Makroekonomi

Makroekonomi Bevaka tråd

Startad av PhilH

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Urs Hofers bild
aktieexpert

Urs Hofer skrev 2 jan, 15:01

Kommande makrobubblor
Världen har fortfarande många bubblor kvar utom de välkända felen att man inte kan förena ruttna och välskötta länder i en valu...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 2 jan, 15:01

Kommande makrobubblor
Världen har fortfarande många bubblor kvar utom de välkända felen att man inte kan förena ruttna och välskötta länder i en valutaunion och att inte ens staten kan låna pengar så mycket som helst utan att göra bankrutt.
Helt allmänt kan man konstatera att den stora skillnaden mellan tillväxtländerna och oss är att de håller på att försöka skaffa välstånd med arbete och flit medan vi förstör vårt välstånd med luftslott och att sälja vår teknologi åt tillväxtländern i blint gir för att få på kort sikt lite pengar som på lång sikt går förlorade.
Bubblan ett är att vi har frångått den klassiska marknadsekonomin där långsiktiga vinster belönas. Det vi nu har är en casinomarknad där kortsiktiga vinster, som på lång sikt ofta blir förluster samt vanliga förluster och bankrutter, ofta belönas mera än långsiktiga vinster. Också företagsledaren blir nästan mera belönad när de berörda Firmorna gör förlust i ställe från vinst. Bäst betald får de som arbetar riktigt dåligt, de får sparken och ett tryggt avskedsvederlag som tack för dåligt arbete. Ett anat problem är att dagens företagsledare skapar vinst genom, att på grund av innovationsbrist, minska arbetsplatserna medan de i gamla tider skapade vinst med innovation och med det skapade mera arbetsplatser.
Investerarna åter gjorde tidigare vinst när de satsade i värdepapper som gav vinstutdelningar, i dag får man den bästa belöningen när man satsar i värdepapper som belönar förluster.
Bubblan två är lönespridningen som varje år oberoende av om vi har bra eller dåliga tider våldsamt tilltar. Det fortsätter så länge tills det blir i första hand sociala oroligheter och i andra hand våldsamma protester.
Bubblan tre är att hela vår ekonomi är uppbyggd på tillväxt. Att tillväxten inte kan fortsätta i all evighet på grund av bristande naturresurser tänker ingen på. Jordens befolkningsökning till samman med tillväxtpolitiken kommer förr eller senare att föra till naturresursbrister som i första hand kommer att föra till höga romaterialpriser och i andra hand till krig.
Alla bubblor är först halvfulla och går att åtgärda om man gör det i rätt tid. Problemet är bara människans omåttliga girighet utan gräns som antagligen förhindrar att åtgärderna görs före bubblorna spricker. Historiskt sett är fenomenet välkänt och har också förut fört till makt och ideologiskifte från gamla Romerna över före detta Sovjetunionen tills dagens oroligheter i de nordafrikanska och arabiska länderna.

Mats Gessbo skrev 3 jan, 21:01

Urs och alla andra!

Först vill jag berömma Johan och Martin för ett mycket bra arbete!. Månadsbrev nr 5 är mycket bra! Jag upprepar; mycket bra! Frå...
Pil nerSe hela citeringen

Mats Gessbo skrev 3 jan, 21:01

Urs och alla andra!

Först vill jag berömma Johan och Martin för ett mycket bra arbete!. Månadsbrev nr 5 är mycket bra! Jag upprepar; mycket bra! Från fundametal makroekonomri till ett intressant inlägg om socialism kontra kapitalism. Däremellan flera intresseverkande inlägg om dagens och morgondagens vinnare på aktiemarknaden

Urs, ibland tycker jag att dina inlägg är en smula "schitzofrena". Oftast hackar du på alla politiker som om politikerna vore skulden till alla världens problem. I det senaste månadsbrevet ger du snarast uttryck för i det närmaste socilaistiska värderingar! Ett inlägg där du förordar kraftiga ingrepp från politkerna.

Missförstå mig rätt. Jag riktar ingen som helst kriktik mot dina synpunkter. Jag förstår din frustration mot den impotenta politkerkåren. Men att du å andra sidan inser att det faktiskt inte finns något bättre systen än det system som kallas demokrati och den potential som finns i detta system.

Min egen uppfattning är att vår västerländska demokrati är full av brister, men att det ändå är det helt överlägsna - och enda - system som på sikt kan överleva och befrämja en positiv utveckling för folkflertalet.

Även om jag nu kan uppfattas som nationalistisk, så tror jag att det svenska systemet är på väg att utvecklas mot ett perfekt - eller åtminstone bra politiskt system - genom att den tredje statsmakten (massmedia) får allt större insyn och makt.

Öppenhet (transparans), yttrande-, och tryckfrihet är grunden för ett bra politiskt system. Flertalet politiker är människor som engagerar sig på grund av ett genuint intresse och en vilja att påverka samhällsutvecklingen. Det största hotet mot en positiv utveckling är, att det är allt färre människor som väljer att gå med i våra politiska partier.

Hela grunden för vår demokrati är att många - väldigt många! - engagerar sig för våra gemensamma frågor. Från börsregler till skola, sjukvård, omsorg, näringspolitk, bostadspolitik, infrastrukturfrågor mm, mm....handlar det om engagemang från oss alla!

Jag sticker ut hakan och säger att jag till skillnad från många andra tycker att politkerna - generellt sett - är dagens hjältar! Jag, och många andra orkar inte engagera oss på det sätt som krävs.Vi ska komma ihåg att flertalet politker är verksamma på kommunal eller landstingsnivå. I massor av nämnder och organ sitter det människor som avsätter en stor del av sin möjliga fritid för ett genuint intresse att påverka samhällsutvecklingen, utan någon nämnvärd pekuniär belöning.

Efter denna mångordiga kommentar vill jag bara säga; engagera er i något politiskt parti eller starta ett nytt parti. Min tro är att det är grunden för en positiv utveclking - både ekonomiskt och "militärt" - att tillräckligt många människor blir aktiva inom politiken!

Personligen tycker jag om kritik. Endast genom kritik har jag möjligheten att förbättra mig eller ändra mina åsikter.
En demokrati är kort sagt ett land där folkmajoritetens önskemål accepteras.Det finns således inte så många demokratier!
För att undvika missförstånd så vill jag påpeka att jag inte på någotsätt är frusterad över politiken. Jag själv har det riktig bra oberoende vad politiken i ett särskilt land ställer till eller inte. Jag har den stora förmån att jag kan leva (och investera) vart jag vill (globalt). Jag försöker också efter bästa förmågan investera med moral och inte bara genom att få kortsiktiga vinster.
Jag talar inte heller om mikro utan om makropolitiken. Om någonting går snett så är de som direkt styr och ställer ansvarig. I en direkt demokrati där folket bestämmer är det folket som har ansvaret och i en indirekt demokrati, där folket väljer och de invalda bestämmer har det invalda ansvaret!!
Jag tillhör inget parti utan jag önskar alltid folkets bästa. Jag är antagligen en social kapitalist som inte bara vill ha mitt bästa, därför kan de säkert ibland låta" schitzofren". Det är bara så att i dagens samhälle behövs alla.
Jag var 3 år aktiv inom politiken där det gick ut på att först tänka på sig själv, sedan att förstöra sina motståndare och se till att man åter blir invalda. Att sköta om folkets väl kom till sist om det fans tid kvar. Då det inte är min stil drog jag mig diskret tillbaka och nöjde mig med att sköta min egen firma där man arbetade enligt principen" med bra sammarbete får man det bästa resultatet". Antagligen var det rätt då firman gick väldig bra.

Urs Hofer skrev 2 jan, 15:01

Kommande makrobubblor
Världen har fortfarande många bubblor kvar utom de välkända felen att man inte kan förena ruttna och välskötta länder i en valu...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 2 jan, 15:01

Kommande makrobubblor
Världen har fortfarande många bubblor kvar utom de välkända felen att man inte kan förena ruttna och välskötta länder i en valutaunion och att inte ens staten kan låna pengar så mycket som helst utan att göra bankrutt.
Helt allmänt kan man konstatera att den stora skillnaden mellan tillväxtländerna och oss är att de håller på att försöka skaffa välstånd med arbete och flit medan vi förstör vårt välstånd med luftslott och att sälja vår teknologi åt tillväxtländern i blint gir för att få på kort sikt lite pengar som på lång sikt går förlorade.
Bubblan ett är att vi har frångått den klassiska marknadsekonomin där långsiktiga vinster belönas. Det vi nu har är en casinomarknad där kortsiktiga vinster, som på lång sikt ofta blir förluster samt vanliga förluster och bankrutter, ofta belönas mera än långsiktiga vinster. Också företagsledaren blir nästan mera belönad när de berörda Firmorna gör förlust i ställe från vinst. Bäst betald får de som arbetar riktigt dåligt, de får sparken och ett tryggt avskedsvederlag som tack för dåligt arbete. Ett anat problem är att dagens företagsledare skapar vinst genom, att på grund av innovationsbrist, minska arbetsplatserna medan de i gamla tider skapade vinst med innovation och med det skapade mera arbetsplatser.
Investerarna åter gjorde tidigare vinst när de satsade i värdepapper som gav vinstutdelningar, i dag får man den bästa belöningen när man satsar i värdepapper som belönar förluster.
Bubblan två är lönespridningen som varje år oberoende av om vi har bra eller dåliga tider våldsamt tilltar. Det fortsätter så länge tills det blir i första hand sociala oroligheter och i andra hand våldsamma protester.
Bubblan tre är att hela vår ekonomi är uppbyggd på tillväxt. Att tillväxten inte kan fortsätta i all evighet på grund av bristande naturresurser tänker ingen på. Jordens befolkningsökning till samman med tillväxtpolitiken kommer förr eller senare att föra till naturresursbrister som i första hand kommer att föra till höga romaterialpriser och i andra hand till krig.
Alla bubblor är först halvfulla och går att åtgärda om man gör det i rätt tid. Problemet är bara människans omåttliga girighet utan gräns som antagligen förhindrar att åtgärderna görs före bubblorna spricker. Historiskt sett är fenomenet välkänt och har också förut fört till makt och ideologiskifte från gamla Romerna över före detta Sovjetunionen tills dagens oroligheter i de nordafrikanska och arabiska länderna.

Mats Gessbo skrev 3 jan, 21:01

Urs och alla andra!

Först vill jag berömma Johan och Martin för ett mycket bra arbete!. Månadsbrev nr 5 är mycket bra! Jag upprepar; mycket bra! Frå...
Pil nerSe hela citeringen

Mats Gessbo skrev 3 jan, 21:01

Urs och alla andra!

Först vill jag berömma Johan och Martin för ett mycket bra arbete!. Månadsbrev nr 5 är mycket bra! Jag upprepar; mycket bra! Från fundametal makroekonomri till ett intressant inlägg om socialism kontra kapitalism. Däremellan flera intresseverkande inlägg om dagens och morgondagens vinnare på aktiemarknaden

Urs, ibland tycker jag att dina inlägg är en smula "schitzofrena". Oftast hackar du på alla politiker som om politikerna vore skulden till alla världens problem. I det senaste månadsbrevet ger du snarast uttryck för i det närmaste socilaistiska värderingar! Ett inlägg där du förordar kraftiga ingrepp från politkerna.

Missförstå mig rätt. Jag riktar ingen som helst kriktik mot dina synpunkter. Jag förstår din frustration mot den impotenta politkerkåren. Men att du å andra sidan inser att det faktiskt inte finns något bättre systen än det system som kallas demokrati och den potential som finns i detta system.

Min egen uppfattning är att vår västerländska demokrati är full av brister, men att det ändå är det helt överlägsna - och enda - system som på sikt kan överleva och befrämja en positiv utveckling för folkflertalet.

Även om jag nu kan uppfattas som nationalistisk, så tror jag att det svenska systemet är på väg att utvecklas mot ett perfekt - eller åtminstone bra politiskt system - genom att den tredje statsmakten (massmedia) får allt större insyn och makt.

Öppenhet (transparans), yttrande-, och tryckfrihet är grunden för ett bra politiskt system. Flertalet politiker är människor som engagerar sig på grund av ett genuint intresse och en vilja att påverka samhällsutvecklingen. Det största hotet mot en positiv utveckling är, att det är allt färre människor som väljer att gå med i våra politiska partier.

Hela grunden för vår demokrati är att många - väldigt många! - engagerar sig för våra gemensamma frågor. Från börsregler till skola, sjukvård, omsorg, näringspolitk, bostadspolitik, infrastrukturfrågor mm, mm....handlar det om engagemang från oss alla!

Jag sticker ut hakan och säger att jag till skillnad från många andra tycker att politkerna - generellt sett - är dagens hjältar! Jag, och många andra orkar inte engagera oss på det sätt som krävs.Vi ska komma ihåg att flertalet politker är verksamma på kommunal eller landstingsnivå. I massor av nämnder och organ sitter det människor som avsätter en stor del av sin möjliga fritid för ett genuint intresse att påverka samhällsutvecklingen, utan någon nämnvärd pekuniär belöning.

Efter denna mångordiga kommentar vill jag bara säga; engagera er i något politiskt parti eller starta ett nytt parti. Min tro är att det är grunden för en positiv utveclking - både ekonomiskt och "militärt" - att tillräckligt många människor blir aktiva inom politiken!

Urs Hofer skrev 4 jan, 07:01

Personligen tycker jag om kritik. Endast genom kritik har jag möjligheten att förbättra mig eller ändra mina åsikter.
En demokrati är kort sagt ett l...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 4 jan, 07:01

Personligen tycker jag om kritik. Endast genom kritik har jag möjligheten att förbättra mig eller ändra mina åsikter.
En demokrati är kort sagt ett land där folkmajoritetens önskemål accepteras.Det finns således inte så många demokratier!
För att undvika missförstånd så vill jag påpeka att jag inte på någotsätt är frusterad över politiken. Jag själv har det riktig bra oberoende vad politiken i ett särskilt land ställer till eller inte. Jag har den stora förmån att jag kan leva (och investera) vart jag vill (globalt). Jag försöker också efter bästa förmågan investera med moral och inte bara genom att få kortsiktiga vinster.
Jag talar inte heller om mikro utan om makropolitiken. Om någonting går snett så är de som direkt styr och ställer ansvarig. I en direkt demokrati där folket bestämmer är det folket som har ansvaret och i en indirekt demokrati, där folket väljer och de invalda bestämmer har det invalda ansvaret!!
Jag tillhör inget parti utan jag önskar alltid folkets bästa. Jag är antagligen en social kapitalist som inte bara vill ha mitt bästa, därför kan de säkert ibland låta" schitzofren". Det är bara så att i dagens samhälle behövs alla.
Jag var 3 år aktiv inom politiken där det gick ut på att först tänka på sig själv, sedan att förstöra sina motståndare och se till att man åter blir invalda. Att sköta om folkets väl kom till sist om det fans tid kvar. Då det inte är min stil drog jag mig diskret tillbaka och nöjde mig med att sköta min egen firma där man arbetade enligt principen" med bra sammarbete får man det bästa resultatet". Antagligen var det rätt då firman gick väldig bra.

:) Oj vilket ämne. Politiker hjältar? Nä nu måste ju någon säga emot.

Det är Politikerna som bär ansvaret för det system vi har. Inte några banker eller spekulanter. Det är politikerna som skivit lagarna som banker och spekulanter rör sig i.

Det är politikerna som skapat riksbankernas fullkomligt vansinniga roll. En roll som enbart skapar och spräcker bubblor.

Det är politikerna som försöker "tämja" marknadskrafterna. Markndskrafterna som är en naturlag vilken alltid rått på planeten jorden. Det går inte att tämja naturlagen Tillgång och Efterfrågan. Det absolut enda politikerna hitintills gjort med sin inblandning är som sagt att skapa bubblor och spräcka dem. Förr eller senare kommer naturlagen ikapp deras kortsiktiga manipulationer och eftersom de skapat en obalans genom att manipulera marknadskrafterna blir upplösningen av deas manipulationer väldigt våldsamma.

Det är som att bygga en damm. Förr eller senare brister den.

De manipulerar och ljuger dagarna i ända. Och som någon av er skrev. Deas absolut huvudsakliga arbetsuppgift i en demokrati är att bli vald och återvald. Utan detta har de helt enkelt inget levebröd.

Den stora faran pekar Urs på: För mycket makt samlat på för få individer är farligt.
Politikerna har samlat på sig en fullkomligt gigantisk makt. Speciellt i Sverige lever vi extremt farligt. Vi har klarat oss väldigt bra på att hålla oss borta från krig, men sedan slutet på 50 talet har Sverige ägnat sig åt en massiv överkonsumtion och den som tror att Sverige inte är skuldsatt bör nog sätta sig och räkna.

Bankernas balansomslutning överstiger BNP med 3 ggr.....

Företag och privatpersoner i Sverige är kraftigt belånade. Och speciellt hushållen har inga som helst reserver utan är extremt beroende av fastighetsprisinflation för att överleva.

Detta är skapat av politikerna. I huvudsak av Gunar Sträng och Sossarna under 60 talet som höjde skatteuttaget i Sverige från rimliga lägre än 20% i slutet på 50-talet till över 70% i början av 70-talet.

En väl genomförd socialism.

Fortfarande idag förfogar politikerna över mer än 60% av vanliga löntagares arbetsinkomster. Till detta kommer att politikerna har enorma maktmedel att styra ekonomin, och naturligtvis ha de lagstiftningen i sin hand.

De har alldeles för mycket makt. Och det är farligt.

Hur de lyckas bevara den? Det är en historia som jag kan berätta vidare om senare.

Just nu ville jag bara opponera mig mot tesen att politiker skulle vara några hjältar.

De är maktfixerade individer som byggt upp ett skuldsamhälle och konfiskerat nästan allt sparande hos de enskilda medborgarna. De enskilda medborgarna i Sverige är i huvudsak statare. De arbetar mer än 8 månader om året åt den politiska klassen.

Mats Gessbos bild

Mats Gessbo skrev 3 jan, 21:01

Urs och alla andra!

Först vill jag berömma Johan och Martin för ett mycket bra arbete!. Månadsbrev nr 5 är mycket bra! Jag upprepar; mycket bra! Frå...
Pil nerSe hela citeringen

Mats Gessbo skrev 3 jan, 21:01

Urs och alla andra!

Först vill jag berömma Johan och Martin för ett mycket bra arbete!. Månadsbrev nr 5 är mycket bra! Jag upprepar; mycket bra! Från fundametal makroekonomri till ett intressant inlägg om socialism kontra kapitalism. Däremellan flera intresseverkande inlägg om dagens och morgondagens vinnare på aktiemarknaden

Urs, ibland tycker jag att dina inlägg är en smula "schitzofrena". Oftast hackar du på alla politiker som om politikerna vore skulden till alla världens problem. I det senaste månadsbrevet ger du snarast uttryck för i det närmaste socilaistiska värderingar! Ett inlägg där du förordar kraftiga ingrepp från politkerna.

Missförstå mig rätt. Jag riktar ingen som helst kriktik mot dina synpunkter. Jag förstår din frustration mot den impotenta politkerkåren. Men att du å andra sidan inser att det faktiskt inte finns något bättre systen än det system som kallas demokrati och den potential som finns i detta system.

Min egen uppfattning är att vår västerländska demokrati är full av brister, men att det ändå är det helt överlägsna - och enda - system som på sikt kan överleva och befrämja en positiv utveckling för folkflertalet.

Även om jag nu kan uppfattas som nationalistisk, så tror jag att det svenska systemet är på väg att utvecklas mot ett perfekt - eller åtminstone bra politiskt system - genom att den tredje statsmakten (massmedia) får allt större insyn och makt.

Öppenhet (transparans), yttrande-, och tryckfrihet är grunden för ett bra politiskt system. Flertalet politiker är människor som engagerar sig på grund av ett genuint intresse och en vilja att påverka samhällsutvecklingen. Det största hotet mot en positiv utveckling är, att det är allt färre människor som väljer att gå med i våra politiska partier.

Hela grunden för vår demokrati är att många - väldigt många! - engagerar sig för våra gemensamma frågor. Från börsregler till skola, sjukvård, omsorg, näringspolitk, bostadspolitik, infrastrukturfrågor mm, mm....handlar det om engagemang från oss alla!

Jag sticker ut hakan och säger att jag till skillnad från många andra tycker att politkerna - generellt sett - är dagens hjältar! Jag, och många andra orkar inte engagera oss på det sätt som krävs.Vi ska komma ihåg att flertalet politker är verksamma på kommunal eller landstingsnivå. I massor av nämnder och organ sitter det människor som avsätter en stor del av sin möjliga fritid för ett genuint intresse att påverka samhällsutvecklingen, utan någon nämnvärd pekuniär belöning.

Efter denna mångordiga kommentar vill jag bara säga; engagera er i något politiskt parti eller starta ett nytt parti. Min tro är att det är grunden för en positiv utveclking - både ekonomiskt och "militärt" - att tillräckligt många människor blir aktiva inom politiken!

Urs Hofer skrev 4 jan, 07:01

Personligen tycker jag om kritik. Endast genom kritik har jag möjligheten att förbättra mig eller ändra mina åsikter.
En demokrati är kort sagt ett l...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 4 jan, 07:01

Personligen tycker jag om kritik. Endast genom kritik har jag möjligheten att förbättra mig eller ändra mina åsikter.
En demokrati är kort sagt ett land där folkmajoritetens önskemål accepteras.Det finns således inte så många demokratier!
För att undvika missförstånd så vill jag påpeka att jag inte på någotsätt är frusterad över politiken. Jag själv har det riktig bra oberoende vad politiken i ett särskilt land ställer till eller inte. Jag har den stora förmån att jag kan leva (och investera) vart jag vill (globalt). Jag försöker också efter bästa förmågan investera med moral och inte bara genom att få kortsiktiga vinster.
Jag talar inte heller om mikro utan om makropolitiken. Om någonting går snett så är de som direkt styr och ställer ansvarig. I en direkt demokrati där folket bestämmer är det folket som har ansvaret och i en indirekt demokrati, där folket väljer och de invalda bestämmer har det invalda ansvaret!!
Jag tillhör inget parti utan jag önskar alltid folkets bästa. Jag är antagligen en social kapitalist som inte bara vill ha mitt bästa, därför kan de säkert ibland låta" schitzofren". Det är bara så att i dagens samhälle behövs alla.
Jag var 3 år aktiv inom politiken där det gick ut på att först tänka på sig själv, sedan att förstöra sina motståndare och se till att man åter blir invalda. Att sköta om folkets väl kom till sist om det fans tid kvar. Då det inte är min stil drog jag mig diskret tillbaka och nöjde mig med att sköta min egen firma där man arbetade enligt principen" med bra sammarbete får man det bästa resultatet". Antagligen var det rätt då firman gick väldig bra.

Hmm skrev 6 jan, 00:01

:) Oj vilket ämne. Politiker hjältar? Nä nu måste ju någon säga emot.

Det är Politikerna som bär ansvaret för det system vi har. Inte några banker e...
Pil nerSe hela citeringen

Hmm skrev 6 jan, 00:01

:) Oj vilket ämne. Politiker hjältar? Nä nu måste ju någon säga emot.

Det är Politikerna som bär ansvaret för det system vi har. Inte några banker eller spekulanter. Det är politikerna som skivit lagarna som banker och spekulanter rör sig i.

Det är politikerna som skapat riksbankernas fullkomligt vansinniga roll. En roll som enbart skapar och spräcker bubblor.

Det är politikerna som försöker "tämja" marknadskrafterna. Markndskrafterna som är en naturlag vilken alltid rått på planeten jorden. Det går inte att tämja naturlagen Tillgång och Efterfrågan. Det absolut enda politikerna hitintills gjort med sin inblandning är som sagt att skapa bubblor och spräcka dem. Förr eller senare kommer naturlagen ikapp deras kortsiktiga manipulationer och eftersom de skapat en obalans genom att manipulera marknadskrafterna blir upplösningen av deas manipulationer väldigt våldsamma.

Det är som att bygga en damm. Förr eller senare brister den.

De manipulerar och ljuger dagarna i ända. Och som någon av er skrev. Deas absolut huvudsakliga arbetsuppgift i en demokrati är att bli vald och återvald. Utan detta har de helt enkelt inget levebröd.

Den stora faran pekar Urs på: För mycket makt samlat på för få individer är farligt.
Politikerna har samlat på sig en fullkomligt gigantisk makt. Speciellt i Sverige lever vi extremt farligt. Vi har klarat oss väldigt bra på att hålla oss borta från krig, men sedan slutet på 50 talet har Sverige ägnat sig åt en massiv överkonsumtion och den som tror att Sverige inte är skuldsatt bör nog sätta sig och räkna.

Bankernas balansomslutning överstiger BNP med 3 ggr.....

Företag och privatpersoner i Sverige är kraftigt belånade. Och speciellt hushållen har inga som helst reserver utan är extremt beroende av fastighetsprisinflation för att överleva.

Detta är skapat av politikerna. I huvudsak av Gunar Sträng och Sossarna under 60 talet som höjde skatteuttaget i Sverige från rimliga lägre än 20% i slutet på 50-talet till över 70% i början av 70-talet.

En väl genomförd socialism.

Fortfarande idag förfogar politikerna över mer än 60% av vanliga löntagares arbetsinkomster. Till detta kommer att politikerna har enorma maktmedel att styra ekonomin, och naturligtvis ha de lagstiftningen i sin hand.

De har alldeles för mycket makt. Och det är farligt.

Hur de lyckas bevara den? Det är en historia som jag kan berätta vidare om senare.

Just nu ville jag bara opponera mig mot tesen att politiker skulle vara några hjältar.

De är maktfixerade individer som byggt upp ett skuldsamhälle och konfiskerat nästan allt sparande hos de enskilda medborgarna. De enskilda medborgarna i Sverige är i huvudsak statare. De arbetar mer än 8 månader om året åt den politiska klassen.

Hmm

":) Oj vilket ämne." Här håller jag verkligen med! Det krävs inte bara en - utan flera böcker - för att belysa den här frågan fullständigt... Det faller på sin egen orimlighet att kunna göra det i ett sådant här forum. Därför bara en kort kommentar.

Citerar ytterligare en av dina meningar: "För mycket makt samlat på för få individer är farligt." Det håller jag också med om till 100 procent. Det var just därför jag pläderade för att så många som möjligt - vi alla! - borde engegera oss politiskt.

Vad är då alternativet till dagens politiska system?

Av det föregående citatet framgår att du inte vill ha någon form av diktatur, för i så fall samlas ju makten hos bara en (eller ett fåtal) individer.

Det återstående alternativet blir väl då en rent anarkistiskt stat, dvs en stat utan någon statsmakt. Det alternativet tror jag definitivt inte på!

I mitt inlägg stack jag ur hakan lite extra och spetsade till en del formuleringar. Jag håller alltså med om att den västerländska demokratin är full av brister. Men jag har mycket svårt att se ett bättre alternativ. Och ju fler som engegerar sig ju bättre blir vår demokrati! Jag trodde att det framgick att mina "hjältar" var alla dom som utan någon nämnvärd ersättning arbetar närmast ideellt på en låg politisk nivå i våra kommuner och landsting.

Urs Hofers bild
aktieexpert

Urs Hofer skrev 4 jan, 07:01

Personligen tycker jag om kritik. Endast genom kritik har jag möjligheten att förbättra mig eller ändra mina åsikter.
En demokrati är kort sagt ett l...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 4 jan, 07:01

Personligen tycker jag om kritik. Endast genom kritik har jag möjligheten att förbättra mig eller ändra mina åsikter.
En demokrati är kort sagt ett land där folkmajoritetens önskemål accepteras.Det finns således inte så många demokratier!
För att undvika missförstånd så vill jag påpeka att jag inte på någotsätt är frusterad över politiken. Jag själv har det riktig bra oberoende vad politiken i ett särskilt land ställer till eller inte. Jag har den stora förmån att jag kan leva (och investera) vart jag vill (globalt). Jag försöker också efter bästa förmågan investera med moral och inte bara genom att få kortsiktiga vinster.
Jag talar inte heller om mikro utan om makropolitiken. Om någonting går snett så är de som direkt styr och ställer ansvarig. I en direkt demokrati där folket bestämmer är det folket som har ansvaret och i en indirekt demokrati, där folket väljer och de invalda bestämmer har det invalda ansvaret!!
Jag tillhör inget parti utan jag önskar alltid folkets bästa. Jag är antagligen en social kapitalist som inte bara vill ha mitt bästa, därför kan de säkert ibland låta" schitzofren". Det är bara så att i dagens samhälle behövs alla.
Jag var 3 år aktiv inom politiken där det gick ut på att först tänka på sig själv, sedan att förstöra sina motståndare och se till att man åter blir invalda. Att sköta om folkets väl kom till sist om det fans tid kvar. Då det inte är min stil drog jag mig diskret tillbaka och nöjde mig med att sköta min egen firma där man arbetade enligt principen" med bra sammarbete får man det bästa resultatet". Antagligen var det rätt då firman gick väldig bra.

Hmm skrev 6 jan, 00:01

:) Oj vilket ämne. Politiker hjältar? Nä nu måste ju någon säga emot.

Det är Politikerna som bär ansvaret för det system vi har. Inte några banker e...
Pil nerSe hela citeringen

Hmm skrev 6 jan, 00:01

:) Oj vilket ämne. Politiker hjältar? Nä nu måste ju någon säga emot.

Det är Politikerna som bär ansvaret för det system vi har. Inte några banker eller spekulanter. Det är politikerna som skivit lagarna som banker och spekulanter rör sig i.

Det är politikerna som skapat riksbankernas fullkomligt vansinniga roll. En roll som enbart skapar och spräcker bubblor.

Det är politikerna som försöker "tämja" marknadskrafterna. Markndskrafterna som är en naturlag vilken alltid rått på planeten jorden. Det går inte att tämja naturlagen Tillgång och Efterfrågan. Det absolut enda politikerna hitintills gjort med sin inblandning är som sagt att skapa bubblor och spräcka dem. Förr eller senare kommer naturlagen ikapp deras kortsiktiga manipulationer och eftersom de skapat en obalans genom att manipulera marknadskrafterna blir upplösningen av deas manipulationer väldigt våldsamma.

Det är som att bygga en damm. Förr eller senare brister den.

De manipulerar och ljuger dagarna i ända. Och som någon av er skrev. Deas absolut huvudsakliga arbetsuppgift i en demokrati är att bli vald och återvald. Utan detta har de helt enkelt inget levebröd.

Den stora faran pekar Urs på: För mycket makt samlat på för få individer är farligt.
Politikerna har samlat på sig en fullkomligt gigantisk makt. Speciellt i Sverige lever vi extremt farligt. Vi har klarat oss väldigt bra på att hålla oss borta från krig, men sedan slutet på 50 talet har Sverige ägnat sig åt en massiv överkonsumtion och den som tror att Sverige inte är skuldsatt bör nog sätta sig och räkna.

Bankernas balansomslutning överstiger BNP med 3 ggr.....

Företag och privatpersoner i Sverige är kraftigt belånade. Och speciellt hushållen har inga som helst reserver utan är extremt beroende av fastighetsprisinflation för att överleva.

Detta är skapat av politikerna. I huvudsak av Gunar Sträng och Sossarna under 60 talet som höjde skatteuttaget i Sverige från rimliga lägre än 20% i slutet på 50-talet till över 70% i början av 70-talet.

En väl genomförd socialism.

Fortfarande idag förfogar politikerna över mer än 60% av vanliga löntagares arbetsinkomster. Till detta kommer att politikerna har enorma maktmedel att styra ekonomin, och naturligtvis ha de lagstiftningen i sin hand.

De har alldeles för mycket makt. Och det är farligt.

Hur de lyckas bevara den? Det är en historia som jag kan berätta vidare om senare.

Just nu ville jag bara opponera mig mot tesen att politiker skulle vara några hjältar.

De är maktfixerade individer som byggt upp ett skuldsamhälle och konfiskerat nästan allt sparande hos de enskilda medborgarna. De enskilda medborgarna i Sverige är i huvudsak statare. De arbetar mer än 8 månader om året åt den politiska klassen.

Mats Gessbo skrev 6 jan, 09:01

Hmm

":) Oj vilket ämne." Här håller jag verkligen med! Det krävs inte bara en - utan flera böcker - för att belysa den här frågan fullständigt... De...
Pil nerSe hela citeringen

Mats Gessbo skrev 6 jan, 09:01

Hmm

":) Oj vilket ämne." Här håller jag verkligen med! Det krävs inte bara en - utan flera böcker - för att belysa den här frågan fullständigt... Det faller på sin egen orimlighet att kunna göra det i ett sådant här forum. Därför bara en kort kommentar.

Citerar ytterligare en av dina meningar: "För mycket makt samlat på för få individer är farligt." Det håller jag också med om till 100 procent. Det var just därför jag pläderade för att så många som möjligt - vi alla! - borde engegera oss politiskt.

Vad är då alternativet till dagens politiska system?

Av det föregående citatet framgår att du inte vill ha någon form av diktatur, för i så fall samlas ju makten hos bara en (eller ett fåtal) individer.

Det återstående alternativet blir väl då en rent anarkistiskt stat, dvs en stat utan någon statsmakt. Det alternativet tror jag definitivt inte på!

I mitt inlägg stack jag ur hakan lite extra och spetsade till en del formuleringar. Jag håller alltså med om att den västerländska demokratin är full av brister. Men jag har mycket svårt att se ett bättre alternativ. Och ju fler som engegerar sig ju bättre blir vår demokrati! Jag trodde att det framgick att mina "hjältar" var alla dom som utan någon nämnvärd ersättning arbetar närmast ideellt på en låg politisk nivå i våra kommuner och landsting.

Det finns fyra olika demokratiska system att välja på: direkt demokrati där folket har ansvaret, indirekt demokrat där de invalda har ansvaret, dualistiskt demokrat där presidenten har det huvudsakliga bestämmelserätt och ansvar.
Att världen inte skall blir en anarki behövs beklagligvis lag och ordning med övervakning. Ett laglös samhälle fungerar inte, inte ens en laglös finansmarknad. Viktig är att lagarna är vettig och rättvis, där ligger problemet.
Sverige är som de mesta andra lände ren indirekt demokratier där regeringen bestämmer. Den som bestämmer har också ansvaret.
Fördelen med en direkt demokrati är att alla beslut blir folkförankrad. Ingen kan därför beskylla politikerna för odemokratiska och/eller felbeslut.
Nackdelen åter är att folket inte i alla länder är så välutbildat att de kan ta ansvaret eller bara inte vill ta ansvaret! Politikerna säger ofta att folket inte är kapabelt att ta ansvaret (det sägar man huvudsakligen för att kunna behålla makten) lika bra kunde folket säga att politikerna är inte kapabelt att ta ansvaret.

Mats Gessbos bild

Hmm skrev 6 jan, 00:01

:) Oj vilket ämne. Politiker hjältar? Nä nu måste ju någon säga emot.

Det är Politikerna som bär ansvaret för det system vi har. Inte några banker e...
Pil nerSe hela citeringen

Hmm skrev 6 jan, 00:01

:) Oj vilket ämne. Politiker hjältar? Nä nu måste ju någon säga emot.

Det är Politikerna som bär ansvaret för det system vi har. Inte några banker eller spekulanter. Det är politikerna som skivit lagarna som banker och spekulanter rör sig i.

Det är politikerna som skapat riksbankernas fullkomligt vansinniga roll. En roll som enbart skapar och spräcker bubblor.

Det är politikerna som försöker "tämja" marknadskrafterna. Markndskrafterna som är en naturlag vilken alltid rått på planeten jorden. Det går inte att tämja naturlagen Tillgång och Efterfrågan. Det absolut enda politikerna hitintills gjort med sin inblandning är som sagt att skapa bubblor och spräcka dem. Förr eller senare kommer naturlagen ikapp deras kortsiktiga manipulationer och eftersom de skapat en obalans genom att manipulera marknadskrafterna blir upplösningen av deas manipulationer väldigt våldsamma.

Det är som att bygga en damm. Förr eller senare brister den.

De manipulerar och ljuger dagarna i ända. Och som någon av er skrev. Deas absolut huvudsakliga arbetsuppgift i en demokrati är att bli vald och återvald. Utan detta har de helt enkelt inget levebröd.

Den stora faran pekar Urs på: För mycket makt samlat på för få individer är farligt.
Politikerna har samlat på sig en fullkomligt gigantisk makt. Speciellt i Sverige lever vi extremt farligt. Vi har klarat oss väldigt bra på att hålla oss borta från krig, men sedan slutet på 50 talet har Sverige ägnat sig åt en massiv överkonsumtion och den som tror att Sverige inte är skuldsatt bör nog sätta sig och räkna.

Bankernas balansomslutning överstiger BNP med 3 ggr.....

Företag och privatpersoner i Sverige är kraftigt belånade. Och speciellt hushållen har inga som helst reserver utan är extremt beroende av fastighetsprisinflation för att överleva.

Detta är skapat av politikerna. I huvudsak av Gunar Sträng och Sossarna under 60 talet som höjde skatteuttaget i Sverige från rimliga lägre än 20% i slutet på 50-talet till över 70% i början av 70-talet.

En väl genomförd socialism.

Fortfarande idag förfogar politikerna över mer än 60% av vanliga löntagares arbetsinkomster. Till detta kommer att politikerna har enorma maktmedel att styra ekonomin, och naturligtvis ha de lagstiftningen i sin hand.

De har alldeles för mycket makt. Och det är farligt.

Hur de lyckas bevara den? Det är en historia som jag kan berätta vidare om senare.

Just nu ville jag bara opponera mig mot tesen att politiker skulle vara några hjältar.

De är maktfixerade individer som byggt upp ett skuldsamhälle och konfiskerat nästan allt sparande hos de enskilda medborgarna. De enskilda medborgarna i Sverige är i huvudsak statare. De arbetar mer än 8 månader om året åt den politiska klassen.

Mats Gessbo skrev 6 jan, 09:01

Hmm

":) Oj vilket ämne." Här håller jag verkligen med! Det krävs inte bara en - utan flera böcker - för att belysa den här frågan fullständigt... De...
Pil nerSe hela citeringen

Mats Gessbo skrev 6 jan, 09:01

Hmm

":) Oj vilket ämne." Här håller jag verkligen med! Det krävs inte bara en - utan flera böcker - för att belysa den här frågan fullständigt... Det faller på sin egen orimlighet att kunna göra det i ett sådant här forum. Därför bara en kort kommentar.

Citerar ytterligare en av dina meningar: "För mycket makt samlat på för få individer är farligt." Det håller jag också med om till 100 procent. Det var just därför jag pläderade för att så många som möjligt - vi alla! - borde engegera oss politiskt.

Vad är då alternativet till dagens politiska system?

Av det föregående citatet framgår att du inte vill ha någon form av diktatur, för i så fall samlas ju makten hos bara en (eller ett fåtal) individer.

Det återstående alternativet blir väl då en rent anarkistiskt stat, dvs en stat utan någon statsmakt. Det alternativet tror jag definitivt inte på!

I mitt inlägg stack jag ur hakan lite extra och spetsade till en del formuleringar. Jag håller alltså med om att den västerländska demokratin är full av brister. Men jag har mycket svårt att se ett bättre alternativ. Och ju fler som engegerar sig ju bättre blir vår demokrati! Jag trodde att det framgick att mina "hjältar" var alla dom som utan någon nämnvärd ersättning arbetar närmast ideellt på en låg politisk nivå i våra kommuner och landsting.

Urs Hofer skrev 6 jan, 10:01

Det finns fyra olika demokratiska system att välja på: direkt demokrati där folket har ansvaret, indirekt demokrat där de invalda har ansvaret, dualis...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 6 jan, 10:01

Det finns fyra olika demokratiska system att välja på: direkt demokrati där folket har ansvaret, indirekt demokrat där de invalda har ansvaret, dualistiskt demokrat där presidenten har det huvudsakliga bestämmelserätt och ansvar.
Att världen inte skall blir en anarki behövs beklagligvis lag och ordning med övervakning. Ett laglös samhälle fungerar inte, inte ens en laglös finansmarknad. Viktig är att lagarna är vettig och rättvis, där ligger problemet.
Sverige är som de mesta andra lände ren indirekt demokratier där regeringen bestämmer. Den som bestämmer har också ansvaret.
Fördelen med en direkt demokrati är att alla beslut blir folkförankrad. Ingen kan därför beskylla politikerna för odemokratiska och/eller felbeslut.
Nackdelen åter är att folket inte i alla länder är så välutbildat att de kan ta ansvaret eller bara inte vill ta ansvaret! Politikerna säger ofta att folket inte är kapabelt att ta ansvaret (det sägar man huvudsakligen för att kunna behålla makten) lika bra kunde folket säga att politikerna är inte kapabelt att ta ansvaret.

Urs, jag har förstått att du förespråkar direkt demokrati. Det enda landet - vad jag vet - som har en variant av detta är Schweiz.

Av flera skäl är jag lite tveksam till det Schweiziska systemet.

För det första är det trots allt bara en mindre del av alla frågor som avgörs direkt av folket. Om jag minns rätt så måste man få ett visst antal namnunderskrifter för att få igenom en folkomröstning. Även i Schweiz handhas - vad jag förstår - det mesta av parlamentet, de olika kantonerna och regeringen.

För det andra är det i många frågor som förs till folkomröstning ett väldigt lågt valdeltagande. Det blir även här en mindre elit som i praktiken "styr" resultatet.

För det tredje är det av det skäl som du själv anför, nämligen att många invånare saknar kunskaper och möjligheter att tränga in i alla frågor.

Som sagts tidigare; det finns mycket att säga i den här frågan. Men jag tror det var en hög politiker som uttryckte det på ett bra sätt: "Vår demokrati är ett jäkla skitsystem. Men det är ändå det bästa system som vi människor har lyckats skapa!"

Urs Hofers bild
aktieexpert

Mats Gessbo skrev 6 jan, 09:01

Hmm

":) Oj vilket ämne." Här håller jag verkligen med! Det krävs inte bara en - utan flera böcker - för att belysa den här frågan fullständigt... De...
Pil nerSe hela citeringen

Mats Gessbo skrev 6 jan, 09:01

Hmm

":) Oj vilket ämne." Här håller jag verkligen med! Det krävs inte bara en - utan flera böcker - för att belysa den här frågan fullständigt... Det faller på sin egen orimlighet att kunna göra det i ett sådant här forum. Därför bara en kort kommentar.

Citerar ytterligare en av dina meningar: "För mycket makt samlat på för få individer är farligt." Det håller jag också med om till 100 procent. Det var just därför jag pläderade för att så många som möjligt - vi alla! - borde engegera oss politiskt.

Vad är då alternativet till dagens politiska system?

Av det föregående citatet framgår att du inte vill ha någon form av diktatur, för i så fall samlas ju makten hos bara en (eller ett fåtal) individer.

Det återstående alternativet blir väl då en rent anarkistiskt stat, dvs en stat utan någon statsmakt. Det alternativet tror jag definitivt inte på!

I mitt inlägg stack jag ur hakan lite extra och spetsade till en del formuleringar. Jag håller alltså med om att den västerländska demokratin är full av brister. Men jag har mycket svårt att se ett bättre alternativ. Och ju fler som engegerar sig ju bättre blir vår demokrati! Jag trodde att det framgick att mina "hjältar" var alla dom som utan någon nämnvärd ersättning arbetar närmast ideellt på en låg politisk nivå i våra kommuner och landsting.

Urs Hofer skrev 6 jan, 10:01

Det finns fyra olika demokratiska system att välja på: direkt demokrati där folket har ansvaret, indirekt demokrat där de invalda har ansvaret, dualis...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 6 jan, 10:01

Det finns fyra olika demokratiska system att välja på: direkt demokrati där folket har ansvaret, indirekt demokrat där de invalda har ansvaret, dualistiskt demokrat där presidenten har det huvudsakliga bestämmelserätt och ansvar.
Att världen inte skall blir en anarki behövs beklagligvis lag och ordning med övervakning. Ett laglös samhälle fungerar inte, inte ens en laglös finansmarknad. Viktig är att lagarna är vettig och rättvis, där ligger problemet.
Sverige är som de mesta andra lände ren indirekt demokratier där regeringen bestämmer. Den som bestämmer har också ansvaret.
Fördelen med en direkt demokrati är att alla beslut blir folkförankrad. Ingen kan därför beskylla politikerna för odemokratiska och/eller felbeslut.
Nackdelen åter är att folket inte i alla länder är så välutbildat att de kan ta ansvaret eller bara inte vill ta ansvaret! Politikerna säger ofta att folket inte är kapabelt att ta ansvaret (det sägar man huvudsakligen för att kunna behålla makten) lika bra kunde folket säga att politikerna är inte kapabelt att ta ansvaret.

Mats Gessbo skrev 6 jan, 11:01

Urs, jag har förstått att du förespråkar direkt demokrati. Det enda landet - vad jag vet - som har en variant av detta är Schweiz.

Av flera skäl är ...
Pil nerSe hela citeringen

Mats Gessbo skrev 6 jan, 11:01

Urs, jag har förstått att du förespråkar direkt demokrati. Det enda landet - vad jag vet - som har en variant av detta är Schweiz.

Av flera skäl är jag lite tveksam till det Schweiziska systemet.

För det första är det trots allt bara en mindre del av alla frågor som avgörs direkt av folket. Om jag minns rätt så måste man få ett visst antal namnunderskrifter för att få igenom en folkomröstning. Även i Schweiz handhas - vad jag förstår - det mesta av parlamentet, de olika kantonerna och regeringen.

För det andra är det i många frågor som förs till folkomröstning ett väldigt lågt valdeltagande. Det blir även här en mindre elit som i praktiken "styr" resultatet.

För det tredje är det av det skäl som du själv anför, nämligen att många invånare saknar kunskaper och möjligheter att tränga in i alla frågor.

Som sagts tidigare; det finns mycket att säga i den här frågan. Men jag tror det var en hög politiker som uttryckte det på ett bra sätt: "Vår demokrati är ett jäkla skitsystem. Men det är ändå det bästa system som vi människor har lyckats skapa!"

Allt har naturligtvis sina för- och nackdelar!
Jag levde många år i Schweiz, men också i Tyskland, Sverige och nu sedan många år i Finland. Jag förespråkar ingenting men jag ser skillnaden kanske bättre mellan en direkt och indirekt demokrati. För att kunna bedöma ett land så borde man åtminstone ha leva där 1-2 år. Alla länder har för och nackdelar. Det bästa resultat skulle man få om man verkligen skulle studera de olika system och sedan ta nytta av alla fördelar, nackdelarna kan man glömma.
I Schweiz blir det omröstning om någonting stort nytt skall komma. Om man vill ha en förändring av någonting kan man samla viss antal röster och då blir det också röstning.
Vardagssaker avgör regering som består av 2 kamrar, i den ena har varje län 2 röster och i den andra finns representanter enligt folkmängden. Båda kamrar skall ge sitt välsignelse för ett beslut. Är folket eller ett parti missnöjd med ett beslut är det bara att samla tillräckligt med röster så går saken till omröstningen.Regeringen gör i principen endast förslag och folk skall sedan ge sitt välsignelse.
Jag tycker inte om våra vallöfte där man lovar guld och gröna skogar för att bli invald och sedan när man är invald gör helt tvärtom än det man lovade. Jag anser att våra politiker behöver antingen en förmyndare, eller så skall grova vallögner vara straffbara.
Jag är förvånad hur elegant Schweiz har klarad sig (tills vidare) genom finanskrisen. De räddade Bankerna genom att ge pengar åt dem mot deras aktier som de sedan sålde dyrare tillbaka åt dem. Sedan stabiliserade de SFr kursen genom at trycka pengar som de omedelbar lånade ut åt främst Tyska banker. Sen ger de så gott som ingen ränta åt dem som köper Schweiziska obligationer för att minska att för mycket pengar flyter till landet.
Personligen accepterar jag alla partier och alla system som åstadkommer bra och rättvisa lösningar!
Det som är närmast det sistnämda tycker jag mest om.

Urs Hofer skrev 4 jan, 07:01

Personligen tycker jag om kritik. Endast genom kritik har jag möjligheten att förbättra mig eller ändra mina åsikter.
En demokrati är kort sagt ett l...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 4 jan, 07:01

Personligen tycker jag om kritik. Endast genom kritik har jag möjligheten att förbättra mig eller ändra mina åsikter.
En demokrati är kort sagt ett land där folkmajoritetens önskemål accepteras.Det finns således inte så många demokratier!
För att undvika missförstånd så vill jag påpeka att jag inte på någotsätt är frusterad över politiken. Jag själv har det riktig bra oberoende vad politiken i ett särskilt land ställer till eller inte. Jag har den stora förmån att jag kan leva (och investera) vart jag vill (globalt). Jag försöker också efter bästa förmågan investera med moral och inte bara genom att få kortsiktiga vinster.
Jag talar inte heller om mikro utan om makropolitiken. Om någonting går snett så är de som direkt styr och ställer ansvarig. I en direkt demokrati där folket bestämmer är det folket som har ansvaret och i en indirekt demokrati, där folket väljer och de invalda bestämmer har det invalda ansvaret!!
Jag tillhör inget parti utan jag önskar alltid folkets bästa. Jag är antagligen en social kapitalist som inte bara vill ha mitt bästa, därför kan de säkert ibland låta" schitzofren". Det är bara så att i dagens samhälle behövs alla.
Jag var 3 år aktiv inom politiken där det gick ut på att först tänka på sig själv, sedan att förstöra sina motståndare och se till att man åter blir invalda. Att sköta om folkets väl kom till sist om det fans tid kvar. Då det inte är min stil drog jag mig diskret tillbaka och nöjde mig med att sköta min egen firma där man arbetade enligt principen" med bra sammarbete får man det bästa resultatet". Antagligen var det rätt då firman gick väldig bra.

Hmm skrev 6 jan, 00:01

:) Oj vilket ämne. Politiker hjältar? Nä nu måste ju någon säga emot.

Det är Politikerna som bär ansvaret för det system vi har. Inte några banker e...
Pil nerSe hela citeringen

Hmm skrev 6 jan, 00:01

:) Oj vilket ämne. Politiker hjältar? Nä nu måste ju någon säga emot.

Det är Politikerna som bär ansvaret för det system vi har. Inte några banker eller spekulanter. Det är politikerna som skivit lagarna som banker och spekulanter rör sig i.

Det är politikerna som skapat riksbankernas fullkomligt vansinniga roll. En roll som enbart skapar och spräcker bubblor.

Det är politikerna som försöker "tämja" marknadskrafterna. Markndskrafterna som är en naturlag vilken alltid rått på planeten jorden. Det går inte att tämja naturlagen Tillgång och Efterfrågan. Det absolut enda politikerna hitintills gjort med sin inblandning är som sagt att skapa bubblor och spräcka dem. Förr eller senare kommer naturlagen ikapp deras kortsiktiga manipulationer och eftersom de skapat en obalans genom att manipulera marknadskrafterna blir upplösningen av deas manipulationer väldigt våldsamma.

Det är som att bygga en damm. Förr eller senare brister den.

De manipulerar och ljuger dagarna i ända. Och som någon av er skrev. Deas absolut huvudsakliga arbetsuppgift i en demokrati är att bli vald och återvald. Utan detta har de helt enkelt inget levebröd.

Den stora faran pekar Urs på: För mycket makt samlat på för få individer är farligt.
Politikerna har samlat på sig en fullkomligt gigantisk makt. Speciellt i Sverige lever vi extremt farligt. Vi har klarat oss väldigt bra på att hålla oss borta från krig, men sedan slutet på 50 talet har Sverige ägnat sig åt en massiv överkonsumtion och den som tror att Sverige inte är skuldsatt bör nog sätta sig och räkna.

Bankernas balansomslutning överstiger BNP med 3 ggr.....

Företag och privatpersoner i Sverige är kraftigt belånade. Och speciellt hushållen har inga som helst reserver utan är extremt beroende av fastighetsprisinflation för att överleva.

Detta är skapat av politikerna. I huvudsak av Gunar Sträng och Sossarna under 60 talet som höjde skatteuttaget i Sverige från rimliga lägre än 20% i slutet på 50-talet till över 70% i början av 70-talet.

En väl genomförd socialism.

Fortfarande idag förfogar politikerna över mer än 60% av vanliga löntagares arbetsinkomster. Till detta kommer att politikerna har enorma maktmedel att styra ekonomin, och naturligtvis ha de lagstiftningen i sin hand.

De har alldeles för mycket makt. Och det är farligt.

Hur de lyckas bevara den? Det är en historia som jag kan berätta vidare om senare.

Just nu ville jag bara opponera mig mot tesen att politiker skulle vara några hjältar.

De är maktfixerade individer som byggt upp ett skuldsamhälle och konfiskerat nästan allt sparande hos de enskilda medborgarna. De enskilda medborgarna i Sverige är i huvudsak statare. De arbetar mer än 8 månader om året åt den politiska klassen.

Mats Gessbo skrev 6 jan, 09:01

Hmm

":) Oj vilket ämne." Här håller jag verkligen med! Det krävs inte bara en - utan flera böcker - för att belysa den här frågan fullständigt... De...
Pil nerSe hela citeringen

Mats Gessbo skrev 6 jan, 09:01

Hmm

":) Oj vilket ämne." Här håller jag verkligen med! Det krävs inte bara en - utan flera böcker - för att belysa den här frågan fullständigt... Det faller på sin egen orimlighet att kunna göra det i ett sådant här forum. Därför bara en kort kommentar.

Citerar ytterligare en av dina meningar: "För mycket makt samlat på för få individer är farligt." Det håller jag också med om till 100 procent. Det var just därför jag pläderade för att så många som möjligt - vi alla! - borde engegera oss politiskt.

Vad är då alternativet till dagens politiska system?

Av det föregående citatet framgår att du inte vill ha någon form av diktatur, för i så fall samlas ju makten hos bara en (eller ett fåtal) individer.

Det återstående alternativet blir väl då en rent anarkistiskt stat, dvs en stat utan någon statsmakt. Det alternativet tror jag definitivt inte på!

I mitt inlägg stack jag ur hakan lite extra och spetsade till en del formuleringar. Jag håller alltså med om att den västerländska demokratin är full av brister. Men jag har mycket svårt att se ett bättre alternativ. Och ju fler som engegerar sig ju bättre blir vår demokrati! Jag trodde att det framgick att mina "hjältar" var alla dom som utan någon nämnvärd ersättning arbetar närmast ideellt på en låg politisk nivå i våra kommuner och landsting.

Nej men snälla Mats, Alternativet till diktatur är väl ändå inte anarki? Vad får du det ifån? Inte rån mig i alla fall.

"Alla borde engagera sig politiskt"? det kan inte alla, och därmed följer att Den Politiska Makten måste beskäras till att i huvudsak endast ha hand om det absolut nödvändigaste: Lagstiftning och Rättsskipning. Utöver det kan jag tänka mig infrastruktur och energi, försvar.

Allt annat skall hanteras av de enskilda medborgarna och skall regleras i lagar.

Dvs vi medborgare skall välja de som skall skriva våra lagar efter demokratiska val.

Det totala maktövertagande som skett i Sverige av Den Politiska Klassen är direkt skadligt och innebä i princip en demokratur.

Och du Mats. Det finns ingen som "abetar ideellt" politiskt. Det är en myt. ALLA MÄNNISKOR är enskilda individer som du och jag och alla tar vi i första hand hänsyn till våra egna och våra närståendes situation.

Och framör allt de system som vi bygger upp MÅSTE förutsätta att det är på det viset så att maktmissbruk helt enkelt inte möjliggjörs.

Jaja jag kan ju drömma. Verkligheten är att vi har en extremt korrupt politisk klass globalt som är i full gång med att göra massorna hjälplösa och utfattiga enbart för att de själva skall kunna sitta kvar vid makten. Myten om att det är "finansmarknaderna" som skapat krisen är en myt skapad och matad av den politiska klassen för att desl motivera de grepp de tar till nu och för att försöka gömma undan sitt eget ansvar.

Det ÄR Den Politiska Klassen som bär det hela ansvaret för vad som sker. Massorna arbetar och sliter för att överleva, ingenting annat.

Mats Gessbos bild

Hmm skrev 6 jan, 00:01

:) Oj vilket ämne. Politiker hjältar? Nä nu måste ju någon säga emot.

Det är Politikerna som bär ansvaret för det system vi har. Inte några banker e...
Pil nerSe hela citeringen

Hmm skrev 6 jan, 00:01

:) Oj vilket ämne. Politiker hjältar? Nä nu måste ju någon säga emot.

Det är Politikerna som bär ansvaret för det system vi har. Inte några banker eller spekulanter. Det är politikerna som skivit lagarna som banker och spekulanter rör sig i.

Det är politikerna som skapat riksbankernas fullkomligt vansinniga roll. En roll som enbart skapar och spräcker bubblor.

Det är politikerna som försöker "tämja" marknadskrafterna. Markndskrafterna som är en naturlag vilken alltid rått på planeten jorden. Det går inte att tämja naturlagen Tillgång och Efterfrågan. Det absolut enda politikerna hitintills gjort med sin inblandning är som sagt att skapa bubblor och spräcka dem. Förr eller senare kommer naturlagen ikapp deras kortsiktiga manipulationer och eftersom de skapat en obalans genom att manipulera marknadskrafterna blir upplösningen av deas manipulationer väldigt våldsamma.

Det är som att bygga en damm. Förr eller senare brister den.

De manipulerar och ljuger dagarna i ända. Och som någon av er skrev. Deas absolut huvudsakliga arbetsuppgift i en demokrati är att bli vald och återvald. Utan detta har de helt enkelt inget levebröd.

Den stora faran pekar Urs på: För mycket makt samlat på för få individer är farligt.
Politikerna har samlat på sig en fullkomligt gigantisk makt. Speciellt i Sverige lever vi extremt farligt. Vi har klarat oss väldigt bra på att hålla oss borta från krig, men sedan slutet på 50 talet har Sverige ägnat sig åt en massiv överkonsumtion och den som tror att Sverige inte är skuldsatt bör nog sätta sig och räkna.

Bankernas balansomslutning överstiger BNP med 3 ggr.....

Företag och privatpersoner i Sverige är kraftigt belånade. Och speciellt hushållen har inga som helst reserver utan är extremt beroende av fastighetsprisinflation för att överleva.

Detta är skapat av politikerna. I huvudsak av Gunar Sträng och Sossarna under 60 talet som höjde skatteuttaget i Sverige från rimliga lägre än 20% i slutet på 50-talet till över 70% i början av 70-talet.

En väl genomförd socialism.

Fortfarande idag förfogar politikerna över mer än 60% av vanliga löntagares arbetsinkomster. Till detta kommer att politikerna har enorma maktmedel att styra ekonomin, och naturligtvis ha de lagstiftningen i sin hand.

De har alldeles för mycket makt. Och det är farligt.

Hur de lyckas bevara den? Det är en historia som jag kan berätta vidare om senare.

Just nu ville jag bara opponera mig mot tesen att politiker skulle vara några hjältar.

De är maktfixerade individer som byggt upp ett skuldsamhälle och konfiskerat nästan allt sparande hos de enskilda medborgarna. De enskilda medborgarna i Sverige är i huvudsak statare. De arbetar mer än 8 månader om året åt den politiska klassen.

Mats Gessbo skrev 6 jan, 09:01

Hmm

":) Oj vilket ämne." Här håller jag verkligen med! Det krävs inte bara en - utan flera böcker - för att belysa den här frågan fullständigt... De...
Pil nerSe hela citeringen

Mats Gessbo skrev 6 jan, 09:01

Hmm

":) Oj vilket ämne." Här håller jag verkligen med! Det krävs inte bara en - utan flera böcker - för att belysa den här frågan fullständigt... Det faller på sin egen orimlighet att kunna göra det i ett sådant här forum. Därför bara en kort kommentar.

Citerar ytterligare en av dina meningar: "För mycket makt samlat på för få individer är farligt." Det håller jag också med om till 100 procent. Det var just därför jag pläderade för att så många som möjligt - vi alla! - borde engegera oss politiskt.

Vad är då alternativet till dagens politiska system?

Av det föregående citatet framgår att du inte vill ha någon form av diktatur, för i så fall samlas ju makten hos bara en (eller ett fåtal) individer.

Det återstående alternativet blir väl då en rent anarkistiskt stat, dvs en stat utan någon statsmakt. Det alternativet tror jag definitivt inte på!

I mitt inlägg stack jag ur hakan lite extra och spetsade till en del formuleringar. Jag håller alltså med om att den västerländska demokratin är full av brister. Men jag har mycket svårt att se ett bättre alternativ. Och ju fler som engegerar sig ju bättre blir vår demokrati! Jag trodde att det framgick att mina "hjältar" var alla dom som utan någon nämnvärd ersättning arbetar närmast ideellt på en låg politisk nivå i våra kommuner och landsting.

Hmm skrev 6 jan, 19:01

Nej men snälla Mats, Alternativet till diktatur är väl ändå inte anarki? Vad får du det ifån? Inte rån mig i alla fall.

"Alla borde engagera sig pol...
Pil nerSe hela citeringen

Hmm skrev 6 jan, 19:01

Nej men snälla Mats, Alternativet till diktatur är väl ändå inte anarki? Vad får du det ifån? Inte rån mig i alla fall.

"Alla borde engagera sig politiskt"? det kan inte alla, och därmed följer att Den Politiska Makten måste beskäras till att i huvudsak endast ha hand om det absolut nödvändigaste: Lagstiftning och Rättsskipning. Utöver det kan jag tänka mig infrastruktur och energi, försvar.

Allt annat skall hanteras av de enskilda medborgarna och skall regleras i lagar.

Dvs vi medborgare skall välja de som skall skriva våra lagar efter demokratiska val.

Det totala maktövertagande som skett i Sverige av Den Politiska Klassen är direkt skadligt och innebä i princip en demokratur.

Och du Mats. Det finns ingen som "abetar ideellt" politiskt. Det är en myt. ALLA MÄNNISKOR är enskilda individer som du och jag och alla tar vi i första hand hänsyn till våra egna och våra närståendes situation.

Och framör allt de system som vi bygger upp MÅSTE förutsätta att det är på det viset så att maktmissbruk helt enkelt inte möjliggjörs.

Jaja jag kan ju drömma. Verkligheten är att vi har en extremt korrupt politisk klass globalt som är i full gång med att göra massorna hjälplösa och utfattiga enbart för att de själva skall kunna sitta kvar vid makten. Myten om att det är "finansmarknaderna" som skapat krisen är en myt skapad och matad av den politiska klassen för att desl motivera de grepp de tar till nu och för att försöka gömma undan sitt eget ansvar.

Det ÄR Den Politiska Klassen som bär det hela ansvaret för vad som sker. Massorna arbetar och sliter för att överleva, ingenting annat.

Hmm, jag har hur mycket som helst att säga som svar på ditt senaste inlägg. Men jag väljer att avsluta debatten eftersom detta inte är rätt forum och en fortsättning kan föra hur långt som helst.

Johan och Martin, jag lovar att i fortsättningen enbart skriva om aktier, eller rent ekonomiska spörsmål -:)...

Mats Gessbo skrev 6 jan, 09:01

Hmm

":) Oj vilket ämne." Här håller jag verkligen med! Det krävs inte bara en - utan flera böcker - för att belysa den här frågan fullständigt... De...
Pil nerSe hela citeringen

Mats Gessbo skrev 6 jan, 09:01

Hmm

":) Oj vilket ämne." Här håller jag verkligen med! Det krävs inte bara en - utan flera böcker - för att belysa den här frågan fullständigt... Det faller på sin egen orimlighet att kunna göra det i ett sådant här forum. Därför bara en kort kommentar.

Citerar ytterligare en av dina meningar: "För mycket makt samlat på för få individer är farligt." Det håller jag också med om till 100 procent. Det var just därför jag pläderade för att så många som möjligt - vi alla! - borde engegera oss politiskt.

Vad är då alternativet till dagens politiska system?

Av det föregående citatet framgår att du inte vill ha någon form av diktatur, för i så fall samlas ju makten hos bara en (eller ett fåtal) individer.

Det återstående alternativet blir väl då en rent anarkistiskt stat, dvs en stat utan någon statsmakt. Det alternativet tror jag definitivt inte på!

I mitt inlägg stack jag ur hakan lite extra och spetsade till en del formuleringar. Jag håller alltså med om att den västerländska demokratin är full av brister. Men jag har mycket svårt att se ett bättre alternativ. Och ju fler som engegerar sig ju bättre blir vår demokrati! Jag trodde att det framgick att mina "hjältar" var alla dom som utan någon nämnvärd ersättning arbetar närmast ideellt på en låg politisk nivå i våra kommuner och landsting.

Hmm skrev 6 jan, 19:01

Nej men snälla Mats, Alternativet till diktatur är väl ändå inte anarki? Vad får du det ifån? Inte rån mig i alla fall.

"Alla borde engagera sig pol...
Pil nerSe hela citeringen

Hmm skrev 6 jan, 19:01

Nej men snälla Mats, Alternativet till diktatur är väl ändå inte anarki? Vad får du det ifån? Inte rån mig i alla fall.

"Alla borde engagera sig politiskt"? det kan inte alla, och därmed följer att Den Politiska Makten måste beskäras till att i huvudsak endast ha hand om det absolut nödvändigaste: Lagstiftning och Rättsskipning. Utöver det kan jag tänka mig infrastruktur och energi, försvar.

Allt annat skall hanteras av de enskilda medborgarna och skall regleras i lagar.

Dvs vi medborgare skall välja de som skall skriva våra lagar efter demokratiska val.

Det totala maktövertagande som skett i Sverige av Den Politiska Klassen är direkt skadligt och innebä i princip en demokratur.

Och du Mats. Det finns ingen som "abetar ideellt" politiskt. Det är en myt. ALLA MÄNNISKOR är enskilda individer som du och jag och alla tar vi i första hand hänsyn till våra egna och våra närståendes situation.

Och framör allt de system som vi bygger upp MÅSTE förutsätta att det är på det viset så att maktmissbruk helt enkelt inte möjliggjörs.

Jaja jag kan ju drömma. Verkligheten är att vi har en extremt korrupt politisk klass globalt som är i full gång med att göra massorna hjälplösa och utfattiga enbart för att de själva skall kunna sitta kvar vid makten. Myten om att det är "finansmarknaderna" som skapat krisen är en myt skapad och matad av den politiska klassen för att desl motivera de grepp de tar till nu och för att försöka gömma undan sitt eget ansvar.

Det ÄR Den Politiska Klassen som bär det hela ansvaret för vad som sker. Massorna arbetar och sliter för att överleva, ingenting annat.

Mats Gessbo skrev 6 jan, 21:01

Hmm, jag har hur mycket som helst att säga som svar på ditt senaste inlägg. Men jag väljer att avsluta debatten eftersom detta inte är rätt forum och ...
Pil nerSe hela citeringen

Mats Gessbo skrev 6 jan, 21:01

Hmm, jag har hur mycket som helst att säga som svar på ditt senaste inlägg. Men jag väljer att avsluta debatten eftersom detta inte är rätt forum och en fortsättning kan föra hur långt som helst.

Johan och Martin, jag lovar att i fortsättningen enbart skriva om aktier, eller rent ekonomiska spörsmål -:)...

:) ok. Ha en bra helg. Avslutningsvis så är faktiskt det jag skrev synnerligen relevant för makroekonomi. Vi har inte marknadsekonomi i Sverige, vi har en synnerligen utstuderad planekonomi. Vi är inte i närheten av en marknadsekonomi.

Urs Hofers bild
aktieexpert

Hmm skrev 6 jan, 00:01

:) Oj vilket ämne. Politiker hjältar? Nä nu måste ju någon säga emot.

Det är Politikerna som bär ansvaret för det system vi har. Inte några banker e...
Pil nerSe hela citeringen

Hmm skrev 6 jan, 00:01

:) Oj vilket ämne. Politiker hjältar? Nä nu måste ju någon säga emot.

Det är Politikerna som bär ansvaret för det system vi har. Inte några banker eller spekulanter. Det är politikerna som skivit lagarna som banker och spekulanter rör sig i.

Det är politikerna som skapat riksbankernas fullkomligt vansinniga roll. En roll som enbart skapar och spräcker bubblor.

Det är politikerna som försöker "tämja" marknadskrafterna. Markndskrafterna som är en naturlag vilken alltid rått på planeten jorden. Det går inte att tämja naturlagen Tillgång och Efterfrågan. Det absolut enda politikerna hitintills gjort med sin inblandning är som sagt att skapa bubblor och spräcka dem. Förr eller senare kommer naturlagen ikapp deras kortsiktiga manipulationer och eftersom de skapat en obalans genom att manipulera marknadskrafterna blir upplösningen av deas manipulationer väldigt våldsamma.

Det är som att bygga en damm. Förr eller senare brister den.

De manipulerar och ljuger dagarna i ända. Och som någon av er skrev. Deas absolut huvudsakliga arbetsuppgift i en demokrati är att bli vald och återvald. Utan detta har de helt enkelt inget levebröd.

Den stora faran pekar Urs på: För mycket makt samlat på för få individer är farligt.
Politikerna har samlat på sig en fullkomligt gigantisk makt. Speciellt i Sverige lever vi extremt farligt. Vi har klarat oss väldigt bra på att hålla oss borta från krig, men sedan slutet på 50 talet har Sverige ägnat sig åt en massiv överkonsumtion och den som tror att Sverige inte är skuldsatt bör nog sätta sig och räkna.

Bankernas balansomslutning överstiger BNP med 3 ggr.....

Företag och privatpersoner i Sverige är kraftigt belånade. Och speciellt hushållen har inga som helst reserver utan är extremt beroende av fastighetsprisinflation för att överleva.

Detta är skapat av politikerna. I huvudsak av Gunar Sträng och Sossarna under 60 talet som höjde skatteuttaget i Sverige från rimliga lägre än 20% i slutet på 50-talet till över 70% i början av 70-talet.

En väl genomförd socialism.

Fortfarande idag förfogar politikerna över mer än 60% av vanliga löntagares arbetsinkomster. Till detta kommer att politikerna har enorma maktmedel att styra ekonomin, och naturligtvis ha de lagstiftningen i sin hand.

De har alldeles för mycket makt. Och det är farligt.

Hur de lyckas bevara den? Det är en historia som jag kan berätta vidare om senare.

Just nu ville jag bara opponera mig mot tesen att politiker skulle vara några hjältar.

De är maktfixerade individer som byggt upp ett skuldsamhälle och konfiskerat nästan allt sparande hos de enskilda medborgarna. De enskilda medborgarna i Sverige är i huvudsak statare. De arbetar mer än 8 månader om året åt den politiska klassen.

Mats Gessbo skrev 6 jan, 09:01

Hmm

":) Oj vilket ämne." Här håller jag verkligen med! Det krävs inte bara en - utan flera böcker - för att belysa den här frågan fullständigt... De...
Pil nerSe hela citeringen

Mats Gessbo skrev 6 jan, 09:01

Hmm

":) Oj vilket ämne." Här håller jag verkligen med! Det krävs inte bara en - utan flera böcker - för att belysa den här frågan fullständigt... Det faller på sin egen orimlighet att kunna göra det i ett sådant här forum. Därför bara en kort kommentar.

Citerar ytterligare en av dina meningar: "För mycket makt samlat på för få individer är farligt." Det håller jag också med om till 100 procent. Det var just därför jag pläderade för att så många som möjligt - vi alla! - borde engegera oss politiskt.

Vad är då alternativet till dagens politiska system?

Av det föregående citatet framgår att du inte vill ha någon form av diktatur, för i så fall samlas ju makten hos bara en (eller ett fåtal) individer.

Det återstående alternativet blir väl då en rent anarkistiskt stat, dvs en stat utan någon statsmakt. Det alternativet tror jag definitivt inte på!

I mitt inlägg stack jag ur hakan lite extra och spetsade till en del formuleringar. Jag håller alltså med om att den västerländska demokratin är full av brister. Men jag har mycket svårt att se ett bättre alternativ. Och ju fler som engegerar sig ju bättre blir vår demokrati! Jag trodde att det framgick att mina "hjältar" var alla dom som utan någon nämnvärd ersättning arbetar närmast ideellt på en låg politisk nivå i våra kommuner och landsting.

Hmm skrev 6 jan, 19:01

Nej men snälla Mats, Alternativet till diktatur är väl ändå inte anarki? Vad får du det ifån? Inte rån mig i alla fall.

"Alla borde engagera sig pol...
Pil nerSe hela citeringen

Hmm skrev 6 jan, 19:01

Nej men snälla Mats, Alternativet till diktatur är väl ändå inte anarki? Vad får du det ifån? Inte rån mig i alla fall.

"Alla borde engagera sig politiskt"? det kan inte alla, och därmed följer att Den Politiska Makten måste beskäras till att i huvudsak endast ha hand om det absolut nödvändigaste: Lagstiftning och Rättsskipning. Utöver det kan jag tänka mig infrastruktur och energi, försvar.

Allt annat skall hanteras av de enskilda medborgarna och skall regleras i lagar.

Dvs vi medborgare skall välja de som skall skriva våra lagar efter demokratiska val.

Det totala maktövertagande som skett i Sverige av Den Politiska Klassen är direkt skadligt och innebä i princip en demokratur.

Och du Mats. Det finns ingen som "abetar ideellt" politiskt. Det är en myt. ALLA MÄNNISKOR är enskilda individer som du och jag och alla tar vi i första hand hänsyn till våra egna och våra närståendes situation.

Och framör allt de system som vi bygger upp MÅSTE förutsätta att det är på det viset så att maktmissbruk helt enkelt inte möjliggjörs.

Jaja jag kan ju drömma. Verkligheten är att vi har en extremt korrupt politisk klass globalt som är i full gång med att göra massorna hjälplösa och utfattiga enbart för att de själva skall kunna sitta kvar vid makten. Myten om att det är "finansmarknaderna" som skapat krisen är en myt skapad och matad av den politiska klassen för att desl motivera de grepp de tar till nu och för att försöka gömma undan sitt eget ansvar.

Det ÄR Den Politiska Klassen som bär det hela ansvaret för vad som sker. Massorna arbetar och sliter för att överleva, ingenting annat.

I vissa fall kan en diktator vara bra för vissa länder bara han sköter sitt ämbete bra ! Men jag känner ingen som inte har urartad utan eventuell Marskalk Tito.

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG