ISR Immune System Regulation

ISR Immune System Regulation Bevaka tråd

Startad av JRL

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

ISR Immune System Regulation är noterat på firat north, har 24.7 miljoner utestående aktier och ett börsvärde på 148 mkr.

Vd:n och tillika en av grundarna Ola Winqvist innehar via närstående bolag: 3741013 aktier
(företräder ITH Immune Therapy Holding AB)

"ISR är ett svenskt läkemedels- och forskningsbolag med affärsidén att utveckla och marknadsintroducera innovativa läkemedelskoncept med målsättningen att kunna erbjuda patienter med HIV och andra virusinfektioner mer specifika och effektiva läkemedel."
Ht-
tp://israb.se/wp-content/uploa-
ds/2017/02/isr_bolagsbeskrivni-
ng_2017022...


Bolaget har genomfört en Fas IIa studie i Sydafrika med bra resultat.
"ISR har genomfört en klinisk prövning (Fas I/IIa) med
ISR-48 på 26 nysmittade män med HIV. Resultaten var
sensationella och bekräftade genomförda prekliniska
studier. Samtliga patienter uppvisade en signifikant ökning
i antalet T-lymfocyter och en signifikant minskning av
virusmängderna i kroppen. Man fann också en ökning av
HIV specifika T-Celler som fortsatte att öka fyra veckor efter slutförd medicinering. Det mest intressanta med resultaten från studien var att virusmängderna fortsatte att minska en månad efter avslutad behandling."

Just nu pågår en ny Fas II studie här i Sverige med målet att bota HIV. Resultatet väntas under sen Q3 tidig Q4.
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03536234

Rekommenderar intresserade att se Olas presentation hos GW fondkomission samt via FB gruppen småbolagsjakten:
https://financialhearings.com/event/11931
https://tv.streamfabriken.com/2019-02-20-isr

Utöver HIV så bedriver bolaget forskning för behandling av cancerformen Malingt Melanom och har som målsättning att snarast möjligt påbörja kliniska studier
https://news.cision.com/se/isr/r/isr-har-beslutat-att-starta-produktion-...

Min högst personliga åsikt är att bolagsvärdet är väldigt lågt med tanke på potentialen, det nära förestående studie-resultatet samt det faktum att bolaget via nyligen avklarad NE är finansierat minst ett år framåt.

JRL skrev 11 apr, 23:04

ISR Immune System Regulation är noterat på firat north, har 24.7 miljoner utestående aktier och ett börsvärde på 148 mkr.

Vd:n och tillika en av gru...
Pil nerSe hela citeringen

JRL skrev 11 apr, 23:04

ISR Immune System Regulation är noterat på firat north, har 24.7 miljoner utestående aktier och ett börsvärde på 148 mkr.

Vd:n och tillika en av grundarna Ola Winqvist innehar via närstående bolag: 3741013 aktier
(företräder ITH Immune Therapy Holding AB)

"ISR är ett svenskt läkemedels- och forskningsbolag med affärsidén att utveckla och marknadsintroducera innovativa läkemedelskoncept med målsättningen att kunna erbjuda patienter med HIV och andra virusinfektioner mer specifika och effektiva läkemedel."
Ht-
tp://israb.se/wp-content/uploa-
ds/2017/02/isr_bolagsbeskrivni-
ng_2017022...


Bolaget har genomfört en Fas IIa studie i Sydafrika med bra resultat.
"ISR har genomfört en klinisk prövning (Fas I/IIa) med
ISR-48 på 26 nysmittade män med HIV. Resultaten var
sensationella och bekräftade genomförda prekliniska
studier. Samtliga patienter uppvisade en signifikant ökning
i antalet T-lymfocyter och en signifikant minskning av
virusmängderna i kroppen. Man fann också en ökning av
HIV specifika T-Celler som fortsatte att öka fyra veckor efter slutförd medicinering. Det mest intressanta med resultaten från studien var att virusmängderna fortsatte att minska en månad efter avslutad behandling."

Just nu pågår en ny Fas II studie här i Sverige med målet att bota HIV. Resultatet väntas under sen Q3 tidig Q4.
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03536234

Rekommenderar intresserade att se Olas presentation hos GW fondkomission samt via FB gruppen småbolagsjakten:
https://financialhearings.com/event/11931
https://tv.streamfabriken.com/2019-02-20-isr

Utöver HIV så bedriver bolaget forskning för behandling av cancerformen Malingt Melanom och har som målsättning att snarast möjligt påbörja kliniska studier
https://news.cision.com/se/isr/r/isr-har-beslutat-att-starta-produktion-...

Min högst personliga åsikt är att bolagsvärdet är väldigt lågt med tanke på potentialen, det nära förestående studie-resultatet samt det faktum att bolaget via nyligen avklarad NE är finansierat minst ett år framåt.

Igår publicerades bolagets årsredovisning för 2018.
I den går att läsa om bl.a. de tio största ägarna vilka äger 56% av de utestående aktierna.

I nedanstående tabell redovisas ISR Immune System Regulation Holding AB (publ):s tio största aktieägare per 31 december 2018. ISR hade den 31 december 2018, 5 127 aktieägare.

1. Gyn-sam AB 1 888 644 (7,64)
2. Octopeptide AB 1 852 370 (7,49)
3. BPSS SIN (för kunder) 1 850 000 (7,48)
4. UBS Switzerland (för kunder) 1 715 193 (6,94)
5. Coeli Wealth Management AB 1 312 013 (5,31)
6. Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 263 052 (5,11)
7. Öhman Bank AS, Luxembourg 1 090 910 (4,41)
8. Anders Milton, inkl närstående 1 068 125 (4,32)
9. Nordica Life, Bermuda 994 320 (4,02)
10. Blue Development AB 909 091 (3,68)
Summa (56,41)

Vidare framgår att bolaget för diskussioner om att starta ytterligare en HIV-studie
"Diskussioner sker nu i Asien och i Europa om att genomföra studien. Studien beräknas inkludera 15 patienter med ART-resistent HIV-infektion och pågå under tolv månader."

Bolaget håller även på att ta fram IND (Investigational New Drug) för läkemedelskandidaten ISR-050. Denna har
tidigare visat framgångsrika resultat från musmodell på malignt
melanom. (PM 26/3 2018)
https://mb.cision.com/Main/15466/2789794/1026611.pdf

Abstract från studien i Sydafrika publicerad
Safety and efficacy of the GnRH analouge buserelin in HIV treatment; a phase IIa study

Conclusions
GnRH treatment of HIV infected patients is safe and well tolerated and leads to immune activation and reduced HIV viral load.

http://hivnordic.se/p7-17-safety-and-efficacy-of-the-gnrh-analouge-buser...

Daniel Ågrens bild

Det här är den enda chansaktien jag har i dagsläget. Publicering av Sydafrikastudien, avtal i Asien och i slutet av året resultaten av den svenska studie är det jag väntar på.

I en av presentationerna sa Ola att några ur den relativt korta Sydafrikastudien fortfarande inte behövde ART-behandling. När detta börjar uppmärksammas och backas upp av fler studier så bör det bli riktigt bra.

En jämförelse med bolaget Bioartic samt HIV marknaden vs Alzheimer.

Bioartic börsvärde 7000 mkr
ISR börsvärde 155 mkr

"Global HIV Drug Market was valued at $20,448 million in 2015 and is expected to garner $26,458 million by 2022, registering a CAGR of 3.7% during the forecast period 2016-2022. Human immunodeficiency virus (HIV) is one of the most infectious diseases with around 36.7 million people suffering by the end of 2015, according to The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS)."
https://www.google.com/amp/s/www.alliedmarketresearch.com/hiv-drugs-mark...

"According to Transparency Market Research, the global market opportunity for Alzheimer's drugs is expected to scale to US$6.4 bn by 2025 after being worth US$3.6 bn in 2017, exhibiting a CAGR of 7.5% between 2017 and 2025."
https://www.google.com/amp/s/www.transparencymarketresearch.com/amp/pres...

BioArtic har en avslutad Fas IIb studie av behandling av Alzheimer med bra resultat. Inget botemedel men bromsade effekt.
Även pågående Fas I/II för behandling av ryggmärgskada
https://www.bioarctic.se/sv/historik-1891/

ISR har sin andra Fas IIa på gång med resultat att vänta under Q3/Q4. Först studien i Sydafrika visade på väldiga goda resultat.
http://hivnordic.se/p7-17-safety-and-efficacy-of-the-gnrh-analouge-buser...

ISR har även som mål att starta en klinisk studie detta år för behandling av Malignt melanom.
https://www.svd.se/bors/news_detail.php?newsid=98b1f9d3-0ff2-47e3-8d8a-c...

Gilead Science, marknadsledande bolaget inom behandling av Hiv, omsatte 2018 136 miljarder SEK på medicin för behandling av HIV.
https://www.gilead.com/news-and-press/press-room/press-releases/2019/2/g...

Om ISRs behandling av HIV skulle visa sig fungera så kommer det att direkt slå mot försäljningen av Gileads preparat. Att de skulle vara intresserade av att ta över rättigheten till ISR preparat vid lyckad Fas II känns inte som någon högoddsare.

Marknadsledaren inom HIV ART medicin har en rejält tilltagen kassa och den svaga kronan gör svenska bolag billiga.

"Gilead has consistently had one of the top cash positions in the industry, but the former management team wasn't particularly eager to dip into this massive war chest that now stands at over $30 billion. "

https://finance.yahoo.com/news/where-gilead-sciences-spend-cash-13000098...

Daniel Ågrens bild

Angående ITHs / Olas aktieinnehav så fick jag detta svar.

”I december gjordes en emission som innebar att vi fick in mindre fondbolag som skapar stabilitet i aktien. Se vår hemsida ISRAB.se
ITH är fortfarande storägare men förvaltarregistrerade så det är därför du inte ser dem.”

Daniel Ågrens bild

Styrelsen i ISR AB beslutade den 15 maj att starta planeringen av en studie på HIV-patienter som har utvecklat resistens mot bromsmedicin (ART). Förhoppningen är att bolagets läkemedelskandidat ISR048 kan bli lösningen för patienter som inte svarar på bromsmedicin.

Redan när HIV-patienter inleder behandling med bromsmediciner är 1 av 10 resistenta och en så hög andel som 5 av 10 barn som är nydiagnostiserade med HIV uppvisar resistens (WHO 2018 Progress report).

”Läget är mycket allvarligt. Med utgångspunkt från vår tidigare studie, som visade att HIV-virus kan tryckas ned med immunstimulerade behandling med vår läkemedelskandidat ISR048, har vi stora förhoppningar att ISR 048 kan bli en viktig, och möjligen enda, lösningen för patienter som inte svarar på bromsmedicin”, kommenterar Ola Winqvist, VD på ISR AB.

ISR planerar därför att påbörja en öppen studie på 15 patienter med ART-resistens. Studien ska undersöka ISR048:s immunostimulerande egenskaper och om de kan hjälpa till med att få bukt med resistens mot bromsmedicin. Studien beräknas starta under fjärde kvartalet i år och ska pågå under sex månader. Den kommer att äga rum i Berlin under ledning av prövaren som genomförde bolagets första studie i Sydafrika.

Daniel Ågren skrev 15 maj, 18:05

Styrelsen i ISR AB beslutade den 15 maj att starta planeringen av en studie på HIV-patienter som har utvecklat resistens mot bromsmedicin (ART). Förho...
Pil nerSe hela citeringen

Daniel Ågren skrev 15 maj, 18:05

Styrelsen i ISR AB beslutade den 15 maj att starta planeringen av en studie på HIV-patienter som har utvecklat resistens mot bromsmedicin (ART). Förhoppningen är att bolagets läkemedelskandidat ISR048 kan bli lösningen för patienter som inte svarar på bromsmedicin.

Redan när HIV-patienter inleder behandling med bromsmediciner är 1 av 10 resistenta och en så hög andel som 5 av 10 barn som är nydiagnostiserade med HIV uppvisar resistens (WHO 2018 Progress report).

”Läget är mycket allvarligt. Med utgångspunkt från vår tidigare studie, som visade att HIV-virus kan tryckas ned med immunstimulerade behandling med vår läkemedelskandidat ISR048, har vi stora förhoppningar att ISR 048 kan bli en viktig, och möjligen enda, lösningen för patienter som inte svarar på bromsmedicin”, kommenterar Ola Winqvist, VD på ISR AB.

ISR planerar därför att påbörja en öppen studie på 15 patienter med ART-resistens. Studien ska undersöka ISR048:s immunostimulerande egenskaper och om de kan hjälpa till med att få bukt med resistens mot bromsmedicin. Studien beräknas starta under fjärde kvartalet i år och ska pågå under sex månader. Den kommer att äga rum i Berlin under ledning av prövaren som genomförde bolagets första studie i Sydafrika.

Intressant att ta det beslutet innan den nu pågående Fas II studien är klar. ISR har nog förhoppning om att kunna presentera flera nya sk Berlin Patienter.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Berlin_Patient

Daniel Ågrens bild

ISR Immune System Regulation

Lyssna noga vad VD:n säger vid ca 36.40 in i klippet. ”Får man säga det. Kan man få fråga Nasdaq? *Stammar lite* Jag har ju sett de här effekterna på patienterna i Sydafrika som vi följt upp. Och flera av dem behöver fortfarande inte ta någon bromsmedicin.”
https://youtu.be/_UMQlCR7fa4

För att förstå innebörden måste man veta vad som vanligen sker när en patient slutar med bromsmedicin / ART-behandling mot HIV. Efter bara 12 dagar exploderar mängden HIV hos patienten. I Sydafrikastudien som endast var en månad med ISRś behandling och sen uppföljning så ser man fortfarande, efter många månader inget behov av bromsmedicin. Man såg i stället i studien hur mängden HIV i stället fortsatte minska trots avslutad behandling dvs en ”vaccinerande” effekt.

När man nu har en längre studie på tre månader med ISRś behandling....ja ni kan ju gissa själva vad ett sannolikt utfall blir. Inte alls omöjligt att man kan visa på bot mot HIV.

MEN jag bedömer att resultaten från FAS-2 studien kommer tidigast i slutet på året, sannolikt i början av nästa år.

Innan dess finns dock starka triggers. De två främsta enligt mig är ett avtal i Asien där man redan tecknat MoU och LoI. Samt publicering av Sydafrikastudien som lär ge ett rejält genomslag. ISR är så undervärderat att det bör uppvärderas även utan nyheter. Utöver detta kommer ISR avancera i övriga grenar av bolaget. De har så många ben att stå på så året kommer bli långt ifrån nyhetsfattigt.

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG