Josab Water Solutions AB - Från förhoppningsbolag till möjlig 10-dubbling på 1-3 års sikt

Josab Water Solutions AB - Från förhoppningsbolag till möjlig 10-dubbling på 1-3 års sikt Bevaka tråd

Startad av H2O

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Rödeorms bild
  • Rödeorm
  • Kön: Man
  • Ålder: 41
  • Yrke: Arbetare

H2O skrev 13 jun, 10:06

Nu börjar det bubbla om JOSAB och för mig är detta ett självklart case som ingen borde missa.

Jag har följt detta bolag och ägt aktien av och till s...
Pil nerSe hela citeringen

H2O skrev 13 jun, 10:06

Nu börjar det bubbla om JOSAB och för mig är detta ett självklart case som ingen borde missa.

Jag har följt detta bolag och ägt aktien av och till sedan 2013. Köpt när jag trott och tyckt att kursen varit motiverad och sålt när det varit för många frågetecken och omotiverad kurs.

Som jag ser det håller bolaget på att övergå från att vara ett förhoppningsbolag till att tjäna pengar på riktigt och samtidigt ha en enorm tillväxtpotential på en av världens största marknader.

Bolaget säljer ekologisk vattenrening med egen mineral. Tekniken kan installeras i allt från ”vattenkiosker” till stora reningsverk.
http://www.josab.com/

Just nu har dom ordrar på 300-500 vattenkiosker i Indien. Myndigheterna i Indien köper maskinerna under BOO (build own operate) kontrakt som löper 5-7 år. Det betyder att myndigheterna inte betalar något för maskinen up-front utan betalar genom att dela intäkten på försäljningen. Myndigheterna står för marken och rå-vattnet. JOSAB ställer dit en maskin och sköter underhåll. Vid avtalets slut äger JOSAB maskinen. Eftersom myndigheterna ser maskinerna som en del av infrastrukturen är det troligt att kontrakten förlängs vid avtalets slut. Man kan säga att det är myndigheterna som ställer ut maskinen och JOSAB står för tekniken. BOO upplägget gör det väldigt enkelt för myndigheterna i Indien att beställa vattenkiosker eftersom dom inte behöver ”betala” något för dom.

Av de 300-500 beställda maskinerna är 190 redan utställda och börjar nu visa intäkter.
Myndigheterna är så pass nöjda med maskinerna att dom redan nu pratar om utökningar (snack om 400 maskiner till).
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2018/03/01/josab-internat...

Indien har en befolkning på 1,2 miljarder och består av 29 delstater.
Josab har fått ordrar från delstaterna:
• Kerala som har en befolkning på drygt 33 miljoner.
• Rajasthan med en befolkning på 68 miljoner
• Telangana med en befolkning på 35 miljoner.
• Maharastra med en befolkning på 114 miljoner.
I befolkningsmängd räknat på totalen så är det som att få ordrar från Tyskland, Frankrike, Spanien och Storbritannien.

JOSAB presenterade på Aktiespararnas Småbolagsdag 2018-06-11.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3522&v=6UbUD33kJ1U
Börjar 2:13:00 in.

Där säger JOSABs VD att han förväntar sig att bolaget går med vinst redan 2018.
https://www.svd.se/bors/news_detail.php?newsid=40312418-b610-4f6f-b669-5...


JOSAB har även ingått ett avtal med GGDC som är en stor aktör i Kina.

…”GGDC arbetar som rådgivare till China Development Bank Capital"...
Avtalet med Global Green Development Capital China Co. Ltd (GGDC), syftar till att få JOSABs produkter godkända av den statliga vattenmyndigheten. GGDC har redan verifierat JOSABs produkter och JOSAB tror att dom kan få ett myndighetsgodkännande inom 6 månader.
…”GGDC arbetar som rådgivare till China Development Bank Capital med fokus på hållbara teknologier inom områdena vatten, energi samt transport. Inom ramen för det statliga ”Country Lifestyle for Urban Residents Initiative”, som syftar till att möta framtida behov hos ca 600 miljoner medelklasskineser boendes på landsbygden samt i förorterna, arbetar GGDC med att identifiera lämpliga teknologier för vattenrening i samarbete med Chinese Ministry of Water Resources.”…
…”- GGDC skall medverka till att ett testavtal signeras mellan Josab och Ministry of Water Resources gällande ett officiellt testprojekt av Josabs ekologiska AqualiteTM baserade vattenreningsteknologi.
- GGDC skall medverka till att ett licensavtal tecknas med en lämplig affärsutvecklingspartner i Kina, gällande Josabs ekologiska AqualiteTM baserade vattenreningsteknologi, inkluderande ett inköpsavtal av AqualiteTM.
Ersättningen för uppdraget är fördelat på en ”project management fee” som erläggs vid avtalets undertecknande, samt en ”success fee” som utgår först när samtliga ovanstående huvudpunkter är uppfyllda.”…

https://www.aktietorget.se/nyheter/nyheter/?id=45203&publisher=-1
http://www.ggdcinternational.com/Med allt ovan i åtanke skulle jag inte bli överraskad med en kurs på det femdubbla inom ett år och tiodubbla på tre år.

Om det inte framgår tydligt så äger jag aktien själv.

// H2O

Tja
-74 % på 5 år är ju inte så positivt. Men visst leder en stor befolkning i värden till stor efterfrågan på rent vatten.
Men inga ljusa siffror precis..

Nettoomsättningen steg till 0,9 miljoner kronor (0,2), en ökning med 350 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -3,3 miljoner kronor (-2,9). Resultatet före skatt var -3,9 miljoner kronor (-3).

Resultatet efter skatt blev -3,9 miljoner kronor (-3). Resultat per aktie hamnade på -0,06 kronor (-0,04).

Likvida medel var på 14,8 miljoner kronor (18,5) per den 30 september.

H2Os bild

För er som hade bevakning på företaget kan jag bara säga grattis. Efter nedan PM rusade aktien från ca 2 kr till nu ca 3,4 kr.

Jag tror på en fortsatt uppgång vid PM om MoU och senare ev. färdigt licensavtal.

__
Josab
Josab påbörjar förhandling om licensavtal efter godkänt tekniktest i Kina (Finwire)
2019-01-21 18:02
.
Vattenreningsbolaget Josab Water Solutions inleder förhandlingar om licensavtal efter tekniktester i landet godkänts.

Bolaget har fått ett officiellt godkännande av utförda tester från Beijing Win Fortune Technology och Global Green Development Capital China, som i samarbete med Rural Drinking Water Safety Center of the Chinese Ministry of Water Resources genomfört ett test av Josabs vattenreningsteknik.

Josab har i samband med bekräftelsen av testresultatet fått en formell förfrågan från Beijing Win Fortune Technology om att påbörja förhandlingar kring ett exklusivt licensavtal, gällande Aqualite-teknologin för den kinesiska marknaden.

"Parterna har som målsättning att signera ett MoU avseende innehållet i dessa förhandlingar, och direkt efter det kinesiska nyåret påbörja den legala processen med att färdigställa ett licensavtal", skriver bolaget.

Vidare uppger bolaget att det under våren, tillsammans med våra lokala partners, kommer att verka för att få till stånd ett test av vår nyutvecklade reningsmetod för Arsenik, som nyligen framgångsrikt testats av de Serbiska myndigheterna, och även godkänts i Ungern och därmed för hela EU-marknaden.


Anna Sundström
anna.sundstrom@finwire.se, 0733-988 404
Nyhetsbyrån Finwire


https://www.avanza.se/placera/telegram/2019/01/21/josab-josab-paborjar-f...
__

Lycka till!

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Ja Kina är ett magiskt ord fortfarande. När det skrivs in i ett meddelande så ökar aktien med 50 procent eller mer. Otroligt .
Jämför Impact Coatings, som gjorde samma utveckling varje gång. Sedan att kineserna tar lååång tid på sig och att det sällan ger klirr i kassan det får framtiden utvisa.
Med andra ord tag hem vinsten

H2Os bild

Jag håller inte med Bengt-Erik gällande att ta hem vinsten.

Marknaden väntar på PM om licensavtal. Köptrycket är fortfarande stort. Antalet ägare på Avanza har gått från 1600 st till 2200 på tre veckor samtidigt som kursen rusat från 2 kr till nu ca 4,8 kr.

Kommer det en nyhet i närtid om licensavtalet så är chansen god att ytterliga rusning kommer.

Hur som tror jag det är värt att läsa in sig på bolaget och bevaka det.

Lycka till!

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Har läst på om Josab

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING
Under årets första 9 månader var kassaflödet från den löpande verksamheten i koncernen -12 383 tkr, från investeringsverksamheten -2 540 tkr, samt från finansieringsverksamheten +5 tkr. Periodens totala kassaflöde var -14 918 tkr. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 14 769 tkr i koncernen. Styrelsen ser löpande över bolagets finansiella situation baserat på pågående och planerade projekt

Nettoomsättningen i koncernen, under årets första nio månader till 3 513 tkr. Intäkterna är främst hänförliga till vattenprojektet i Indien och materialförsäljning i Ungern.

Om tre månader är kassan tom.
Börsvärdet är 300 miljoner .

H2Os bild

När det gäller deras finansiella ställning håller jag helt med dig. Ingen strålande läsning direkt.

Börsvärdet är byggt på framtida förhoppningar.

Infriar bolaget förhoppningarna kommer kursen att fortsätta gå upp (eller vara stabil).
Gör bolaget inte det kommer kursen att gå ner.

H2Os bild

Josab ser ut att vinna anbud i Etiopien.

https://www.spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter//nyhets-...

Potentialen i Etiopien är väldigt stor, enligt water.org saknar 61 miljoner människor i landet tillgång till rent vatten.
https://water.org/our-impact/ethiopia/

Affären är på fem borrhål. Då jag betvivlar att myndigheterna gör om denna långdragna övning så fort dom ska göra ytterligare inköp så tror jag dom kommer luta sig mot nuvarande upphandling framgent, jag tror vi kan förvänta oss många fler affärer i Etiopien framöver.


Josab har även skrivit ett ytterligare testavtal med ett företag i Kina, samtidigt som förhandlingarna om licensieringsavtal med Win Fortune Technologies Ltd fortgår.
__
De tidigare meddelade förhandlingarna om licensieringsavtal med Win Fortune Technologies Ltd, baserade på testerna i Shandong, fortgår och påverkas inte av dessa nya tester, utan kan snarare ses som en komplettering och utökning av tidigare tester på nya problemområden.

Johan Gillgren, VD, Josab Water Solutions AB, säger att, ”intresset för Josabs teknologi har ökat kraftigt efter tidigare tester, vilket är mycket glädjande. De nya testerna kan ses som marknadsföring och ett sätt att ytterligare öka intresset för Josab och vår teknologi på den kinesiska marknaden”.
__

https://www.spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter//nyhets-...


/H2O

H2Os bild

Nu kan det nog ta fart i denna aktie igen.

I väntan på att ta hem anbudet i Etiopien...
https://www.spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter//nyhets-...

Har Josab nu tecknat en avsiktsförklaring med en stor aktör i Kina som innebär "exklusivt licensavtal, inkluderande försörjningen av AqualiteTMfrån Josabs gruva i Ungern, vilket ger licenstagaren rätten att tillverka, marknadsföra och sälja Josabs teknologi på den kinesiska marknaden."
Dessutom vill den kinesiska partnern köpa in sig i Josab, ”initialt vid kontraktsskrivandet och sedan över en period om 3 år, om totalt upp till 33 miljoner aktier och 230 miljoner kronor”…” Den första investeringen, 7 miljoner aktier för 14 miljoner kronor, blir bindande vid kontraktsskrivandet, den övriga delen av investeringen läggs på 3 optioner över 3 år med pris 6 - 10 kronor.”

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2019/06/05/josab-water-so...

Faller ovan väl ut så kan vi nog förvänta oss en kurs långt över 10 kr inom en väldigt snar framtid.

/H2O

H2Os bild

I väntan på att ta hem anbudet i Etiopien (kan ske när som helst).

https://www.spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter//nyhets-...

Och att det exklusiva licensavtalet med den kinesiska parten blir klart (beräknat till 2019-07-31).

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2019/06/05/josab-water-so...

Har Josab erhållit en genombrottsorder på landsbygden i Ungern från ett kommunalt vattenreningsbolag. ”vi ser denna order som ett genombrott inom området för kommunala reningsverk i mindre samhällen på landsbygden, inte bara i Ungern utan även i flera av våra grannländer som har motsvarande problem och tekniska lösning. Vi kommer därför att använda denna anläggning för marknadsföring mot potentiella kunder i samarbete med staden”.

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2019/06/20/josab-water-so...

Josab har även erhållit en order från en återförsäljare av Josabs ekologiska vattenreningsutrustningar i Danmark, Danvan A/S. Danvan A/S arbetar företrädesvis med ekologisk hantering av klimat och vattenförsörjning vid odlingar i växthus.

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2019/06/14/josab-water-so...


Företaget är på gång..
Utrustning för rening av 5 borrhål i Etiopien (statligt anbud). Licensavtal med stor kinesisk partner (som dessutom vill köpa in sig i bolaget).
Rena kommunalt vatten i Ungern.
Säljer utrustning för bevattning i Danmark.


/H2O

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG