Framtidens kraftförsörjning

Framtidens kraftförsörjning Bevaka tråd

Startad av Urs Hofer

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Urs Hofers bild
aktieexpert

Framtidens kraftförsörjning kommer att ha en står inverkan på olika länders aktiekurserna.
EL- kraft frågan är ett komplicerat och komplex problem där det behövs många kompromisser om vi inte vill få kalla fötter. Största problemet är att man försöker lösa det emotionellt politiskt i ställe för med vett, förstånd och realism. När man ser att politiken i många länder huvudsakligen är ut efter att utnyttja den plötsligt uppstådda prekära situationen i Japan för att få åt sig röster är man nära att spy. För att kunna få åtminstone lite av realiteten tillbaka borde man därför börja med att stänga samtliga kärnkraftverk i alla länder för en månad, då skulle realism redan efter några veckor, i vintertid antagligen redan efter några dagar, återvända. Det finns länder som täcker sitt kraftbehov till 80 % med egen atomenergi. Andra länder åter som av de oförståndiga kallas förståndiga har själva nästan ingen atomenergi men köper den i ställe i stora mängder ofta av sådana länder som har verkligen undermåliga kärnkraftverk.
Med hänsyn till att tyskarna blev uppjagade av politiken och fullständigt hysteriska över deras egen kärnkraft kan man anta att strömmen blir väldigt knapp och därför dyr i Europa i framtiden. I Tyskland är höjda strömpriser redan aviserade. Jag anser det säkraste är att varje land ser till att det i framtiden kan vara självförsörjande med kraft för att slippa problem då antagligen många andra länder inte mera kommer att ha överloppsström för export att sälja.

Före man svarar för eller emot atomenergi bör man ställa sig nedanstående frågor.
1.Klarar landet energiförsörjningen utan egen atomkraft och utan att importera kärnkraft från andra länder?
2.Om inte skall då resten av vår industri för energiförsörjningens skull flyttas till Kina som ökar atomkraften för att kunna till godase allas behov?
3.Är man villig att avstå från den allmänna extremt sjuka, tillväxtpolitik till varje pris?
4.Inser också beslutsfattarna att ohämmad tillväxt för till civilisationens undergång?
5.Begriper de som verkligen styr välden, alltså våra industrialister, bankirer och ekonomer att tillväxten inte i all evighet kan fortsätta ohämmad!
7.Inser de folkvalda att stora problem som fordrar en snabb lösning inte kan lösas med blind partipolitik utan endast med vett och förstånd.
8.Är alla villig att tillåta vindkraftverk också på sitt och inte bara på andras områden?
9.Är alla villig att utbygga vattenkraften fast också det är en ingrep mot naturen ?
10.Är man villig att bygga nya kolkraftverk för att kompensera den minskade kärnkraften
11.Är samhälle villig att spara ström genom att avstå från bekvämligheter och vid behov också att strömmen rationaliseras?
12. Klarar hela samhälle och inte bara de privilegierade en 30% högre El- räkning

Kan man ovannämnda frågor besvara med ja kunde atomkraften om än inte övernatten men dock sakta avvecklas. Den bästa lösningen skulle dock säkert vara att man tämjer och utvecklar kärnkraft med så kallade hybridkraftverk där man kombinerar traditionell kärnkraft med fusionsreaktorer. I de kunde man sedan också använda den hittills ansamlade kärnavfall. Dit tar det dock säkert ca. 20 år. Hur som helst skall man koncentrera sig på utveckling genom att göra ett farlig system ofarlig och inte en avveckling..

Urs Hofer skrev 22 mar, 10:03

Framtidens kraftförsörjning kommer att ha en står inverkan på olika länders aktiekurserna.
EL- kraft frågan är ett komplicerat och komplex problem dä...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 22 mar, 10:03

Framtidens kraftförsörjning kommer att ha en står inverkan på olika länders aktiekurserna.
EL- kraft frågan är ett komplicerat och komplex problem där det behövs många kompromisser om vi inte vill få kalla fötter. Största problemet är att man försöker lösa det emotionellt politiskt i ställe för med vett, förstånd och realism. När man ser att politiken i många länder huvudsakligen är ut efter att utnyttja den plötsligt uppstådda prekära situationen i Japan för att få åt sig röster är man nära att spy. För att kunna få åtminstone lite av realiteten tillbaka borde man därför börja med att stänga samtliga kärnkraftverk i alla länder för en månad, då skulle realism redan efter några veckor, i vintertid antagligen redan efter några dagar, återvända. Det finns länder som täcker sitt kraftbehov till 80 % med egen atomenergi. Andra länder åter som av de oförståndiga kallas förståndiga har själva nästan ingen atomenergi men köper den i ställe i stora mängder ofta av sådana länder som har verkligen undermåliga kärnkraftverk.
Med hänsyn till att tyskarna blev uppjagade av politiken och fullständigt hysteriska över deras egen kärnkraft kan man anta att strömmen blir väldigt knapp och därför dyr i Europa i framtiden. I Tyskland är höjda strömpriser redan aviserade. Jag anser det säkraste är att varje land ser till att det i framtiden kan vara självförsörjande med kraft för att slippa problem då antagligen många andra länder inte mera kommer att ha överloppsström för export att sälja.

Före man svarar för eller emot atomenergi bör man ställa sig nedanstående frågor.
1.Klarar landet energiförsörjningen utan egen atomkraft och utan att importera kärnkraft från andra länder?
2.Om inte skall då resten av vår industri för energiförsörjningens skull flyttas till Kina som ökar atomkraften för att kunna till godase allas behov?
3.Är man villig att avstå från den allmänna extremt sjuka, tillväxtpolitik till varje pris?
4.Inser också beslutsfattarna att ohämmad tillväxt för till civilisationens undergång?
5.Begriper de som verkligen styr välden, alltså våra industrialister, bankirer och ekonomer att tillväxten inte i all evighet kan fortsätta ohämmad!
7.Inser de folkvalda att stora problem som fordrar en snabb lösning inte kan lösas med blind partipolitik utan endast med vett och förstånd.
8.Är alla villig att tillåta vindkraftverk också på sitt och inte bara på andras områden?
9.Är alla villig att utbygga vattenkraften fast också det är en ingrep mot naturen ?
10.Är man villig att bygga nya kolkraftverk för att kompensera den minskade kärnkraften
11.Är samhälle villig att spara ström genom att avstå från bekvämligheter och vid behov också att strömmen rationaliseras?
12. Klarar hela samhälle och inte bara de privilegierade en 30% högre El- räkning

Kan man ovannämnda frågor besvara med ja kunde atomkraften om än inte övernatten men dock sakta avvecklas. Den bästa lösningen skulle dock säkert vara att man tämjer och utvecklar kärnkraft med så kallade hybridkraftverk där man kombinerar traditionell kärnkraft med fusionsreaktorer. I de kunde man sedan också använda den hittills ansamlade kärnavfall. Dit tar det dock säkert ca. 20 år. Hur som helst skall man koncentrera sig på utveckling genom att göra ett farlig system ofarlig och inte en avveckling..Jag tror att vindkraftverk inte skulle fungera på kort sikt
den dagen då det kommer vara relevant är den dagen
då effektutvecklingen i dagens generatorer är betydligt högre.
Tekniken för detta finns inte idag.
Däremot att större industrier har egna vindkraftverk är
mycket relevant i framtiden(dock har en hel del industrier i södra sverige det redan)

ang. Kärnkraftverk så är det mycket miljövänligt fram tills
det att det blir som i japan som berodde på naturkatastrofer.
En metod är att distribruera el från fastlandet.
Kolla på utvecklingen av detta.

Urs Hofers bild
aktieexpert

Urs Hofer skrev 22 mar, 10:03

Framtidens kraftförsörjning kommer att ha en står inverkan på olika länders aktiekurserna.
EL- kraft frågan är ett komplicerat och komplex problem dä...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 22 mar, 10:03

Framtidens kraftförsörjning kommer att ha en står inverkan på olika länders aktiekurserna.
EL- kraft frågan är ett komplicerat och komplex problem där det behövs många kompromisser om vi inte vill få kalla fötter. Största problemet är att man försöker lösa det emotionellt politiskt i ställe för med vett, förstånd och realism. När man ser att politiken i många länder huvudsakligen är ut efter att utnyttja den plötsligt uppstådda prekära situationen i Japan för att få åt sig röster är man nära att spy. För att kunna få åtminstone lite av realiteten tillbaka borde man därför börja med att stänga samtliga kärnkraftverk i alla länder för en månad, då skulle realism redan efter några veckor, i vintertid antagligen redan efter några dagar, återvända. Det finns länder som täcker sitt kraftbehov till 80 % med egen atomenergi. Andra länder åter som av de oförståndiga kallas förståndiga har själva nästan ingen atomenergi men köper den i ställe i stora mängder ofta av sådana länder som har verkligen undermåliga kärnkraftverk.
Med hänsyn till att tyskarna blev uppjagade av politiken och fullständigt hysteriska över deras egen kärnkraft kan man anta att strömmen blir väldigt knapp och därför dyr i Europa i framtiden. I Tyskland är höjda strömpriser redan aviserade. Jag anser det säkraste är att varje land ser till att det i framtiden kan vara självförsörjande med kraft för att slippa problem då antagligen många andra länder inte mera kommer att ha överloppsström för export att sälja.

Före man svarar för eller emot atomenergi bör man ställa sig nedanstående frågor.
1.Klarar landet energiförsörjningen utan egen atomkraft och utan att importera kärnkraft från andra länder?
2.Om inte skall då resten av vår industri för energiförsörjningens skull flyttas till Kina som ökar atomkraften för att kunna till godase allas behov?
3.Är man villig att avstå från den allmänna extremt sjuka, tillväxtpolitik till varje pris?
4.Inser också beslutsfattarna att ohämmad tillväxt för till civilisationens undergång?
5.Begriper de som verkligen styr välden, alltså våra industrialister, bankirer och ekonomer att tillväxten inte i all evighet kan fortsätta ohämmad!
7.Inser de folkvalda att stora problem som fordrar en snabb lösning inte kan lösas med blind partipolitik utan endast med vett och förstånd.
8.Är alla villig att tillåta vindkraftverk också på sitt och inte bara på andras områden?
9.Är alla villig att utbygga vattenkraften fast också det är en ingrep mot naturen ?
10.Är man villig att bygga nya kolkraftverk för att kompensera den minskade kärnkraften
11.Är samhälle villig att spara ström genom att avstå från bekvämligheter och vid behov också att strömmen rationaliseras?
12. Klarar hela samhälle och inte bara de privilegierade en 30% högre El- räkning

Kan man ovannämnda frågor besvara med ja kunde atomkraften om än inte övernatten men dock sakta avvecklas. Den bästa lösningen skulle dock säkert vara att man tämjer och utvecklar kärnkraft med så kallade hybridkraftverk där man kombinerar traditionell kärnkraft med fusionsreaktorer. I de kunde man sedan också använda den hittills ansamlade kärnavfall. Dit tar det dock säkert ca. 20 år. Hur som helst skall man koncentrera sig på utveckling genom att göra ett farlig system ofarlig och inte en avveckling..FrankPhilip skrev 6 apr, 10:04

Jag tror att vindkraftverk inte skulle fungera på kort sikt
den dagen då det kommer vara relevant är den dagen
då effektutvecklingen i dagens genera...
Pil nerSe hela citeringen

FrankPhilip skrev 6 apr, 10:04

Jag tror att vindkraftverk inte skulle fungera på kort sikt
den dagen då det kommer vara relevant är den dagen
då effektutvecklingen i dagens generatorer är betydligt högre.
Tekniken för detta finns inte idag.
Däremot att större industrier har egna vindkraftverk är
mycket relevant i framtiden(dock har en hel del industrier i södra sverige det redan)

ang. Kärnkraftverk så är det mycket miljövänligt fram tills
det att det blir som i japan som berodde på naturkatastrofer.
En metod är att distribruera el från fastlandet.
Kolla på utvecklingen av detta.

Så småningom kom det fram att det inte var huvudsakligen naturkatastrofen utan en hel del slarv som förorsakade eländet!
Det värrsta problem för strömförsörjning är inte atommotståndare i och för sig utan att de som säger nej till atomkraft också säger nej till allt annat!
I Tyskland där man trodde man klarar sig utan atomenergi stängde man nu de äldaste atomkraftverken men man importerar som bäst atomkraft från Frankrik och Öststaterna för att den egna Kraft mot förmodan inte hinner till.De sistnämnda har urgammla Ryska grafitreaktorer. Man kan fråga sig om det är vettig.
Hur som helst, el kommer att bli dyrt. I Tyskland stiger priserna redan ytterligt.
Jag köpte tidigare rätt mycket Fortum aktier, de steg avsevärd den senaste tiden.

Urs Hofer skrev 22 mar, 10:03

Framtidens kraftförsörjning kommer att ha en står inverkan på olika länders aktiekurserna.
EL- kraft frågan är ett komplicerat och komplex problem dä...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 22 mar, 10:03

Framtidens kraftförsörjning kommer att ha en står inverkan på olika länders aktiekurserna.
EL- kraft frågan är ett komplicerat och komplex problem där det behövs många kompromisser om vi inte vill få kalla fötter. Största problemet är att man försöker lösa det emotionellt politiskt i ställe för med vett, förstånd och realism. När man ser att politiken i många länder huvudsakligen är ut efter att utnyttja den plötsligt uppstådda prekära situationen i Japan för att få åt sig röster är man nära att spy. För att kunna få åtminstone lite av realiteten tillbaka borde man därför börja med att stänga samtliga kärnkraftverk i alla länder för en månad, då skulle realism redan efter några veckor, i vintertid antagligen redan efter några dagar, återvända. Det finns länder som täcker sitt kraftbehov till 80 % med egen atomenergi. Andra länder åter som av de oförståndiga kallas förståndiga har själva nästan ingen atomenergi men köper den i ställe i stora mängder ofta av sådana länder som har verkligen undermåliga kärnkraftverk.
Med hänsyn till att tyskarna blev uppjagade av politiken och fullständigt hysteriska över deras egen kärnkraft kan man anta att strömmen blir väldigt knapp och därför dyr i Europa i framtiden. I Tyskland är höjda strömpriser redan aviserade. Jag anser det säkraste är att varje land ser till att det i framtiden kan vara självförsörjande med kraft för att slippa problem då antagligen många andra länder inte mera kommer att ha överloppsström för export att sälja.

Före man svarar för eller emot atomenergi bör man ställa sig nedanstående frågor.
1.Klarar landet energiförsörjningen utan egen atomkraft och utan att importera kärnkraft från andra länder?
2.Om inte skall då resten av vår industri för energiförsörjningens skull flyttas till Kina som ökar atomkraften för att kunna till godase allas behov?
3.Är man villig att avstå från den allmänna extremt sjuka, tillväxtpolitik till varje pris?
4.Inser också beslutsfattarna att ohämmad tillväxt för till civilisationens undergång?
5.Begriper de som verkligen styr välden, alltså våra industrialister, bankirer och ekonomer att tillväxten inte i all evighet kan fortsätta ohämmad!
7.Inser de folkvalda att stora problem som fordrar en snabb lösning inte kan lösas med blind partipolitik utan endast med vett och förstånd.
8.Är alla villig att tillåta vindkraftverk också på sitt och inte bara på andras områden?
9.Är alla villig att utbygga vattenkraften fast också det är en ingrep mot naturen ?
10.Är man villig att bygga nya kolkraftverk för att kompensera den minskade kärnkraften
11.Är samhälle villig att spara ström genom att avstå från bekvämligheter och vid behov också att strömmen rationaliseras?
12. Klarar hela samhälle och inte bara de privilegierade en 30% högre El- räkning

Kan man ovannämnda frågor besvara med ja kunde atomkraften om än inte övernatten men dock sakta avvecklas. Den bästa lösningen skulle dock säkert vara att man tämjer och utvecklar kärnkraft med så kallade hybridkraftverk där man kombinerar traditionell kärnkraft med fusionsreaktorer. I de kunde man sedan också använda den hittills ansamlade kärnavfall. Dit tar det dock säkert ca. 20 år. Hur som helst skall man koncentrera sig på utveckling genom att göra ett farlig system ofarlig och inte en avveckling..FrankPhilip skrev 6 apr, 10:04

Jag tror att vindkraftverk inte skulle fungera på kort sikt
den dagen då det kommer vara relevant är den dagen
då effektutvecklingen i dagens genera...
Pil nerSe hela citeringen

FrankPhilip skrev 6 apr, 10:04

Jag tror att vindkraftverk inte skulle fungera på kort sikt
den dagen då det kommer vara relevant är den dagen
då effektutvecklingen i dagens generatorer är betydligt högre.
Tekniken för detta finns inte idag.
Däremot att större industrier har egna vindkraftverk är
mycket relevant i framtiden(dock har en hel del industrier i södra sverige det redan)

ang. Kärnkraftverk så är det mycket miljövänligt fram tills
det att det blir som i japan som berodde på naturkatastrofer.
En metod är att distribruera el från fastlandet.
Kolla på utvecklingen av detta.

Urs Hofer skrev 6 apr, 15:04

Så småningom kom det fram att det inte var huvudsakligen naturkatastrofen utan en hel del slarv som förorsakade eländet!
Det värrsta problem för strö...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 6 apr, 15:04

Så småningom kom det fram att det inte var huvudsakligen naturkatastrofen utan en hel del slarv som förorsakade eländet!
Det värrsta problem för strömförsörjning är inte atommotståndare i och för sig utan att de som säger nej till atomkraft också säger nej till allt annat!
I Tyskland där man trodde man klarar sig utan atomenergi stängde man nu de äldaste atomkraftverken men man importerar som bäst atomkraft från Frankrik och Öststaterna för att den egna Kraft mot förmodan inte hinner till.De sistnämnda har urgammla Ryska grafitreaktorer. Man kan fråga sig om det är vettig.
Hur som helst, el kommer att bli dyrt. I Tyskland stiger priserna redan ytterligt.
Jag köpte tidigare rätt mycket Fortum aktier, de steg avsevärd den senaste tiden.

Jo det är precis det jag menar orkade inte lägga ut texten för mycket för att jag satt med telefonen och skrev det inlägget.
Elproduktionsbolag som satsar på kylning med flytande natrium skall du hålla ögonen öppna för. Dessa kärnkraftverk vars KOLSTAVAR kyls med flytande natrium kan nämligen hålla en betydligt högre temperatur som resulterar i högre verkningsgrad.

Urs Hofers bild
aktieexpert

FrankPhilip skrev 6 apr, 10:04

Jag tror att vindkraftverk inte skulle fungera på kort sikt
den dagen då det kommer vara relevant är den dagen
då effektutvecklingen i dagens genera...
Pil nerSe hela citeringen

FrankPhilip skrev 6 apr, 10:04

Jag tror att vindkraftverk inte skulle fungera på kort sikt
den dagen då det kommer vara relevant är den dagen
då effektutvecklingen i dagens generatorer är betydligt högre.
Tekniken för detta finns inte idag.
Däremot att större industrier har egna vindkraftverk är
mycket relevant i framtiden(dock har en hel del industrier i södra sverige det redan)

ang. Kärnkraftverk så är det mycket miljövänligt fram tills
det att det blir som i japan som berodde på naturkatastrofer.
En metod är att distribruera el från fastlandet.
Kolla på utvecklingen av detta.

Urs Hofer skrev 6 apr, 15:04

Så småningom kom det fram att det inte var huvudsakligen naturkatastrofen utan en hel del slarv som förorsakade eländet!
Det värrsta problem för strö...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 6 apr, 15:04

Så småningom kom det fram att det inte var huvudsakligen naturkatastrofen utan en hel del slarv som förorsakade eländet!
Det värrsta problem för strömförsörjning är inte atommotståndare i och för sig utan att de som säger nej till atomkraft också säger nej till allt annat!
I Tyskland där man trodde man klarar sig utan atomenergi stängde man nu de äldaste atomkraftverken men man importerar som bäst atomkraft från Frankrik och Öststaterna för att den egna Kraft mot förmodan inte hinner till.De sistnämnda har urgammla Ryska grafitreaktorer. Man kan fråga sig om det är vettig.
Hur som helst, el kommer att bli dyrt. I Tyskland stiger priserna redan ytterligt.
Jag köpte tidigare rätt mycket Fortum aktier, de steg avsevärd den senaste tiden.

FrankPhilip skrev 7 apr, 08:04

Jo det är precis det jag menar orkade inte lägga ut texten för mycket för att jag satt med telefonen och skrev det inlägget.
Elproduktionsbolag som s...
Pil nerSe hela citeringen

FrankPhilip skrev 7 apr, 08:04

Jo det är precis det jag menar orkade inte lägga ut texten för mycket för att jag satt med telefonen och skrev det inlägget.
Elproduktionsbolag som satsar på kylning med flytande natrium skall du hålla ögonen öppna för. Dessa kärnkraftverk vars KOLSTAVAR kyls med flytande natrium kan nämligen hålla en betydligt högre temperatur som resulterar i högre verkningsgrad.

Därtill kommer att nätet skall utvidgas så att också vindkraften kan föras från vindskraftplatsen till vart som helst. Det ger otroliga kostnader!

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG