Mellanöstern- och Japans atomkris inverkningar på aktiekurserna

Mellanöstern- och Japans atomkris inverkningar på aktiekurserna Bevaka tråd

Startad av Urs Hofer

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Där är vi oense då (tillsvidare). Jag har uppfattningen av att krig, inbördeskrig och väpnade konflikter uppstår lättare i icke fungerande demokratier. Men det är klart. Vilket svar man får på detta beror kanske på vad man anser vara en tillfredställande och fungerande demokrati eller ej.

Visst kan demokratier starta krig, men omfattningen (om man ska vara cynisk) av dem tror jag trots allt blir mindre då. Hur länge USA hade fortsatt i Vietnam om de letts av en maktgalen diktator vet vi naturligtvis inte utan det får man ju spekulera i. Men drar man paralleller till andra diktatorer i världshistorien så är många av dem näst intill oändligt envisa.

Urs Hofers bild
aktieexpert

aktiespartacus skrev 12 mar, 21:03

Kepler-teleskopet har hittils hittat 1235 exoplaneter (planeter som är utanför vårt solsystem). Så om allt brakar åt h**vete får vi hoppas att vi snab...
Pil nerSe hela citeringen

aktiespartacus skrev 12 mar, 21:03

Kepler-teleskopet har hittils hittat 1235 exoplaneter (planeter som är utanför vårt solsystem). Så om allt brakar åt h**vete får vi hoppas att vi snabbt kommer på de tekniska förutsättningarna för långfärds rymdresor så vi kan emigrera...

Skämt å sidå, världskrig får vi hoppas vi slipper.

Överbefolkning tror jag inte är ett problem. Detta befarade ju redan Malthus på 1700-talet men på något sätt har mänskligheten lyckats växa ändå. Rättvis resursfördelningen däremot kan ju vara ett ämne för stridigheter. Tycka vad man vill om militanta veganer men jag får hålla med om att köttätande är lite av ett resursslöseri.

Demokrati tror jag är ett utmärkt sätt att bygga stabilare och mer ekonomiskt framgångsrika samhällen. Eventuellt missnöje kanaliseras/uttrycks bättre i en demokrati än i en diktatur. Dessutom tror jag resurserna fördelas på ett mer rättvis sätt i en demokati vilket också leder till mindre spänningar.

Oldbird skrev 12 mar, 23:03

Är det en demokrati diskussion? I så fall måste jag protestera tror inte freden har varit så självklar efter 1945 och jag tror att dom så kallade demo...
Pil nerSe hela citeringen

Oldbird skrev 12 mar, 23:03

Är det en demokrati diskussion? I så fall måste jag protestera tror inte freden har varit så självklar efter 1945 och jag tror att dom så kallade demokratierna har startat dom flesta krig efter den stora freden.

Diskussionen är egentligen mellanösterkrisens inverkning på aktiekurserna varav demokratier eller inte har säkert ett stort betydelse.
Man bör kanske först definera vad en demokrati är. En demokrati är ett land där beslutsfattare respekterar folkmajoritetens önskemål. En indirekt demokrati där de folkvalda inte beakter folkmajoritetens önskemål efter valet utan bara före (med vallögner) är skendemokratier.
Därför har Oldbird säkert rätt. I alla skendemokratier kommer det tidigare eller senare också att braka inte sist därför att de fattiga blir allt fattigare och de få rika varje år 20% rikare. Det bedyder att vi efter 10 år också har ett (Scheik) samhälle.
Hur som helst har vi nu till allt elände också en Japankatastrof som är egentligen dre katastroffer, 1.jordbävning 2.Zunami 3.Atomkatastrofen.
Därför påstår jag fortfarande att vara försiktig med aktieköp. En hårtsmälte av börserna är ingen utopi mera!

Martin Vidhalls bild

Verkar fortsätta ned idag igen men samtidigt verkar ingen speciellt orolig över Japankatastrofen på lång sikt. Samtidigt verkar rapporteringen från Libyen mfl ha avstannat betydligt. För den ekonomiska utvecklingen och vår egen närmsta framtid(om man ska vara egoistisk) är det nog betydligt viktigare vad som händer där.

Urs Hofers bild
aktieexpert

Martin Vidhall skrev 14 mar, 11:03

Verkar fortsätta ned idag igen men samtidigt verkar ingen speciellt orolig över Japankatastrofen på lång sikt. Samtidigt verkar rapporteringen från Li...
Pil nerSe hela citeringen

Martin Vidhall skrev 14 mar, 11:03

Verkar fortsätta ned idag igen men samtidigt verkar ingen speciellt orolig över Japankatastrofen på lång sikt. Samtidigt verkar rapporteringen från Libyen mfl ha avstannat betydligt. För den ekonomiska utvecklingen och vår egen närmsta framtid(om man ska vara egoistisk) är det nog betydligt viktigare vad som händer där.

Utan Libyen går det fortfarande bra men sen när det börjar bli riktig orolig i de övriga oljestaterna behövs varma kläder

Urs Hofers bild
aktieexpert

Martin Vidhall skrev 14 mar, 11:03

Verkar fortsätta ned idag igen men samtidigt verkar ingen speciellt orolig över Japankatastrofen på lång sikt. Samtidigt verkar rapporteringen från Li...
Pil nerSe hela citeringen

Martin Vidhall skrev 14 mar, 11:03

Verkar fortsätta ned idag igen men samtidigt verkar ingen speciellt orolig över Japankatastrofen på lång sikt. Samtidigt verkar rapporteringen från Libyen mfl ha avstannat betydligt. För den ekonomiska utvecklingen och vår egen närmsta framtid(om man ska vara egoistisk) är det nog betydligt viktigare vad som händer där.

Efter de senaste 3 dagars utveckling kan man kostatera att
mellanösterkrisen Japans jordbävning med anslutande zunami och därtill atomreaktorer som så småningom går helt och håller i luften är det på kort sikt fortfarende bäst att vanta tills elände får ett slut med skräck alltså när härdsmälta är undanstökt . Också Japans politiker är bara politiker som våra. De gör samma Salamitaktik som våra vid finanskrisen. Därför var jag från början övertygad att det efterhand kommer flera negativa nyheter. Så länge den trend inte slutar föredrar jag att köpa lotter i ställe från aktier
Stockholmbörsen har sedan årets början sjunki med 8 % också den trend bör först brytas!

checkamats bild

Martin Vidhall skrev 14 mar, 11:03

Verkar fortsätta ned idag igen men samtidigt verkar ingen speciellt orolig över Japankatastrofen på lång sikt. Samtidigt verkar rapporteringen från Li...
Pil nerSe hela citeringen

Martin Vidhall skrev 14 mar, 11:03

Verkar fortsätta ned idag igen men samtidigt verkar ingen speciellt orolig över Japankatastrofen på lång sikt. Samtidigt verkar rapporteringen från Libyen mfl ha avstannat betydligt. För den ekonomiska utvecklingen och vår egen närmsta framtid(om man ska vara egoistisk) är det nog betydligt viktigare vad som händer där.

Urs Hofer skrev 15 mar, 12:03

Efter de senaste 3 dagars utveckling kan man kostatera att
mellanösterkrisen Japans jordbävning med anslutande zunami och därtill atomreaktorer som s...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 15 mar, 12:03

Efter de senaste 3 dagars utveckling kan man kostatera att
mellanösterkrisen Japans jordbävning med anslutande zunami och därtill atomreaktorer som så småningom går helt och håller i luften är det på kort sikt fortfarende bäst att vanta tills elände får ett slut med skräck alltså när härdsmälta är undanstökt . Också Japans politiker är bara politiker som våra. De gör samma Salamitaktik som våra vid finanskrisen. Därför var jag från början övertygad att det efterhand kommer flera negativa nyheter. Så länge den trend inte slutar föredrar jag att köpa lotter i ställe från aktier
Stockholmbörsen har sedan årets början sjunki med 8 % också den trend bör först brytas!

Ok, men tror du att det kommer sjunka mycket till? Har du själv sålt av något? Jag sitter kvar med mina innehav men blir mer och mer nervös kanske säljer av allt snart.

Urs Hofers bild
aktieexpert

Martin Vidhall skrev 14 mar, 11:03

Verkar fortsätta ned idag igen men samtidigt verkar ingen speciellt orolig över Japankatastrofen på lång sikt. Samtidigt verkar rapporteringen från Li...
Pil nerSe hela citeringen

Martin Vidhall skrev 14 mar, 11:03

Verkar fortsätta ned idag igen men samtidigt verkar ingen speciellt orolig över Japankatastrofen på lång sikt. Samtidigt verkar rapporteringen från Libyen mfl ha avstannat betydligt. För den ekonomiska utvecklingen och vår egen närmsta framtid(om man ska vara egoistisk) är det nog betydligt viktigare vad som händer där.

Urs Hofer skrev 15 mar, 12:03

Efter de senaste 3 dagars utveckling kan man kostatera att
mellanösterkrisen Japans jordbävning med anslutande zunami och därtill atomreaktorer som s...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 15 mar, 12:03

Efter de senaste 3 dagars utveckling kan man kostatera att
mellanösterkrisen Japans jordbävning med anslutande zunami och därtill atomreaktorer som så småningom går helt och håller i luften är det på kort sikt fortfarende bäst att vanta tills elände får ett slut med skräck alltså när härdsmälta är undanstökt . Också Japans politiker är bara politiker som våra. De gör samma Salamitaktik som våra vid finanskrisen. Därför var jag från början övertygad att det efterhand kommer flera negativa nyheter. Så länge den trend inte slutar föredrar jag att köpa lotter i ställe från aktier
Stockholmbörsen har sedan årets början sjunki med 8 % också den trend bör först brytas!

checkamat skrev 15 mar, 15:03

Ok, men tror du att det kommer sjunka mycket till? Har du själv sålt av något? Jag sitter kvar med mina innehav men blir mer och mer nervös kanske säl...
Pil nerSe hela citeringen

checkamat skrev 15 mar, 15:03

Ok, men tror du att det kommer sjunka mycket till? Har du själv sålt av något? Jag sitter kvar med mina innehav men blir mer och mer nervös kanske säljer av allt snart.

Jag har absolut inte såld någonting utan mina mellanösterfonder men det gjorde jag för länge sedan. Skulle jag haft Japanfonder hade jag säkert såld de också direkt i början.
Aktierna sjunker antagligen mera tills vi åter får positiva nyheter men jag ser darför inte negativ på aktier då det i ställe lite senare uppstår goda köpmöjligheter.Så småningom kommer aktierna åter att stiga på grund av att konjukturen här förstärks. Det är värre för Japan då deras produktion(speciellt bilindustri) är utslagen. Man kan bara hoppas att de klarar sig trots allt ur krisen och att de inte får mera jordbävningar.
Skuldkrisen i Japan har inget betydelse för andra länder på grund av att deras höga skuld är uppdaget i Japan. I motsats till många europeiska länder som skuldsatt sig i utlandet har Japan så gott som inga utlandsskulder.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

För att använda ett bevingat utryck från Mats Qviberg , när du hatar din aktieportfölj så köp mer och när du älskar den så sälj.
Brasilien har den största populationen av japaner utanför Japan. Bara i Sao Paulo bor det över 2 miljoner japaner. Detta innebär att Brasilien har hela tiden nyhetsbevakning och program , intervjuer o s v från Japan och med japaner boende i Brasilien . Man ser ett välorganiserat land trots katastrofen , ingen plundring av affärer där inte som brukligt är. Var och en köper det den behöver. Trots den enorma omfattningen av katastrofen så lär varken Japan eller världen gå under denna gången heller , så köp japanska fonder och olja, oljeserviceföretag på tre till sex månaders sikt .

Johan Didrons bild

Väldigt tragiska tider just nu. Låt oss hoppas att diktatorn störtas och att radioaktiviteten inte blir värre i Japan. Sekundärt är ju att ekonomin djupdyker.

Spontant känns det som att vi har en avsevärt fördjupad kris om den här radioaktiviteten visar sig vara ännu farligare. Handelsstopp med en av världens största ekonomier känns inte alls bra. Får bara hoppas att det stabiliserar sig.

De som har stor andel likvid, när är det som lämpligast köpläge tror ni, dvs. med hänsyn till det vi vet idag?

börssiarens bild

Johan Didron skrev 15 mar, 19:03

Väldigt tragiska tider just nu. Låt oss hoppas att diktatorn störtas och att radioaktiviteten inte blir värre i Japan. Sekundärt är ju att ekonomin dj...
Pil nerSe hela citeringen

Johan Didron skrev 15 mar, 19:03

Väldigt tragiska tider just nu. Låt oss hoppas att diktatorn störtas och att radioaktiviteten inte blir värre i Japan. Sekundärt är ju att ekonomin djupdyker.

Spontant känns det som att vi har en avsevärt fördjupad kris om den här radioaktiviteten visar sig vara ännu farligare. Handelsstopp med en av världens största ekonomier känns inte alls bra. Får bara hoppas att det stabiliserar sig.

De som har stor andel likvid, när är det som lämpligast köpläge tror ni, dvs. med hänsyn till det vi vet idag?

Jag tror vi sett det värsta,kan bli uppställ i morgon.
Marknaden har nu inprisat ett värsta scenario i Japan.
Hade själv otrolig tur i detta,delvis med intryck från denna sida.
Sålde av allt som inte var Diamyd i portföljen och köpte omxbear2 för pengarna. De sålde jag med god vinst idag och köpte ännu mer Diamyd för pengarna. Där tror jag uppspekulationen nu kommer ta fart,de var ganska starka i nedgången trots allt,idag exvis sålde bara ava non samtidigt som större amerikanska mäklare köpte på sig. Ni har väl inte missat att alla Diamyds konkurrenter misslyckas så de kommer få marknaden helt för sig självt vid bra resultat ifas3 nu om en månad ungefär.

mvh

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG