Corline

Corline Bevaka tråd

Startad av MOGOL

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

MOGOLs bild
 • MOGOL
 • Kön: Man
 • Ålder: 53
 • Yrke: lifescience

Spännande månad i Corline med ett PM inom ablation vilket skulle kunna legitimera hela BV, övriga indikationer får du på köpet.

I närtid väntas besked om studiestart för huvudprojektet med särläkemedelsstatus. Precis som med Hansas IdeS är det fråga om en förbehandling men inte av mottagaren utan av den donerade njuren vilken behandlas med en makromolekyl som förenklat ”rengör njurens blodkärl” före transplantation. Enligt prospektet 2016 baseras potentialen i njurindikationen á 4 miljarder med bland annat motiveringen att ett dygn på IVA kostar 20 000kr och och därmed motiveras ett pris för en Renaparin behandling på 50 000kr (engångs behandling). Om man snabbt söker på nätet finner man att dygns kostnaden exklusive dialys på intensivvårdsavdelning i Sverige är ca 40 000kr. Således finns det utrymme att 4 miljarders potentialen revideras uppåt.
En detalj att notera är att en styrelsemedlem kommer från Alexion vilket kan ge XVIVO huvudbry. Den skånska firman är en av flera möjliga tagare i en fas 3 studie. Alexions Soliris misslyckades i slutet av 2016 i indikationen. Corline har även erhållt forskningsanslag för att undersöka Renaparin behandling av lungkärlträdet inför transplantation.

Jag gillar den låga free floaten, den långsiktiga huvudägaren Adam Dahlberg samt att det är ett plattformsbolag med många skott på mål.


Bifogar länkar;

Intervju med HansaMedicals PI
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yISg_bDea5EJ:www.sv...

MOGOLs bild
 • MOGOL
 • Kön: Man
 • Ålder: 53
 • Yrke: lifescience

Konkurrenternas aktuella resultat i klinisk prövning.

GSK
GSK planerade ta in 40 i studien, blev bara 7. Ingen effekt enligt denna länk iaf.
https://www.gsk-clinicalstudyregister.com/study/204824?search=study#ps

Angion Biomedica Corp
http://www.angion.com/press/2017-Jan-31-Angion-Biomedica-Corp.pdf

CSL Behring / StanleyJordan
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29637714

Quark
https://www.fiercebiotech.com/r-d/quark-s-rnai-treatment-misses-mark-a-p...

Trots att Quark och CSL Behring inte nådde upp till alla mål har Quark en pågående fas 3 och CSL Behring med StanleyJordan planerar en fas 3. Dessa inriktar sig på marginella högrisk patienter. Som jag har förstått fokuserar bolaget Angion på akuta njurskador hos njurtransplanterade dvs direkta motsatsen till Renaparins primär prevention.
Ingen av dessa preparat är likt Renaparins upplägg som är en primär prevention som därmed försöker förhindra att njurskadan hos nytransplanterade njurpatienter uppkommer. Vid Stanley Jordans studie till exempel gavs läkemedlet under operation samt 24 timmar efteråt resultatet blev sisådär.

Slutligen kan man konstatera att Alexions Soliris inte fungerar.
http://atcmeetingabstracts.com/abstract/lack-of-efficacy-of-eculizumab-f...

Bolaget är i Köpenhamn nästa vecka;

https://www.eventbrite.com/e/konomisk-ugebrev-biotech-pharma-investor-ko...

Glöm ej att läsa Penser analys om CHC avtalet..Länkar;

Intervju med HansaMedicals PI

http://np.netpublicator.com/np/n48276559/SK-4-14-Netpublicator.pdf

Alexion

https://t.co/cHCV6ACxvN

Quark

https://www.fiercebiotech.com/r-d/quark-s-rnai-treatment-misses-mark-a-p...

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT02610296?show_locs=Y#locn

Analys från Penser

https://epaccess.penser.se/analys/avtal-inom-chc-projekt-drar-upp-varder...

SvD Börsplus

https://t.co/mn9Mf2ZFVb

Ett 60 tal vetenskapliga artiklar, den senaste publicerad i Natures Scientific Reports

https://www.nature.com/articles/s41598-018-21463-1#Fig4

En av flera key opinion leaders

https://www.nds.ox.ac.uk/team/rutger-ploeg

Presentation 2016

https://www.youtube.com/watch?v=JSBErgokrqQ&t=1505s

Avhandlingar

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:711319/FULLTEXT01.pdf

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:919309/FULLTEXT01.pdf

Anslag, exempel

http://swelife.se/vi-erbjuder/finansierade-projekt/3108/http://www.corli...

Kravspec FDA

https://www.raps.org/regulatory-focus™/news-articles/2017/3/fda-issues-guidance-on-drugs-to-prevent-delayed-graft-function-in-kidney-transplant-patients

Patent, exempel;

Renaparin® patent i US löper ut juni 2034

Cytoparin patent löper ut 2026

Patentansökan in-vivo administrering inlämnad kan ge skydd till 2032

PM Ablations katetrar

http://www.corline.se/news-corline-biomedical-ab-ingr-term-sheet-avseend...

MOGOLs bild
 • MOGOL
 • Kön: Man
 • Ålder: 53
 • Yrke: lifescience

Missade att lägga till att det finns iaf två ytterligare bolag i preklinik inom Renaparins terapiområde;

http://www.catalystbiosciences.com/pipeline/anti-complement/
https://balmestransplantation.com/

Passar på att lägga till en länk om beviljat anslag "Skydd av blodkärl med heparinkonjugat vid organtransplantation och kärlkirurgi"
https://www.vinnova.se/p/skydd-av-blodkarl-med-heparinkonjugat-vid-organ...

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG