Ratos

Ratos Bevaka tråd

Startad av Spartacus

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Värderingen av Ratos är alltid svår. Helt klart är Ratos inget värdecase dvs att man kan köpa 1 kr för 50 öre. Tvärtom man betalar premium.

Eftersom portföljbolagen överlag inte är noterade finns det ingen Mr Market som prissätter dem. Metoden att utgå från att EK motsvarar dess värde anser jag dock är ganska rättvisande ändå. Jag har tittat närmare på kassaflödet från rörelserna över tid, som ett sätt att försöka uppskatta värdet på dem. Sett till 7-års medel (2005-2011) så är medel på op. CF 5,21 kr/aktie. Utdelningen motsvarande period landar i medel på 4,60 kr/aktie. Nu är inte min bedömning att hela 88% av kassaflödet är fritt och kan delas ut, nej. Jag lutar mer åt att halva kassaflödet är s.k. FCF. ca 2,60 kr/aktie m.a.o. Det är den "nivå" jag anser att Ratos över tid visat upp att man kan ge i utdelningar om man enbart vore hänvisad till att driva sina portföljbolag utan möjlighet till att vända halvt-fungerande bolag till väl-fungerande bolag och sedan göra exits.

Halva värdet av Ratos utgörs m.a.o. av själva "driften" av deras innehav. Andra halvan är det mervärde man kan skapa genom att man kan få portföljbolagen att växa omsättningsmässigt, förbättra marginalerna samt sedermera göra exits.

Tittar man närmare på bokslutet för 2011 så låg op. CF på 5,27 kr/aktie dvs runt medel, sämre än toppnoteringarna 2007-2009 men bättre än första halvan av 2000-talet.

Det mycket sämre resultatet 2011 än t.ex. 2010 hänvisas inte till att man fått in mycket mindre pengar från sina portföljbolag. Nej de har i stort tickat på som förut vad det gäller att få in pengar från själva rörelsen. Dock har flera av bolagen gjort ganska stora nedskrivningar. Ratos gjorde även inga större exitvinster under 2011 vilket är den andra anledningen till att det inte blev någon vinst att tala om. Tittar man på belåningen så hålls den relativt konstant. Man har amorterat i stort lika stor summa som man har lånat upp.

Så vad är innehaven värda då nu igen? Beror naturligtvis på vad du räknar med för tillväxt. Själv är jag förtjust i FCF x 15 för stabila men långsamt växande verksamheter, men det är ej ovanligt att dylika prissätts uppemot FCF x 20 av Mr Market. Vi hamnar då under periodens medel på ett beräknat värde runt 39-52 kr/aktie. Känns de siffrorna igen? Samma som EK/aktie? Sålunda är vi tillbaka på ruta 1 igen.

Värdet av portföljbolagen representeras ganska väl av EK i Ratos. All premiumvärdering av Ratos bör därmed utgå från hur pass bra man tror Ratos kan se till att portföljbolagen växer (Man är ingen passiv ägare, utan en aktiv) samt vilka värden man kan frigöra via exits.

Utdelningsmässigt bör det finnas en "botten" dvs Ratos bör ha förmågan att finansiera utdelningar enbart med pengar från sina portföljbolag motsvarande ca 2,60 kr/aktie. Under förutsättning att inte alla klappar ihop, men historiskt sett brukar man ju ha en mix av de som går dåligt och som man "arbetar upp" och de som redan kommit en bra bit på väg.

Så tillbaka till värderingen då. Vad är Ratos värt? Enligt mig helt klart mycket köpvärt när det handlas runt EK. Du har dels rörelserna själva samt de hyfsat goda chanserna till någon form av "över-avkastning" genom att utveckla bolagen och göra exits. Sedan beror det på. Tror man att Ratos kan fortsätta leverera ungefär som förut så är 2 x EK ett s.k. fair price. Vad det däremot inte är värt är 3 x EK. Finns ingenting som tyder på att sådan avkastning skulle vara möjlig så att ett sådant pris skulle kunna vara rättfärdigt.

Så säg < 2x EK? Dock är ju även EK är trubbigt och föränderligt så här gäller ju också att göra vissa antaganden över tid. Det billigast jag kom in för att öka i Ratos var för ca EK x 1,6 i höstas. I retrospektiv skulle jag naturligtvis väntat något ytterligare innan jag ökade eftersom jag betalade dyrare inledningsvis, men så brukar det vara... Det är väl en av de sakerna jag behöver arbeta med att bli bättre på.

Hur som helst , här luftade jag mina tankar lite huller om buller. Hur ser du på Ratos?

Urs Hofers bild
aktieexpert

aktiespartacus skrev 19 feb, 15:02

Värderingen av Ratos är alltid svår. Helt klart är Ratos inget värdecase dvs att man kan köpa 1 kr för 50 öre. Tvärtom man betalar premium.

Eftersom...
Pil nerSe hela citeringen

aktiespartacus skrev 19 feb, 15:02

Värderingen av Ratos är alltid svår. Helt klart är Ratos inget värdecase dvs att man kan köpa 1 kr för 50 öre. Tvärtom man betalar premium.

Eftersom portföljbolagen överlag inte är noterade finns det ingen Mr Market som prissätter dem. Metoden att utgå från att EK motsvarar dess värde anser jag dock är ganska rättvisande ändå. Jag har tittat närmare på kassaflödet från rörelserna över tid, som ett sätt att försöka uppskatta värdet på dem. Sett till 7-års medel (2005-2011) så är medel på op. CF 5,21 kr/aktie. Utdelningen motsvarande period landar i medel på 4,60 kr/aktie. Nu är inte min bedömning att hela 88% av kassaflödet är fritt och kan delas ut, nej. Jag lutar mer åt att halva kassaflödet är s.k. FCF. ca 2,60 kr/aktie m.a.o. Det är den "nivå" jag anser att Ratos över tid visat upp att man kan ge i utdelningar om man enbart vore hänvisad till att driva sina portföljbolag utan möjlighet till att vända halvt-fungerande bolag till väl-fungerande bolag och sedan göra exits.

Halva värdet av Ratos utgörs m.a.o. av själva "driften" av deras innehav. Andra halvan är det mervärde man kan skapa genom att man kan få portföljbolagen att växa omsättningsmässigt, förbättra marginalerna samt sedermera göra exits.

Tittar man närmare på bokslutet för 2011 så låg op. CF på 5,27 kr/aktie dvs runt medel, sämre än toppnoteringarna 2007-2009 men bättre än första halvan av 2000-talet.

Det mycket sämre resultatet 2011 än t.ex. 2010 hänvisas inte till att man fått in mycket mindre pengar från sina portföljbolag. Nej de har i stort tickat på som förut vad det gäller att få in pengar från själva rörelsen. Dock har flera av bolagen gjort ganska stora nedskrivningar. Ratos gjorde även inga större exitvinster under 2011 vilket är den andra anledningen till att det inte blev någon vinst att tala om. Tittar man på belåningen så hålls den relativt konstant. Man har amorterat i stort lika stor summa som man har lånat upp.

Så vad är innehaven värda då nu igen? Beror naturligtvis på vad du räknar med för tillväxt. Själv är jag förtjust i FCF x 15 för stabila men långsamt växande verksamheter, men det är ej ovanligt att dylika prissätts uppemot FCF x 20 av Mr Market. Vi hamnar då under periodens medel på ett beräknat värde runt 39-52 kr/aktie. Känns de siffrorna igen? Samma som EK/aktie? Sålunda är vi tillbaka på ruta 1 igen.

Värdet av portföljbolagen representeras ganska väl av EK i Ratos. All premiumvärdering av Ratos bör därmed utgå från hur pass bra man tror Ratos kan se till att portföljbolagen växer (Man är ingen passiv ägare, utan en aktiv) samt vilka värden man kan frigöra via exits.

Utdelningsmässigt bör det finnas en "botten" dvs Ratos bör ha förmågan att finansiera utdelningar enbart med pengar från sina portföljbolag motsvarande ca 2,60 kr/aktie. Under förutsättning att inte alla klappar ihop, men historiskt sett brukar man ju ha en mix av de som går dåligt och som man "arbetar upp" och de som redan kommit en bra bit på väg.

Så tillbaka till värderingen då. Vad är Ratos värt? Enligt mig helt klart mycket köpvärt när det handlas runt EK. Du har dels rörelserna själva samt de hyfsat goda chanserna till någon form av "över-avkastning" genom att utveckla bolagen och göra exits. Sedan beror det på. Tror man att Ratos kan fortsätta leverera ungefär som förut så är 2 x EK ett s.k. fair price. Vad det däremot inte är värt är 3 x EK. Finns ingenting som tyder på att sådan avkastning skulle vara möjlig så att ett sådant pris skulle kunna vara rättfärdigt.

Så säg < 2x EK? Dock är ju även EK är trubbigt och föränderligt så här gäller ju också att göra vissa antaganden över tid. Det billigast jag kom in för att öka i Ratos var för ca EK x 1,6 i höstas. I retrospektiv skulle jag naturligtvis väntat något ytterligare innan jag ökade eftersom jag betalade dyrare inledningsvis, men så brukar det vara... Det är väl en av de sakerna jag behöver arbeta med att bli bättre på.

Hur som helst , här luftade jag mina tankar lite huller om buller. Hur ser du på Ratos?

2001 var kursen 20 kr, dagens kurs är 86 kr och som högst var den 125. Med hänsyn till att investeringsbolag som ägaronoterade bolag i kristider ofta sjunker mera än bolag som investerar i stora noterade bolag så tycker jag att Ratos klarade sig bra. Ratos var också en bra dividendutdelare.
Jämför man Ratos med Investor som många skryter med så har de som ägar Ratos erhållit ett klart höger mervärde än de som har Investor. Vad Ratos verkligen är värd är som alltid det som köparna är villig att betala.

Johan Didrons bild

aktiespartacus skrev 19 feb, 15:02

Värderingen av Ratos är alltid svår. Helt klart är Ratos inget värdecase dvs att man kan köpa 1 kr för 50 öre. Tvärtom man betalar premium.

Eftersom...
Pil nerSe hela citeringen

aktiespartacus skrev 19 feb, 15:02

Värderingen av Ratos är alltid svår. Helt klart är Ratos inget värdecase dvs att man kan köpa 1 kr för 50 öre. Tvärtom man betalar premium.

Eftersom portföljbolagen överlag inte är noterade finns det ingen Mr Market som prissätter dem. Metoden att utgå från att EK motsvarar dess värde anser jag dock är ganska rättvisande ändå. Jag har tittat närmare på kassaflödet från rörelserna över tid, som ett sätt att försöka uppskatta värdet på dem. Sett till 7-års medel (2005-2011) så är medel på op. CF 5,21 kr/aktie. Utdelningen motsvarande period landar i medel på 4,60 kr/aktie. Nu är inte min bedömning att hela 88% av kassaflödet är fritt och kan delas ut, nej. Jag lutar mer åt att halva kassaflödet är s.k. FCF. ca 2,60 kr/aktie m.a.o. Det är den "nivå" jag anser att Ratos över tid visat upp att man kan ge i utdelningar om man enbart vore hänvisad till att driva sina portföljbolag utan möjlighet till att vända halvt-fungerande bolag till väl-fungerande bolag och sedan göra exits.

Halva värdet av Ratos utgörs m.a.o. av själva "driften" av deras innehav. Andra halvan är det mervärde man kan skapa genom att man kan få portföljbolagen att växa omsättningsmässigt, förbättra marginalerna samt sedermera göra exits.

Tittar man närmare på bokslutet för 2011 så låg op. CF på 5,27 kr/aktie dvs runt medel, sämre än toppnoteringarna 2007-2009 men bättre än första halvan av 2000-talet.

Det mycket sämre resultatet 2011 än t.ex. 2010 hänvisas inte till att man fått in mycket mindre pengar från sina portföljbolag. Nej de har i stort tickat på som förut vad det gäller att få in pengar från själva rörelsen. Dock har flera av bolagen gjort ganska stora nedskrivningar. Ratos gjorde även inga större exitvinster under 2011 vilket är den andra anledningen till att det inte blev någon vinst att tala om. Tittar man på belåningen så hålls den relativt konstant. Man har amorterat i stort lika stor summa som man har lånat upp.

Så vad är innehaven värda då nu igen? Beror naturligtvis på vad du räknar med för tillväxt. Själv är jag förtjust i FCF x 15 för stabila men långsamt växande verksamheter, men det är ej ovanligt att dylika prissätts uppemot FCF x 20 av Mr Market. Vi hamnar då under periodens medel på ett beräknat värde runt 39-52 kr/aktie. Känns de siffrorna igen? Samma som EK/aktie? Sålunda är vi tillbaka på ruta 1 igen.

Värdet av portföljbolagen representeras ganska väl av EK i Ratos. All premiumvärdering av Ratos bör därmed utgå från hur pass bra man tror Ratos kan se till att portföljbolagen växer (Man är ingen passiv ägare, utan en aktiv) samt vilka värden man kan frigöra via exits.

Utdelningsmässigt bör det finnas en "botten" dvs Ratos bör ha förmågan att finansiera utdelningar enbart med pengar från sina portföljbolag motsvarande ca 2,60 kr/aktie. Under förutsättning att inte alla klappar ihop, men historiskt sett brukar man ju ha en mix av de som går dåligt och som man "arbetar upp" och de som redan kommit en bra bit på väg.

Så tillbaka till värderingen då. Vad är Ratos värt? Enligt mig helt klart mycket köpvärt när det handlas runt EK. Du har dels rörelserna själva samt de hyfsat goda chanserna till någon form av "över-avkastning" genom att utveckla bolagen och göra exits. Sedan beror det på. Tror man att Ratos kan fortsätta leverera ungefär som förut så är 2 x EK ett s.k. fair price. Vad det däremot inte är värt är 3 x EK. Finns ingenting som tyder på att sådan avkastning skulle vara möjlig så att ett sådant pris skulle kunna vara rättfärdigt.

Så säg < 2x EK? Dock är ju även EK är trubbigt och föränderligt så här gäller ju också att göra vissa antaganden över tid. Det billigast jag kom in för att öka i Ratos var för ca EK x 1,6 i höstas. I retrospektiv skulle jag naturligtvis väntat något ytterligare innan jag ökade eftersom jag betalade dyrare inledningsvis, men så brukar det vara... Det är väl en av de sakerna jag behöver arbeta med att bli bättre på.

Hur som helst , här luftade jag mina tankar lite huller om buller. Hur ser du på Ratos?

Tack för dina givande analyser. Alltid trevligt att berika månadsbrevet med dina artiklar. Jag är på jakt efter säkrare aktier på A-listan och varför inte då investera i ett investmentbolag som sprider sina risker.

Jag såg idag på DI att Goldman Sachs, uttalas "Goldman sucks", har sänkt riktkursen från 125 till 123 på 12 månaders sikt. Detta ser man först efter att klickat på rubriken "Goldman sänker riktkursen". Varför går man ens ut med sån här oväsentlig information? Precis som om de visste exakt på kronan vad en kurs kommer att stå i. Framför allt absurt när det gäller ett investmentbolag som det är omöjligt att vara helt insatt i med hänsyn till bolagets omfattning i olika branscher och företag.

Tack själv Johan!

Ja riktkurser undrar man ibland vad de baseras på och varför de ges. :)

Walinskis bild

Är ratos ett bra bolag fortfarande?
Funderar på att öka i den

Experten Bos bild
aktieexpert

Walinski skrev 9 jun, 11:06

Är ratos ett bra bolag fortfarande?
Funderar på att öka i den

I senaste analysen från Veckans Affärer från den 7 Juni så fick Ratos rekommendationen sälj med motiveringen att aktien fortfarande är dyr trots en halvering av börskursen. Tillväxten i portföljbolagen är blygsam och resultatutvecklingen kan som bäst beskrivas som stabil. Samtidigt är transaktionsmarknaden en utmaning och det råder ett minst sagt bistert noteringsklimat skriver Veckans Affärer.

Så jag skulle nog vänta med att investera i Ratos aktien åtminstånde tills efter nyvalet i Grekland nu den 17 Juni för att se vart Eurokrisen tar vägen.

Walinskis bild

Walinski skrev 9 jun, 11:06

Är ratos ett bra bolag fortfarande?
Funderar på att öka i den

Bo Eloff skrev 10 jun, 15:06

I senaste analysen från Veckans Affärer från den 7 Juni så fick Ratos rekommendationen sälj med motiveringen att aktien fortfarande är dyr trots en ha...
Pil nerSe hela citeringen

Bo Eloff skrev 10 jun, 15:06

I senaste analysen från Veckans Affärer från den 7 Juni så fick Ratos rekommendationen sälj med motiveringen att aktien fortfarande är dyr trots en halvering av börskursen. Tillväxten i portföljbolagen är blygsam och resultatutvecklingen kan som bäst beskrivas som stabil. Samtidigt är transaktionsmarknaden en utmaning och det råder ett minst sagt bistert noteringsklimat skriver Veckans Affärer.

Så jag skulle nog vänta med att investera i Ratos aktien åtminstånde tills efter nyvalet i Grekland nu den 17 Juni för att se vart Eurokrisen tar vägen.

Hur och när får man reda på vad utdelningen blir för 2013 för Ratos?

Urs Hofers bild
aktieexpert

Walinski skrev 9 jun, 11:06

Är ratos ett bra bolag fortfarande?
Funderar på att öka i den

Bo Eloff skrev 10 jun, 15:06

I senaste analysen från Veckans Affärer från den 7 Juni så fick Ratos rekommendationen sälj med motiveringen att aktien fortfarande är dyr trots en ha...
Pil nerSe hela citeringen

Bo Eloff skrev 10 jun, 15:06

I senaste analysen från Veckans Affärer från den 7 Juni så fick Ratos rekommendationen sälj med motiveringen att aktien fortfarande är dyr trots en halvering av börskursen. Tillväxten i portföljbolagen är blygsam och resultatutvecklingen kan som bäst beskrivas som stabil. Samtidigt är transaktionsmarknaden en utmaning och det råder ett minst sagt bistert noteringsklimat skriver Veckans Affärer.

Så jag skulle nog vänta med att investera i Ratos aktien åtminstånde tills efter nyvalet i Grekland nu den 17 Juni för att se vart Eurokrisen tar vägen.

Walinski skrev 17 jun, 23:06

Hur och när får man reda på vad utdelningen blir för 2013 för Ratos?

Gå till
www.privataaffarer.se
borsguide
Aktier
sök sedan Ratos
klikka på Ratos, där finns sedan allting

Johan Didrons bild

Positiva nyheter från Ratos. Aktien upp 4% än så länge.

(SIX) Private equity-bolaget Ratos försäljning av Stofa till
SE sker till ett pris som ligger 8 procent över analyshusets
förväntningar, erfar SIX.

SEB Enskilda hade förväntat sig en prislapp på 2.036 miljoner
kronor medan priset på sett till enterprise value hamnade på 1,9
miljarder danska kronor, eller 2.204 miljoner kronor.

Försäljningen uppges enligt banken öka sannolikheten för att
Ratos behåller sin utdelning oförändrad vid 5,50 kronor för
2012, vilket de bedömer som positivt.

Urs Hofers bild
aktieexpert

Johan Didron skrev 25 okt, 10:10

Positiva nyheter från Ratos. Aktien upp 4% än så länge.

(SIX) Private equity-bolaget Ratos försäljning av Stofa till
SE sker till ett pris som ligg...
Pil nerSe hela citeringen

Johan Didron skrev 25 okt, 10:10

Positiva nyheter från Ratos. Aktien upp 4% än så länge.

(SIX) Private equity-bolaget Ratos försäljning av Stofa till
SE sker till ett pris som ligger 8 procent över analyshusets
förväntningar, erfar SIX.

SEB Enskilda hade förväntat sig en prislapp på 2.036 miljoner
kronor medan priset på sett till enterprise value hamnade på 1,9
miljarder danska kronor, eller 2.204 miljoner kronor.

Försäljningen uppges enligt banken öka sannolikheten för att
Ratos behåller sin utdelning oförändrad vid 5,50 kronor för
2012, vilket de bedömer som positivt.

Det låter bra, var lite orolig för Ratos men tror det ordnar sig pålångt sikt

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Senaste analys från Swedbank

Inför rapport
Stark exit, men operationella svagheter
Vi uppgraderar Ratos till Neutral (Minska), men vi sänker riktkursen till 57 SEK (62) inför Q3. Avyttringen av Stofa till ett pris väl över vår sub-stansberäkning kan förbättra sentimentet efter den mycket svaga utveck-lingen. Inwidos operationella utveckling och ytterligare kapitalinjektioner är risker som föreligger. En hög direktavkastning uppbackad av en stark kassa begränsar dock nedsidan.

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG