Hur oroliga ska vi vara för en Euro-kollaps?

Hur oroliga ska vi vara för en Euro-kollaps? Bevaka tråd

Startad av Glenn Viklund

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Urs Hofers bild
aktieexpert

Johan Didron skrev 2 aug, 15:08

Vad är era kommentarer efter Mario Draghis tal? Marknaden hade väntat sig tydligare utfästelser om stödköp av statsobligationer skriver DI och börsen ...
Pil nerSe hela citeringen

Johan Didron skrev 2 aug, 15:08

Vad är era kommentarer efter Mario Draghis tal? Marknaden hade väntat sig tydligare utfästelser om stödköp av statsobligationer skriver DI och börsen faller från 1% plus till 1% minus.

Bo Eloff skrev 2 aug, 20:08

Tråkigt att ECB chefen inte kunde vara mer konkret om vilka åtgärder man är beredda att ta för att försvara EURON till varje pris. Kanske inte helt ov...
Pil nerSe hela citeringen

Bo Eloff skrev 2 aug, 20:08

Tråkigt att ECB chefen inte kunde vara mer konkret om vilka åtgärder man är beredda att ta för att försvara EURON till varje pris. Kanske inte helt oväntat men marknaden hade hoppats på mer. Frågan är hur mycket det kommer att kosta att försvara EURON och om det verkligen är värt det?

Vi får vara glada över att vi har svenska kronor som förmodligen kommer fortsätta att stärkas mot Euron och även mot andra valutor. Svenska kronan har ju ökat i värde rejält mot tillväxtmarknadernas valutor. Jag tänker då i första hand på Indiska Rupie och brasilianska Real. Om jag hade sålt min lägenhet i Brasilien idag så hade jag fått tillbaka ungefär
60 000kr mindre än vad jag fick i Mars.

Mario är mera intresserad att rädda de suedeuropeiska länderna än att stärka Euron. Problemet kommer att bli att de ruttna EU länder tar de friska med i fördärvet.

Johan Didron skrev 2 aug, 15:08

Vad är era kommentarer efter Mario Draghis tal? Marknaden hade väntat sig tydligare utfästelser om stödköp av statsobligationer skriver DI och börsen ...
Pil nerSe hela citeringen

Johan Didron skrev 2 aug, 15:08

Vad är era kommentarer efter Mario Draghis tal? Marknaden hade väntat sig tydligare utfästelser om stödköp av statsobligationer skriver DI och börsen faller från 1% plus till 1% minus.

Bo Eloff skrev 2 aug, 20:08

Tråkigt att ECB chefen inte kunde vara mer konkret om vilka åtgärder man är beredda att ta för att försvara EURON till varje pris. Kanske inte helt ov...
Pil nerSe hela citeringen

Bo Eloff skrev 2 aug, 20:08

Tråkigt att ECB chefen inte kunde vara mer konkret om vilka åtgärder man är beredda att ta för att försvara EURON till varje pris. Kanske inte helt oväntat men marknaden hade hoppats på mer. Frågan är hur mycket det kommer att kosta att försvara EURON och om det verkligen är värt det?

Vi får vara glada över att vi har svenska kronor som förmodligen kommer fortsätta att stärkas mot Euron och även mot andra valutor. Svenska kronan har ju ökat i värde rejält mot tillväxtmarknadernas valutor. Jag tänker då i första hand på Indiska Rupie och brasilianska Real. Om jag hade sålt min lägenhet i Brasilien idag så hade jag fått tillbaka ungefär
60 000kr mindre än vad jag fick i Mars.

Urs Hofer skrev 3 aug, 08:08

Mario är mera intresserad att rädda de suedeuropeiska länderna änstärka Euron. Problemet kommer att bli att de ruttna EU länder tar de friska med i fö...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 3 aug, 08:08

Mario är mera intresserad att rädda de suedeuropeiska länderna änstärka Euron. Problemet kommer att bli att de ruttna EU länder tar de friska med i fördärvet.

Kampen mellan Draghi och Tyskland kom i öppen dager i Draghis Presskonf. Han dirstade sig till att markera att ECB "i enlighet med sitt oberoende" kan komma att köpa obligationer på den öppna marknaden...

VAd skall bundesbank och Tyskalnd kontra med nu då? Hitintils är det ju Tyskland som vunnit kampen. ECB har ännu inte genofört det som Draghi hotar marknaden med. Ett hot som marknaderna tar på största allvar och bestämmer sig för att går det ner kommer Draghi, precis som i USA, går det ner kommer Ben.

Vi är mitt upp i det som sker klassiskt när räntorna är låga under en längre tid. Avkastningskraven blir allt mindre. Lägre vinster men ändå högre värderingar. En väldigt obehaglig situation om man är likvid.MAn ser inte högre vinster och förväntar sig lägre kurser som inte kommer eftersom kapitalflöden från fixed income håller aktiekurserna uppe.

Antingen hoppar man på eller blir utanför hela cykeln.

Så länge som Tyskland och Draghi ser till att obligationsmarknaderna fungerar hjälpligt med periodvisa stödköp så kommer nog P/E talen generellt stiga. Tills vi når en gräns som inte jag kan gissa mig till. JApan hade ju P/E 70 innan smällen kom så dit lär vi inte komma. . Men om vi skall ha läga räntor i 5-10 år till så är P/E 10 extremt billigt för ett bolag vars marknad kan anses som relaivt stabil.

Svårt det här när systemen är så skadade att vi är hänvisade till politikers maktbegär. Självklart hade världen varig mycket bättre utan lagar i USA som tvingade bankerna låna ut till uteliggare om de ville. Självklart hade Europa varit i bättre läge om Grekland gått i kk 2010. OCh katten vet om det är rätt det de gör nu med Spanien.

Problemet är att politikerna inte säger sanningen till sina undersåtar och det är det långsiktigt absolut farligaste för oss.

Glenn Viklunds bild

Svenska Dagbladet hänvisar idag till en rapport författad av ett antal ekonomer. Det är ingen munter läsning, dock väldigt aktuell och för den intresserade finns rapporten här:

http://ineteconomics.org/sites/inet.civicactions.net/files/INET%20Counci...

Inledningen:

"We believe that as of July 2012 Europe is sleepwalking toward a disaster of incalculable proportions. Over the last few weeks, the situation in the debtor countries has deteriorated dramatically.

The sense of a never-ending crisis, with one domino falling after another, must be reversed."

"Sleepwalking"!

Kunde inte ha sagts bättre. Exakt min åsikt också om hur krisen hanteras.

Urs Hofers bild
aktieexpert

Skilnaden mellan privatföretagarna och politiker är följande
Att varje företagsledare med ansvarskänsla förbereder sitt företag på en eventuell Eurokollaps är självklart, det är en företagsledarens absoluta plikt, men inom politiken härskar dock helt andra lagar. Endast få politiker har så mycket förstånd att de förbereder sitt land för det som inte får-men antagligen händer. Man är beklagligvis fortfarande på samma nivå som under de gamla devalveringstiderna där man ändå till den sista dagen förnekade det som följende dag hände. I båda fall är det ett grovt ansvarslöst beteende mot samhälle.
Orsaken att EMU tills vidare höll ihop är den tvivelaktiga tron att det är den billigaste lösningen och naturligtvis rädslan att man förlorar sina privilegier. Ett sönderfall av EMU skadar i dagens globaliserade värld alla och de länder som står utanför EMU har nästan endast den fördelen att de sedan inte behöver trycka nya pengar. Annars gäller att skadan växer med varje stödmiljard som hamnar i det bottenlösa träsket. Det blir inte bättre att hjälpa så mycket att man själv far hädan.
Det som i dag behövs för att lösa krisen är nytänkande och mod till en förändring men just det fattas på grund av oförmåga och innovationsbrist. Viskar någon att man åtminston borde förbereda sig för alla eventualiteter blir han ögonblickligen tystnad och korrigerad. Så fortsätter leken antagligen tills helheten av sig själv far i sank och det blir sedan antagligen den dyraste lösning!

Urs Hofer skrev 21 aug, 17:08

Skilnaden mellan privatföretagarna och politiker är följande
Att varje företagsledare med ansvarskänsla förbereder sitt företag på en eventuell Eurok...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 21 aug, 17:08

Skilnaden mellan privatföretagarna och politiker är följande
Att varje företagsledare med ansvarskänsla förbereder sitt företag på en eventuell Eurokollaps är självklart, det är en företagsledarens absoluta plikt, men inom politiken härskar dock helt andra lagar. Endast få politiker har så mycket förstånd att de förbereder sitt land för det som inte får-men antagligen händer. Man är beklagligvis fortfarande på samma nivå som under de gamla devalveringstiderna där man ändå till den sista dagen förnekade det som följende dag hände. I båda fall är det ett grovt ansvarslöst beteende mot samhälle.
Orsaken att EMU tills vidare höll ihop är den tvivelaktiga tron att det är den billigaste lösningen och naturligtvis rädslan att man förlorar sina privilegier. Ett sönderfall av EMU skadar i dagens globaliserade värld alla och de länder som står utanför EMU har nästan endast den fördelen att de sedan inte behöver trycka nya pengar. Annars gäller att skadan växer med varje stödmiljard som hamnar i det bottenlösa träsket. Det blir inte bättre att hjälpa så mycket att man själv far hädan.
Det som i dag behövs för att lösa krisen är nytänkande och mod till en förändring men just det fattas på grund av oförmåga och innovationsbrist. Viskar någon att man åtminston borde förbereda sig för alla eventualiteter blir han ögonblickligen tystnad och korrigerad. Så fortsätter leken antagligen tills helheten av sig själv far i sank och det blir sedan antagligen den dyraste lösning!

"Det som behövs idag är nytänkande..."

Tyvärr är det så att Västvärldens Statskontrollerade Regleringspolitik/system, är på väg mot vägs ände.

Nu när politrukerna sitter och bestämmer marknadspriserna i allt fler tillgångsslag, ar det sista steget före sammabrottet.

Poltrukerna blir alltmer desperata för varje månad och det "nytänkande" du efterlyser är ingenting annat än nya regleringar i försök att korrigera de tidigare regleringarnas misslyckande. Systemen är på väg mot den totala infarkten.

Det går inte över en dag, men att det går dithän är för mig fullständigt solklart.

Det senaste, som kommit ut från ECB är alltså att man skall trycka nya pengar för att hålla priset på krediter till blödande ekonomier nere. LÅN skall fixas med LÅN.

En lustig konsekvens av det senaste läckaget från ECB är:

ECB planerar fixera spreadarna mella de olika marknadsräntorna på olika länders obligationer. Dvs maximera spreadarna.

Det innbär plötsligt att ECB går in och garanterar obligationerna. Och det i sin tur innebär att de skapar syntetiska Euroobligationer, något som vi alla vet att Tyskland skrek sig hesa om att de inte accepterade.

Vad har då hänt som får dem att acceptera det nu?

Knappast har läget blivit bättre i alla fall. Men Manna skall regna över marknaderna.

Urs Hofer skrev 21 aug, 17:08

Skilnaden mellan privatföretagarna och politiker är följande
Att varje företagsledare med ansvarskänsla förbereder sitt företag på en eventuell Eurok...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 21 aug, 17:08

Skilnaden mellan privatföretagarna och politiker är följande
Att varje företagsledare med ansvarskänsla förbereder sitt företag på en eventuell Eurokollaps är självklart, det är en företagsledarens absoluta plikt, men inom politiken härskar dock helt andra lagar. Endast få politiker har så mycket förstånd att de förbereder sitt land för det som inte får-men antagligen händer. Man är beklagligvis fortfarande på samma nivå som under de gamla devalveringstiderna där man ändå till den sista dagen förnekade det som följende dag hände. I båda fall är det ett grovt ansvarslöst beteende mot samhälle.
Orsaken att EMU tills vidare höll ihop är den tvivelaktiga tron att det är den billigaste lösningen och naturligtvis rädslan att man förlorar sina privilegier. Ett sönderfall av EMU skadar i dagens globaliserade värld alla och de länder som står utanför EMU har nästan endast den fördelen att de sedan inte behöver trycka nya pengar. Annars gäller att skadan växer med varje stödmiljard som hamnar i det bottenlösa träsket. Det blir inte bättre att hjälpa så mycket att man själv far hädan.
Det som i dag behövs för att lösa krisen är nytänkande och mod till en förändring men just det fattas på grund av oförmåga och innovationsbrist. Viskar någon att man åtminston borde förbereda sig för alla eventualiteter blir han ögonblickligen tystnad och korrigerad. Så fortsätter leken antagligen tills helheten av sig själv far i sank och det blir sedan antagligen den dyraste lösning!

Hmm skrev 28 aug, 13:08

"Det som behövs idag är nytänkande..."

Tyvärr är det så att Västvärldens Statskontrollerade Regleringspolitik/system, är på väg mot vägs ände.

Nu ...
Pil nerSe hela citeringen

Hmm skrev 28 aug, 13:08

"Det som behövs idag är nytänkande..."

Tyvärr är det så att Västvärldens Statskontrollerade Regleringspolitik/system, är på väg mot vägs ände.

Nu när politrukerna sitter och bestämmer marknadspriserna i allt fler tillgångsslag, ar det sista steget före sammabrottet.

Poltrukerna blir alltmer desperata för varje månad och det "nytänkande" du efterlyser är ingenting annat än nya regleringar i försök att korrigera de tidigare regleringarnas misslyckande. Systemen är på väg mot den totala infarkten.

Det går inte över en dag, men att det går dithän är för mig fullständigt solklart.

Det senaste, som kommit ut från ECB är alltså att man skall trycka nya pengar för att hålla priset på krediter till blödande ekonomier nere. LÅN skall fixas med LÅN.

En lustig konsekvens av det senaste läckaget från ECB är:

ECB planerar fixera spreadarna mella de olika marknadsräntorna på olika länders obligationer. Dvs maximera spreadarna.

Det innbär plötsligt att ECB går in och garanterar obligationerna. Och det i sin tur innebär att de skapar syntetiska Euroobligationer, något som vi alla vet att Tyskland skrek sig hesa om att de inte accepterade.

Vad har då hänt som får dem att acceptera det nu?

Knappast har läget blivit bättre i alla fall. Men Manna skall regna över marknaderna.

Som ni alla kunnat se blev i alla fall det offentliga utfallet inte riktigt som ryktena i förväg lät göra gällande.

I stället påstår nu ECB att de skall "sterilisera" "olimiterade" köp av vissa obligationer. ....hur nu de två uttrycken går ihop. Tänker man efter är det naturligtvis omöjligt och uppenbarligen enbart ägnat åt att lura dem som luras kan.

Men OM nu ECB skall genomföra det de påstår att de tänker göra, så betyder det i realiteten att de dränerar marknaderna på möjliga spekulationskrediter, dvs pengar till börs och råvaror, för att möjliggöra för Spanien att emittera obligationer på kort löptid.

Sen sa de att dessa köp är förknippade med "villkor" dvs man påstår att man skall ställa krav på Spanien för att köpen skall äga rum och att köpen kan bli försäljningar om villkoren inte uppfylls.

_Vilka_ dessa "villkor" är, talar man naturligtvis inte om.

Som svar på detta kom då i helgen att inte vare sig Italien eller Spanien tänker sig "ansöka om hjälp" i första taget. Dvs de gillade inte ECBs "krav" utan vi har nog en ganska utdragen "förhandling" om dessa villkor. (just nu när jag skrev detta sa Rahoy att han måste "studera" eventuella krav först...och vidare sa han att OM Spanien ber om hjälp _kommer_ de att få den...)

Finns en hel del intressant att läsa om detta på Zerohedge (min favoritsite när det gäller att få veta vad som händer bakom kulisserna).

Nästa steg just nu är två. Tyska författningsdomstolens besked om ESM. Det naturliga vore att de sa nej, men nu är det ju panik i Europa så det är väl ganska troligt att de falller under trycket och godkänner det hela med några motkrav.

Sen har vi FED , där marknaderna i alla fall "officiellt" tor på att FED annonserar någon form av ytterligare stimulans.

Men nu är det ju så att priserna på fasta tillgångar och även risktillgångar redan är så uppskruvade att det inte längre räcker med några futtiga 2-400 miljarder. Det måste till 500 - 1000 miljarder för att det skal få någon effekt på något _utanför_ finansmarknaderna.

Så om de kommer med ett halvdant program går det upp och sedan kommer det hela falla under sin egen tyngd fram tills vi har klarhet om Spanien, Grekland, Italien, och inte minst USAs s.k. "Fiscal Cliff"..

Hösten har bara börjat. (Trots massiva centralbanksköp av terminer på aktiemarknaderna) - Va? säger någon. Inter gör de väl det? - Jo säger jag. Centralbanker och politiker världen över klarar inte av aktiebörser som faller kraftigt, då urholkas pensioner, OCH massorna kommer definitivt tappa tron och sugen för många år framåt. Och DET klarar inte politiker av, för då åker konsumtionen ner i källaren., Och med Europas struktur på skatteintäkter så KRÄVS stigande konsumtion. MOMSen är en fundamental faktor i det Europeiska totalitärsbygget.

Martin Vidhalls bild

Urs Hofer skrev 21 aug, 17:08

Skilnaden mellan privatföretagarna och politiker är följande
Att varje företagsledare med ansvarskänsla förbereder sitt företag på en eventuell Eurok...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 21 aug, 17:08

Skilnaden mellan privatföretagarna och politiker är följande
Att varje företagsledare med ansvarskänsla förbereder sitt företag på en eventuell Eurokollaps är självklart, det är en företagsledarens absoluta plikt, men inom politiken härskar dock helt andra lagar. Endast få politiker har så mycket förstånd att de förbereder sitt land för det som inte får-men antagligen händer. Man är beklagligvis fortfarande på samma nivå som under de gamla devalveringstiderna där man ändå till den sista dagen förnekade det som följende dag hände. I båda fall är det ett grovt ansvarslöst beteende mot samhälle.
Orsaken att EMU tills vidare höll ihop är den tvivelaktiga tron att det är den billigaste lösningen och naturligtvis rädslan att man förlorar sina privilegier. Ett sönderfall av EMU skadar i dagens globaliserade värld alla och de länder som står utanför EMU har nästan endast den fördelen att de sedan inte behöver trycka nya pengar. Annars gäller att skadan växer med varje stödmiljard som hamnar i det bottenlösa träsket. Det blir inte bättre att hjälpa så mycket att man själv far hädan.
Det som i dag behövs för att lösa krisen är nytänkande och mod till en förändring men just det fattas på grund av oförmåga och innovationsbrist. Viskar någon att man åtminston borde förbereda sig för alla eventualiteter blir han ögonblickligen tystnad och korrigerad. Så fortsätter leken antagligen tills helheten av sig själv far i sank och det blir sedan antagligen den dyraste lösning!

Hmm skrev 28 aug, 13:08

"Det som behövs idag är nytänkande..."

Tyvärr är det så att Västvärldens Statskontrollerade Regleringspolitik/system, är på väg mot vägs ände.

Nu ...
Pil nerSe hela citeringen

Hmm skrev 28 aug, 13:08

"Det som behövs idag är nytänkande..."

Tyvärr är det så att Västvärldens Statskontrollerade Regleringspolitik/system, är på väg mot vägs ände.

Nu när politrukerna sitter och bestämmer marknadspriserna i allt fler tillgångsslag, ar det sista steget före sammabrottet.

Poltrukerna blir alltmer desperata för varje månad och det "nytänkande" du efterlyser är ingenting annat än nya regleringar i försök att korrigera de tidigare regleringarnas misslyckande. Systemen är på väg mot den totala infarkten.

Det går inte över en dag, men att det går dithän är för mig fullständigt solklart.

Det senaste, som kommit ut från ECB är alltså att man skall trycka nya pengar för att hålla priset på krediter till blödande ekonomier nere. LÅN skall fixas med LÅN.

En lustig konsekvens av det senaste läckaget från ECB är:

ECB planerar fixera spreadarna mella de olika marknadsräntorna på olika länders obligationer. Dvs maximera spreadarna.

Det innbär plötsligt att ECB går in och garanterar obligationerna. Och det i sin tur innebär att de skapar syntetiska Euroobligationer, något som vi alla vet att Tyskland skrek sig hesa om att de inte accepterade.

Vad har då hänt som får dem att acceptera det nu?

Knappast har läget blivit bättre i alla fall. Men Manna skall regna över marknaderna.

Hmm skrev 10 sep, 21:09

Som ni alla kunnat se blev i alla fall det offentliga utfallet inte riktigt som ryktena i förväg lät göra gällande.

I stället påstår nu ECB att de s...
Pil nerSe hela citeringen

Hmm skrev 10 sep, 21:09

Som ni alla kunnat se blev i alla fall det offentliga utfallet inte riktigt som ryktena i förväg lät göra gällande.

I stället påstår nu ECB att de skall "sterilisera" "olimiterade" köp av vissa obligationer. ....hur nu de två uttrycken går ihop. Tänker man efter är det naturligtvis omöjligt och uppenbarligen enbart ägnat åt att lura dem som luras kan.

Men OM nu ECB skall genomföra det de påstår att de tänker göra, så betyder det i realiteten att de dränerar marknaderna på möjliga spekulationskrediter, dvs pengar till börs och råvaror, för att möjliggöra för Spanien att emittera obligationer på kort löptid.

Sen sa de att dessa köp är förknippade med "villkor" dvs man påstår att man skall ställa krav på Spanien för att köpen skall äga rum och att köpen kan bli försäljningar om villkoren inte uppfylls.

_Vilka_ dessa "villkor" är, talar man naturligtvis inte om.

Som svar på detta kom då i helgen att inte vare sig Italien eller Spanien tänker sig "ansöka om hjälp" i första taget. Dvs de gillade inte ECBs "krav" utan vi har nog en ganska utdragen "förhandling" om dessa villkor. (just nu när jag skrev detta sa Rahoy att han måste "studera" eventuella krav först...och vidare sa han att OM Spanien ber om hjälp _kommer_ de att få den...)

Finns en hel del intressant att läsa om detta på Zerohedge (min favoritsite när det gäller att få veta vad som händer bakom kulisserna).

Nästa steg just nu är två. Tyska författningsdomstolens besked om ESM. Det naturliga vore att de sa nej, men nu är det ju panik i Europa så det är väl ganska troligt att de falller under trycket och godkänner det hela med några motkrav.

Sen har vi FED , där marknaderna i alla fall "officiellt" tor på att FED annonserar någon form av ytterligare stimulans.

Men nu är det ju så att priserna på fasta tillgångar och även risktillgångar redan är så uppskruvade att det inte längre räcker med några futtiga 2-400 miljarder. Det måste till 500 - 1000 miljarder för att det skal få någon effekt på något _utanför_ finansmarknaderna.

Så om de kommer med ett halvdant program går det upp och sedan kommer det hela falla under sin egen tyngd fram tills vi har klarhet om Spanien, Grekland, Italien, och inte minst USAs s.k. "Fiscal Cliff"..

Hösten har bara börjat. (Trots massiva centralbanksköp av terminer på aktiemarknaderna) - Va? säger någon. Inter gör de väl det? - Jo säger jag. Centralbanker och politiker världen över klarar inte av aktiebörser som faller kraftigt, då urholkas pensioner, OCH massorna kommer definitivt tappa tron och sugen för många år framåt. Och DET klarar inte politiker av, för då åker konsumtionen ner i källaren., Och med Europas struktur på skatteintäkter så KRÄVS stigande konsumtion. MOMSen är en fundamental faktor i det Europeiska totalitärsbygget.

Ja cirkusen fortsätter. Just läst en intressant bok "Så föll den svenska modellen", om Sveriges ekonomiska utveckling från andra världskriget fram tills nittiotalskrisen. Det som slår mig är att man då som nu, mest verkar köra på med en mängd lösningar där man egentligen inte har en aning om vad följderna blir. Författarna tar även upp att samtliga svenska ekonomer då var väldigt likriktade i sitt tänkande, det fanns dvs ingen som ifrågasatte beslut eller ideer, utan alla var inne på samma spår oavsett politiskt parti. Även här känns det som att det finns likheter i dagens politiska topp i EU. Finns väl visserligen kritiska röster men dem hittar man för det mesta utanför maktapparaterna eller här på vårt forum

Hmm skrev 28 aug, 13:08

"Det som behövs idag är nytänkande..."

Tyvärr är det så att Västvärldens Statskontrollerade Regleringspolitik/system, är på väg mot vägs ände.

Nu ...
Pil nerSe hela citeringen

Hmm skrev 28 aug, 13:08

"Det som behövs idag är nytänkande..."

Tyvärr är det så att Västvärldens Statskontrollerade Regleringspolitik/system, är på väg mot vägs ände.

Nu när politrukerna sitter och bestämmer marknadspriserna i allt fler tillgångsslag, ar det sista steget före sammabrottet.

Poltrukerna blir alltmer desperata för varje månad och det "nytänkande" du efterlyser är ingenting annat än nya regleringar i försök att korrigera de tidigare regleringarnas misslyckande. Systemen är på väg mot den totala infarkten.

Det går inte över en dag, men att det går dithän är för mig fullständigt solklart.

Det senaste, som kommit ut från ECB är alltså att man skall trycka nya pengar för att hålla priset på krediter till blödande ekonomier nere. LÅN skall fixas med LÅN.

En lustig konsekvens av det senaste läckaget från ECB är:

ECB planerar fixera spreadarna mella de olika marknadsräntorna på olika länders obligationer. Dvs maximera spreadarna.

Det innbär plötsligt att ECB går in och garanterar obligationerna. Och det i sin tur innebär att de skapar syntetiska Euroobligationer, något som vi alla vet att Tyskland skrek sig hesa om att de inte accepterade.

Vad har då hänt som får dem att acceptera det nu?

Knappast har läget blivit bättre i alla fall. Men Manna skall regna över marknaderna.

Hmm skrev 10 sep, 21:09

Som ni alla kunnat se blev i alla fall det offentliga utfallet inte riktigt som ryktena i förväg lät göra gällande.

I stället påstår nu ECB att de s...
Pil nerSe hela citeringen

Hmm skrev 10 sep, 21:09

Som ni alla kunnat se blev i alla fall det offentliga utfallet inte riktigt som ryktena i förväg lät göra gällande.

I stället påstår nu ECB att de skall "sterilisera" "olimiterade" köp av vissa obligationer. ....hur nu de två uttrycken går ihop. Tänker man efter är det naturligtvis omöjligt och uppenbarligen enbart ägnat åt att lura dem som luras kan.

Men OM nu ECB skall genomföra det de påstår att de tänker göra, så betyder det i realiteten att de dränerar marknaderna på möjliga spekulationskrediter, dvs pengar till börs och råvaror, för att möjliggöra för Spanien att emittera obligationer på kort löptid.

Sen sa de att dessa köp är förknippade med "villkor" dvs man påstår att man skall ställa krav på Spanien för att köpen skall äga rum och att köpen kan bli försäljningar om villkoren inte uppfylls.

_Vilka_ dessa "villkor" är, talar man naturligtvis inte om.

Som svar på detta kom då i helgen att inte vare sig Italien eller Spanien tänker sig "ansöka om hjälp" i första taget. Dvs de gillade inte ECBs "krav" utan vi har nog en ganska utdragen "förhandling" om dessa villkor. (just nu när jag skrev detta sa Rahoy att han måste "studera" eventuella krav först...och vidare sa han att OM Spanien ber om hjälp _kommer_ de att få den...)

Finns en hel del intressant att läsa om detta på Zerohedge (min favoritsite när det gäller att få veta vad som händer bakom kulisserna).

Nästa steg just nu är två. Tyska författningsdomstolens besked om ESM. Det naturliga vore att de sa nej, men nu är det ju panik i Europa så det är väl ganska troligt att de falller under trycket och godkänner det hela med några motkrav.

Sen har vi FED , där marknaderna i alla fall "officiellt" tor på att FED annonserar någon form av ytterligare stimulans.

Men nu är det ju så att priserna på fasta tillgångar och även risktillgångar redan är så uppskruvade att det inte längre räcker med några futtiga 2-400 miljarder. Det måste till 500 - 1000 miljarder för att det skal få någon effekt på något _utanför_ finansmarknaderna.

Så om de kommer med ett halvdant program går det upp och sedan kommer det hela falla under sin egen tyngd fram tills vi har klarhet om Spanien, Grekland, Italien, och inte minst USAs s.k. "Fiscal Cliff"..

Hösten har bara börjat. (Trots massiva centralbanksköp av terminer på aktiemarknaderna) - Va? säger någon. Inter gör de väl det? - Jo säger jag. Centralbanker och politiker världen över klarar inte av aktiebörser som faller kraftigt, då urholkas pensioner, OCH massorna kommer definitivt tappa tron och sugen för många år framåt. Och DET klarar inte politiker av, för då åker konsumtionen ner i källaren., Och med Europas struktur på skatteintäkter så KRÄVS stigande konsumtion. MOMSen är en fundamental faktor i det Europeiska totalitärsbygget.

Martin Vidhall skrev 11 sep, 12:09

Ja cirkusen fortsätter. Just läst en intressant bok "Så föll den svenska modellen", om Sveriges ekonomiska utveckling från andra världskriget fram til...
Pil nerSe hela citeringen

Martin Vidhall skrev 11 sep, 12:09

Ja cirkusen fortsätter. Just läst en intressant bok "Så föll den svenska modellen", om Sveriges ekonomiska utveckling från andra världskriget fram tills nittiotalskrisen. Det som slår mig är att man då som nu, mest verkar köra på med en mängd lösningar där man egentligen inte har en aning om vad följderna blir. Författarna tar även upp att samtliga svenska ekonomer då var väldigt likriktade i sitt tänkande, det fanns dvs ingen som ifrågasatte beslut eller ideer, utan alla var inne på samma spår oavsett politiskt parti. Även här känns det som att det finns likheter i dagens politiska topp i EU. Finns väl visserligen kritiska röster men dem hittar man för det mesta utanför maktapparaterna eller här på vårt forum

Tittade på bokens synopsis, där talas om att boken beskriver 70- 90 talet. Behandlar den inte alls det viktigaste av alla decennier i Sverige - 60 talet? Det var nämligen då Sveriges förmåga att bygga inför framtiden slogs sönder.

Martin Vidhalls bild

Hmm skrev 10 sep, 21:09

Som ni alla kunnat se blev i alla fall det offentliga utfallet inte riktigt som ryktena i förväg lät göra gällande.

I stället påstår nu ECB att de s...
Pil nerSe hela citeringen

Hmm skrev 10 sep, 21:09

Som ni alla kunnat se blev i alla fall det offentliga utfallet inte riktigt som ryktena i förväg lät göra gällande.

I stället påstår nu ECB att de skall "sterilisera" "olimiterade" köp av vissa obligationer. ....hur nu de två uttrycken går ihop. Tänker man efter är det naturligtvis omöjligt och uppenbarligen enbart ägnat åt att lura dem som luras kan.

Men OM nu ECB skall genomföra det de påstår att de tänker göra, så betyder det i realiteten att de dränerar marknaderna på möjliga spekulationskrediter, dvs pengar till börs och råvaror, för att möjliggöra för Spanien att emittera obligationer på kort löptid.

Sen sa de att dessa köp är förknippade med "villkor" dvs man påstår att man skall ställa krav på Spanien för att köpen skall äga rum och att köpen kan bli försäljningar om villkoren inte uppfylls.

_Vilka_ dessa "villkor" är, talar man naturligtvis inte om.

Som svar på detta kom då i helgen att inte vare sig Italien eller Spanien tänker sig "ansöka om hjälp" i första taget. Dvs de gillade inte ECBs "krav" utan vi har nog en ganska utdragen "förhandling" om dessa villkor. (just nu när jag skrev detta sa Rahoy att han måste "studera" eventuella krav först...och vidare sa han att OM Spanien ber om hjälp _kommer_ de att få den...)

Finns en hel del intressant att läsa om detta på Zerohedge (min favoritsite när det gäller att få veta vad som händer bakom kulisserna).

Nästa steg just nu är två. Tyska författningsdomstolens besked om ESM. Det naturliga vore att de sa nej, men nu är det ju panik i Europa så det är väl ganska troligt att de falller under trycket och godkänner det hela med några motkrav.

Sen har vi FED , där marknaderna i alla fall "officiellt" tor på att FED annonserar någon form av ytterligare stimulans.

Men nu är det ju så att priserna på fasta tillgångar och även risktillgångar redan är så uppskruvade att det inte längre räcker med några futtiga 2-400 miljarder. Det måste till 500 - 1000 miljarder för att det skal få någon effekt på något _utanför_ finansmarknaderna.

Så om de kommer med ett halvdant program går det upp och sedan kommer det hela falla under sin egen tyngd fram tills vi har klarhet om Spanien, Grekland, Italien, och inte minst USAs s.k. "Fiscal Cliff"..

Hösten har bara börjat. (Trots massiva centralbanksköp av terminer på aktiemarknaderna) - Va? säger någon. Inter gör de väl det? - Jo säger jag. Centralbanker och politiker världen över klarar inte av aktiebörser som faller kraftigt, då urholkas pensioner, OCH massorna kommer definitivt tappa tron och sugen för många år framåt. Och DET klarar inte politiker av, för då åker konsumtionen ner i källaren., Och med Europas struktur på skatteintäkter så KRÄVS stigande konsumtion. MOMSen är en fundamental faktor i det Europeiska totalitärsbygget.

Martin Vidhall skrev 11 sep, 12:09

Ja cirkusen fortsätter. Just läst en intressant bok "Så föll den svenska modellen", om Sveriges ekonomiska utveckling från andra världskriget fram til...
Pil nerSe hela citeringen

Martin Vidhall skrev 11 sep, 12:09

Ja cirkusen fortsätter. Just läst en intressant bok "Så föll den svenska modellen", om Sveriges ekonomiska utveckling från andra världskriget fram tills nittiotalskrisen. Det som slår mig är att man då som nu, mest verkar köra på med en mängd lösningar där man egentligen inte har en aning om vad följderna blir. Författarna tar även upp att samtliga svenska ekonomer då var väldigt likriktade i sitt tänkande, det fanns dvs ingen som ifrågasatte beslut eller ideer, utan alla var inne på samma spår oavsett politiskt parti. Även här känns det som att det finns likheter i dagens politiska topp i EU. Finns väl visserligen kritiska röster men dem hittar man för det mesta utanför maktapparaterna eller här på vårt forum

Hmm skrev 13 sep, 17:09

Tittade på bokens synopsis, där talas om att boken beskriver 70- 90 talet. Behandlar den inte alls det viktigaste av alla decennier i Sverige - 60 tal...
Pil nerSe hela citeringen

Hmm skrev 13 sep, 17:09

Tittade på bokens synopsis, där talas om att boken beskriver 70- 90 talet. Behandlar den inte alls det viktigaste av alla decennier i Sverige - 60 talet? Det var nämligen då Sveriges förmåga att bygga inför framtiden slogs sönder.

Ytterst lite, men om jag mins rätt nämner man att industrin tack vare den enorma tillväxten inte lyckades förnya sig och häng med i övriga världen vilket började straffa sig på 70-talet.

Urs Hofers bild
aktieexpert

Många tror att om EMU kollapsar far också Euron hädan. Så är det knappast. Euron skulle också i framtiden åtminston under en lång övergångstid bestå vidare som övernationell valuta. De som har Eurotillgånger eller euroskulder skulle ha de kvar i Euro men värde till Euron i de olika ländernas valutor skulle förändras genom att alla länder sedan åter skulle ha sina egna valutor som har olika växelkurser mellan deras valuta och Euron. Medan de skuldsatta länder sedan får relativ låga fria växelkurser får de starka länder förmånliga stabila växelkurser till Euron. Det förändrar Euroländernas och firmornas tillgånger enormt och kan föra till allmänt kaos när vissa länders skulder omvandlas till sina nationella valutor. Deras och deras industris skuld i sina nationella valutor skulle bli så hög att de inte mera kan återbetalas. Tills vidare har man lyckas undvika detta. Med en EMU kollaps skulle de överskuldsatta ländernas problem inte vara löst medan våra inte heller minska utan snarare tvärtom.


Besvara inläggRedigera

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG