Spectracure med ytterligare positiva resultat

Spectracure med ytterligare positiva resultat Bevaka tråd

Startad av Astronauten

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

SPECTRACURE
Fler preliminära resultat från klinisk fas 1-studie (Cision)
2017-09-28 12:29

SpectraCure genomför en klinisk fas 1-studie för behandling av återfallspatienter med prostatacancer, med bolagets teknik för fotodynamisk tumörbehandling (PDT). Som tidigare meddelats har den högsta och slutliga läkemedelsdosen uppnåtts i studien. Under uppföljningen efter behandling följs patienternas PSA-värde regelbundet. PSA (prostata-specifikt antigen) är en blodmarkör som kan indikera närvaro av en cancertumör i prostata. Den senast behandlade patienten hade ett PSA-värde på 4.9 ng/ml före behandlingen. Vid det senaste återbesöket efter behandlingen hade PSA sjunkit till 0.3 ng/ml, vilket indikerar att cancertumören är utslagen.

SpectraCures tekniska chef Johannes Swartling kommer att hålla ett föredrag om företaget vid ett seminarium i Kista i samband med Photonics Swedens konferens Optics & Photonics in Sweden 2017, den 17 oktober 2017. Föredraget kommer i huvudsak presentera företaget i allmänna ordalag, och de aktuella resultaten från den kliniska studien kommer att nämnas. Föredraget riktar sig till en publik bestående av forskare och industriföreträdare inom fotonik. Seminariet kräver registrering.

SpectraCure har tidigare kommunicerat att magnetkamerabilder (MR) av prostata tagna en vecka efter behandling på högsta läkemedelsdos tydde på att behandlingen haft avsedd effekt, det vill säga bilderna uppvisade en tydlig förändring i prostatakörteln och tumörområdet som följd av PDT-behandlingen, vilket kunde tolkas som att vävnaden hade slagits ut.

Det ska understrykas att det huvudsakliga målet med fas 1-studien är att visa att SpectraCures behandlingsmetod är säker, och att fastställa rätt dosnivå. De preliminära resultaten antyder även att metoden har avsedd effekt, vilket är ett sekundärt mål för fas 1-studien.

För ytterligare information, kontakta:

Spectracure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

E-post: mk@spectracure.com

Hemsida: www.spectracure.com (http://%20www.spectracure.com)

Denna information är sådan information som Spectracure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september 2017.


https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2017/09/28/spectracure-fl...

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG