Hansa Medical

Hansa Medical Bevaka tråd

Startad av Stockis

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Stockiss bild

Hej!

Hansa Medical är ett bioteknikbolag med ett nuvarande börsvärde på cirka 61 miljoner SEK. Enligt min uppfattning är bolaget undervärderat. Anledningen till det är att de i dagsläget är väldigt nära att ha en Ce-märkt produkt, vilket kommer att inbringa royalties under år 2012. Därför ska jag nu förklara varför jag anser att ni bör anskaffa Hansa Medical. Nyligen var jag i kontakt med bolagets vd, Emanuel, via email då jag undrade varför HDM-301 inte behöver gå igenom fas 3 studie. Nedan följer det svar jag erhöll angående deras tre projekt.


Hej Daniel
Vi har tre huvudprojekt; anti-alpha-11, IdeS och HMD-301.
IdeS och anti-alpha-11 är läkemedelskandidater som skall gå igenom Fas 1, Fas 2 och Fas 3 för att nå marknad. I normalfallet är Fas 1 studier med friska frivilliga, Fas 2 studier med en mindre grupp patienter och Fas 3 en större studie med betydligt fler patienter samt med en eller flera kontrollgrupper (dvs. läkemedelskandidaten jämförs med befintliga behandlingsmetoder)
HMD-301 är en diagnostikmetod och för denna typ av produkter brukar man inte direkt använda dessa benämningar på utvecklingssteg. Men grundidén är den samma:
• Att i en mindre grupp patienter visa att diagnostikmetoden fungerar med tillräcklig god prestanda (sensitivitet och specificitet).
• Bekräfta den första studien med betydligt större underlag, dvs. fler patienter
Om man skall dra paralleller till läkemedelsprövning så kan man säga att den första punkten motsvarar fas 2 och den andra punkten motsvarar fas 3. Hansa Medical har under 2007-2008 genomfört den översta punkten. Resultaten från denna studie publicerads 2009 i den vetskapliga tidskriften Clinical Infectious Diseases. Punkt nummer två är påbörjad tillsammans med Axis-Shield och om studien bekräftar resultaten som genererades i den första studien, så står vi inför en produktlansering. En produktlansering innebär försäljningsroyalties till Hansa Medical. Studien kommer med största sannolikhet att slutföras under 2011 varför en produktlansering är sannolik i början på 2012
Best regards
Emanuel
Som man kan läsa i den förra årsredovisningen (2009) så har HMD-301 testats med hög precision på 300 personer. Innebär det att HMD-301 är en bra produkt? Jag anser att det är en bra produkt. Detta eftersom sjukhus inte behöver behandla folk på intensiven, därmed kommer de spara mycket tid och rädda liv. Medicinen är inte särskilt kostsam, varje dos antas kosta 300 SEK (se årsredovisningen 2010). Vad jag har förstått finns det i dagsläget inte någon konkurrerande diagnostikprodukt.
IdeS
Vidare gäller att Hansa Medical också har två ytterligare produkter, som har betydligt högre potential än HDM-301. IdeS som är i preklinisk utveckling. Denna produkt ska hjälpa sensisterade patienter att genomgå organtransplantation.

Alpha-11
Alpha-11 är ett ytprotein som behandlar ledgångsreumatism. De läkemedel för behandling av ledgångsreumatism som finns ute på marknaden idag har biverkningar för patienterna. Alpha-11 har potential att inte medföra lika stora biverkningar som de läkemedel som finns idag. I juni år 2009 så ingick Hansa Medical i ett partnerskap med amerikanska Alere inc. Marknadspotentialen på de projekten som är i tidigare fas är högre än HDM-301.
Min slutsats är att bolaget har god potential för tillväxt och hållbar lönsamhet. Jag hoppas och tror att denna text har väckt ert intresse för Hansa Medical. Jag rekommenderar er att ta en djupare titt på bolaget, det finns mycket information att hämta i deras senaste årsredovisning (2010). Tack för visat intresse!
Med vänliga hälsningar
Stockis

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG