Josab Water Solutions AB - Från förhoppningsbolag till möjlig 10-dubbling på 1-3 års sikt

Josab Water Solutions AB - Från förhoppningsbolag till möjlig 10-dubbling på 1-3 års sikt Bevaka tråd

Startad av H2O

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Rödeorms bild
  • Rödeorm
  • Kön: Man
  • Ålder: 38
  • Yrke: Arbetare

H2O skrev 13 jun, 10:06

Nu börjar det bubbla om JOSAB och för mig är detta ett självklart case som ingen borde missa.

Jag har följt detta bolag och ägt aktien av och till s...
Pil nerSe hela citeringen

H2O skrev 13 jun, 10:06

Nu börjar det bubbla om JOSAB och för mig är detta ett självklart case som ingen borde missa.

Jag har följt detta bolag och ägt aktien av och till sedan 2013. Köpt när jag trott och tyckt att kursen varit motiverad och sålt när det varit för många frågetecken och omotiverad kurs.

Som jag ser det håller bolaget på att övergå från att vara ett förhoppningsbolag till att tjäna pengar på riktigt och samtidigt ha en enorm tillväxtpotential på en av världens största marknader.

Bolaget säljer ekologisk vattenrening med egen mineral. Tekniken kan installeras i allt från ”vattenkiosker” till stora reningsverk.
http://www.josab.com/

Just nu har dom ordrar på 300-500 vattenkiosker i Indien. Myndigheterna i Indien köper maskinerna under BOO (build own operate) kontrakt som löper 5-7 år. Det betyder att myndigheterna inte betalar något för maskinen up-front utan betalar genom att dela intäkten på försäljningen. Myndigheterna står för marken och rå-vattnet. JOSAB ställer dit en maskin och sköter underhåll. Vid avtalets slut äger JOSAB maskinen. Eftersom myndigheterna ser maskinerna som en del av infrastrukturen är det troligt att kontrakten förlängs vid avtalets slut. Man kan säga att det är myndigheterna som ställer ut maskinen och JOSAB står för tekniken. BOO upplägget gör det väldigt enkelt för myndigheterna i Indien att beställa vattenkiosker eftersom dom inte behöver ”betala” något för dom.

Av de 300-500 beställda maskinerna är 190 redan utställda och börjar nu visa intäkter.
Myndigheterna är så pass nöjda med maskinerna att dom redan nu pratar om utökningar (snack om 400 maskiner till).
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2018/03/01/josab-internat...

Indien har en befolkning på 1,2 miljarder och består av 29 delstater.
Josab har fått ordrar från delstaterna:
• Kerala som har en befolkning på drygt 33 miljoner.
• Rajasthan med en befolkning på 68 miljoner
• Telangana med en befolkning på 35 miljoner.
• Maharastra med en befolkning på 114 miljoner.
I befolkningsmängd räknat på totalen så är det som att få ordrar från Tyskland, Frankrike, Spanien och Storbritannien.

JOSAB presenterade på Aktiespararnas Småbolagsdag 2018-06-11.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3522&v=6UbUD33kJ1U
Börjar 2:13:00 in.

Där säger JOSABs VD att han förväntar sig att bolaget går med vinst redan 2018.
https://www.svd.se/bors/news_detail.php?newsid=40312418-b610-4f6f-b669-5...


JOSAB har även ingått ett avtal med GGDC som är en stor aktör i Kina.

…”GGDC arbetar som rådgivare till China Development Bank Capital"...
Avtalet med Global Green Development Capital China Co. Ltd (GGDC), syftar till att få JOSABs produkter godkända av den statliga vattenmyndigheten. GGDC har redan verifierat JOSABs produkter och JOSAB tror att dom kan få ett myndighetsgodkännande inom 6 månader.
…”GGDC arbetar som rådgivare till China Development Bank Capital med fokus på hållbara teknologier inom områdena vatten, energi samt transport. Inom ramen för det statliga ”Country Lifestyle for Urban Residents Initiative”, som syftar till att möta framtida behov hos ca 600 miljoner medelklasskineser boendes på landsbygden samt i förorterna, arbetar GGDC med att identifiera lämpliga teknologier för vattenrening i samarbete med Chinese Ministry of Water Resources.”…
…”- GGDC skall medverka till att ett testavtal signeras mellan Josab och Ministry of Water Resources gällande ett officiellt testprojekt av Josabs ekologiska AqualiteTM baserade vattenreningsteknologi.
- GGDC skall medverka till att ett licensavtal tecknas med en lämplig affärsutvecklingspartner i Kina, gällande Josabs ekologiska AqualiteTM baserade vattenreningsteknologi, inkluderande ett inköpsavtal av AqualiteTM.
Ersättningen för uppdraget är fördelat på en ”project management fee” som erläggs vid avtalets undertecknande, samt en ”success fee” som utgår först när samtliga ovanstående huvudpunkter är uppfyllda.”…

https://www.aktietorget.se/nyheter/nyheter/?id=45203&publisher=-1
http://www.ggdcinternational.com/Med allt ovan i åtanke skulle jag inte bli överraskad med en kurs på det femdubbla inom ett år och tiodubbla på tre år.

Om det inte framgår tydligt så äger jag aktien själv.

// H2O

Tja
-74 % på 5 år är ju inte så positivt. Men visst leder en stor befolkning i värden till stor efterfrågan på rent vatten.
Men inga ljusa siffror precis..

Nettoomsättningen steg till 0,9 miljoner kronor (0,2), en ökning med 350 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -3,3 miljoner kronor (-2,9). Resultatet före skatt var -3,9 miljoner kronor (-3).

Resultatet efter skatt blev -3,9 miljoner kronor (-3). Resultat per aktie hamnade på -0,06 kronor (-0,04).

Likvida medel var på 14,8 miljoner kronor (18,5) per den 30 september.

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG