Makroekonomi

Makroekonomi Bevaka tråd

Startad av PhilH

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Mats Gessbo skrev 6 jan, 09:01

Hmm

":) Oj vilket ämne." Här håller jag verkligen med! Det krävs inte bara en - utan flera böcker - för att belysa den här frågan fullständigt... De...
Pil nerSe hela citeringen

Mats Gessbo skrev 6 jan, 09:01

Hmm

":) Oj vilket ämne." Här håller jag verkligen med! Det krävs inte bara en - utan flera böcker - för att belysa den här frågan fullständigt... Det faller på sin egen orimlighet att kunna göra det i ett sådant här forum. Därför bara en kort kommentar.

Citerar ytterligare en av dina meningar: "För mycket makt samlat på för få individer är farligt." Det håller jag också med om till 100 procent. Det var just därför jag pläderade för att så många som möjligt - vi alla! - borde engegera oss politiskt.

Vad är då alternativet till dagens politiska system?

Av det föregående citatet framgår att du inte vill ha någon form av diktatur, för i så fall samlas ju makten hos bara en (eller ett fåtal) individer.

Det återstående alternativet blir väl då en rent anarkistiskt stat, dvs en stat utan någon statsmakt. Det alternativet tror jag definitivt inte på!

I mitt inlägg stack jag ur hakan lite extra och spetsade till en del formuleringar. Jag håller alltså med om att den västerländska demokratin är full av brister. Men jag har mycket svårt att se ett bättre alternativ. Och ju fler som engegerar sig ju bättre blir vår demokrati! Jag trodde att det framgick att mina "hjältar" var alla dom som utan någon nämnvärd ersättning arbetar närmast ideellt på en låg politisk nivå i våra kommuner och landsting.

Hmm skrev 6 jan, 19:01

Nej men snälla Mats, Alternativet till diktatur är väl ändå inte anarki? Vad får du det ifån? Inte rån mig i alla fall.

"Alla borde engagera sig pol...
Pil nerSe hela citeringen

Hmm skrev 6 jan, 19:01

Nej men snälla Mats, Alternativet till diktatur är väl ändå inte anarki? Vad får du det ifån? Inte rån mig i alla fall.

"Alla borde engagera sig politiskt"? det kan inte alla, och därmed följer att Den Politiska Makten måste beskäras till att i huvudsak endast ha hand om det absolut nödvändigaste: Lagstiftning och Rättsskipning. Utöver det kan jag tänka mig infrastruktur och energi, försvar.

Allt annat skall hanteras av de enskilda medborgarna och skall regleras i lagar.

Dvs vi medborgare skall välja de som skall skriva våra lagar efter demokratiska val.

Det totala maktövertagande som skett i Sverige av Den Politiska Klassen är direkt skadligt och innebä i princip en demokratur.

Och du Mats. Det finns ingen som "abetar ideellt" politiskt. Det är en myt. ALLA MÄNNISKOR är enskilda individer som du och jag och alla tar vi i första hand hänsyn till våra egna och våra närståendes situation.

Och framör allt de system som vi bygger upp MÅSTE förutsätta att det är på det viset så att maktmissbruk helt enkelt inte möjliggjörs.

Jaja jag kan ju drömma. Verkligheten är att vi har en extremt korrupt politisk klass globalt som är i full gång med att göra massorna hjälplösa och utfattiga enbart för att de själva skall kunna sitta kvar vid makten. Myten om att det är "finansmarknaderna" som skapat krisen är en myt skapad och matad av den politiska klassen för att desl motivera de grepp de tar till nu och för att försöka gömma undan sitt eget ansvar.

Det ÄR Den Politiska Klassen som bär det hela ansvaret för vad som sker. Massorna arbetar och sliter för att överleva, ingenting annat.

Urs Hofer skrev 6 jan, 21:01

I vissa fall kan en diktator vara bra för vissa länder bara han köter sitt ämbete bra ! Men jag känner ingen som inte har urartad utan eventuell Marsk...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 6 jan, 21:01

I vissa fall kan en diktator vara bra för vissa länder bara han köter sitt ämbete bra ! Men jag känner ingen som inte har urartad utan eventuell Marskalk Tito.

:) Föstendömet i Monaco är nog förebilden bland alla "diktaturer". Lägre än 25% skatteuttag, 0, säger 0% arbetslöshet. Sverige skulle kunna vara ett ypperligt skatteparadis om viljan fanns.

Urs Hofers bild
aktieexpert

Hmm skrev 6 jan, 19:01

Nej men snälla Mats, Alternativet till diktatur är väl ändå inte anarki? Vad får du det ifån? Inte rån mig i alla fall.

"Alla borde engagera sig pol...
Pil nerSe hela citeringen

Hmm skrev 6 jan, 19:01

Nej men snälla Mats, Alternativet till diktatur är väl ändå inte anarki? Vad får du det ifån? Inte rån mig i alla fall.

"Alla borde engagera sig politiskt"? det kan inte alla, och därmed följer att Den Politiska Makten måste beskäras till att i huvudsak endast ha hand om det absolut nödvändigaste: Lagstiftning och Rättsskipning. Utöver det kan jag tänka mig infrastruktur och energi, försvar.

Allt annat skall hanteras av de enskilda medborgarna och skall regleras i lagar.

Dvs vi medborgare skall välja de som skall skriva våra lagar efter demokratiska val.

Det totala maktövertagande som skett i Sverige av Den Politiska Klassen är direkt skadligt och innebä i princip en demokratur.

Och du Mats. Det finns ingen som "abetar ideellt" politiskt. Det är en myt. ALLA MÄNNISKOR är enskilda individer som du och jag och alla tar vi i första hand hänsyn till våra egna och våra närståendes situation.

Och framör allt de system som vi bygger upp MÅSTE förutsätta att det är på det viset så att maktmissbruk helt enkelt inte möjliggjörs.

Jaja jag kan ju drömma. Verkligheten är att vi har en extremt korrupt politisk klass globalt som är i full gång med att göra massorna hjälplösa och utfattiga enbart för att de själva skall kunna sitta kvar vid makten. Myten om att det är "finansmarknaderna" som skapat krisen är en myt skapad och matad av den politiska klassen för att desl motivera de grepp de tar till nu och för att försöka gömma undan sitt eget ansvar.

Det ÄR Den Politiska Klassen som bär det hela ansvaret för vad som sker. Massorna arbetar och sliter för att överleva, ingenting annat.

Urs Hofer skrev 6 jan, 21:01

I vissa fall kan en diktator vara bra för vissa länder bara han köter sitt ämbete bra ! Men jag känner ingen som inte har urartad utan eventuell Marsk...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 6 jan, 21:01

I vissa fall kan en diktator vara bra för vissa länder bara han köter sitt ämbete bra ! Men jag känner ingen som inte har urartad utan eventuell Marskalk Tito.

Hmm skrev 6 jan, 22:01

:) Föstendömet i Monaco är nog förebilden bland alla "diktaturer". Lägre än 25% skatteuttag, 0, säger 0% arbetslöshet. Sverige skulle kunna vara ett y...
Pil nerSe hela citeringen

Hmm skrev 6 jan, 22:01

:) Föstendömet i Monaco är nog förebilden bland alla "diktaturer". Lägre än 25% skatteuttag, 0, säger 0% arbetslöshet. Sverige skulle kunna vara ett ypperligt skatteparadis om viljan fanns.

Ja, absolut och Finland med.
Länder som sköter sin ekonomi rationell och bra kan ha lika låga skatte som Monaco och Schweiz som har en väsentlig mindre buerokrati. Skilnaden mellan dem och oss är att de har så låga skatter att folk inte behöver socialstöd utom de som har det verklig dåligt emeden vi har så höga skatter att nästans alla behöver socialstöd på någott sätt. På grund av detta behöver vi en onödig stor och kostsam buerokrati. Tänk ett land som Schweiz klarar hela ruliansen med 7 ministrar varifrån 1 åtar sig presidentämbete breväg sin ministerarbete.
Länder är som en industrier hur bättre kött det är desto bättre går det. Vi borde sluta klaga på de serjösa skatteparadisen och i ställe fundera över hur vi kunde förbättra oss för att kunna konkurera med dem!
För att undvika missförstånd;Jag skriver så mycket om politik för att politik har ett så enormt inflytande på privatekonomi och aktiekurserna och inte för att jag vill göra politik!

Urs Hofers bild
aktieexpert

De positiva ekonomiska tecknen är enligt min mening få, krisen är inte löst och Europa är närmare en recession än förut. I fjolåret följde toppmöte efter toppmöte med målet att vända trenden med resultatet att ingenting har förändrads. I år fortsätter mötena men marknaden väntar sig inte mera omvälvande beslut beträffande skuldkrisen.
Marknaden vet i motsats till politiken att sparprogram ensam inte hjälper och att en kollaps Greklands inte kan undvikas. Fast det talas dagligen om en hotande krasch och ett sammanbrott av EU så kan man fråga sig varför EMU med Euron nödvändigvis skulle kollapsa om Grekland och/eller några andra halvruttna EMU länder skulle falla bort.
Enligt mitt enkla förstånd skulle det bara stärka EMU om de ruttna citronerna skulle plockas bort från korgen. Däremot vill jag absolut inte förneka att det skulle på kort sikt bli ett prestigförlust för EU, på lång sikt skulle dock den ekonomiska realiteten stärka EU!

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG