Sälja eller sitta still i båten

Sälja eller sitta still i båten Bevaka tråd

Startad av zebbe

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Bengt-Erik Freiholtz skrev 27 mar, 20:03

Urs , det blir dåligt med aktieutdelningar fram över

SÅ SLÅR CORONAVIRUSET MOT EKONOMIN

Riksdagens besked: Slopa utdelningarna ? annars ryker stat...
Pil nerSe hela citeringen

Bengt-Erik Freiholtz skrev 27 mar, 20:03

Urs , det blir dåligt med aktieutdelningar fram över

SÅ SLÅR CORONAVIRUSET MOT EKONOMIN

Riksdagens besked: Slopa utdelningarna – annars ryker statliga stödet

Riksdagen vill blockera bolagens möjligheter till att få statligt stöd för korttidspermitteringar under coronakrisen, om bolagen gör aktieutdelningar.

99 bolag håller inne 142 miljarder kronor i utdelningar i coronakrisen - DI

Coronakrisen har fått bolag efter bolag på Stockholmsbörsen att kapa sina utdelningsförslag helt eller delvis. Enligt Dagens Industris sammanställning på torsdagen har nu 99 bolag ställt in, skjutit upp, sänkt eller meddelat att de utvärderar sina utdelningsförslag. Det handlar om totalt 141,9 miljarder kronor som skulle ha skiftats ut till aktieägarna efter årsstämmorna.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Långsiktigt sparande? Börsen stod stilla under 53 år!

BÖRSEN PÅ LÅNG SIKT?


Vet ni förresten att under perioden 1929 till 1982 stod börsen still om man räknar med inflationen (53 år).Inflationen var i Sverige 4,55% per år under denna period.
Även perioden 2000 till 2020 var inget att ”write home about”.En kompenserande faktor var då att inflationen hade växlat ned till 1,4% per år. Med andra ord , sitta still i båten är det sämsta man kan göra , var aktiv !
BT

Urs Hofers bild
aktieexpert

Bengt-Erik Freiholtz skrev 8 apr, 01:04

Långsiktigt sparande? Börsen stod stilla under 53 år!

BÖRSEN PÅ LÅNG SIKT?


Vet ni förresten att under perioden 1929 till 1982 stod börsen still o...
Pil nerSe hela citeringen

Bengt-Erik Freiholtz skrev 8 apr, 01:04

Långsiktigt sparande? Börsen stod stilla under 53 år!

BÖRSEN PÅ LÅNG SIKT?


Vet ni förresten att under perioden 1929 till 1982 stod börsen still om man räknar med inflationen (53 år).Inflationen var i Sverige 4,55% per år under denna period.
Även perioden 2000 till 2020 var inget att ”write home about”.En kompenserande faktor var då att inflationen hade växlat ned till 1,4% per år. Med andra ord , sitta still i båten är det sämsta man kan göra , var aktiv !
BT

Jag antar att det är huvudsakligen Svenska bolag som inte betalar dividender för 2019. Några finska bolag finns också med.
Till stor del beror det på affärsområde. Annars blir det sedan för 2020.
Diversifiering är därför särskild viktig i dagens läge!
Min trilogi lyder: Ha tillgångarna i tre länder i tre till fyra valuta slag och helst bara lite i kronor.
Genom att ha aktier och valutor noterad i 3–4 olika valutor är min Corona skadan i svenska kronor räknad (tills vidare) inte stor. Mina aktier är noterad i Skr, Sfr, Euro och Dollar. Likviditeten åter finns i Sfr, Euro, och lite Skr.
För detta ändamål har jag skapat värdeandelskonto i tre banker i tre länder. Finska aktier i en bank i Finland, Svenska Aktier i en bank i Sverige och Schweiziska samt internationella aktier i en Bank i Schweiz. Schweiziska banker är dyra men sköter sedan om att jag inte blir dubbelbeskattat.
Inflationen berodde ofta på devalveringar som många länder genomförde i jämna avstånd..Andra länder klarade sig utan devalveringar och klart mindre inflation.

Urs Hofers bild
aktieexpert

Bengt-Erik Freiholtz skrev 8 apr, 01:04

Långsiktigt sparande? Börsen stod stilla under 53 år!

BÖRSEN PÅ LÅNG SIKT?


Vet ni förresten att under perioden 1929 till 1982 stod börsen still o...
Pil nerSe hela citeringen

Bengt-Erik Freiholtz skrev 8 apr, 01:04

Långsiktigt sparande? Börsen stod stilla under 53 år!

BÖRSEN PÅ LÅNG SIKT?


Vet ni förresten att under perioden 1929 till 1982 stod börsen still om man räknar med inflationen (53 år).Inflationen var i Sverige 4,55% per år under denna period.
Även perioden 2000 till 2020 var inget att ”write home about”.En kompenserande faktor var då att inflationen hade växlat ned till 1,4% per år. Med andra ord , sitta still i båten är det sämsta man kan göra , var aktiv !
BT

Urs Hofer skrev 8 apr, 11:04

Jag antar att det är huvudsakligen Svenska bolag som inte betalar dividender för 2019. Några finska bolag finns också med.
Till stor del beror det på...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 8 apr, 11:04

Jag antar att det är huvudsakligen Svenska bolag som inte betalar dividender för 2019. Några finska bolag finns också med.
Till stor del beror det på affärsområde. Annars blir det sedan för 2020.
Diversifiering är därför särskild viktig i dagens läge!
Min trilogi lyder: Ha tillgångarna i tre länder i tre till fyra valuta slag och helst bara lite i kronor.
Genom att ha aktier och valutor noterad i 3–4 olika valutor är min Corona skadan i svenska kronor räknad (tills vidare) inte stor. Mina aktier är noterad i Skr, Sfr, Euro och Dollar. Likviditeten åter finns i Sfr, Euro, och lite Skr.
För detta ändamål har jag skapat värdeandelskonto i tre banker i tre länder. Finska aktier i en bank i Finland, Svenska Aktier i en bank i Sverige och Schweiziska samt internationella aktier i en Bank i Schweiz. Schweiziska banker är dyra men sköter sedan om att jag inte blir dubbelbeskattat.
Inflationen berodde ofta på devalveringar som många länder genomförde i jämna avstånd..Andra länder klarade sig utan devalveringar och klart mindre inflation.

Med facit i handen kan jag med glädje konstatera att få firmor av mina aktieinnehav har inställd dividend utbetalningarna. En del betalade lite lägre dividender, en annan del betalade högre dividender och några betalar dividenderna lite senare. Totalsumman blir dock nästans oförändrad mot året förut. Det bör dock nämnas att jag inte har aktier inom rese-hotell- och restaurangbranschen.
Också aktiekurserna har återhämtat sig en hel del. Hur länge vet jag dock inte!
Som läget är nu var det helt ok att sitta still i boten.Allt under förutsättning att man har kvalitetsaktier.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Tillväxtverket stoppar permitteringsstöd för bolag som lämnar utdelning

Tillväxtverket har gjort en fördjupad juridisk analys av hur myndigheten tillämpar lagen om stöd för korttidsarbete, kring värdeöverföringar som till exempel aktieutdelningar och koncernbidrag. Det framgår av ett pressmeddelade.

Företag som har ansökt om stöd för korttidsarbetet har i sin ansökan intygat till Tillväxtverket att de befinner sig i ekonomisk kris på grund av den rådande coronapandemin. Det är också det underlaget som ligger till grund när det preliminära beslutet fattas om en ansökan. Ett bolag som anser sig ha en tillräcklig likviditet och ställning i övrigt för att besluta om en utbetalning av något slag, oavsett om det är en utbetalning till aktieägare eller annan som i praktiken innebär att förmögenhetsmassan i bolaget minskar, kan rimligen inte anses ha sådana allvarliga ekonomiska svårigheter att det skulle vara berättigat till stöd, skriver Tillväxtverket.

Koncernbidrag bör bedömas på samma sätt som utdelning i sammanhanget av beviljande av korttidsstöd. Bedömningen ska göras för varje enskild arbetsgivare det vill säga stödmottagaren. Det här innebär även att bolag som ingår i en koncernstruktur bedöms var för sig.

Tillväxtverkets bedömning är att värdeöverföringar som skett fram till den 16 mars 2020 inte ska föranleda att stödmottagaren inte uppfyller kraven för rätt till stöd.

Dock ska en längre tidsperiod än enbart de månader som företaget uppbär stöd tas i beaktande. Bedömningen är att det i huvudsak är stödperioden som gäller, men samtidigt bör hela räkenskapsåret beaktas för att kontrollera att stödet inte uppenbarligen missbrukats genom till exempel värdeöverföringar i nära anslutning till stödperioden.

Utdelningar eller andra värdeöverföringar under stödperioden eller i nära samband med denna innebär en presumtion på att det inte råder sådana allvarliga ekonomiska svårigheter hos företaget för att en stödåtgärd skulle vara berättigad. Det är då upp till bolaget ifråga att visa att förutsättningar för stöd föreligger.

Lagtextens formulering i dagsläget innebär att samma regler för alla typer av bolag, oavsett storlek. Det krävs en lagändring för att mindre bolag ska kunna undantas från möjligheten till värdeöverföringar samtidigt som man uppbär stöd.

Urs Hofers bild
aktieexpert

Bengt-Erik Freiholtz skrev 19 maj, 04:05

Tillväxtverket stoppar permitteringsstöd för bolag som lämnar utdelning

Tillväxtverket har gjort en fördjupad juridisk analys av hur myndigheten til...
Pil nerSe hela citeringen

Bengt-Erik Freiholtz skrev 19 maj, 04:05

Tillväxtverket stoppar permitteringsstöd för bolag som lämnar utdelning

Tillväxtverket har gjort en fördjupad juridisk analys av hur myndigheten tillämpar lagen om stöd för korttidsarbete, kring värdeöverföringar som till exempel aktieutdelningar och koncernbidrag. Det framgår av ett pressmeddelade.

Företag som har ansökt om stöd för korttidsarbetet har i sin ansökan intygat till Tillväxtverket att de befinner sig i ekonomisk kris på grund av den rådande coronapandemin. Det är också det underlaget som ligger till grund när det preliminära beslutet fattas om en ansökan. Ett bolag som anser sig ha en tillräcklig likviditet och ställning i övrigt för att besluta om en utbetalning av något slag, oavsett om det är en utbetalning till aktieägare eller annan som i praktiken innebär att förmögenhetsmassan i bolaget minskar, kan rimligen inte anses ha sådana allvarliga ekonomiska svårigheter att det skulle vara berättigat till stöd, skriver Tillväxtverket.

Koncernbidrag bör bedömas på samma sätt som utdelning i sammanhanget av beviljande av korttidsstöd. Bedömningen ska göras för varje enskild arbetsgivare det vill säga stödmottagaren. Det här innebär även att bolag som ingår i en koncernstruktur bedöms var för sig.

Tillväxtverkets bedömning är att värdeöverföringar som skett fram till den 16 mars 2020 inte ska föranleda att stödmottagaren inte uppfyller kraven för rätt till stöd.

Dock ska en längre tidsperiod än enbart de månader som företaget uppbär stöd tas i beaktande. Bedömningen är att det i huvudsak är stödperioden som gäller, men samtidigt bör hela räkenskapsåret beaktas för att kontrollera att stödet inte uppenbarligen missbrukats genom till exempel värdeöverföringar i nära anslutning till stödperioden.

Utdelningar eller andra värdeöverföringar under stödperioden eller i nära samband med denna innebär en presumtion på att det inte råder sådana allvarliga ekonomiska svårigheter hos företaget för att en stödåtgärd skulle vara berättigad. Det är då upp till bolaget ifråga att visa att förutsättningar för stöd föreligger.

Lagtextens formulering i dagsläget innebär att samma regler för alla typer av bolag, oavsett storlek. Det krävs en lagändring för att mindre bolag ska kunna undantas från möjligheten till värdeöverföringar samtidigt som man uppbär stöd.

Jag tycker också att bolag som behöver stöd inte samtidig skall betala ut dividender och/eller bonusar till ledningen. Det bör helt förbjudas!
Det är aktionärerna men också bonusmottagarna som skall ta risken och inte skattebetalarna.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Har du vägt in att det faktiskt är utdelning för föregående års vinst som avses , samt att det i huvudsak är våra pensionsfonder samt i viss mån utländska ägare som nu inte får ränta på sina pengar.

I debatten så antas det att mottagarna av utdelningarna är de rika som inte anses behöva dessa pengar .Tänk om Staten gick in och sade att de som fick ränta på sina besparingar under föregående året får återbetala dessa omgående.

Känner mig själv delad i ärendet . 
Finns en stor risk att detta är början på förstatligande av företagen i klass med när löntagarfonderna fördes upp på dagordningen . Särskilt för det företag där Staten går in och köper aktier för pengarna .

Urs Hofers bild
aktieexpert

Bengt-Erik Freiholtz skrev 21 maj, 05:05

Har du vägt in att det faktiskt är utdelning för föregående års vinst som avses , samt att det i huvudsak är våra pensionsfonder samt i viss mån utlän...
Pil nerSe hela citeringen

Bengt-Erik Freiholtz skrev 21 maj, 05:05

Har du vägt in att det faktiskt är utdelning för föregående års vinst som avses , samt att det i huvudsak är våra pensionsfonder samt i viss mån utländska ägare som nu inte får ränta på sina pengar.

I debatten så antas det att mottagarna av utdelningarna är de rika som inte anses behöva dessa pengar .Tänk om Staten gick in och sade att de som fick ränta på sina besparingar under föregående året får återbetala dessa omgående.

Känner mig själv delad i ärendet . 
Finns en stor risk att detta är början på förstatligande av företagen i klass med när löntagarfonderna fördes upp på dagordningen . Särskilt för det företag där Staten går in och köper aktier för pengarna .

Du har nog helt rätt för att du tänker på de firmor som har en bra ledning men kom på knä på grund av statens eller ECB's åtgärder. Jag åter tänkte på dem som förstör sig själva på grund av att de har en dålig ledning.
Det med dividenderna är huvudsakligen ett Svensk problem på grund av att regeringen och centralbanken där är så korkad att de inte ens märker att staten som är delägare i många firmor själva förlorar många miljarder! Det gör också helt rätt alla pensionsfonder som har sådana aktier.
Jag brukar undvika firmor där staten är inblandat efter bästa förmågan, ungefär som pesten..
Europa har egentligen mera och mera övergått från marknadsekonomi till en reglerad planekonomi. Det bådar inte gott och påminner mig på den före detta sovjetunionen.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Anders Borg ser stora faror med slopade utdelningar

Ex-finansministern lyfter fram två hot som kan sammanfattas i ett ord – sämre företagsklimat.”Den största risken är att vi får en betydligt lägre investeringsnivå”, säger Anders Borg, enligt Dagens Industri som berättar att den tidigare M-finansministern talade på ett seminarium som Stockholms Handelskammare anordnade på onsdagen.

Från regeringen är beskedet att företag som söker statligt stöd för permitteringar samtidigt inte kan belöna sina aktieägare med utdelningar.Borg vill inte att politiker lägger sig i 
AB Volvo skrotar sina utdelningar helt, både den extra utdelningen och nu senast även den ordinarie utdelningen. Anders Borg ser alltså risker med att börsbolag drar tillbaka sina aktieutdelningar, även om det är coronakris. Han varnar för att politiska diskussioner kring utdelningar kan göra att Sverige uppfattas som ”ett mer osäkert land”, som han uttrycker det, skriver Di.
Borg anser att följden av att börsbolagen inte får råda över sina egna beslut kan leda till ”en ojämn konkurrenssituation jämfört med till exempel USA”, säger han.Kontentan kan bli ”betydligt högre arbetslöshet och lägre investeringar”, enligt Anders Borg, som utöver lättnader på kraven för permitteringsstöd för företagen anser att makthavarna både borde sänka bolagsskatten och förändra 3:12-systemet, .

Urs Hofers bild
aktieexpert

Bengt-Erik Freiholtz skrev 22 maj, 01:05

Anders Borg ser stora faror med slopade utdelningar

Ex-finansministern lyfter fram två hot som kan sammanfattas i ett ord ? sämre företagsklimat.?De...
Pil nerSe hela citeringen

Bengt-Erik Freiholtz skrev 22 maj, 01:05

Anders Borg ser stora faror med slopade utdelningar

Ex-finansministern lyfter fram två hot som kan sammanfattas i ett ord – sämre företagsklimat.”Den största risken är att vi får en betydligt lägre investeringsnivå”, säger Anders Borg, enligt Dagens Industri som berättar att den tidigare M-finansministern talade på ett seminarium som Stockholms Handelskammare anordnade på onsdagen.

Från regeringen är beskedet att företag som söker statligt stöd för permitteringar samtidigt inte kan belöna sina aktieägare med utdelningar.Borg vill inte att politiker lägger sig i 
AB Volvo skrotar sina utdelningar helt, både den extra utdelningen och nu senast även den ordinarie utdelningen. Anders Borg ser alltså risker med att börsbolag drar tillbaka sina aktieutdelningar, även om det är coronakris. Han varnar för att politiska diskussioner kring utdelningar kan göra att Sverige uppfattas som ”ett mer osäkert land”, som han uttrycker det, skriver Di.
Borg anser att följden av att börsbolagen inte får råda över sina egna beslut kan leda till ”en ojämn konkurrenssituation jämfört med till exempel USA”, säger han.Kontentan kan bli ”betydligt högre arbetslöshet och lägre investeringar”, enligt Anders Borg, som utöver lättnader på kraven för permitteringsstöd för företagen anser att makthavarna både borde sänka bolagsskatten och förändra 3:12-systemet, .

Aktiekurserna har återhämtad sig men kommer antagligen att sjunka från nytt. Den som inte tror på aktierna har nu möjligheten att sälja av. Den som vill köpa till kan det göra vid rekyl.Jag sitter fortfarande still i boten. Dividenderna är i år helt ok om man bara har de"rätta" aktierna. Däremot vet jag inte hur det blir med dividenderna i fortsättning. Kanske är det bäst att undvika svenska
bolag om man tror att de svenska myndigheter bestämmer över dividend utbetalningar.

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG