ISR Immune System Regulation

ISR Immune System Regulation Bevaka tråd

Startad av JRL

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Daniel Ågrens bild

Immune System Regulations, ISRs, cancerprogram utvecklas snabbare än planerat.

Som tidigare meddelats har ISR beslutat att ta läkemedelskandidaten ISR050 för behandling av cancer vidare till klinisk prövning genom att färdigställa en IND (Investigational New Drug / Tillståndsansökan för läkemedelsprövning). Arbetet har gått snabbare än planerat och bolaget befinner sig i slutfasen av den processen.

I mars 2019 beslutade styrelsen i ISR Holdings dotterbolag ISR Oncology att ta sin läkemedelskandidat ISR050 till klinisk prövning. Nu kommer 50 kilo GMP-producerad substans att framställas för bolagets IND.

– Arbetet med framtagandet av läkemedelskandidaten till en IND går snabbare än förväntat. Vi vet att Big Pharma söker med ljus och lykta för att finna denna typ av ”förstärkare”. Redan i IND-stadiet kommer vi att ha en mycket intressant läkemedelskandidat för diskussion med Big Pharma. Väljer vi att gå vidare själva, kan vi inleda den första kliniska studien med ISR050 redan under 2021, berättar ISR Holdings VD Ola Winqvist.

ISR fokuserar på att med immunterapi ta fram läkemedel inom cancer, HIV och hepatit. Immunterapi är en metod för att få kroppens eget immunförsvar att angripa t ex cancerceller. Inom cancerområdet har bolagets läkemedelskandidat ISR050 visat framgångsrika resultat i musmodell av malignt melanom.

Nobelpriset i medicin till immunterapi

År 2018 gick Nobelpriset i medicin till forskare för deras upptäckt av cancerbehandling genom hämning av immunförsvarets bromsmekanismer, s.k. checkpoint-blockerare. Läkemedlen leder till att 10-20 procent av cancerpatienters tumörer krymper eller inte växer. För att dessa läkemedel ska fungera på fler patienter behöver de kombineras med andra angreppsmekanismer, ett sökande som nu pågår intensivt i kliniska försök.

– I djurmodeller har vi visat att vi kan fördubbla effekten genom att kombinera checkpoint-blockerare med ISR050. Intresset för vår verkningsmekanism är stor och det pågår intensiv forskning inom området, berättar Ola Winqvist.

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl 11.33 CET

Fakta: ISR050 och TLR-stimulerare

Det pågår nu ett intensivt letande efter mekanismer som kan förbättra de redan mycket lovande resultaten från cancerstudierna med checkpoint-blockerare. Checkpoint-blockerare släpper bromsen på tumörspecifika T-celler där 10-20% av patienterna har svarat på behandlingen. För att öka det tumörspecifika svaret har flera läkemedelsbolag riktat in sig på att stimulera antingen presenterande celler, makrofager, cellerna som har till uppgift att visa upp förändrade tumörprotein för att aktivera T-cellerna. Flera läkemedelsbolag har nu fokuserat på Toll Like receptorer (Nobelpriset 2011), för att skapa en ökad aktivering av tumörspecifika T-celler när de kombineras med checkpoint-blockerare (se länkar). Bolagets läkemedelskandidat ISR050 är en TLR2-stimulerare som vid kombination med checkpoint-blockerare i musmodell av cancer visat på ökad effektivitet. ISR050 verkar genom att öka signal 2 och 3 till de tumör specifika T-cellerna, vilket i kombination med check-point blockade leder till aktivering och en förbättrad tumörcellseliminering.

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG