Coronakraschen

Coronakraschen Bevaka tråd

Startad av Urs Hofer

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Urs Hofers bild
aktieexpert

CORONAKRASCHEN
Vi upplever som bäst både en ekonomisk- och en börskollaps. Det är dock inte, som många tror, coronaviruset som utlöste dem utan det var rädsla och dödsångesten över att bli tvungna att ta farväl av det jordiska livet på grund av coronaviruset som liknar en vanlig influensaepidemi där också många dör. Det samt världens åtgärder som stängde alt som kunde stängas, som under pestens- och koleratiden, utlöste en aldrig tidigare sedd megahysteri som inte gick att hejda. Detta kombinerat med ECB:s tidigare huvudlösa räntepolitik som stimulerade ekonomin och ökade skuldsättningen enormt under de goda tiderna, gör nu att den ekonomiska kollapsen inte kan bekämpas så som den borde. Ammunitionen sköts helt enkelt slut under fel tid. Nu när den verkligen behövs är den slut!
Andra stora bidragande problem är att varken dumhet, hysteri eller coronavirus tillsvidare kan bekämpas med vaccin eller andra läkemedel! Av makropolitiken kan man inte vänta sig någonting vettigt utan tvärtom, där försöker vissa länder bara skjuta konkurrerande länder i sank. Att man kommer ut med fel statistik gör saken inte heller bättre. Visst stämmer antalet dödsfall men procentsatsen stämmer inte. Den är avsevärt lägre i verkligheten då många är smittobärare utan att alls veta om detta eller tror att de har en vanlig influensa, andra åter är helt enkelt tysta för enkelhetens skull för att de bara har lindriga symptom.
ECB:s Christine Lagarde får antagligen skulden för alla idiotier den förre ECB chefen Dragi i sin sinnesförvirring gjorde. Vett och förstånd kan man beklagligtvis inte köpa, det har man eller inte. Dragi och Co hade det definitivt inte. De lyssnade inte ens på de många politiskt oberoende experternas utlåtanden och kritik. De fördömde sedan många år enhällig ECB:s räntepolitik.
Skattebetalarna får nu i slutändan betala kalaset. Dubbelt som alltid blir pensionärerna bestraffade då pensionskapitalet sjunker ungefär lika mycket som börskurserna. Därtill blir en hel del i bästa fall permitterade och i sämsta fall arbetslösa för resten av livet.
Katastrofen har dock också sina goda sidor, CO2 utsläppen minskar radikalt och jorden blir renare. Var det inte det som alla önskade? Tyvärr har allt sitt pris. Virusen är gratis men virusens skadeverkningar kostar. När människorna på jorden är oförmögna att sköta om jordens väl gör naturen detta själva.
För aktiesparare ställer sig frågan när man åter skall stiga in. Jag brukar i sådana fall vänta tills aktierna åter stiger 3 dagar i streck. Då kan man anta att marknaden börjar stabilisera sig.
Man bör dok också ställa sig frågan: Skall nu vid varje kommande influensaepidemi bryta en totalhysteri ut. Besvarar man den frågan med ja bör man bara köpa aktier antingen nu eller vid kommande krascher.

Urs Hofers bild
aktieexpert

Urs Hofer skrev 17 mar, 12:03

CORONAKRASCHEN
Vi upplever som bäst både en ekonomisk- och en börskollaps. Det är dock inte, som många tror, coronaviruset som utlöste dem utan det v...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 17 mar, 12:03

CORONAKRASCHEN
Vi upplever som bäst både en ekonomisk- och en börskollaps. Det är dock inte, som många tror, coronaviruset som utlöste dem utan det var rädsla och dödsångesten över att bli tvungna att ta farväl av det jordiska livet på grund av coronaviruset som liknar en vanlig influensaepidemi där också många dör. Det samt världens åtgärder som stängde alt som kunde stängas, som under pestens- och koleratiden, utlöste en aldrig tidigare sedd megahysteri som inte gick att hejda. Detta kombinerat med ECB:s tidigare huvudlösa räntepolitik som stimulerade ekonomin och ökade skuldsättningen enormt under de goda tiderna, gör nu att den ekonomiska kollapsen inte kan bekämpas så som den borde. Ammunitionen sköts helt enkelt slut under fel tid. Nu när den verkligen behövs är den slut!
Andra stora bidragande problem är att varken dumhet, hysteri eller coronavirus tillsvidare kan bekämpas med vaccin eller andra läkemedel! Av makropolitiken kan man inte vänta sig någonting vettigt utan tvärtom, där försöker vissa länder bara skjuta konkurrerande länder i sank. Att man kommer ut med fel statistik gör saken inte heller bättre. Visst stämmer antalet dödsfall men procentsatsen stämmer inte. Den är avsevärt lägre i verkligheten då många är smittobärare utan att alls veta om detta eller tror att de har en vanlig influensa, andra åter är helt enkelt tysta för enkelhetens skull för att de bara har lindriga symptom.
ECB:s Christine Lagarde får antagligen skulden för alla idiotier den förre ECB chefen Dragi i sin sinnesförvirring gjorde. Vett och förstånd kan man beklagligtvis inte köpa, det har man eller inte. Dragi och Co hade det definitivt inte. De lyssnade inte ens på de många politiskt oberoende experternas utlåtanden och kritik. De fördömde sedan många år enhällig ECB:s räntepolitik.
Skattebetalarna får nu i slutändan betala kalaset. Dubbelt som alltid blir pensionärerna bestraffade då pensionskapitalet sjunker ungefär lika mycket som börskurserna. Därtill blir en hel del i bästa fall permitterade och i sämsta fall arbetslösa för resten av livet.
Katastrofen har dock också sina goda sidor, CO2 utsläppen minskar radikalt och jorden blir renare. Var det inte det som alla önskade? Tyvärr har allt sitt pris. Virusen är gratis men virusens skadeverkningar kostar. När människorna på jorden är oförmögna att sköta om jordens väl gör naturen detta själva.
För aktiesparare ställer sig frågan när man åter skall stiga in. Jag brukar i sådana fall vänta tills aktierna åter stiger 3 dagar i streck. Då kan man anta att marknaden börjar stabilisera sig.
Man bör dok också ställa sig frågan: Skall nu vid varje kommande influensaepidemi bryta en totalhysteri ut. Besvarar man den frågan med ja bör man bara köpa aktier antingen nu eller vid kommande krascher.

Trump:s önskan att rätta konjunkturen med helikopterpengar är ett nollsummespel för att de betalas med skattepengar från skattebetalarna. Man skall också komma ihåg att allt stöd skall betalas tillbaka och hjälper därför inte på långt sikt. Säkert är bara att staten de nästa 2 år får väsentlig mindre skatteintäkter på grund av firmornas förluster. Jag sätter därför fortfarande tummen ned för aktieköp. De bör under dagens förhållande sjunka mera, vad de antagligen också gör.

Urs Hofers bild
aktieexpert

Urs Hofer skrev 17 mar, 12:03

CORONAKRASCHEN
Vi upplever som bäst både en ekonomisk- och en börskollaps. Det är dock inte, som många tror, coronaviruset som utlöste dem utan det v...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 17 mar, 12:03

CORONAKRASCHEN
Vi upplever som bäst både en ekonomisk- och en börskollaps. Det är dock inte, som många tror, coronaviruset som utlöste dem utan det var rädsla och dödsångesten över att bli tvungna att ta farväl av det jordiska livet på grund av coronaviruset som liknar en vanlig influensaepidemi där också många dör. Det samt världens åtgärder som stängde alt som kunde stängas, som under pestens- och koleratiden, utlöste en aldrig tidigare sedd megahysteri som inte gick att hejda. Detta kombinerat med ECB:s tidigare huvudlösa räntepolitik som stimulerade ekonomin och ökade skuldsättningen enormt under de goda tiderna, gör nu att den ekonomiska kollapsen inte kan bekämpas så som den borde. Ammunitionen sköts helt enkelt slut under fel tid. Nu när den verkligen behövs är den slut!
Andra stora bidragande problem är att varken dumhet, hysteri eller coronavirus tillsvidare kan bekämpas med vaccin eller andra läkemedel! Av makropolitiken kan man inte vänta sig någonting vettigt utan tvärtom, där försöker vissa länder bara skjuta konkurrerande länder i sank. Att man kommer ut med fel statistik gör saken inte heller bättre. Visst stämmer antalet dödsfall men procentsatsen stämmer inte. Den är avsevärt lägre i verkligheten då många är smittobärare utan att alls veta om detta eller tror att de har en vanlig influensa, andra åter är helt enkelt tysta för enkelhetens skull för att de bara har lindriga symptom.
ECB:s Christine Lagarde får antagligen skulden för alla idiotier den förre ECB chefen Dragi i sin sinnesförvirring gjorde. Vett och förstånd kan man beklagligtvis inte köpa, det har man eller inte. Dragi och Co hade det definitivt inte. De lyssnade inte ens på de många politiskt oberoende experternas utlåtanden och kritik. De fördömde sedan många år enhällig ECB:s räntepolitik.
Skattebetalarna får nu i slutändan betala kalaset. Dubbelt som alltid blir pensionärerna bestraffade då pensionskapitalet sjunker ungefär lika mycket som börskurserna. Därtill blir en hel del i bästa fall permitterade och i sämsta fall arbetslösa för resten av livet.
Katastrofen har dock också sina goda sidor, CO2 utsläppen minskar radikalt och jorden blir renare. Var det inte det som alla önskade? Tyvärr har allt sitt pris. Virusen är gratis men virusens skadeverkningar kostar. När människorna på jorden är oförmögna att sköta om jordens väl gör naturen detta själva.
För aktiesparare ställer sig frågan när man åter skall stiga in. Jag brukar i sådana fall vänta tills aktierna åter stiger 3 dagar i streck. Då kan man anta att marknaden börjar stabilisera sig.
Man bör dok också ställa sig frågan: Skall nu vid varje kommande influensaepidemi bryta en totalhysteri ut. Besvarar man den frågan med ja bör man bara köpa aktier antingen nu eller vid kommande krascher.

Urs Hofer skrev 18 mar, 10:03

Trump:s önskan att rätta konjunkturen med helikopterpengar är ett nollsummespel för att de betalas med skattepengar från skattebetalarna. Man skall oc...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 18 mar, 10:03

Trump:s önskan att rätta konjunkturen med helikopterpengar är ett nollsummespel för att de betalas med skattepengar från skattebetalarna. Man skall också komma ihåg att allt stöd skall betalas tillbaka och hjälper därför inte på långt sikt. Säkert är bara att staten de nästa 2 år får väsentlig mindre skatteintäkter på grund av firmornas förluster. Jag sätter därför fortfarande tummen ned för aktieköp. De bör under dagens förhållande sjunka mera, vad de antagligen också gör.

Aktier kan man belåna upp till 60% av portföljens värde.
Enligt mina uppgifter har man börjat tvångsförsälja belånade aktier på grund av att den belånade värde inte mera är täckt. Det pressar aktiemarknaden ytterlig.

Urs Hofers bild
aktieexpert

Urs Hofer skrev 17 mar, 12:03

CORONAKRASCHEN
Vi upplever som bäst både en ekonomisk- och en börskollaps. Det är dock inte, som många tror, coronaviruset som utlöste dem utan det v...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 17 mar, 12:03

CORONAKRASCHEN
Vi upplever som bäst både en ekonomisk- och en börskollaps. Det är dock inte, som många tror, coronaviruset som utlöste dem utan det var rädsla och dödsångesten över att bli tvungna att ta farväl av det jordiska livet på grund av coronaviruset som liknar en vanlig influensaepidemi där också många dör. Det samt världens åtgärder som stängde alt som kunde stängas, som under pestens- och koleratiden, utlöste en aldrig tidigare sedd megahysteri som inte gick att hejda. Detta kombinerat med ECB:s tidigare huvudlösa räntepolitik som stimulerade ekonomin och ökade skuldsättningen enormt under de goda tiderna, gör nu att den ekonomiska kollapsen inte kan bekämpas så som den borde. Ammunitionen sköts helt enkelt slut under fel tid. Nu när den verkligen behövs är den slut!
Andra stora bidragande problem är att varken dumhet, hysteri eller coronavirus tillsvidare kan bekämpas med vaccin eller andra läkemedel! Av makropolitiken kan man inte vänta sig någonting vettigt utan tvärtom, där försöker vissa länder bara skjuta konkurrerande länder i sank. Att man kommer ut med fel statistik gör saken inte heller bättre. Visst stämmer antalet dödsfall men procentsatsen stämmer inte. Den är avsevärt lägre i verkligheten då många är smittobärare utan att alls veta om detta eller tror att de har en vanlig influensa, andra åter är helt enkelt tysta för enkelhetens skull för att de bara har lindriga symptom.
ECB:s Christine Lagarde får antagligen skulden för alla idiotier den förre ECB chefen Dragi i sin sinnesförvirring gjorde. Vett och förstånd kan man beklagligtvis inte köpa, det har man eller inte. Dragi och Co hade det definitivt inte. De lyssnade inte ens på de många politiskt oberoende experternas utlåtanden och kritik. De fördömde sedan många år enhällig ECB:s räntepolitik.
Skattebetalarna får nu i slutändan betala kalaset. Dubbelt som alltid blir pensionärerna bestraffade då pensionskapitalet sjunker ungefär lika mycket som börskurserna. Därtill blir en hel del i bästa fall permitterade och i sämsta fall arbetslösa för resten av livet.
Katastrofen har dock också sina goda sidor, CO2 utsläppen minskar radikalt och jorden blir renare. Var det inte det som alla önskade? Tyvärr har allt sitt pris. Virusen är gratis men virusens skadeverkningar kostar. När människorna på jorden är oförmögna att sköta om jordens väl gör naturen detta själva.
För aktiesparare ställer sig frågan när man åter skall stiga in. Jag brukar i sådana fall vänta tills aktierna åter stiger 3 dagar i streck. Då kan man anta att marknaden börjar stabilisera sig.
Man bör dok också ställa sig frågan: Skall nu vid varje kommande influensaepidemi bryta en totalhysteri ut. Besvarar man den frågan med ja bör man bara köpa aktier antingen nu eller vid kommande krascher.

Urs Hofer skrev 18 mar, 10:03

Trump:s önskan att rätta konjunkturen med helikopterpengar är ett nollsummespel för att de betalas med skattepengar från skattebetalarna. Man skall oc...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 18 mar, 10:03

Trump:s önskan att rätta konjunkturen med helikopterpengar är ett nollsummespel för att de betalas med skattepengar från skattebetalarna. Man skall också komma ihåg att allt stöd skall betalas tillbaka och hjälper därför inte på långt sikt. Säkert är bara att staten de nästa 2 år får väsentlig mindre skatteintäkter på grund av firmornas förluster. Jag sätter därför fortfarande tummen ned för aktieköp. De bör under dagens förhållande sjunka mera, vad de antagligen också gör.

Urs Hofer skrev 18 mar, 14:03

Aktier kan man belåna upp till 60% av portföljens värde.
Enligt mina uppgifter har man börjat tvångsförsälja belånade aktier på grund av att den belå...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 18 mar, 14:03

Aktier kan man belåna upp till 60% av portföljens värde.
Enligt mina uppgifter har man börjat tvångsförsälja belånade aktier på grund av att den belånade värde inte mera är täckt. Det pressar aktiemarknaden ytterlig.

Här lite fakta
Roche kom ut med en corona test där man obegränsad kan kolla testpersoner. Resultat visas omedelbart.
Roche har ett vaccin som är i fas 3 test.
Statistik visar att 84% av de smittade inte vet att de har virusen.
60% av de smittade blir smittad av personer som inte vet att de blev smittad. Det gör att coronastatistiken inte stämmer. Procentuellt är därför dödligheten endast ca. 0,5 % eller mindre (i Italien är den dock högre).
Man borde bredvid coronastatistiken alltid också ge uppgifter hur många som under samma tid insjuknad i vanlig influensa virus och hur många av dem som har avlidit.Det skulle lugna marknaden omedelbart. Beklagligtvis vill ingen ge de uppgifter därför har jag dem inte heller.
I en Familj i närhet har kvinnan fått corona men år nästans symptomfritt medan mannen är corona negativ men har vanlig flunsa och är svårt sjuk.

Urs Hofers bild
aktieexpert

Urs Hofer skrev 18 mar, 10:03

Trump:s önskan att rätta konjunkturen med helikopterpengar är ett nollsummespel för att de betalas med skattepengar från skattebetalarna. Man skall oc...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 18 mar, 10:03

Trump:s önskan att rätta konjunkturen med helikopterpengar är ett nollsummespel för att de betalas med skattepengar från skattebetalarna. Man skall också komma ihåg att allt stöd skall betalas tillbaka och hjälper därför inte på långt sikt. Säkert är bara att staten de nästa 2 år får väsentlig mindre skatteintäkter på grund av firmornas förluster. Jag sätter därför fortfarande tummen ned för aktieköp. De bör under dagens förhållande sjunka mera, vad de antagligen också gör.

Urs Hofer skrev 18 mar, 14:03

Aktier kan man belåna upp till 60% av portföljens värde.
Enligt mina uppgifter har man börjat tvångsförsälja belånade aktier på grund av att den belå...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 18 mar, 14:03

Aktier kan man belåna upp till 60% av portföljens värde.
Enligt mina uppgifter har man börjat tvångsförsälja belånade aktier på grund av att den belånade värde inte mera är täckt. Det pressar aktiemarknaden ytterlig.

Urs Hofer skrev 19 mar, 16:03

Här lite fakta
Roche kom ut med en corona test där man obegränsad kan kolla testpersoner. Resultat visas omedelbart.
Roche har ett vaccin som är i f...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 19 mar, 16:03

Här lite fakta
Roche kom ut med en corona test där man obegränsad kan kolla testpersoner. Resultat visas omedelbart.
Roche har ett vaccin som är i fas 3 test.
Statistik visar att 84% av de smittade inte vet att de har virusen.
60% av de smittade blir smittad av personer som inte vet att de blev smittad. Det gör att coronastatistiken inte stämmer. Procentuellt är därför dödligheten endast ca. 0,5 % eller mindre (i Italien är den dock högre).
Man borde bredvid coronastatistiken alltid också ge uppgifter hur många som under samma tid insjuknad i vanlig influensa virus och hur många av dem som har avlidit.Det skulle lugna marknaden omedelbart. Beklagligtvis vill ingen ge de uppgifter därför har jag dem inte heller.
I en Familj i närhet har kvinnan fått corona men år nästans symptomfritt medan mannen är corona negativ men har vanlig flunsa och är svårt sjuk.

Du har en hosta. Inte överraskande: det är en av de vanligaste hälsoklagorna runt om i världen och kan ha en till synes oändlig lista över orsaker - från allergier till lungcancer till lunginflammation. Och när en infektionssjukdom är inblandad är det viktigt att fastställa den exakta orsaken för att inte bara bestämma rätt behandling utan också för att förstå hur smittsam infektionen är och hur den kan spridas.

I Kina började COVID-19-utbrottet också med en hosta som ett av dess huvudsakliga symtom. Men den specifika orsaken var något som aldrig tidigare sett hos människor. Befintliga laboratorietester kunde inte identifiera viruset, vilket innebar att läkare bara kunde gissa vilka behandlingar de skulle förskriva och vilka förebyggande åtgärder de skulle vidta. Hälsomyndigheterna var inte ens säker på exakt var och hur viruset har sitt ursprung.

Forskning bestämde så småningom att sjukdomen var en ny (ny) stam av coronavirus - en stor familj av virus som orsakar sjukdomar allt från vanlig förkylning till svårare sjukdomar som Mellanöstern respiratoriskt syndrom (MERS-CoV) och svårt akut respiratoriskt syndrom ( SARS-CoV). Coronavirus är zoonotiska, vilket betyder att de överförs mellan djur och människor. 1

Från första utbrottet till global pandemi
Eftersom detta var ett nytt virus, visste ingen exakt hur snabbt sjukdomen kunde överföras eller hur allvarligt den skulle påverka de infekterade. Men när utbrottet utvecklades, blev dess dödliga potential snabbt uppenbar. Utan effektiv behandling blev isolering den vanligaste inneslutningsformen. Dessa åtgärder hjälpte men stoppade inte COVID-19: s oförlåtliga marsch från stad till stad, sedan region till region och i slutändan land till land.

Detta nya koronavirusutbrott har drabbat mer än 120 000 människor över hela världen och har sedan dess klassificerats som en pandemi av Världshälsoorganisationen (WHO). Och antalet kända fall fortsätter att öka - det finns nu på alla kontinenter utom Antarktis. 2

Sjuk instabil kvinna som andas genom specialmasken
Medan de flesta fall av coronavirus är milt, är vissa fall allvarliga eller till och med kritiska och kräver sjukhusvistelse.
Medan viruset är dödligt för vissa, orsakar lunginflammation, svårt akut andningsyndrom eller njursvikt, upplever många som har det milda symtom eller inga symtom alls, vilket gör det mycket svårare att upptäcka och innehålla. Det smittar människor i alla åldrar. Emellertid tyder bevis hittills på att två grupper människor löper högre risk att få allvarliga infektioner: äldre och personer med underliggande medicinska tillstånd. WHO betonar att alla bör skydda sig mot COVID-19 för att skydda andra. 3

COVID-19 förekommer nu i vissa länder snabbare än i Kina, vilket innebär att minimering av sjukdomens räckvidd och påverkan har blivit ett lopp mot tiden. Italien har haft det största antalet bekräftade fall - och dödsfall - i Europa; antalet bekräftade ärenden i USA har överskridit 1 000. Men folkhälsaexperter har uttryckt sin oro över att det nuvarande antalet fall, särskilt i USA, är felaktigt eftersom för få personer har testats.

Håll koronavirus i schack
Bred tillgång till tillförlitliga COVID-19-tester är avgörande för att exakt identifiera vem som har smittats och att innehålla sjukdomen. "Alla länder måste sträva efter att stoppa överföringen och förhindra spridningen av COVID-19, oavsett om de inte står inför några fall, sporadiska fall, kluster eller överföring från gemenskapen," sade Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO: s generaldirektör. 4

Medicinska forskare och myndigheter i hälsosystemet har samarbetat nära för att se till att tester utvecklas, granskas och göras tillgängliga för så många människor i så många länder som möjligt. Eftersom COVID-19 attackerar andningsorganen måste testprover samlas in via en näsa- eller halspinne. Testen måste också säkerställa att proverna kan hanteras säkert och inte förorenar testutrustningen eller sätta laboratoriepersonal ökad risk att fånga själva sjukdomen.

När sjukvårdspersonal och tillsynsmyndigheter får mer kunskap om sjukdomen har lärdomar framkommit som kan tillämpas på framtida sjukdomsutbrott. Infektionssjukdomar respekterar inte nationella gränser - alla måste arbeta tillsammans för att förstå, innehålla och behandla utbrotten. Information måste delas tidigt och fritt. Och, viktigt, är noggranna och tillförlitliga diagnostiska test viktiga för att bestämma omfattningen av utbrottet och för att identifiera de mest utsatta.

”Du kan inte bekämpa ett virus om du inte vet var det är. Det betyder robust övervakning för att hitta, isolera, testa och behandla alla fall, för att bryta överföringskedjorna, ”sade Dr. Ghebreyesus.

Om du vill veta mer om COVID-19 och få den senaste informationen om pandemin, besök WHO: s webbplats: https://www.who.int/

referenser

1. Världshälsoorganisationen. Hälsoämnen: Coronavirus. [Internet; citerade 2020 12 mars]. Tillgängligt från: https://www.who.int/health-topics/coronavirus

2. Världshälsoorganisationen. Nytt Coronavirus (COVID-19) Situation. [Internet; citerade 2020 12 mars]. Tillgängligt från: https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd

3. Världshälsoorganisationen. Situationsrapport - 51: Coronavirussjukdom 2019 (COVID-19) [Internet; uppdaterad 11 mars 11]. Tillgänglig från: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/2...

4. Världshälsoorganisationen. Missionsbriefing om COVID-19: WHO: s generaldirektørs öppningsanmärkningar. [Internet; citerade 2020 12 mars]. Tillgänglig från: https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-re... -2020

Urs Hofers bild
aktieexpert

Urs Hofer skrev 18 mar, 14:03

Aktier kan man belåna upp till 60% av portföljens värde.
Enligt mina uppgifter har man börjat tvångsförsälja belånade aktier på grund av att den belå...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 18 mar, 14:03

Aktier kan man belåna upp till 60% av portföljens värde.
Enligt mina uppgifter har man börjat tvångsförsälja belånade aktier på grund av att den belånade värde inte mera är täckt. Det pressar aktiemarknaden ytterlig.

Urs Hofer skrev 19 mar, 16:03

Här lite fakta
Roche kom ut med en corona test där man obegränsad kan kolla testpersoner. Resultat visas omedelbart.
Roche har ett vaccin som är i f...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 19 mar, 16:03

Här lite fakta
Roche kom ut med en corona test där man obegränsad kan kolla testpersoner. Resultat visas omedelbart.
Roche har ett vaccin som är i fas 3 test.
Statistik visar att 84% av de smittade inte vet att de har virusen.
60% av de smittade blir smittad av personer som inte vet att de blev smittad. Det gör att coronastatistiken inte stämmer. Procentuellt är därför dödligheten endast ca. 0,5 % eller mindre (i Italien är den dock högre).
Man borde bredvid coronastatistiken alltid också ge uppgifter hur många som under samma tid insjuknad i vanlig influensa virus och hur många av dem som har avlidit.Det skulle lugna marknaden omedelbart. Beklagligtvis vill ingen ge de uppgifter därför har jag dem inte heller.
I en Familj i närhet har kvinnan fått corona men år nästans symptomfritt medan mannen är corona negativ men har vanlig flunsa och är svårt sjuk.

Urs Hofer]Du har en hosta. Inte överraskande: det är en av de vanligaste hälsoklagorna runt om i världen och kan ha en till synes oändlig lista över orsaker - från allergier till lungcancer till lunginflammation. Och när en infektionssjukdom är inblandad är det viktigt att fastställa den exakta orsaken för att inte bara bestämma rätt behandling utan också för att förstå hur smittsam infektionen är och hur den kan spridas.

I Kina började COVID-19-utbrottet också med en hosta som ett av dess huvudsakliga symtom. Men den specifika orsaken var något som aldrig tidigare sett hos människor. Befintliga laboratorietester kunde inte identifiera viruset, vilket innebar att läkare bara kunde gissa vilka behandlingar de skulle förskriva och vilka förebyggande åtgärder de skulle vidta. Hälsomyndigheterna var inte ens säker på exakt var och hur viruset har sitt ursprung.

Forskning bestämde så småningom att sjukdomen var en ny (ny) stam av coronavirus - en stor familj av virus som orsakar sjukdomar allt från vanlig förkylning till svårare sjukdomar som Mellanöstern respiratoriskt syndrom (MERS-CoV) och svårt akut respiratoriskt syndrom ( SARS-CoV). Coronavirus är zoonotiska, vilket betyder att de överförs mellan djur och människor. 1

Från första utbrottet till global pandemi
Eftersom detta var ett nytt virus, visste ingen exakt hur snabbt sjukdomen kunde överföras eller hur allvarligt den skulle påverka de infekterade. Men när utbrottet utvecklades, blev dess dödliga potential snabbt uppenbar. Utan effektiv behandling blev isolering den vanligaste inneslutningsformen. Dessa åtgärder hjälpte men stoppade inte COVID-19: s oförlåtliga marsch från stad till stad, sedan region till region och i slutändan land till land.

Detta nya koronavirusutbrott har drabbat mer än 120 000 människor över hela världen och har sedan dess klassificerats som en pandemi av Världshälsoorganisationen (WHO). Och antalet kända fall fortsätter att öka - det finns nu på alla kontinenter utom Antarktis. 2

Sjuk instabil kvinna som andas genom specialmasken
Medan de flesta fall av coronavirus är milt, är vissa fall allvarliga eller till och med kritiska och kräver sjukhusvistelse.
Medan viruset är dödligt för vissa, orsakar lunginflammation, svårt akut andningsyndrom eller njursvikt, upplever många som har det milda symtom eller inga symtom alls, vilket gör det mycket svårare att upptäcka och innehålla. Det smittar människor i alla åldrar. Emellertid tyder bevis hittills på att två grupper människor löper högre risk att få allvarliga infektioner: äldre och personer med underliggande medicinska tillstånd. WHO betonar att alla bör skydda sig mot COVID-19 för att skydda andra. 3

COVID-19 förekommer nu i vissa länder snabbare än i Kina, vilket innebär att minimering av sjukdomens räckvidd och påverkan har blivit ett lopp mot tiden. Italien har haft det största antalet bekräftade fall - och dödsfall - i Europa; antalet bekräftade ärenden i USA har överskridit 1 000. Men folkhälsaexperter har uttryckt sin oro över att det nuvarande antalet fall, särskilt i USA, är felaktigt eftersom för få personer har testats.

Håll koronavirus i schack
Bred tillgång till tillförlitliga COVID-19-tester är avgörande för att exakt identifiera vem som har smittats och att innehålla sjukdomen. "Alla länder måste sträva efter att stoppa överföringen och förhindra spridningen av COVID-19, oavsett om de inte står inför några fall, sporadiska fall, kluster eller överföring från gemenskapen," sade Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO: s generaldirektör. 4

Medicinska forskare och myndigheter i hälsosystemet har samarbetat nära för att se till att tester utvecklas, granskas och göras tillgängliga för så många människor i så många länder som möjligt. Eftersom COVID-19 attackerar andningsorganen måste testprover samlas in via en näsa- eller halspinne. Testen måste också säkerställa att proverna kan hanteras säkert och inte förorenar testutrustningen eller sätta laboratoriepersonal ökad risk att fånga själva sjukdomen.

När sjukvårdspersonal och tillsynsmyndigheter får mer kunskap om sjukdomen har lärdomar framkommit som kan tillämpas på framtida sjukdomsutbrott. Infektionssjukdomar respekterar inte nationella gränser - alla måste arbeta tillsammans för att förstå, innehålla och behandla utbrotten. Information måste delas tidigt och fritt. Och, viktigt, är noggranna och tillförlitliga diagnostiska test viktiga för att bestämma omfattningen av utbrottet och för att identifiera de mest utsatta.

”Du kan inte bekämpa ett virus om du inte vet var det är. Det betyder robust övervakning för att hitta, isolera, testa och behandla alla fall, för att bryta överföringskedjorna, ”sade Dr. Ghebreyesus.

Om du vill veta mer om COVID-19 och få den senaste informationen om pandemin, besök WHO: s webbplats: https://www.who.int/

referenser

1. Världshälsoorganisationen. Hälsoämnen: Coronavirus. [Internet; citerade 2020 12 mars]. Tillgängligt från: https://www.who.int/health-topics/coronavirus

2. Världshälsoorganisationen. Nytt Coronavirus (COVID-19) Situation. [Internet; citerade 2020 12 mars]. Tillgängligt från: https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd

3. Världshälsoorganisationen. Situationsrapport - 51: Coronavirussjukdom 2019 (COVID-19) [Internet; uppdaterad 11 mars 11]. Tillgänglig från: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/2...

4. Världshälsoorganisationen. Missionsbriefing om COVID-19: WHO: s generaldirektørs öppningsanmärkningar. [Internet; citerade 2020 12 mars skrev 20 mar, 11:03

. Tillgänglig från: https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-re... -2020

Det finns för närvarande ingenting som på mellanstor sikt är intressant att investera i utan bäst är nu att hålla eventuella överlopps pengarna cash.Genom att affärsliv är stängt, folket permitterad och masskonkurser är förprogrammerad är det bara att vänta tills korthuset faller ihop.Sedan kan man leta efter fynd bland spillror.Frikostiga lån hjälper ingenting mot virus. Försäljning kommer inte i gång så länge affärslivet är stängd och skulderna kan därför knappast betalas tillbaka.
Arbetslösa, permitterade,konkursbolag ger inga skatteintäkter och de överlevande som antagligen inte ger vinst de närmaste åren inte heller.

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG