Ekonomiska utsikter

Ekonomiska utsikter Bevaka tråd

Startad av Urs Hofer

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Urs Hofers bild
aktieexpert

De ekonomiska utsikterna (nyversion uppdateras efterhand)
De positiva ekonomiska tecknen är få, krisen är inte löst och Europa är närmare en recession än förut. I fjolåret följde toppmöte efter toppmöte med målet att vända trenden med resultatet att ingenting har förändrads. I år fortsätter mötena men marknaden väntar sig inte mera omvälvande beslut beträffande skuldkrisen.
Marknaden vet i motsats till politiken att sparprogram ensam inte hjälper och att en kollaps Greklands inte kan undvikas. Fast det talas dagligen om en hotande krasch och ett sammanbrott av EU så kan man fråga sig varför EMU med Euron nödvändigvis skulle kollapsa om Grekland och/eller några andra halvruttna EMU länder skulle falla bort.
Enligt mitt enkla förstånd skulle det bara stärka EMU om de ruttna citronerna skulle plockas bort från korgen. Däremot vill jag absolut inte förneka att det skulle på kort sikt bli ett prestigförlust för EU, på lång sikt skulle dock den ekonomiska realiteten stärka EU. Med hänsyn till det nämnda kan man anta att en stor del av det negativa är redan inräknad i dagens kursnivå, det är dock långt ifrån säkert att allt är inräknad. Det beror på vilka överraskningar som kommer ytterlig! Det är därför på antagligen viktig att vara försiktig och placera sina resurser i bolag med hög servisandel som till exempel Kone och Wärtsilä. De rätta förhoppningsaktierna har naturligtvis också i osäkra tider goda framtidsutsikter under förutsättning att förhoppningarna fylls.

Urs Hofers bild
aktieexpert

Urs Hofer skrev 30 jan, 07:01

De ekonomiska utsikterna (nyversion uppdateras efterhand)
De positiva ekonomiska tecknen är få, krisen är inte löst och Europa är närmare en recessio...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 30 jan, 07:01

De ekonomiska utsikterna (nyversion uppdateras efterhand)
De positiva ekonomiska tecknen är få, krisen är inte löst och Europa är närmare en recession än förut. I fjolåret följde toppmöte efter toppmöte med målet att vända trenden med resultatet att ingenting har förändrads. I år fortsätter mötena men marknaden väntar sig inte mera omvälvande beslut beträffande skuldkrisen.
Marknaden vet i motsats till politiken att sparprogram ensam inte hjälper och att en kollaps Greklands inte kan undvikas. Fast det talas dagligen om en hotande krasch och ett sammanbrott av EU så kan man fråga sig varför EMU med Euron nödvändigvis skulle kollapsa om Grekland och/eller några andra halvruttna EMU länder skulle falla bort.
Enligt mitt enkla förstånd skulle det bara stärka EMU om de ruttna citronerna skulle plockas bort från korgen. Däremot vill jag absolut inte förneka att det skulle på kort sikt bli ett prestigförlust för EU, på lång sikt skulle dock den ekonomiska realiteten stärka EU. Med hänsyn till det nämnda kan man anta att en stor del av det negativa är redan inräknad i dagens kursnivå, det är dock långt ifrån säkert att allt är inräknad. Det beror på vilka överraskningar som kommer ytterlig! Det är därför på antagligen viktig att vara försiktig och placera sina resurser i bolag med hög servisandel som till exempel Kone och Wärtsilä. De rätta förhoppningsaktierna har naturligtvis också i osäkra tider goda framtidsutsikter under förutsättning att förhoppningarna fylls.Utsikterna är i och för sig oförändrad. Experterna är överens om att det tar 10-15 år tills finanskrisen är löst. Man är också överens om att den är ekonomisk- men kanske inte politisk lösbar. ECB trycker så mycke pengar som behövs och ger dem nästans räntefritt åt bankerna som sedan deponerar de till en klart höger ränta åter hus ECB. Det hjälper säkert bankerna, skuldkrisen är dock inte löst med detta.Marknaden har helheten inräknad därför står aktiekurserna rätt så stilla och vänter på andra nyheter.

Urs Hofers bild
aktieexpert

Urs Hofer skrev 30 jan, 07:01

De ekonomiska utsikterna (nyversion uppdateras efterhand)
De positiva ekonomiska tecknen är få, krisen är inte löst och Europa är närmare en recessio...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 30 jan, 07:01

De ekonomiska utsikterna (nyversion uppdateras efterhand)
De positiva ekonomiska tecknen är få, krisen är inte löst och Europa är närmare en recession än förut. I fjolåret följde toppmöte efter toppmöte med målet att vända trenden med resultatet att ingenting har förändrads. I år fortsätter mötena men marknaden väntar sig inte mera omvälvande beslut beträffande skuldkrisen.
Marknaden vet i motsats till politiken att sparprogram ensam inte hjälper och att en kollaps Greklands inte kan undvikas. Fast det talas dagligen om en hotande krasch och ett sammanbrott av EU så kan man fråga sig varför EMU med Euron nödvändigvis skulle kollapsa om Grekland och/eller några andra halvruttna EMU länder skulle falla bort.
Enligt mitt enkla förstånd skulle det bara stärka EMU om de ruttna citronerna skulle plockas bort från korgen. Däremot vill jag absolut inte förneka att det skulle på kort sikt bli ett prestigförlust för EU, på lång sikt skulle dock den ekonomiska realiteten stärka EU. Med hänsyn till det nämnda kan man anta att en stor del av det negativa är redan inräknad i dagens kursnivå, det är dock långt ifrån säkert att allt är inräknad. Det beror på vilka överraskningar som kommer ytterlig! Det är därför på antagligen viktig att vara försiktig och placera sina resurser i bolag med hög servisandel som till exempel Kone och Wärtsilä. De rätta förhoppningsaktierna har naturligtvis också i osäkra tider goda framtidsutsikter under förutsättning att förhoppningarna fylls.Urs Hofer skrev 2 mar, 13:03

Utsikterna är i och för sig oförändrad. Experterna är överens om att det tar 10-15 år tills finanskrisen är löst. Man är också överens om att den är e...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 2 mar, 13:03

Utsikterna är i och för sig oförändrad. Experterna är överens om att det tar 10-15 år tills finanskrisen är löst. Man är också överens om att den är ekonomisk- men kanske inte politisk lösbar. ECB trycker så mycke pengar som behövs och ger dem nästans räntefritt åt bankerna som sedan deponerar de till en klart höger ränta åter hus ECB. Det hjälper säkert bankerna, skuldkrisen är dock inte löst med detta.Marknaden har helheten inräknad därför står aktiekurserna rätt så stilla och vänter på andra nyheter.

Att Grekland kommer att kollapsa ved nu tills och med var enda politiker men inte alla vill medge detta på grund av valtekniska skäl.
Det är fortfarande så att USA är lika bankrutt som Europa. Boda försöker rätta debaclet genom att trycka pengar och prångla ut dem billig åt marknaden. Man försöker således lösa skuldkrisen med mera skuldsättning.
Samtidigt ökar man medveten inflationen som är i verklighet mycket högre än statistiken visar. På detta sätt kan man delvis inflatera bort skulderna utan att någon märker det för att alla tror ju på stadistiken som alltid visar sådana siffror som beställaren vill ha. Det är småspararna som med det får betala kalaset.
Att förutse mera är inte möjligt då vi har för många osäkra parametrar men det skadar ingenting att förbereda sig på att politiken inte får läget under kontroll. Kort sagt det kan hända vad som helst

Urs Hofers bild
aktieexpert

Urs Hofer skrev 30 jan, 07:01

De ekonomiska utsikterna (nyversion uppdateras efterhand)
De positiva ekonomiska tecknen är få, krisen är inte löst och Europa är närmare en recessio...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 30 jan, 07:01

De ekonomiska utsikterna (nyversion uppdateras efterhand)
De positiva ekonomiska tecknen är få, krisen är inte löst och Europa är närmare en recession än förut. I fjolåret följde toppmöte efter toppmöte med målet att vända trenden med resultatet att ingenting har förändrads. I år fortsätter mötena men marknaden väntar sig inte mera omvälvande beslut beträffande skuldkrisen.
Marknaden vet i motsats till politiken att sparprogram ensam inte hjälper och att en kollaps Greklands inte kan undvikas. Fast det talas dagligen om en hotande krasch och ett sammanbrott av EU så kan man fråga sig varför EMU med Euron nödvändigvis skulle kollapsa om Grekland och/eller några andra halvruttna EMU länder skulle falla bort.
Enligt mitt enkla förstånd skulle det bara stärka EMU om de ruttna citronerna skulle plockas bort från korgen. Däremot vill jag absolut inte förneka att det skulle på kort sikt bli ett prestigförlust för EU, på lång sikt skulle dock den ekonomiska realiteten stärka EU. Med hänsyn till det nämnda kan man anta att en stor del av det negativa är redan inräknad i dagens kursnivå, det är dock långt ifrån säkert att allt är inräknad. Det beror på vilka överraskningar som kommer ytterlig! Det är därför på antagligen viktig att vara försiktig och placera sina resurser i bolag med hög servisandel som till exempel Kone och Wärtsilä. De rätta förhoppningsaktierna har naturligtvis också i osäkra tider goda framtidsutsikter under förutsättning att förhoppningarna fylls.Urs Hofer skrev 2 mar, 13:03

Utsikterna är i och för sig oförändrad. Experterna är överens om att det tar 10-15 år tills finanskrisen är löst. Man är också överens om att den är e...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 2 mar, 13:03

Utsikterna är i och för sig oförändrad. Experterna är överens om att det tar 10-15 år tills finanskrisen är löst. Man är också överens om att den är ekonomisk- men kanske inte politisk lösbar. ECB trycker så mycke pengar som behövs och ger dem nästans räntefritt åt bankerna som sedan deponerar de till en klart höger ränta åter hus ECB. Det hjälper säkert bankerna, skuldkrisen är dock inte löst med detta.Marknaden har helheten inräknad därför står aktiekurserna rätt så stilla och vänter på andra nyheter.

Att Grekland kommer att kollapsa ved nu tills och med var enda politiker men inte alla vill medge detta på grund av valtekniska skäl.
Det är fortfarande så att USA är lika bankrutt som Europa. Boda försöker rätta debaclet genom att trycka pengar och prångla ut dem billig åt marknaden. Man försöker således lösa skuldkrisen med mera skuldsättning.
Samtidigt ökar man medveten inflationen som är i verklighet mycket högre än statistiken visar. På detta sätt kan man delvis inflatera bort skulderna utan att någon märker det för att alla tror ju på stadistiken som alltid visar sådana siffror som beställaren vill ha. Det är småspararna som med det får betala kalaset.
Att förutse mera är inte möjligt då vi har för många osäkra parametrar men det skadar ingenting att förbereda sig på att politiken inte får läget under kontroll. Kort sagt det kan hända vad som helst

Urs Hofers bild
aktieexpert

För att börserna skall stiga finns behov av tillväxt.
Lösning av skuldkrisen i Europa gjorde ett steg i rätt riktning men det finns många oromoment kvar.
Riskpremierna för Portugal steg oroväckande.
Utsikterna att Spanien klarar av sina åtgärder ser osäkra ut.
Bnb – siffrorna skrevs ned i Europa, Brasilien och Kina.
I Europa ser det ut att 2012 får en negativ tillväxt speciellt inom krisländerna.
Ett högt oljepris och åtstramningar gör saken inte bättre.
Trots allt är marknaden just nu optimistiskt.
Det fjärde kvartalets rapportperioden betraktades som viktig men viktigare blir det första för 2012.
Den närmaste tid börjar dividenderna betalas ut. Först i Finland som i genomsnitt betalar högre dividender än Sverige. Det gäller således att hålla koll på avstämningsdagarna. Då bör kurskorrigeringarna inte uppfattas som köpsignal.

Urs Hofer skrev 13 mar, 07:03

För att börserna skall stiga finns behov av tillväxt.
Lösning av skuldkrisen i Europa gjorde ett steg i rätt riktning men det finns många oromoment k...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 13 mar, 07:03

För att börserna skall stiga finns behov av tillväxt.
Lösning av skuldkrisen i Europa gjorde ett steg i rätt riktning men det finns många oromoment kvar.
Riskpremierna för Portugal steg oroväckande.
Utsikterna att Spanien klarar av sina åtgärder ser osäkra ut.
Bnb – siffrorna skrevs ned i Europa, Brasilien och Kina.
I Europa ser det ut att 2012 får en negativ tillväxt speciellt inom krisländerna.
Ett högt oljepris och åtstramningar gör saken inte bättre.
Trots allt är marknaden just nu optimistiskt.
Det fjärde kvartalets rapportperioden betraktades som viktig men viktigare blir det första för 2012.
Den närmaste tid börjar dividenderna betalas ut. Först i Finland som i genomsnitt betalar högre dividender än Sverige. Det gäller således att hålla koll på avstämningsdagarna. Då bör kurskorrigeringarna inte uppfattas som köpsignal.

"lösning av skuldkrisen i Europa gjorde ett steg i rätt riktning..."

En försiktig fråga Urs: Är verkligen skuldfrågan i Europa löst?

Urs Hofers bild
aktieexpert

Urs Hofer skrev 13 mar, 07:03

För att börserna skall stiga finns behov av tillväxt.
Lösning av skuldkrisen i Europa gjorde ett steg i rätt riktning men det finns många oromoment k...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 13 mar, 07:03

För att börserna skall stiga finns behov av tillväxt.
Lösning av skuldkrisen i Europa gjorde ett steg i rätt riktning men det finns många oromoment kvar.
Riskpremierna för Portugal steg oroväckande.
Utsikterna att Spanien klarar av sina åtgärder ser osäkra ut.
Bnb – siffrorna skrevs ned i Europa, Brasilien och Kina.
I Europa ser det ut att 2012 får en negativ tillväxt speciellt inom krisländerna.
Ett högt oljepris och åtstramningar gör saken inte bättre.
Trots allt är marknaden just nu optimistiskt.
Det fjärde kvartalets rapportperioden betraktades som viktig men viktigare blir det första för 2012.
Den närmaste tid börjar dividenderna betalas ut. Först i Finland som i genomsnitt betalar högre dividender än Sverige. Det gäller således att hålla koll på avstämningsdagarna. Då bör kurskorrigeringarna inte uppfattas som köpsignal.

Hmm skrev 14 mar, 18:03

"lösning av skuldkrisen i Europa gjorde ett steg i rätt riktning..."

En försiktig fråga Urs: Är verkligen skuldfrågan i Europa löst?

Nej

Urs Hofer skrev 13 mar, 07:03

För att börserna skall stiga finns behov av tillväxt.
Lösning av skuldkrisen i Europa gjorde ett steg i rätt riktning men det finns många oromoment k...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 13 mar, 07:03

För att börserna skall stiga finns behov av tillväxt.
Lösning av skuldkrisen i Europa gjorde ett steg i rätt riktning men det finns många oromoment kvar.
Riskpremierna för Portugal steg oroväckande.
Utsikterna att Spanien klarar av sina åtgärder ser osäkra ut.
Bnb – siffrorna skrevs ned i Europa, Brasilien och Kina.
I Europa ser det ut att 2012 får en negativ tillväxt speciellt inom krisländerna.
Ett högt oljepris och åtstramningar gör saken inte bättre.
Trots allt är marknaden just nu optimistiskt.
Det fjärde kvartalets rapportperioden betraktades som viktig men viktigare blir det första för 2012.
Den närmaste tid börjar dividenderna betalas ut. Först i Finland som i genomsnitt betalar högre dividender än Sverige. Det gäller således att hålla koll på avstämningsdagarna. Då bör kurskorrigeringarna inte uppfattas som köpsignal.

Hmm skrev 14 mar, 18:03

"lösning av skuldkrisen i Europa gjorde ett steg i rätt riktning..."

En försiktig fråga Urs: Är verkligen skuldfrågan i Europa löst?

Urs Hofer skrev 15 mar, 20:03

Nej

:)

Urs Hofers bild
aktieexpert

Våra beslutsfattare oroar sig med rätta över hur statsmakten skall klara statsfinanserna trots att vi har allt mindre människor i arbetsför ålder. Att höja pensionsåldern lyckas ju endast teoretiskt men inte praktiskt så länge ingen vill anställa människor som är över 50, för att inte tala om någon som är över 60 år. Därför tycker jag att allt som underlättar för spararna att bygga upp ett privat kapital är bra. När staten inte är kapabelt att garantera åt det åldrande folket trygghet borde folket ha bättre möjligheter till mera eget ansvar. Vi lever i en tid där pensionärerna får högst ca 60 procent av inkomsterna, framöver blir det antagligen ca 40 procent, i värsta fall ännu lägre men folket vill ha (behöver) 80 procent för att kunna överleva utan bekymmer. Det gäller speciellt för dem med lägre inkomster. Då skall det också finnas optimala förutsättningar för att bygga upp ett privat kapital själv som familjen sedan kan leva av också efter den överlevande makens död. Det skulle dock förutsätta att man gör privat sparande lönsamt.
Vårt skattesystem borde därför förändras så att man undviker fattigdom. Den största delen av vår befolkning som hör till låg och medelinkomsttagarna belastas med så höga skatter att de behöver socialhjälp för att kunna överleva. I praktiken betyder det att största delen av befolkningen betalar skatt och får samtidigt socialbidrag. Jag tycker det är fel att göra en bidragspolitik. Istället borde man göra en politik som ger folket möjligheten att inte behöva bidrag. Därför borde man justera skattenivån så att möjligast få och inte möjligast många, som nu, behöver socialbidrag.
Det skulle medföra att skatteintäkterna skulle sjunka avsevärt men utgifterna ändå mera. Det som man skulle vinna med det är att byråkratikostnaderna radikalt minskar. Det är nämligen inte billigt att omfördela pengar genom att överföra de flera gånger från den ena fickan till den andra! Lika dumt är det att många länder (inte Sverige) tar arvskatt av makar och övriga familjemedlemmar. Arvskatten för den överlevande maken, barn och barnbarn borde avskaffas överallt som i Sverige. Också kapitalskatten för småspararna för alla sparformer utan ren spekulation borde avskaffas, inte minst därför att den som sparar för sina barn, barnbarn och maken inte skall bestraffas för att han tar eget ansvar och är framsynt. Istället kunde man beskatta spekulationer med högspekulativa papper skyhögt. Detta skulle förbättra statsekonomin genom minskat behov av socialbidrag och minskad ålderdomsfattigdom i framtiden och stabilisera hela vårt finanssystem. Fattigdom skall man inte som vi gör skaffa utan avskaffa!
Med detta menar jag inte att bidragen (omfördelningen) skall avskaffas, de behövs alltid, men bara när en nollbeskattning inte räcker till.

Urs Hofers bild
aktieexpert

Oberoende vilken politisk ideologi som styr framtiden så kan politiken välja mellan att öka skuldsättning och med det öka tillväxten eller att spara och få minskad tillväxt. Det är således ett klassiskt fall att välja mellan kolera eller pest. Skulle jag bestämma så skulle jag radikalt minska ”vattenhuvudet” (byråkrati och andra onödiga kostnader som att betala pensioner åt döda osv.) och sedan investera de inbesparade pengar i sådant som ger tillväxt. Samtidigt skulle jag öka arbetsinsatsen. Det är enligt min mening den enda väg att undvika en total kollaps i framtiden.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Europas problem är ju inte nya , utan tvärtom mycket gamla , vissa har byggts upp under kanske 30 år, USA.s stora skuld har byggts under 100 år.

Mer än hälften av alla pensionspengar - som blir fler och fler med en åldrande befolkning ligger ju i dessa statsobligationer.

Men det är först nu som marknaden (alltså du och jag och några till ) får upp ögonen för detta .

Argentina inställde ju betalningarna med en statskskuld på 1300 miljarder för ca 10 år sedan och i dag är landet ute i kylan , men ingen bryr sig om den avskrivna skulden.Jag får säga som skånske Edward Persson , man får se det lite ifrån ovan. Har ju den fördelen att få bo i en ekonomi som växer , lägsta arbetslösheten någonsin, hustrun får inte folk att anställa , hantverkare har inte tid, det byggs i varje kvarter , och folk köper lägenhet ofta utan att låna , 60 procent har ingen skuld på sitt boende.

Den gamal världen Europa med ca 600 miljoner människor , även inräknat den friska delen Tyskland och Skandinavien , är inte längre ensamma , betydelsen har minskat , de övriga kanske 7 miljarderna lever vidare trots skuldkrisen . Detta är övergående om man ser det i stort, ser man det i europeiskt perspektiv så kommer det att ta några år.

Vad man ofta glömmer är ju den inofficiella ekonomin , alltså i dagligt tal den svarta obeskattade , denna brukar hålla länderna igång även när det är problem. När jag bodde här första gången och landet hade en inflation på 2000 procent så sade man att det var den inoffciella ekonomin som höll igång landet. Så världen går vidare och börserna likaså .

Ungdomsarbetslösheten: Det är som bekant en hög andel ungdomar som är arbetslösa i Europa och siffran fortsätter att växa. Det är lätt att bli mörkrädd av Reuters siffror som visar hur många under 25 år som är arbetslösa:
- Grekland och Spanien 51%
- Portugal och Italien 36%
- Storbritannien och Frankrike 22%.

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG