden fram till nu och därför har jag även passat på att köpa. Jag känner ingen större oro inför framtiden utan kan med gott mod stoppa Ratos aktier i min egen eller mina barns portföljer. Sedan kan kurser alltid sjunka till nya lägsta nivåer men man får göra sitt bästa med att alltid ha lite kapital reserverat till sådana tillfällen så man kan öka lite till då.

Vill också tillägga att jag tycker det funnits mycket intressant att köpa det senaste halvåret; alltifrån norska rederier som Wilhelm Wilhelmsen till svenska underleverantörer som Nolato. Man får vara lite "lagom" i sina inköp och fördela dem lite grann efter potential, risker, exponering o.s.v. så inte allt satsas på ett enda kort när det finns mycket som ser attraktivt ut. I alla fall lägger jag upp det så. :)

Urs Hofers bild
aktieexpert

Johan Didron skrev 11 dec, 08:12

Ja många aktörer verkar vara överens om att Ratos börjar bli bräckligt. Skulle vara intressant att höra av analysskrivaren aktiespartacus tror om akti...
Pil nerSe hela citeringen

Johan Didron skrev 11 dec, 08:12

Ja många aktörer verkar vara överens om att Ratos börjar bli bräckligt. Skulle vara intressant att höra av analysskrivaren aktiespartacus tror om aktien?

aktiespartacus skrev 11 dec, 18:12

Aktiekursen som sådan har jag ingen åsikt om, mer än att jag vidhåller min ursprungliga åsikt kring värderingen - Att använda bokfört värde på eget ka...
Pil nerSe hela citeringen

aktiespartacus skrev 11 dec, 18:12

Aktiekursen som sådan har jag ingen åsikt om, mer än att jag vidhåller min ursprungliga åsikt kring värderingen - Att använda bokfört värde på eget kapital är trubbigt men ändock antagligen det bästa måttet. Jag finner ingenting som påvisar att bolaget ska vara värt över 2 x eget kapital. Jag finner heller ingenting som påvisar att bolaget ska vara mindre värt än det egna kapitalet. Ett helt ok pris är därför antagligen någonstans där mitt i mellan.

Själv har jag därför tidvis ökat i Ratos när kurserna sjunkit under det senaste halvåret upp till den punkt där jag finner att det räcker med exponering. I Ratos fall så uppgår bolaget till ungefär 13-14% av portföljen om jag minns rätt. Runt 10% är mitt "riktmärke" för Ratos.

Jag bedömer det troligt att utdelningarna bibehålls på nuvarande nivå.

Private Equity branschen är en bransch som genomgått förändringar i sina affärsmodeller varje decennium verkar det som. De har dock alltid lyckats tjäna pengar eftersom grunden - att göra företagsaffärer - är någonting som funnits mycket länge, och troligtvis under överskådlig framtid, kommer finnas kvar.

Ratos jämställs ofta med investmentbolag men det är skillnad på affärsmodellerna hos ett bolag som tjänar pengar år ut och år in på samma innehav och på bolag som tjänar pengar på att köpa bolag, utveckla dem och sedan sälja. På min egen blogg har jag skrivit lite mer om private equity: http://www.spartacusinvest.blogspot.se/2012/09/private-equity.html

Jag har fullt förtroende för nuvarande VD. Jag anser att det var ett styrketecken att den nya VDn internrekryterades. Bra mycket bättre än när man tar in en någon utifrån som gör karriär genom att hopa runt på olika stolar.

För snart två år sedan hoppades jag att det skulle bli en del problem i och kring bolaget så värderingen blev mer rimlig: http://www.spartacusinvest.blogspot.se/2011/02/ratos-mupp.html

Jag tycker att önskan uppfylldes i och med det kraftiga ras som skett på kurssidan under tiden fram till nu och därför har jag även passat på att köpa. Jag känner ingen större oro inför framtiden utan kan med gott mod stoppa Ratos aktier i min egen eller mina barns portföljer. Sedan kan kurser alltid sjunka till nya lägsta nivåer men man får göra sitt bästa med att alltid ha lite kapital reserverat till sådana tillfällen så man kan öka lite till då.

Vill också tillägga att jag tycker det funnits mycket intressant att köpa det senaste halvåret; alltifrån norska rederier som Wilhelm Wilhelmsen till svenska underleverantörer som Nolato. Man får vara lite "lagom" i sina inköp och fördela dem lite grann efter potential, risker, exponering o.s.v. så inte allt satsas på ett enda kort när det finns mycket som ser attraktivt ut. I alla fall lägger jag upp det så. :)

Bifogar bara att akten har stigi från mitten av november tills nu från rund 55-66 sek. Den har altså återhämtad sig, men klart är den fortfarande långtifrån sin gulvärde som var omkring 130 sek.
I turbulenta tider får de minsta missdankar med och utan orsak vilken aktie som helst att rasa då aktieägarna brukar bli supernervösa.

Johan Didrons bild

Vill minnas att det var någon här som förutspådde sänkt utdelning vilket också skett. Detta gav också direkt påverkan på kursen som nu är ned 6%. Gjorde detta dig förvånad eller orolig aktiespartacus?

"STOCKHOLM (Direkt) Den senaste tidens återhämtning för Ratos aktie har byggt på tro om bibehållen utdelningsnivå. Kortsiktigt är därför beskedet om en sänkt utdelning till 3 kronor, från 5:50 kronor."

Urs Hofers bild
aktieexpert

Johan Didron skrev 18 dec, 10:12

Vill minnas att det var någon här som förutspådde sänkt utdelning vilket också skett. Detta gav också direkt påverkan på kursen som nu är ned 6%. Gjor...
Pil nerSe hela citeringen

Johan Didron skrev 18 dec, 10:12

Vill minnas att det var någon här som förutspådde sänkt utdelning vilket också skett. Detta gav också direkt påverkan på kursen som nu är ned 6%. Gjorde detta dig förvånad eller orolig aktiespartacus?

"STOCKHOLM (Direkt) Den senaste tidens återhämtning för Ratos aktie har byggt på tro om bibehållen utdelningsnivå. Kortsiktigt är därför beskedet om en sänkt utdelning till 3 kronor, från 5:50 kronor."

När kursen nu sjönk på grund av att utdelningen blir mindre än förväntad så sjunker kursen antagligen i ställe mindre när utdelning sker.
Att dela ut mindre och i ställe använda pengarna för positiva affärer ger antagligen i längden mera än utdelningen.
Man får inte bara stirra sig blind på utdelningen utan man skall se på helheten .Det som nu är på kort sikt negativ kan visa sig på långtsikt bra.
Det kan därför vara ett bra köptillfälle Då dagens kursfall antagligen är ett klassisk överreaktion.

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG