ISR Immune System Regulation

ISR Immune System Regulation Bevaka tråd

Startad av JRL

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Daniel Ågrens bild

Immune System Regulations, ISRs, cancerprogram utvecklas snabbare än planerat.

Som tidigare meddelats har ISR beslutat att ta läkemedelskandidaten ISR050 för behandling av cancer vidare till klinisk prövning genom att färdigställa en IND (Investigational New Drug / Tillståndsansökan för läkemedelsprövning). Arbetet har gått snabbare än planerat och bolaget befinner sig i slutfasen av den processen.

I mars 2019 beslutade styrelsen i ISR Holdings dotterbolag ISR Oncology att ta sin läkemedelskandidat ISR050 till klinisk prövning. Nu kommer 50 kilo GMP-producerad substans att framställas för bolagets IND.

– Arbetet med framtagandet av läkemedelskandidaten till en IND går snabbare än förväntat. Vi vet att Big Pharma söker med ljus och lykta för att finna denna typ av ”förstärkare”. Redan i IND-stadiet kommer vi att ha en mycket intressant läkemedelskandidat för diskussion med Big Pharma. Väljer vi att gå vidare själva, kan vi inleda den första kliniska studien med ISR050 redan under 2021, berättar ISR Holdings VD Ola Winqvist.

ISR fokuserar på att med immunterapi ta fram läkemedel inom cancer, HIV och hepatit. Immunterapi är en metod för att få kroppens eget immunförsvar att angripa t ex cancerceller. Inom cancerområdet har bolagets läkemedelskandidat ISR050 visat framgångsrika resultat i musmodell av malignt melanom.

Nobelpriset i medicin till immunterapi

År 2018 gick Nobelpriset i medicin till forskare för deras upptäckt av cancerbehandling genom hämning av immunförsvarets bromsmekanismer, s.k. checkpoint-blockerare. Läkemedlen leder till att 10-20 procent av cancerpatienters tumörer krymper eller inte växer. För att dessa läkemedel ska fungera på fler patienter behöver de kombineras med andra angreppsmekanismer, ett sökande som nu pågår intensivt i kliniska försök.

– I djurmodeller har vi visat att vi kan fördubbla effekten genom att kombinera checkpoint-blockerare med ISR050. Intresset för vår verkningsmekanism är stor och det pågår intensiv forskning inom området, berättar Ola Winqvist.

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl 11.33 CET

Fakta: ISR050 och TLR-stimulerare

Det pågår nu ett intensivt letande efter mekanismer som kan förbättra de redan mycket lovande resultaten från cancerstudierna med checkpoint-blockerare. Checkpoint-blockerare släpper bromsen på tumörspecifika T-celler där 10-20% av patienterna har svarat på behandlingen. För att öka det tumörspecifika svaret har flera läkemedelsbolag riktat in sig på att stimulera antingen presenterande celler, makrofager, cellerna som har till uppgift att visa upp förändrade tumörprotein för att aktivera T-cellerna. Flera läkemedelsbolag har nu fokuserat på Toll Like receptorer (Nobelpriset 2011), för att skapa en ökad aktivering av tumörspecifika T-celler när de kombineras med checkpoint-blockerare (se länkar). Bolagets läkemedelskandidat ISR050 är en TLR2-stimulerare som vid kombination med checkpoint-blockerare i musmodell av cancer visat på ökad effektivitet. ISR050 verkar genom att öka signal 2 och 3 till de tumör specifika T-cellerna, vilket i kombination med check-point blockade leder till aktivering och en förbättrad tumörcellseliminering.

Bra finansieringslösning för Immune System Regulation. Detta ger möjlighet att, utan utspädning, slutföra Fas II studien mot HIV samt bevisa potentialen via IND mot Hepatit B och Malignt Melanom.
https://news.cision.com/se/isr/r/isr-upptar-lan-om-20-msek-for-att-pasky...

Daniel Ågrens bild

ISR inleder samarbete med kinesiska InnoStar för behandling av hepatit B

ISR Holdings styrelse har idag beslutat att inleda ett strategiskt samarbete med det välrenommerade kinesiska CRO-bolaget Shanghai InnoStar Biotech. Målet med samarbetet är att utveckla ISRs läkemedelskandidat ISR050 för behandling av hepatit B, en sjukdom som idag saknar effektiv behandling och som drygt 290 miljoner människor lider av.

Som tidigare har meddelats utvecklas ISRs program för behandling av hepatit B (HBV) snabbare än tidigare planerat. Bolagets läkemedelskandidat för hepatit B, ISR050, befinner sig nu i slutskedet av den prekliniska fasen.

Det kinesiska CRO-bolaget Shanghai InnoStar Biotech ska leda ISRs slutliga toxikologiska program inför ansökan om IND-status (tillståndsansökan för läkemedelsprövning). Därefter ska InnoStar även arbeta med de kliniska studierna i samarbete med kinesiska partners. InnoStar var en av de första grupperna av GLP-laboratorier som godkändes av NMPA (tidigare kinesiska CFDA) och 2014 även av amerikanska FDA (US Food and Drug Administration).

“Vi är mycket nöjda med att få till detta samarbetet. Att få arbeta med ett av Kinas mest ansedda CRO-företag borgar för hög kvalitet och är ett snabbspår till kliniska studier tillsammans med kinesiska partners” kommenterar ISRs VD Ola Winqvist.

Shanghai InnoStar Biotechs President, Dr. Yan Chang kommenterar:

” Vi ser mycket positivt på att få samarbete med ISR och vi har fått erkännande av våra lokala och internationella kunder för vår gedigna erfarenhet kring prekliniska utvärderingar av nya läkemedelskandidater. Att ISR förlägger sina prekliniska och kliniska studier i Kina innebär även stora fördelar rent marknadsmässigt för bolaget. Här finns världens största marknad för hepatit B och sannolikt ett stort intresse från kinesiska läkemedelsföretag som söker samarbeten inom just detta område. Vi tror att det här samarbetet kommer att gynna HBV-patienter såväl i Kina som globalt framöver.”

Globalt är över 291 miljoner människor smittade av HBV och nästan 1 miljon människor dör årligen av komplikationer relaterade till HBV som till exempel levercancer. I Sydostasien finns det flest antal människor som är smittade av HBV och i Kina bär cirka 100 miljoner på viruset. Idag finns ingen bot utan endast tillfälliga mediciner som kan bromsa utvecklingen. ISR läkemedelskandidat baseras på en ny substans som kommer från bolagets eget utvecklingsarbete med Immunolider.

"ISR tämjer immunsystemet för att bota hepatit B

Genom att styra kroppens egna immunförsvar vill det svenska läkemedelsbolaget ISR, Immune System Regulation, bota kroniska sjukdomar som hiv, cancer och hepatit B. Snart inleder de kliniska studier i samarbete med ett kinesiskt bolag med målsättningen att kunna bota hepatit B."
https://www.di.se/brandstudio/isr/isr-tamjer-immunsystemet-for-att-bota-...

För er som inte sett bolagets pressträff i samband med att, den nu avslutade, emissionen annonserade så rekommenderas det att ni ser den här: https://youtu.be/gF1bro0xkl8
Emissionen tecknades till 170% och handel med BTU pågår nu till sista veckan i juni. Senaste dagarna har det varit billigare att köpa en BTU än 3 st aktier. Så är man villig att investera långsiktigt så rekommenderas köp av BTU som förutom 3 aktier ger en T01 och en TO2 som inom 2 år ger rätten att köpa mer aktier till 70% av då gällande aktiekurs.

Tester av ett Covid19-vaccin pågår på djur nu och ska vara klara "inom ett par veckor". Därefter väntar toxikologiska tester innan ansökan för test på människa lämnas in.

HIV-studien är ISR sponsor av och sköts av CRO företag för att studien ska vara oberoende av ISR. Ytterligare studie-centra i Europa undersöks för att påskynda slutförandet.
Gilead omsätter drygt 130 mdr sek årligen på bromsmedicin. Här har ISR en möjlighet att bli en direkt konkurrent om dessa FasII-tester uppvisar samma resultat som deras Fas I i Sydafrika.

Gällande ART-resistens hos HIV-patienter så är målet att starta en studie på 15 personer under hösten för att se om det är möjligt med immunsystemets hjälp minska mängden muterat HIV-virusets i kroppen. Inom detta område finns idag inga konkurrenter.
Studien kommer att pågå under 6 månader.

Inom Hepatit B så har ISR valt att utveckla en TLR-2 stimulerare vilket ska ge mindre biverkningar än de TLR8/9 som övriga aktörer på marknaden genomför tester med.
Marknaden i Kina förväntas uppgå till 14 mdr sek 2024.
Bolaget söker nu kinesiska samarbetspartner för att ta denna testning vidare efter att de toxologiska testerna är klara inom ett par månader..

JRL skrev 5 jun, 11:06

För er som inte sett bolagets pressträff i samband med att, den nu avslutade, emissionen annonserade så rekommenderas det att ni ser den här: https://...
Pil nerSe hela citeringen

JRL skrev 5 jun, 11:06

För er som inte sett bolagets pressträff i samband med att, den nu avslutade, emissionen annonserade så rekommenderas det att ni ser den här: https://youtu.be/gF1bro0xkl8
Emissionen tecknades till 170% och handel med BTU pågår nu till sista veckan i juni. Senaste dagarna har det varit billigare att köpa en BTU än 3 st aktier. Så är man villig att investera långsiktigt så rekommenderas köp av BTU som förutom 3 aktier ger en T01 och en TO2 som inom 2 år ger rätten att köpa mer aktier till 70% av då gällande aktiekurs.

Tester av ett Covid19-vaccin pågår på djur nu och ska vara klara "inom ett par veckor". Därefter väntar toxikologiska tester innan ansökan för test på människa lämnas in.

HIV-studien är ISR sponsor av och sköts av CRO företag för att studien ska vara oberoende av ISR. Ytterligare studie-centra i Europa undersöks för att påskynda slutförandet.
Gilead omsätter drygt 130 mdr sek årligen på bromsmedicin. Här har ISR en möjlighet att bli en direkt konkurrent om dessa FasII-tester uppvisar samma resultat som deras Fas I i Sydafrika.

Gällande ART-resistens hos HIV-patienter så är målet att starta en studie på 15 personer under hösten för att se om det är möjligt med immunsystemets hjälp minska mängden muterat HIV-virusets i kroppen. Inom detta område finns idag inga konkurrenter.
Studien kommer att pågå under 6 månader.

Inom Hepatit B så har ISR valt att utveckla en TLR-2 stimulerare vilket ska ge mindre biverkningar än de TLR8/9 som övriga aktörer på marknaden genomför tester med.
Marknaden i Kina förväntas uppgå till 14 mdr sek 2024.
Bolaget söker nu kinesiska samarbetspartner för att ta denna testning vidare efter att de toxologiska testerna är klara inom ett par månader..

Information om bolagets pågående pre-kliniska studie som tyvärr smugit under radarn. Bolaget sa i en release att studie skulle vara klar Q2. Vid en intervju med Biostock i samband med emissionen gick dock Ola ut med följande information:
” Finns det någon tidslinje för Coronaprojektet?

– Under maj månad påbörjas djurförsök. Om de faller väl ut kommer försök på större djur utföras i juli. Toxikologi pågår och är förhoppningsvis klar under hösten, varpå försök på friska frivilliga kan inledas sent i höst eller tidigt i Q1 2021.”
https://www.biostock.se/2020/05/foretradesemission-ger-stadig-ekonomisk-...

Således väntar vi inom kort på resultat från tester på apor.

Liknande studie presenterades gångna veckan med lyckat resultat
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2607-z

Daniel Ågren skrev 14 jan, 19:01

ISR inleder samarbete med kinesiska InnoStar för behandling av hepatit B

ISR Holdings styrelse har idag beslutat att inleda ett strategiskt samarbet...
Pil nerSe hela citeringen

Daniel Ågren skrev 14 jan, 19:01

ISR inleder samarbete med kinesiska InnoStar för behandling av hepatit B

ISR Holdings styrelse har idag beslutat att inleda ett strategiskt samarbete med det välrenommerade kinesiska CRO-bolaget Shanghai InnoStar Biotech. Målet med samarbetet är att utveckla ISRs läkemedelskandidat ISR050 för behandling av hepatit B, en sjukdom som idag saknar effektiv behandling och som drygt 290 miljoner människor lider av.

Som tidigare har meddelats utvecklas ISRs program för behandling av hepatit B (HBV) snabbare än tidigare planerat. Bolagets läkemedelskandidat för hepatit B, ISR050, befinner sig nu i slutskedet av den prekliniska fasen.

Det kinesiska CRO-bolaget Shanghai InnoStar Biotech ska leda ISRs slutliga toxikologiska program inför ansökan om IND-status (tillståndsansökan för läkemedelsprövning). Därefter ska InnoStar även arbeta med de kliniska studierna i samarbete med kinesiska partners. InnoStar var en av de första grupperna av GLP-laboratorier som godkändes av NMPA (tidigare kinesiska CFDA) och 2014 även av amerikanska FDA (US Food and Drug Administration).

“Vi är mycket nöjda med att få till detta samarbetet. Att få arbeta med ett av Kinas mest ansedda CRO-företag borgar för hög kvalitet och är ett snabbspår till kliniska studier tillsammans med kinesiska partners” kommenterar ISRs VD Ola Winqvist.

Shanghai InnoStar Biotechs President, Dr. Yan Chang kommenterar:

” Vi ser mycket positivt på att få samarbete med ISR och vi har fått erkännande av våra lokala och internationella kunder för vår gedigna erfarenhet kring prekliniska utvärderingar av nya läkemedelskandidater. Att ISR förlägger sina prekliniska och kliniska studier i Kina innebär även stora fördelar rent marknadsmässigt för bolaget. Här finns världens största marknad för hepatit B och sannolikt ett stort intresse från kinesiska läkemedelsföretag som söker samarbeten inom just detta område. Vi tror att det här samarbetet kommer att gynna HBV-patienter såväl i Kina som globalt framöver.”

Globalt är över 291 miljoner människor smittade av HBV och nästan 1 miljon människor dör årligen av komplikationer relaterade till HBV som till exempel levercancer. I Sydostasien finns det flest antal människor som är smittade av HBV och i Kina bär cirka 100 miljoner på viruset. Idag finns ingen bot utan endast tillfälliga mediciner som kan bromsa utvecklingen. ISR läkemedelskandidat baseras på en ny substans som kommer från bolagets eget utvecklingsarbete med Immunolider.

Bolaget har som mål att förhandla fram ett avtal med Beijing Kawin Technology avseende behandling av Hepatit B.
https://news.cision.com/isr/r/isr-holdings-ab--enters-important-collabor...

Värdet av HBV är nog betydligt större än vad många insett. Tillbakablick på NeuroVives affär 2015 med beräknat värde > 1.3 miljarder.
Värdet av HBV lär inte ha minskat de senaste 5 åren.
https://www.bioprocessonline.com/doc/neurovive-oncore-biopharma-sign-m-l...

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG