INVESTERARE, SPEKULANTER OCH LAGSTIFTERNA

INVESTERARE, SPEKULANTER OCH LAGSTIFTERNA Bevaka tråd

Startad av Urs Hofer

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Urs Hofers bild
aktieexpert

Beslutsfattarna i hela världen skyller finanskrisen på spekulanterna, varför vet jag inte, antagligen för att det är enklast så. Det värsta av allt är dock att alla som i dag är aktiva på kapitalmarknaden klassificeras som spekulanter . De förstnämnda är troligtvis inte så begåvade att de kan skilja mellan spekulanter och investerare.
En spekulant handlar kortsiktigt med värdepapper utan att ta hänsyn till etiken. Han köper och säljer hela tiden, ofta med lånade pengar, med sikte på att försöka få en möjligast hög vinst inom möjligast kort tid. Samhälle skulle leva bättre utan spekulanter!
En Investerare åter handlar långsiktigt med värdepapper. Han köper ofta men säljer sällan och bara om det är verkligt nödvändigt resp. om ett värdepapper inte mera har framtidsutsikter på grund av att firmaledningen visar sig vara oduglig och/eller övergirig osv. Också en företagare är en investerare.
Riskkapital och företag behövs! Utan långsiktigt riskkapital skulle det inte finnas företag och vårt samhälle skulle därför kollapsa. Det som inte behövs är kortsiktiga riskkapitalister (spekulanter) som endast är ute efter snabba vinster. De gör mera skada än nytta för världsekonomi. Till de hör sådana kapitalstarka riskkapitalbolag som köper upp firmor, dömer sedan firmornas kassan, styckar firman därefter som ett slaktdjur och säljer bitarna kort tid efter slakten vidare. Vissa hedgefonder, och stora dagstrader hör till samma klassen. Utan dem skulle aktiemarknaden vara mindre volatil och förtroendet till börserna skulle avsevärt stiga. Det skulle främja industrin, arbetstagarna och de seriösa investerarna. Tyvärr har vi inte något inflytande över börsetiken då börserna i dag huvudsakligen ägs av utländska investerare. Staterna som är ansvarig för övervakningen borde därför beskatta de kortsiktiga placerarnas vinster väsentligt högre - och de långsiktiga placerarnas vinster inte alls. Då skulle ordningen och rättvisan vara återställd, men när har staten skött om ordningen och rättvisan ?
Den verkliga skulden till finanskrisen bär dock inte spekulanterna. Spekulanterna utnyttjar bara det ruttna i finansvärlden men det ruttna skapas av lagstifterna som inte är tillräckligt begåvade för att övervaka samhället och skapa rättvisa lagar som förhindrar att finansmarknaden ruttnar. Det är inte spekulanterna som har makt och plikt att skapa lagar utan regeringarna. Det värsta av allt är att de sistnämnda i motsats till djur inte ens lär sig av gamla misstag!

Martin Vs bild
  • Martin V
  • Kön: Man
  • Ålder: 39
  • Yrke: Egen Företagare
  • -1,62%

Urs Hofer skrev 27 aug, 07:08

Beslutsfattarna i hela världen skyller finanskrisen på spekulanterna, varför vet jag inte, antagligen för att det är enklast så. Det värsta av allt är...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 27 aug, 07:08

Beslutsfattarna i hela världen skyller finanskrisen på spekulanterna, varför vet jag inte, antagligen för att det är enklast så. Det värsta av allt är dock att alla som i dag är aktiva på kapitalmarknaden klassificeras som spekulanter . De förstnämnda är troligtvis inte så begåvade att de kan skilja mellan spekulanter och investerare.
En spekulant handlar kortsiktigt med värdepapper utan att ta hänsyn till etiken. Han köper och säljer hela tiden, ofta med lånade pengar, med sikte på att försöka få en möjligast hög vinst inom möjligast kort tid. Samhälle skulle leva bättre utan spekulanter!
En Investerare åter handlar långsiktigt med värdepapper. Han köper ofta men säljer sällan och bara om det är verkligt nödvändigt resp. om ett värdepapper inte mera har framtidsutsikter på grund av att firmaledningen visar sig vara oduglig och/eller övergirig osv. Också en företagare är en investerare.
Riskkapital och företag behövs! Utan långsiktigt riskkapital skulle det inte finnas företag och vårt samhälle skulle därför kollapsa. Det som inte behövs är kortsiktiga riskkapitalister (spekulanter) som endast är ute efter snabba vinster. De gör mera skada än nytta för världsekonomi. Till de hör sådana kapitalstarka riskkapitalbolag som köper upp firmor, dömer sedan firmornas kassan, styckar firman därefter som ett slaktdjur och säljer bitarna kort tid efter slakten vidare. Vissa hedgefonder, och stora dagstrader hör till samma klassen. Utan dem skulle aktiemarknaden vara mindre volatil och förtroendet till börserna skulle avsevärt stiga. Det skulle främja industrin, arbetstagarna och de seriösa investerarna. Tyvärr har vi inte något inflytande över börsetiken då börserna i dag huvudsakligen ägs av utländska investerare. Staterna som är ansvarig för övervakningen borde därför beskatta de kortsiktiga placerarnas vinster väsentligt högre - och de långsiktiga placerarnas vinster inte alls. Då skulle ordningen och rättvisan vara återställd, men när har staten skött om ordningen och rättvisan ?
Den verkliga skulden till finanskrisen bär dock inte spekulanterna. Spekulanterna utnyttjar bara det ruttna i finansvärlden men det ruttna skapas av lagstifterna som inte är tillräckligt begåvade för att övervaka samhället och skapa rättvisa lagar som förhindrar att finansmarknaden ruttnar. Det är inte spekulanterna som har makt och plikt att skapa lagar utan regeringarna. Det värsta av allt är att de sistnämnda i motsats till djur inte ens lär sig av gamla misstag!

Problemet med att implementera en dylik lösning är väl att det nästan skulle krävas en internationell uppgörelse? Om Sverige eller Finland ensamt skulle införa en högre skatt på kortsiktiga spekulationer är väl risken stor att marknaden ser negativt på detta med överföring av kapital till andra marknader istället. O andra sidan kanske riktigt långsiktiga investerare lockas av en lägre skatt.

Magnuss bild

En spekulants försvarstal.

Det är inte mer fel att äga ett värdepapper kort tid än lång tid. Det är inte någons rätt att döma någon för hur någon annan väljer att göra med sina tillgångar. Spekulanter står för många goda saker. Till exempel kommer spekulantens större handel ge större kostnader i form av courtage och avgifter vilket hjälper till att hålla nere priset för alla andra investerare. Det finns även klara positiva effekter av en spekulants agerande, för vad handlar dennes roll om egentligen? En spekulant agerar för att återställa en identifierad obalans i marknanden. En spekulant kan tex tidigt identifera en bubbla och välja att gå kort i det uppblåsta instrumentet och därmed minska bubblans storlek. När alla andra vill köpa ser spekulanten till att vara säljare och håller nere priset för köparna. På samma sätt är spekulanten den ende som vill köpa då en marknad kraschar och ingen vill köpa. Då kommer spekulanten fram och antingen går lång eller täcker sin korta position.

Johan Didrons bild

Magnus skrev 27 aug, 21:08

En spekulants försvarstal.

Det är inte mer fel att äga ett värdepapper kort tid än lång tid. Det är inte någons rätt att döma någon för hur någon an...
Pil nerSe hela citeringen

Magnus skrev 27 aug, 21:08

En spekulants försvarstal.

Det är inte mer fel att äga ett värdepapper kort tid än lång tid. Det är inte någons rätt att döma någon för hur någon annan väljer att göra med sina tillgångar. Spekulanter står för många goda saker. Till exempel kommer spekulantens större handel ge större kostnader i form av courtage och avgifter vilket hjälper till att hålla nere priset för alla andra investerare. Det finns även klara positiva effekter av en spekulants agerande, för vad handlar dennes roll om egentligen? En spekulant agerar för att återställa en identifierad obalans i marknanden. En spekulant kan tex tidigt identifera en bubbla och välja att gå kort i det uppblåsta instrumentet och därmed minska bubblans storlek. När alla andra vill köpa ser spekulanten till att vara säljare och håller nere priset för köparna. På samma sätt är spekulanten den ende som vill köpa då en marknad kraschar och ingen vill köpa. Då kommer spekulanten fram och antingen går lång eller täcker sin korta position.

Intressant input Magnus! Låt oss spekulanter fortsätta spekulera och även tjäna bra pengar på det =).

Får man fråga hur din portfölj ser ut?

Urs Hofers bild
aktieexpert

Urs Hofer skrev 27 aug, 07:08

Beslutsfattarna i hela världen skyller finanskrisen på spekulanterna, varför vet jag inte, antagligen för att det är enklast så. Det värsta av allt är...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 27 aug, 07:08

Beslutsfattarna i hela världen skyller finanskrisen på spekulanterna, varför vet jag inte, antagligen för att det är enklast så. Det värsta av allt är dock att alla som i dag är aktiva på kapitalmarknaden klassificeras som spekulanter . De förstnämnda är troligtvis inte så begåvade att de kan skilja mellan spekulanter och investerare.
En spekulant handlar kortsiktigt med värdepapper utan att ta hänsyn till etiken. Han köper och säljer hela tiden, ofta med lånade pengar, med sikte på att försöka få en möjligast hög vinst inom möjligast kort tid. Samhälle skulle leva bättre utan spekulanter!
En Investerare åter handlar långsiktigt med värdepapper. Han köper ofta men säljer sällan och bara om det är verkligt nödvändigt resp. om ett värdepapper inte mera har framtidsutsikter på grund av att firmaledningen visar sig vara oduglig och/eller övergirig osv. Också en företagare är en investerare.
Riskkapital och företag behövs! Utan långsiktigt riskkapital skulle det inte finnas företag och vårt samhälle skulle därför kollapsa. Det som inte behövs är kortsiktiga riskkapitalister (spekulanter) som endast är ute efter snabba vinster. De gör mera skada än nytta för världsekonomi. Till de hör sådana kapitalstarka riskkapitalbolag som köper upp firmor, dömer sedan firmornas kassan, styckar firman därefter som ett slaktdjur och säljer bitarna kort tid efter slakten vidare. Vissa hedgefonder, och stora dagstrader hör till samma klassen. Utan dem skulle aktiemarknaden vara mindre volatil och förtroendet till börserna skulle avsevärt stiga. Det skulle främja industrin, arbetstagarna och de seriösa investerarna. Tyvärr har vi inte något inflytande över börsetiken då börserna i dag huvudsakligen ägs av utländska investerare. Staterna som är ansvarig för övervakningen borde därför beskatta de kortsiktiga placerarnas vinster väsentligt högre - och de långsiktiga placerarnas vinster inte alls. Då skulle ordningen och rättvisan vara återställd, men när har staten skött om ordningen och rättvisan ?
Den verkliga skulden till finanskrisen bär dock inte spekulanterna. Spekulanterna utnyttjar bara det ruttna i finansvärlden men det ruttna skapas av lagstifterna som inte är tillräckligt begåvade för att övervaka samhället och skapa rättvisa lagar som förhindrar att finansmarknaden ruttnar. Det är inte spekulanterna som har makt och plikt att skapa lagar utan regeringarna. Det värsta av allt är att de sistnämnda i motsats till djur inte ens lär sig av gamla misstag!

Martin Vidhall skrev 27 aug, 16:08

Problemet med att implementera en dylik lösning är väl att det nästan skulle krävas en internationell uppgörelse? Om Sverige eller Finland ensamt skul...
Pil nerSe hela citeringen

Martin Vidhall skrev 27 aug, 16:08

Problemet med att implementera en dylik lösning är väl att det nästan skulle krävas en internationell uppgörelse? Om Sverige eller Finland ensamt skulle införa en högre skatt på kortsiktiga spekulationer är väl risken stor att marknaden ser negativt på detta med överföring av kapital till andra marknader istället. O andra sidan kanske riktigt långsiktiga investerare lockas av en lägre skatt.

Helt klart skall en sådant lösning i våra globaliserinstider vara globalt eller inte als! Det kommer således aldrig att bli av.
Var bara en förslag.

Urs Hofers bild
aktieexpert

Magnus skrev 27 aug, 21:08

En spekulants försvarstal.

Det är inte mer fel att äga ett värdepapper kort tid än lång tid. Det är inte någons rätt att döma någon för hur någon an...
Pil nerSe hela citeringen

Magnus skrev 27 aug, 21:08

En spekulants försvarstal.

Det är inte mer fel att äga ett värdepapper kort tid än lång tid. Det är inte någons rätt att döma någon för hur någon annan väljer att göra med sina tillgångar. Spekulanter står för många goda saker. Till exempel kommer spekulantens större handel ge större kostnader i form av courtage och avgifter vilket hjälper till att hålla nere priset för alla andra investerare. Det finns även klara positiva effekter av en spekulants agerande, för vad handlar dennes roll om egentligen? En spekulant agerar för att återställa en identifierad obalans i marknanden. En spekulant kan tex tidigt identifera en bubbla och välja att gå kort i det uppblåsta instrumentet och därmed minska bubblans storlek. När alla andra vill köpa ser spekulanten till att vara säljare och håller nere priset för köparna. På samma sätt är spekulanten den ende som vill köpa då en marknad kraschar och ingen vill köpa. Då kommer spekulanten fram och antingen går lång eller täcker sin korta position.

Varje människa skall göra vad han tycker med sina pengar. Det finns ingen lag som säger att man inte får spekulera och jag dömmer inte utan konstaterar bara hur läget är som jag personligen ser det.

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG