Grekland

Grekland Bevaka tråd

Startad av xyz

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Urs Hofer skrev 26 feb, 10:02

På fredag har i Tyskland den första tungviktaren (Minister) rekommenderad att Grekland lämnar EMU frivillig och åter inför sin egen valuta.

Urs Hofer skrev 27 feb, 11:02

En gallup visar i dag att 93% av den Tyska befolkning inte understöder vidare subventioner till Grekland medan 7 % var för. Man kan med rätt fråga sig...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 27 feb, 11:02

En gallup visar i dag att 93% av den Tyska befolkning inte understöder vidare subventioner till Grekland medan 7 % var för. Man kan med rätt fråga sig hur länge politiken kan motstå folkets fordringar med hänsyn att Tyskarna snart har val

Hmm skrev 1 mar, 20:03

Ja sprickan mellan Tyska folket och dess ledning växer för varje dag. ECBs LTRO har gjorts specifikt för att försöka undanhålla möjligheten för den Ty...
Pil nerSe hela citeringen

Hmm skrev 1 mar, 20:03

Ja sprickan mellan Tyska folket och dess ledning växer för varje dag. ECBs LTRO har gjorts specifikt för att försöka undanhålla möjligheten för den Tyska Författningsdomstolen att säga nej till allt Greklandsunderstöd. LTRO är på pappret inte QE men i praktiken kommer det att bli det eftersom när det blir dags för återbetalning måste de rulla den vidare. Och troligtvis utöka den drastiskt eftersom skulderna i Euroländerna kommer fortsätta öka kraftigt de närmaste 3 åren. Det enda de gör är att sparka burken nerför gatan.

Det kan bli väldigt stökigt i Tyskland om eller kanske rättare när det visar sig att Grekerna inte klarar av att uppfylla de löften de nu lämnat.

Jag vidhåller min tidigare ståndpunkt att Eurons enda chans är att Tyskland lämnar den. Men eftersom Tyskland är det land som har mest att tjäna på dess vidare existens så blir det nog osannolikt att de gör det.

Så vad har vi att vänta oss det närmaste året då?

Jo att arbetslösheten stiger kraftigt i Euroland. 10,1% redovisades idag. Det är bara en viskning av vad som kommer. När besparingarna börjar få effekt i Italien, Frankrike (som ännu inte ens börjat avisera besparingar) Spanien etc, så kommer ofelbart arbetslösheten stiga enormt.

Och med den kommer konsumtionen falla.

Skatteintäkterna kommer falla etc etc.

OCh gapet mellan Den Politiska Klassen och medborgarna kommer öka än mer. Spänningarna kommer öka osv.

Det ser inte ljust ut hur mycket än politiker och media vill framställa det som skett som ett enormt steg mot paradiset.

Tillgångsinflationen som drivs på av den ökade likviditeten blir alltmer absurd. Men ett resultat av friska pengar och en extrem lågränte miljö. Man försöker tvinga in massorna i aktiemarknaden så att avkastningen på aktier blir så låg att realekonomiinvsteringar framstår som lönsamma. Om de lyckas... :) Tja vem vet. Mycket skall falla på plats för att det skall gå.

Bernanke sa en intressant sak idag. De räknar att det tar mellan 10 och 15 år innan de får ordning på sitt budgetunderskott i USA. Sen kan alla räkna ut hur mycket de måste få ekonomis att expandera för att det skall gå.

Tillägg. Denna vecka skall alltså PSI redovisas, och att det inte går som på räls blir alltmer tydligt. Vad som händer om Grekerna tvingas ta till sin tvingande lag. Vet inte jag men att Grekland inte är ur detta är självklart.

Fö, har Winterkorn Vd på VW publikt varnat för att sentiment mot Tyskland kommer förvarras. Vilket naturligtvis är korrekt.

Det kommer bli alltmer uppenbart vartefter tiden går att Euron i praktiken endast är bra för Tyskland och spänningarna inom Euroområdet kommer successivt öka tills det spricker.

Euron var ett ofattbart misstag, alternativt ett synnerligen cyniskt genomfört instrument. Det är bara att välja.

Att rätta till detta kommer kosta ofattbara summor och lidande.

Urs Hofers bild
aktieexpert

Urs Hofer skrev 27 feb, 11:02

En gallup visar i dag att 93% av den Tyska befolkning inte understöder vidare subventioner till Grekland medan 7 % var för. Man kan med rätt fråga sig...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 27 feb, 11:02

En gallup visar i dag att 93% av den Tyska befolkning inte understöder vidare subventioner till Grekland medan 7 % var för. Man kan med rätt fråga sig hur länge politiken kan motstå folkets fordringar med hänsyn att Tyskarna snart har val

Hmm skrev 1 mar, 20:03

Ja sprickan mellan Tyska folket och dess ledning växer för varje dag. ECBs LTRO har gjorts specifikt för att försöka undanhålla möjligheten för den Ty...
Pil nerSe hela citeringen

Hmm skrev 1 mar, 20:03

Ja sprickan mellan Tyska folket och dess ledning växer för varje dag. ECBs LTRO har gjorts specifikt för att försöka undanhålla möjligheten för den Tyska Författningsdomstolen att säga nej till allt Greklandsunderstöd. LTRO är på pappret inte QE men i praktiken kommer det att bli det eftersom när det blir dags för återbetalning måste de rulla den vidare. Och troligtvis utöka den drastiskt eftersom skulderna i Euroländerna kommer fortsätta öka kraftigt de närmaste 3 åren. Det enda de gör är att sparka burken nerför gatan.

Det kan bli väldigt stökigt i Tyskland om eller kanske rättare när det visar sig att Grekerna inte klarar av att uppfylla de löften de nu lämnat.

Jag vidhåller min tidigare ståndpunkt att Eurons enda chans är att Tyskland lämnar den. Men eftersom Tyskland är det land som har mest att tjäna på dess vidare existens så blir det nog osannolikt att de gör det.

Så vad har vi att vänta oss det närmaste året då?

Jo att arbetslösheten stiger kraftigt i Euroland. 10,1% redovisades idag. Det är bara en viskning av vad som kommer. När besparingarna börjar få effekt i Italien, Frankrike (som ännu inte ens börjat avisera besparingar) Spanien etc, så kommer ofelbart arbetslösheten stiga enormt.

Och med den kommer konsumtionen falla.

Skatteintäkterna kommer falla etc etc.

OCh gapet mellan Den Politiska Klassen och medborgarna kommer öka än mer. Spänningarna kommer öka osv.

Det ser inte ljust ut hur mycket än politiker och media vill framställa det som skett som ett enormt steg mot paradiset.

Tillgångsinflationen som drivs på av den ökade likviditeten blir alltmer absurd. Men ett resultat av friska pengar och en extrem lågränte miljö. Man försöker tvinga in massorna i aktiemarknaden så att avkastningen på aktier blir så låg att realekonomiinvsteringar framstår som lönsamma. Om de lyckas... :) Tja vem vet. Mycket skall falla på plats för att det skall gå.

Bernanke sa en intressant sak idag. De räknar att det tar mellan 10 och 15 år innan de får ordning på sitt budgetunderskott i USA. Sen kan alla räkna ut hur mycket de måste få ekonomis att expandera för att det skall gå.

Hmm skrev 5 mar, 11:03

Tillägg. Denna vecka skall alltså PSI redovisas, och att det inte går som på räls blir alltmer tydligt. Vad som händer om Grekerna tvingas ta till sin...
Pil nerSe hela citeringen

Hmm skrev 5 mar, 11:03

Tillägg. Denna vecka skall alltså PSI redovisas, och att det inte går som på räls blir alltmer tydligt. Vad som händer om Grekerna tvingas ta till sin tvingande lag. Vet inte jag men att Grekland inte är ur detta är självklart.

Fö, har Winterkorn Vd på VW publikt varnat för att sentiment mot Tyskland kommer förvarras. Vilket naturligtvis är korrekt.

Det kommer bli alltmer uppenbart vartefter tiden går att Euron i praktiken endast är bra för Tyskland och spänningarna inom Euroområdet kommer successivt öka tills det spricker.

Euron var ett ofattbart misstag, alternativt ett synnerligen cyniskt genomfört instrument. Det är bara att välja.

Att rätta till detta kommer kosta ofattbara summor och lidande.

Euron har blivi bra för Tyskland för att de skötte sig bra inom EMU. Jag skulle dock vilja påpeka att de övriga Centraleuropeiska EMU- länder och också Finland har kött sig nästans lika bra. Problemet är således inte Tyskland utan de sydeuropeiska länder framföralt Grekland som knappast går att rätta. Däremot tror jag att Italien så småningom försvinner från problemlista. Spricker EMU får beklagligtvis alla Europeiska länder lida och inte som många tror bara EMU länderna. På andra sidan får i framtiden också de länder lida mest som köter sig sämst fast de har åter fått sina egna valutor tillbaka och lån får de också bara i starka valutor och inte i sin egen valuta. Faller Euron skulle den inom den internationella handel ersättas av framförallt dollar och de enda Europeiska valutor med bedydelse skulle antagligen bli DEM och Sfr. Den sistnämnda dock inte som handelsvaluta. Om resten skulle antagligen ingen mera bry sig om.

Hmm skrev 1 mar, 20:03

Ja sprickan mellan Tyska folket och dess ledning växer för varje dag. ECBs LTRO har gjorts specifikt för att försöka undanhålla möjligheten för den Ty...
Pil nerSe hela citeringen

Hmm skrev 1 mar, 20:03

Ja sprickan mellan Tyska folket och dess ledning växer för varje dag. ECBs LTRO har gjorts specifikt för att försöka undanhålla möjligheten för den Tyska Författningsdomstolen att säga nej till allt Greklandsunderstöd. LTRO är på pappret inte QE men i praktiken kommer det att bli det eftersom när det blir dags för återbetalning måste de rulla den vidare. Och troligtvis utöka den drastiskt eftersom skulderna i Euroländerna kommer fortsätta öka kraftigt de närmaste 3 åren. Det enda de gör är att sparka burken nerför gatan.

Det kan bli väldigt stökigt i Tyskland om eller kanske rättare när det visar sig att Grekerna inte klarar av att uppfylla de löften de nu lämnat.

Jag vidhåller min tidigare ståndpunkt att Eurons enda chans är att Tyskland lämnar den. Men eftersom Tyskland är det land som har mest att tjäna på dess vidare existens så blir det nog osannolikt att de gör det.

Så vad har vi att vänta oss det närmaste året då?

Jo att arbetslösheten stiger kraftigt i Euroland. 10,1% redovisades idag. Det är bara en viskning av vad som kommer. När besparingarna börjar få effekt i Italien, Frankrike (som ännu inte ens börjat avisera besparingar) Spanien etc, så kommer ofelbart arbetslösheten stiga enormt.

Och med den kommer konsumtionen falla.

Skatteintäkterna kommer falla etc etc.

OCh gapet mellan Den Politiska Klassen och medborgarna kommer öka än mer. Spänningarna kommer öka osv.

Det ser inte ljust ut hur mycket än politiker och media vill framställa det som skett som ett enormt steg mot paradiset.

Tillgångsinflationen som drivs på av den ökade likviditeten blir alltmer absurd. Men ett resultat av friska pengar och en extrem lågränte miljö. Man försöker tvinga in massorna i aktiemarknaden så att avkastningen på aktier blir så låg att realekonomiinvsteringar framstår som lönsamma. Om de lyckas... :) Tja vem vet. Mycket skall falla på plats för att det skall gå.

Bernanke sa en intressant sak idag. De räknar att det tar mellan 10 och 15 år innan de får ordning på sitt budgetunderskott i USA. Sen kan alla räkna ut hur mycket de måste få ekonomis att expandera för att det skall gå.

Hmm skrev 5 mar, 11:03

Tillägg. Denna vecka skall alltså PSI redovisas, och att det inte går som på räls blir alltmer tydligt. Vad som händer om Grekerna tvingas ta till sin...
Pil nerSe hela citeringen

Hmm skrev 5 mar, 11:03

Tillägg. Denna vecka skall alltså PSI redovisas, och att det inte går som på räls blir alltmer tydligt. Vad som händer om Grekerna tvingas ta till sin tvingande lag. Vet inte jag men att Grekland inte är ur detta är självklart.

Fö, har Winterkorn Vd på VW publikt varnat för att sentiment mot Tyskland kommer förvarras. Vilket naturligtvis är korrekt.

Det kommer bli alltmer uppenbart vartefter tiden går att Euron i praktiken endast är bra för Tyskland och spänningarna inom Euroområdet kommer successivt öka tills det spricker.

Euron var ett ofattbart misstag, alternativt ett synnerligen cyniskt genomfört instrument. Det är bara att välja.

Att rätta till detta kommer kosta ofattbara summor och lidande.

Urs Hofer skrev 5 mar, 13:03

Euron har blivi bra för Tyskland för att de skötte sig bra inom EMU. Jag skulle dock vilja påpeka att de övriga Centraleuropeiska EMU- länder och ocks...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 5 mar, 13:03

Euron har blivi bra för Tyskland för att de skötte sig bra inom EMU. Jag skulle dock vilja påpeka att de övriga Centraleuropeiska EMU- länder och också Finland har kött sig nästans lika bra. Problemet är således inte Tyskland utan de sydeuropeiska länder framföralt Grekland som knappast går att rätta. Däremot tror jag att Italien så småningom försvinner från problemlista. Spricker EMU får beklagligtvis alla Europeiska länder lida och inte som många tror bara EMU länderna. På andra sidan får i framtiden också de länder lida mest som köter sig sämst fast de har åter fått sina egna valutor tillbaka och lån får de också bara i starka valutor och inte i sin egen valuta. Faller Euron skulle den inom den internationella handel ersättas av framförallt dollar och de enda Europeiska valutor med bedydelse skulle antagligen bli DEM och Sfr. Den sistnämnda dock inte som handelsvaluta. Om resten skulle antagligen ingen mera bry sig om.

:) Urs, har du inte sett att Holland och Spanien tillsammans sätter sig emot tom budgetpakten?

När det gäller Tyskland, så är det faktiskt så att Tyskalnd och Frankrike tillsammans var de två länder som först bört mot den förra budgetpakten i Maastrichsfördraget.

vi kommer få se spänningarna inom EMU förvärras kraftigt de kommande åren.

Och jag har aldrig förstått den besatthet som planterats med att ha en gemensam valuta. Det går inte att ha en gemensam valuta i 17 olika kulturer och ekonomier. Det går helt enkelt inte. Vilket nuvarande läge med skrämmande tydlighet visat.

Att sedan tro att problemen löses genom en ny budgetpakt är bara befängt.

Vitsen med att ha en valuta för ett ekono/kultur område är att valutan jämnar ut de obalanser som området ofelbart hamnar i gentemot andra områden.

Vad är det som säger att Euron är bästa valuta för Irland? Irland är mer knutet till GB än Europa.

Det är fåfänga och maktgalenhet att trycka på olika länder först en valuta och sedan genom den tvinga dem till att lägga om hela sin kultur.

Idioti helt enkelt och Europa har skadats enormt av detta.

Martin Vs bild
  • Martin V
  • Kön: Man
  • Ålder: 39
  • Yrke: Egen Företagare
  • -1,62%

Hmm skrev 5 mar, 11:03

Tillägg. Denna vecka skall alltså PSI redovisas, och att det inte går som på räls blir alltmer tydligt. Vad som händer om Grekerna tvingas ta till sin...
Pil nerSe hela citeringen

Hmm skrev 5 mar, 11:03

Tillägg. Denna vecka skall alltså PSI redovisas, och att det inte går som på räls blir alltmer tydligt. Vad som händer om Grekerna tvingas ta till sin tvingande lag. Vet inte jag men att Grekland inte är ur detta är självklart.

Fö, har Winterkorn Vd på VW publikt varnat för att sentiment mot Tyskland kommer förvarras. Vilket naturligtvis är korrekt.

Det kommer bli alltmer uppenbart vartefter tiden går att Euron i praktiken endast är bra för Tyskland och spänningarna inom Euroområdet kommer successivt öka tills det spricker.

Euron var ett ofattbart misstag, alternativt ett synnerligen cyniskt genomfört instrument. Det är bara att välja.

Att rätta till detta kommer kosta ofattbara summor och lidande.

Urs Hofer skrev 5 mar, 13:03

Euron har blivi bra för Tyskland för att de skötte sig bra inom EMU. Jag skulle dock vilja påpeka att de övriga Centraleuropeiska EMU- länder och ocks...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 5 mar, 13:03

Euron har blivi bra för Tyskland för att de skötte sig bra inom EMU. Jag skulle dock vilja påpeka att de övriga Centraleuropeiska EMU- länder och också Finland har kött sig nästans lika bra. Problemet är således inte Tyskland utan de sydeuropeiska länder framföralt Grekland som knappast går att rätta. Däremot tror jag att Italien så småningom försvinner från problemlista. Spricker EMU får beklagligtvis alla Europeiska länder lida och inte som många tror bara EMU länderna. På andra sidan får i framtiden också de länder lida mest som köter sig sämst fast de har åter fått sina egna valutor tillbaka och lån får de också bara i starka valutor och inte i sin egen valuta. Faller Euron skulle den inom den internationella handel ersättas av framförallt dollar och de enda Europeiska valutor med bedydelse skulle antagligen bli DEM och Sfr. Den sistnämnda dock inte som handelsvaluta. Om resten skulle antagligen ingen mera bry sig om.

Hmm skrev 8 mar, 13:03

:) Urs, har du inte sett att Holland och Spanien tillsammans sätter sig emot tom budgetpakten?

När det gäller Tyskland, så är det faktiskt så att Ty...
Pil nerSe hela citeringen

Hmm skrev 8 mar, 13:03

:) Urs, har du inte sett att Holland och Spanien tillsammans sätter sig emot tom budgetpakten?

När det gäller Tyskland, så är det faktiskt så att Tyskalnd och Frankrike tillsammans var de två länder som först bört mot den förra budgetpakten i Maastrichsfördraget.

vi kommer få se spänningarna inom EMU förvärras kraftigt de kommande åren.

Och jag har aldrig förstått den besatthet som planterats med att ha en gemensam valuta. Det går inte att ha en gemensam valuta i 17 olika kulturer och ekonomier. Det går helt enkelt inte. Vilket nuvarande läge med skrämmande tydlighet visat.

Att sedan tro att problemen löses genom en ny budgetpakt är bara befängt.

Vitsen med att ha en valuta för ett ekono/kultur område är att valutan jämnar ut de obalanser som området ofelbart hamnar i gentemot andra områden.

Vad är det som säger att Euron är bästa valuta för Irland? Irland är mer knutet till GB än Europa.

Det är fåfänga och maktgalenhet att trycka på olika länder först en valuta och sedan genom den tvinga dem till att lägga om hela sin kultur.

Idioti helt enkelt och Europa har skadats enormt av detta.

Håller med att budgetpakten kommer spricka känns lika sannolikt som att börsen inte kommer att gå upp i alla evighet. Historien om något visar väl detta vilket Europas politiker gång på gång tycks glömma. Grundproblemet med liknande överenskommelser är att det tillslut alltid faller när någon regering behöver vinna ett val och därmed behöver spendera pengar för att vinna väljare.

Skulle pakten mot alla odds hålla kan vi lika gärna gå tillbaks till keynes ekonomiska politik som också ser ut som den perfekt lösningen i teorin, men inte fungerar i praktiken just på grund av att den inte tar in andra faktorer än rent ekonomiska.

Urs Hofer skrev 5 mar, 13:03

Euron har blivi bra för Tyskland för att de skötte sig bra inom EMU. Jag skulle dock vilja påpeka att de övriga Centraleuropeiska EMU- länder och ocks...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 5 mar, 13:03

Euron har blivi bra för Tyskland för att de skötte sig bra inom EMU. Jag skulle dock vilja påpeka att de övriga Centraleuropeiska EMU- länder och också Finland har kött sig nästans lika bra. Problemet är således inte Tyskland utan de sydeuropeiska länder framföralt Grekland som knappast går att rätta. Däremot tror jag att Italien så småningom försvinner från problemlista. Spricker EMU får beklagligtvis alla Europeiska länder lida och inte som många tror bara EMU länderna. På andra sidan får i framtiden också de länder lida mest som köter sig sämst fast de har åter fått sina egna valutor tillbaka och lån får de också bara i starka valutor och inte i sin egen valuta. Faller Euron skulle den inom den internationella handel ersättas av framförallt dollar och de enda Europeiska valutor med bedydelse skulle antagligen bli DEM och Sfr. Den sistnämnda dock inte som handelsvaluta. Om resten skulle antagligen ingen mera bry sig om.

Hmm skrev 8 mar, 13:03

:) Urs, har du inte sett att Holland och Spanien tillsammans sätter sig emot tom budgetpakten?

När det gäller Tyskland, så är det faktiskt så att Ty...
Pil nerSe hela citeringen

Hmm skrev 8 mar, 13:03

:) Urs, har du inte sett att Holland och Spanien tillsammans sätter sig emot tom budgetpakten?

När det gäller Tyskland, så är det faktiskt så att Tyskalnd och Frankrike tillsammans var de två länder som först bört mot den förra budgetpakten i Maastrichsfördraget.

vi kommer få se spänningarna inom EMU förvärras kraftigt de kommande åren.

Och jag har aldrig förstått den besatthet som planterats med att ha en gemensam valuta. Det går inte att ha en gemensam valuta i 17 olika kulturer och ekonomier. Det går helt enkelt inte. Vilket nuvarande läge med skrämmande tydlighet visat.

Att sedan tro att problemen löses genom en ny budgetpakt är bara befängt.

Vitsen med att ha en valuta för ett ekono/kultur område är att valutan jämnar ut de obalanser som området ofelbart hamnar i gentemot andra områden.

Vad är det som säger att Euron är bästa valuta för Irland? Irland är mer knutet till GB än Europa.

Det är fåfänga och maktgalenhet att trycka på olika länder först en valuta och sedan genom den tvinga dem till att lägga om hela sin kultur.

Idioti helt enkelt och Europa har skadats enormt av detta.

Martin Vidhall skrev 8 mar, 13:03

Håller med att budgetpakten kommer spricka känns lika sannolikt som att börsen inte kommer att gå upp i alla evighet. Historien om något visar väl det...
Pil nerSe hela citeringen

Martin Vidhall skrev 8 mar, 13:03

Håller med att budgetpakten kommer spricka känns lika sannolikt som att börsen inte kommer att gå upp i alla evighet. Historien om något visar väl detta vilket Europas politiker gång på gång tycks glömma. Grundproblemet med liknande överenskommelser är att det tillslut alltid faller när någon regering behöver vinna ett val och därmed behöver spendera pengar för att vinna väljare.

Skulle pakten mot alla odds hålla kan vi lika gärna gå tillbaks till keynes ekonomiska politik som också ser ut som den perfekt lösningen i teorin, men inte fungerar i praktiken just på grund av att den inte tar in andra faktorer än rent ekonomiska.

:) Ja alla s.k. teorier och modeller är enbart ett exempel på hur människan försöker manipulera det grundläggande systemet för människans tillvaro på jorden. Lagen om Tillgång och Efterfrågan. Dvs Marknadsekonomi.

I längden kan vi inte rå på detta. Förr eller senare tar naturlagarna över.

Självklart vore det bästa systemet för oss människor på jorden, dvs det effektivaste, fullständig acceptans av just detta, lagen ocm tillgång och efterfrågan. Ju förr vi inser detta desto större än möjligheten att människan faktiskt får vara kvar på Tellus.

Vi behöver politiker som bejakar naturlagarna, dvs Tillgåg och Efterfrågan. Men i stället har vi fått politiker som tror att de kan styra kontrollera och manipulera i oändlighet, och misslyckas de så ökar de sina manipulativa åtgärder , vilka naturligtvis gör obalanserna värre och den oundvikliga kollapsen blir värre.

Inte ens De Gröna, har förstått att tillgång och efterfrågan är det samma som Ekologi. Dvs naturens obönhörliga strävan till balans. Mångfald och balans kommer av frihet och tillgång och efterfrågan.

Europa har uppenbarligen valt Kinas väg, där nomenklaturan tar till vilka medel som helst för att uppnå makten över sina undersåtar.'

Det är Euroländernas medborgare som finansierar den politiska klassens galaenskaper.

Identifiera politikernas nästa steg och rid vågen så blir du rik.

Urs Hofers bild
aktieexpert

Hmm skrev 5 mar, 11:03

Tillägg. Denna vecka skall alltså PSI redovisas, och att det inte går som på räls blir alltmer tydligt. Vad som händer om Grekerna tvingas ta till sin...
Pil nerSe hela citeringen

Hmm skrev 5 mar, 11:03

Tillägg. Denna vecka skall alltså PSI redovisas, och att det inte går som på räls blir alltmer tydligt. Vad som händer om Grekerna tvingas ta till sin tvingande lag. Vet inte jag men att Grekland inte är ur detta är självklart.

Fö, har Winterkorn Vd på VW publikt varnat för att sentiment mot Tyskland kommer förvarras. Vilket naturligtvis är korrekt.

Det kommer bli alltmer uppenbart vartefter tiden går att Euron i praktiken endast är bra för Tyskland och spänningarna inom Euroområdet kommer successivt öka tills det spricker.

Euron var ett ofattbart misstag, alternativt ett synnerligen cyniskt genomfört instrument. Det är bara att välja.

Att rätta till detta kommer kosta ofattbara summor och lidande.

Urs Hofer skrev 5 mar, 13:03

Euron har blivi bra för Tyskland för att de skötte sig bra inom EMU. Jag skulle dock vilja påpeka att de övriga Centraleuropeiska EMU- länder och ocks...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 5 mar, 13:03

Euron har blivi bra för Tyskland för att de skötte sig bra inom EMU. Jag skulle dock vilja påpeka att de övriga Centraleuropeiska EMU- länder och också Finland har kött sig nästans lika bra. Problemet är således inte Tyskland utan de sydeuropeiska länder framföralt Grekland som knappast går att rätta. Däremot tror jag att Italien så småningom försvinner från problemlista. Spricker EMU får beklagligtvis alla Europeiska länder lida och inte som många tror bara EMU länderna. På andra sidan får i framtiden också de länder lida mest som köter sig sämst fast de har åter fått sina egna valutor tillbaka och lån får de också bara i starka valutor och inte i sin egen valuta. Faller Euron skulle den inom den internationella handel ersättas av framförallt dollar och de enda Europeiska valutor med bedydelse skulle antagligen bli DEM och Sfr. Den sistnämnda dock inte som handelsvaluta. Om resten skulle antagligen ingen mera bry sig om.

Hmm skrev 8 mar, 13:03

:) Urs, har du inte sett att Holland och Spanien tillsammans sätter sig emot tom budgetpakten?

När det gäller Tyskland, så är det faktiskt så att Ty...
Pil nerSe hela citeringen

Hmm skrev 8 mar, 13:03

:) Urs, har du inte sett att Holland och Spanien tillsammans sätter sig emot tom budgetpakten?

När det gäller Tyskland, så är det faktiskt så att Tyskalnd och Frankrike tillsammans var de två länder som först bört mot den förra budgetpakten i Maastrichsfördraget.

vi kommer få se spänningarna inom EMU förvärras kraftigt de kommande åren.

Och jag har aldrig förstått den besatthet som planterats med att ha en gemensam valuta. Det går inte att ha en gemensam valuta i 17 olika kulturer och ekonomier. Det går helt enkelt inte. Vilket nuvarande läge med skrämmande tydlighet visat.

Att sedan tro att problemen löses genom en ny budgetpakt är bara befängt.

Vitsen med att ha en valuta för ett ekono/kultur område är att valutan jämnar ut de obalanser som området ofelbart hamnar i gentemot andra områden.

Vad är det som säger att Euron är bästa valuta för Irland? Irland är mer knutet till GB än Europa.

Det är fåfänga och maktgalenhet att trycka på olika länder först en valuta och sedan genom den tvinga dem till att lägga om hela sin kultur.

Idioti helt enkelt och Europa har skadats enormt av detta.

Ekonomisk är problemet lösbar dock knappast politiskt. Samarbetsvilja fattas.
För närvarande trycker sedelpresserna pengar så att de rykar så att man ser det redan i Finland.USA gör samma sak.
Med andra ord man löser skuldkrisen genom att trycka mera pengar för att göra det möjligt att göra mera skulder och på detta sätt öka tillväxent. Men tar de lugnt Kina köper upp konkursbon sedan billig, de har början redanlångt tidigare med att köpa Volvo och mycket annad med.

Urs Hofers bild
aktieexpert

Låter man Grekland gå i konkurs och lämna eurosamarbete skulle detta innebära att alla miljardstöd som EU och IMF har gett Grekland skulle gå förlorad. Grekland har erhållit stöden i Euro men återbetalas i värdelösa drakmen.
Det blir för dyrt påstår lånegivarna och kaster därför nya miljarder i träsken med följden att man förlorar i ett senare skede ännu mera pengar då Grekland tidigare eller senare far omkull. De ansvariga tänker dock så: inga problem , det är ju skattebetalarna som betala kalaset, viktig är bara att vi blir återvalda före folket märker det. Då kan vi hålla våra privilegier.

Urs Hofer skrev 10 mar, 10:03

Låter man Grekland gå i konkurs och lämna eurosamarbete skulle detta innebära att alla miljardstöd som EU och IMF har gett Grekland skulle gå förlorad...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 10 mar, 10:03

Låter man Grekland gå i konkurs och lämna eurosamarbete skulle detta innebära att alla miljardstöd som EU och IMF har gett Grekland skulle gå förlorad. Grekland har erhållit stöden i Euro men återbetalas i värdelösa drakmen.
Det blir för dyrt påstår lånegivarna och kaster därför nya miljarder i träsken med följden att man förlorar i ett senare skede ännu mera pengar då Grekland tidigare eller senare far omkull. De ansvariga tänker dock så: inga problem , det är ju skattebetalarna som betala kalaset, viktig är bara att vi blir återvalda före folket märker det. Då kan vi hålla våra privilegier.

Urs, Grekisk återbetalningsförmåga blir inte bättre för att de är kvar inom Euron. De måste skaka fram ett överskott för att kunna betala tillbaks.

Det är inte bara de grekiska ansvariga som knuffar problemen framåt. Sarkocy, har inte aviserat mer än 1 miljard Euro i besparingar, före valet, och Merkel håller skenet uppe inför sitt val.

Jag är envis. Euron har endast en chans att överleva. Det är om Tyskland lämnar och låter Euron falla som den sten den behöver falla för att rädda Italien Spanien Frankrike Portugal Irland etc.

Tyskarna är det ENDA landet som klarar av att ha en korrekt värderad valuta. Och om plåster på såren skulle de få sina egna skulder devalverade mycket kraftigt. Tyska skulder är nämligen i Euro.

Saken är tyvärr bara den att Tyskland just nu ser sin chans att totalt ta över hela Europa. men som vanligt glömmer de bort de sociopolitiska konsekvenserna. De verkar inte ha lärt sig ett dugg, utan lever fortfarande med "maskinen" som sin religion. De kan helt enkelt inte förstå att det finns annat som räknas. Tysken låter sig regeras av maskinen, det gör inte resten av Europa.

JAg ser framför mig att späningarna inom Euroländerna komer öka mycket kraftigt och det är risk för att Euron blev den exakta motsatsen till vad som var tänkt, ett fredsprojekt.

Euron håller på att för mycket lång tid framåt spräcka alla möjligheter till enande och organisk sammanväxning.

Det är endast den Politiska Klassen som kan tro att de kan regera massorna som de nu försöker. De är helt enkelt maktgalna.

Euron är den absoluta orsaken till hela skuldkrisen i Europa, och innan de erkännder detta och tar det till sig och agerar därefter så kommer det bara bli värre.

Penningtryckeriet driver up värdet på papperstillgångar och det kan möjligen glädja oss som håller på med aktier, i alla fall har det hitintills fungerat utmärkt.

Fortsätter det som startat kommer nästa politikerkonstruerade bubbla bli aktier. Obligationer är redan en fullbordad bubbla.

Förresten. endast en politiker kan kasta ur sig något så befängt som detta:

"Frankrikes president Nicolas Sarkozy säger att "det grekiska problemet är löst" "

Suck....

Urs Hofers bild
aktieexpert

Urs Hofer skrev 10 mar, 10:03

Låter man Grekland gå i konkurs och lämna eurosamarbete skulle detta innebära att alla miljardstöd som EU och IMF har gett Grekland skulle gå förlorad...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 10 mar, 10:03

Låter man Grekland gå i konkurs och lämna eurosamarbete skulle detta innebära att alla miljardstöd som EU och IMF har gett Grekland skulle gå förlorad. Grekland har erhållit stöden i Euro men återbetalas i värdelösa drakmen.
Det blir för dyrt påstår lånegivarna och kaster därför nya miljarder i träsken med följden att man förlorar i ett senare skede ännu mera pengar då Grekland tidigare eller senare far omkull. De ansvariga tänker dock så: inga problem , det är ju skattebetalarna som betala kalaset, viktig är bara att vi blir återvalda före folket märker det. Då kan vi hålla våra privilegier.

Hmm skrev 11 mar, 14:03

Urs, Grekisk återbetalningsförmåga blir inte bättre för att de är kvar inom Euron. De måste skaka fram ett överskott för att kunna betala tillbaks.

...
Pil nerSe hela citeringen

Hmm skrev 11 mar, 14:03

Urs, Grekisk återbetalningsförmåga blir inte bättre för att de är kvar inom Euron. De måste skaka fram ett överskott för att kunna betala tillbaks.

Det är inte bara de grekiska ansvariga som knuffar problemen framåt. Sarkocy, har inte aviserat mer än 1 miljard Euro i besparingar, före valet, och Merkel håller skenet uppe inför sitt val.

Jag är envis. Euron har endast en chans att överleva. Det är om Tyskland lämnar och låter Euron falla som den sten den behöver falla för att rädda Italien Spanien Frankrike Portugal Irland etc.

Tyskarna är det ENDA landet som klarar av att ha en korrekt värderad valuta. Och om plåster på såren skulle de få sina egna skulder devalverade mycket kraftigt. Tyska skulder är nämligen i Euro.

Saken är tyvärr bara den att Tyskland just nu ser sin chans att totalt ta över hela Europa. men som vanligt glömmer de bort de sociopolitiska konsekvenserna. De verkar inte ha lärt sig ett dugg, utan lever fortfarande med "maskinen" som sin religion. De kan helt enkelt inte förstå att det finns annat som räknas. Tysken låter sig regeras av maskinen, det gör inte resten av Europa.

JAg ser framför mig att späningarna inom Euroländerna komer öka mycket kraftigt och det är risk för att Euron blev den exakta motsatsen till vad som var tänkt, ett fredsprojekt.

Euron håller på att för mycket lång tid framåt spräcka alla möjligheter till enande och organisk sammanväxning.

Det är endast den Politiska Klassen som kan tro att de kan regera massorna som de nu försöker. De är helt enkelt maktgalna.

Euron är den absoluta orsaken till hela skuldkrisen i Europa, och innan de erkännder detta och tar det till sig och agerar därefter så kommer det bara bli värre.

Penningtryckeriet driver up värdet på papperstillgångar och det kan möjligen glädja oss som håller på med aktier, i alla fall har det hitintills fungerat utmärkt.

Fortsätter det som startat kommer nästa politikerkonstruerade bubbla bli aktier. Obligationer är redan en fullbordad bubbla.

Förresten. endast en politiker kan kasta ur sig något så befängt som detta:

"Frankrikes president Nicolas Sarkozy säger att "det grekiska problemet är löst" "

Suck....

Jag har ingenting emot den versionen. Allt är möjligt.
Skulle den bli av skulle jag omedelbar växla mina Euro ock SEK tillgånger till DEM och Sfr 50/50 dock inte mina dollartillgånger.
Jag antar att storinvesterarna skulle gör lika.
Då skulle problemet för min del vara löst.
Jag har egentligen ingenting emot vad som görs till slut, bara det bli klart så att jag kan anpassa mig.
Utan Tyskland har också Schweiz nu en korrekt värderad valuta. Där röstade folket över veckoslut mot erbjudande att ha 6 veckor lagligt semester och nöjde sig fortfarande med 4 veckor. Schweizarna har i dag i Europa den längsta arbetstid per vecka och det kortaste semester. Allt vald av folket med motivet arbetsvilja ger konkurrensförmågan

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG