Kunskapstest behöver svaren.

Kunskapstest behöver svaren. Bevaka tråd

Startad av Evacheva

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Kunskap

För att handla börshandlade fonder eller komplicerade specialfonder behöver en investerare acceptera att risken finns att det investerade kapitalet minskar i värde eller helt förloras och ha förmåga att bära sådan förlust?

Sant

Falskt

1.Vad ska du bl.a. tänka på om du handlar en fond med placeringar utanför Sverige (kryssa i de korrekta påståendena)?

Fonden kan handla på utländska börser vilket kan påverka fondens handelstider.

Eftersom fonden handlas i Sverige finns ingen påverkan.

2.När fonden innehåller utländska värdepapper påverkas avkastningen även av valutakursen

En innehavare av en specialfond är garanterad en viss diversifieringsgrad?

Nej, det finns inga diversifieringskrav på specialfonder

Ja, precis som UCITS-fonder finns det minimikrav för fondens vikter i underliggande tillgångar.

3.Kan en indexfond ha en annan avkastning än index minus avgifter?

Ja, indexfonder har ett så kallat ”tracking error” som över tid påverkar avkastning mot index

Nej, en indexfond följer alltid underliggande index minus avgifter

4.Hur kan avgifterna i en fond-i-fond-lösning skilja sig från att köpa andelar i underliggande fonder?

Inget alls då avgiftena i underliggande fonder är de samma

Fond-i-fond lösningen kan vara dyrare då förvaltaren sköter allokeringen mellan de olika fonderna och tar ut en avgift för detta

5.Kan en hedgefond (specialfond) ha flexiblare placeringsmöjligheter än en traditionell värdepappersfond?

Ja, en hedgefond kan handla med andra typer av finansiella instrument som både kan öka och minska risken i fonden

Nej, de har samma placeringsregelverk som UCITS fonder

6.Alla specialfonder kan köpas och säljas dagligen?

Nej, specialfonder har inte samma krav som UCITS-fonder, dvs. dagligt handlade

Ja, alla fonder kan handlas dagligen mot fondbolaget

7.En börshandlad fond (ETF) prissätts i realtid på börsen till skillnad mot dagligt handlade fonder. Vilka kostnader är förknippade med handel i ETF:er?

Enbart courtage för handeln

Spread och årlig avgift, då fondhandel inte har courtage

Courtage, spread och årlig avgift

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Alla dina frågor besvaras av din nätmäklare , eller har redan besvarats eftersom du inte har återkommit .

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG