Ahlsell ?

Ahlsell ? Bevaka tråd

Startad av Spurs72

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Spurs72s bild
  • Spurs72
  • Kön: Man
  • Ålder: 49
  • Yrke: Säljare

Hej. Jag är ganska intresserad av att köpa Ahlsell aktier. Är i branschen som leverantör och vet att Ahlsell är en stor spelare som har målet att växa mer via uppköp.
Någon som är mer insatt i Ahlsell och kan ge tips?

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Ahlsell AB (AHSL) utvecklade sig negativt och sjönk 1.41% till en slutnotering på 55.80 kronor. Det var den fjärde dagen i rad aktien sjönk och den senaste veckan har aktien sjunkit hela 5.26%. Aktien bröt i och med det ner genom stödet vid 56.20 kronor i en huvudskuldra-formation. Det här utlöste en säljsignal och en vidare nedgång till 51.63 kronor på sex månader indikeras.

I dag fortsätter aktien ned med 0,9 procent ned till 55,30

Ahlsell verkar fullvärderat för min del , upp 15 procent sedan introduktionen .

De har störst ägande i utlandet:

Axis, 99 procent.
Lundin Petroleum, 81 procent.
Comhem Holding, 78 procent.
Nordea, 75 procent.
Swedish Match, 73 procent.
Ahlsell, 73 procent.
Loomis, 69 procent.
Alfa Laval, 67 procent.
Assa Abloy, 65 procent.
Boliden, 63 procentPlacera NU skriver


Medvind för AhlsellAktieanalys Ahlsell har god vind i seglen för tillfället. Byggmarknaden väntas lugna ned sig nästa år men bolaget har ändå goda förutsättningar att stärka både omsättning och marginaler.

Den starka byggkonjunkturen eldar på efterfrågan för Ahlsell som lägger bakom sig ett bra andra kvartal. Försäljningen ökade organiskt med 8 procent och av de stora marknaderna var det Sverige som utvecklades bäst med 10 procents underliggande ökning.

Ahlsell säljer installationsprodukter inom vvs och el samt verktyg och förnödenheter till proffskunder i Sverige, Norge och Finland. Mindre verksamheter finns dessutom i Danmark, Estland, Polen och Ryssland. Bolaget är inom sina valda områden den ledande distributören i Norden. Bolaget har totalt lite drygt 210 butiker och över 5 000 anställda.

Sverige är huvudmarknad för Ahlsell. Här återfinns hälften av butikerna och Sverige är också den överlägset mest lönsamma marknaden för bolaget. Hela 87 procent av de senaste tolv månadernas rörelseresultat har därför genererats i Sverige. Tvåa är Norge med 7 procent.

Ahlsell servar allt från de stora byggbjässarna till småbolag. Den senare kundgruppen är den som växer snabbast för bolaget. Typkunden är firmor med 5-20 anställda. Installationsbolag svarar för nära hälften av omsättningen medan bygg- och infrastrukturbolag står för runt en fjärdedel.

Kunderna kan lägga sina order via telefon, webb eller gå till butikerna. Där är tanken att de ska hitta i princip allt de behöver för ett projekt förutom tungt byggmaterial.

Konceptet har varit framgångsrikt och tillväxten för Ahlsell har historiskt legat kring 7 procent om året. Då inkluderas även förvärv vilket har varit en viktig tillväxtfaktor för bolaget genom åren. Under första halvåret i år har Ahlsell förvärvat, eller tecknat avtal om förvärv av, bolag med en årsomsättning på 560 Mkr. Det motsvarar 2,2 procent av Ahlsells omsättning i fjol.

Installationsmarknaden är full av mindre, lokala och specialiserade aktörer. Antalet förvärvsobjekt är därmed stort och vd Johan Nilsson flaggar i halvårsrapporten för att fler förvärv kommer. För Ahlsell finns synergier att utvinna inom distributionskedjan och även genom ett breddat utbud och nya kundgrupper. Att nå nya kundgrupper på befintliga marknader är ett av Ahlsells mål för att driva tillväxt.

Sett till produktområden är det fortfarande vvs som dominerar försäljningen med nära hälften av omsättningen. El-produkter är näst största kategori och tillsammans svarar dessa båda områden för cirka 75 procent av omsättningen.

Byggkonjunkturen är således helt avgörande för Ahlsells efterfrågan. Renoveringsmarknaden väger något tyngre än nybyggnadsmarknaden vilket är bra då den förstnämnda är något mer konjunkturstabil. Renoveringar behövs göras även i sämre tider medan nybyggande, framför allt av bostäder, kan bromsa in häftigt.

De senaste åren har dock marknadsförhållandena varit extremt gynnsamma för Ahlsell och den starka efterfrågan håller som sagt i sig ännu. Bostads- och kontorsbyggandet är starkt och det pågår också allt fler stora infrastrukturprojekt. Även industrikunderna visar tecken på en ökad aktivitet.

Den senare kundgruppen lär bli viktigare framöver då tillväxtmöjligheterna för byggsektorn är rätt begränsade de kommande åren. Det beror på att sektorn helt enkelt går nära sitt kapacitetstak, framför allt i Sverige. Det blir därför svårt att öka takten ytterligare.

Branschorganisationen Sveriges Byggindustrier har också en prognos för nästa år på 1 procents tillväxt. Det kan jämföras med 8 procent för innevarande år.

Oro för en inbromsad tillväxt inom byggsektorn är en av orsakerna till att Ahlsell-aktien haft förtvivlat svårt att lyfta det senaste halvåret. Efter en stark inledning på 2017 har kursen planat ut strax under 60 kronor.

Ahlsell tillhör också kategorin förvärvsaktiva teknikhandlare vilket är en sektor som de senaste åren kommit att värderas högt på Stockholmsbörsen. Med förväntningar om stigande finansieringskostnader och en något mer dämpad tillväxt framöver har den gruppen aktier också blivit lite mer svajig på börsen i år.

Enligt SME Direkts snittprognoser handlas Ahlsell till p/e-tal på 17,4 respektive 15,7 på de närmaste årens väntade vinster. Det är en hygglig bit under de verkliga förvärvkanonerna Indutrade och Nibe som dock har en lång och imponerande historik vilket förtjänar en premie.

I förväntningarna på Ahlsell ligger en tillväxt på dryga 9 procent i år och 5 procent nästa år. Den underliggande rörelsemarginalen väntas stärkas från 8,7 procent i fjol till 9,1 procent nästa år. Tillväxten i rörelseresultatet spås uppgå till 11 procent i år och 8 procent nästa år.

Direktavkastningen i Ahlsell-aktien väntas uppgå till 2,9 procent för innevarande år och 3,2 procent för nästa år.

Ahlsell har bra medvind för tillfället, framför allt på den så viktiga svenska marknaden. Utsikterna för resten av året är bra och även om marknadstillväxten dämpas nästa år så kan Ahlsell driva tillväxt både på översta och sista raden genom förvärv, egna tillväxtinitiativ och interna effektiviseringar.

I minuskolumnen hamnar en relativt hög skuldsättning (på 3,3 gånger det rullande rörelseresultatet före av- och nedskrivningar) och en huvudägare som sannolikt vill sälja av ytterligare aktier under kommande kvartal. Kassaflödena är dock starka vilket talar för sjunkande skuldsättning. Vad gäller större aktieplaceringar så kan de förvisso tynga aktier under en tid, men effekten brukar inte bli särskilt långvarig.

Sammantaget tycker vi fortfarande att Ahlsell-aktien känns intressant och vi behåller en köprekommendation.


AHLSELL
FORTSATT POSITIVA MARKNADSUTSIKTER ENLIGT VD

Ahlsells vd Johan Nilsson förväntar sig ingen större förändring i efterfrågeläget: utsikterna för kommande halvår ser enligt honom i nuläget goda ut, framförallt i Sverige med en fortsatt stark byggmarknad och en positiv utveckling i industrisektorn.

Det skriver han i halvårsrapporten.

"Även i övriga Norden ser det positivt ut vad gäller exempelvis bygg- och industrisektorn i Norge samt en successiv återhämtning i Finland", fortsätter han.

Industridistributörens försäljningsökning uppgick till 13 procent under det första halvåret, och med 7 procent i det av en negativ påskeffekt påverkade andra kvartalet. Färre antal arbetsdagar under det andra kvartalet påverkade omsättningen negativt med 6 procentenheter, enligt Ahlsell.

Spurs72s bild
  • Spurs72
  • Kön: Man
  • Ålder: 49
  • Yrke: Säljare

Bengt-Erik Freiholtz skrev 25 jul, 18:07Ahlsell AB (AHSL) utvecklade sig negativt och sjönk 1.41% till en slutnotering på 55.80 kronor. Det var den fjärde dagen i rad aktien sjönk och den...
Pil nerSe hela citeringen

Bengt-Erik Freiholtz skrev 25 jul, 18:07Ahlsell AB (AHSL) utvecklade sig negativt och sjönk 1.41% till en slutnotering på 55.80 kronor. Det var den fjärde dagen i rad aktien sjönk och den senaste veckan har aktien sjunkit hela 5.26%. Aktien bröt i och med det ner genom stödet vid 56.20 kronor i en huvudskuldra-formation. Det här utlöste en säljsignal och en vidare nedgång till 51.63 kronor på sex månader indikeras.

I dag fortsätter aktien ned med 0,9 procent ned till 55,30

Ahlsell verkar fullvärderat för min del , upp 15 procent sedan introduktionen .

De har störst ägande i utlandet:

Axis, 99 procent.
Lundin Petroleum, 81 procent.
Comhem Holding, 78 procent.
Nordea, 75 procent.
Swedish Match, 73 procent.
Ahlsell, 73 procent.
Loomis, 69 procent.
Alfa Laval, 67 procent.
Assa Abloy, 65 procent.
Boliden, 63 procentPlacera NU skriver


Medvind för AhlsellAktieanalys Ahlsell har god vind i seglen för tillfället. Byggmarknaden väntas lugna ned sig nästa år men bolaget har ändå goda förutsättningar att stärka både omsättning och marginaler.

Den starka byggkonjunkturen eldar på efterfrågan för Ahlsell som lägger bakom sig ett bra andra kvartal. Försäljningen ökade organiskt med 8 procent och av de stora marknaderna var det Sverige som utvecklades bäst med 10 procents underliggande ökning.

Ahlsell säljer installationsprodukter inom vvs och el samt verktyg och förnödenheter till proffskunder i Sverige, Norge och Finland. Mindre verksamheter finns dessutom i Danmark, Estland, Polen och Ryssland. Bolaget är inom sina valda områden den ledande distributören i Norden. Bolaget har totalt lite drygt 210 butiker och över 5 000 anställda.

Sverige är huvudmarknad för Ahlsell. Här återfinns hälften av butikerna och Sverige är också den överlägset mest lönsamma marknaden för bolaget. Hela 87 procent av de senaste tolv månadernas rörelseresultat har därför genererats i Sverige. Tvåa är Norge med 7 procent.

Ahlsell servar allt från de stora byggbjässarna till småbolag. Den senare kundgruppen är den som växer snabbast för bolaget. Typkunden är firmor med 5-20 anställda. Installationsbolag svarar för nära hälften av omsättningen medan bygg- och infrastrukturbolag står för runt en fjärdedel.

Kunderna kan lägga sina order via telefon, webb eller gå till butikerna. Där är tanken att de ska hitta i princip allt de behöver för ett projekt förutom tungt byggmaterial.

Konceptet har varit framgångsrikt och tillväxten för Ahlsell har historiskt legat kring 7 procent om året. Då inkluderas även förvärv vilket har varit en viktig tillväxtfaktor för bolaget genom åren. Under första halvåret i år har Ahlsell förvärvat, eller tecknat avtal om förvärv av, bolag med en årsomsättning på 560 Mkr. Det motsvarar 2,2 procent av Ahlsells omsättning i fjol.

Installationsmarknaden är full av mindre, lokala och specialiserade aktörer. Antalet förvärvsobjekt är därmed stort och vd Johan Nilsson flaggar i halvårsrapporten för att fler förvärv kommer. För Ahlsell finns synergier att utvinna inom distributionskedjan och även genom ett breddat utbud och nya kundgrupper. Att nå nya kundgrupper på befintliga marknader är ett av Ahlsells mål för att driva tillväxt.

Sett till produktområden är det fortfarande vvs som dominerar försäljningen med nära hälften av omsättningen. El-produkter är näst största kategori och tillsammans svarar dessa båda områden för cirka 75 procent av omsättningen.

Byggkonjunkturen är således helt avgörande för Ahlsells efterfrågan. Renoveringsmarknaden väger något tyngre än nybyggnadsmarknaden vilket är bra då den förstnämnda är något mer konjunkturstabil. Renoveringar behövs göras även i sämre tider medan nybyggande, framför allt av bostäder, kan bromsa in häftigt.

De senaste åren har dock marknadsförhållandena varit extremt gynnsamma för Ahlsell och den starka efterfrågan håller som sagt i sig ännu. Bostads- och kontorsbyggandet är starkt och det pågår också allt fler stora infrastrukturprojekt. Även industrikunderna visar tecken på en ökad aktivitet.

Den senare kundgruppen lär bli viktigare framöver då tillväxtmöjligheterna för byggsektorn är rätt begränsade de kommande åren. Det beror på att sektorn helt enkelt går nära sitt kapacitetstak, framför allt i Sverige. Det blir därför svårt att öka takten ytterligare.

Branschorganisationen Sveriges Byggindustrier har också en prognos för nästa år på 1 procents tillväxt. Det kan jämföras med 8 procent för innevarande år.

Oro för en inbromsad tillväxt inom byggsektorn är en av orsakerna till att Ahlsell-aktien haft förtvivlat svårt att lyfta det senaste halvåret. Efter en stark inledning på 2017 har kursen planat ut strax under 60 kronor.

Ahlsell tillhör också kategorin förvärvsaktiva teknikhandlare vilket är en sektor som de senaste åren kommit att värderas högt på Stockholmsbörsen. Med förväntningar om stigande finansieringskostnader och en något mer dämpad tillväxt framöver har den gruppen aktier också blivit lite mer svajig på börsen i år.

Enligt SME Direkts snittprognoser handlas Ahlsell till p/e-tal på 17,4 respektive 15,7 på de närmaste årens väntade vinster. Det är en hygglig bit under de verkliga förvärvkanonerna Indutrade och Nibe som dock har en lång och imponerande historik vilket förtjänar en premie.

I förväntningarna på Ahlsell ligger en tillväxt på dryga 9 procent i år och 5 procent nästa år. Den underliggande rörelsemarginalen väntas stärkas från 8,7 procent i fjol till 9,1 procent nästa år. Tillväxten i rörelseresultatet spås uppgå till 11 procent i år och 8 procent nästa år.

Direktavkastningen i Ahlsell-aktien väntas uppgå till 2,9 procent för innevarande år och 3,2 procent för nästa år.

Ahlsell har bra medvind för tillfället, framför allt på den så viktiga svenska marknaden. Utsikterna för resten av året är bra och även om marknadstillväxten dämpas nästa år så kan Ahlsell driva tillväxt både på översta och sista raden genom förvärv, egna tillväxtinitiativ och interna effektiviseringar.

I minuskolumnen hamnar en relativt hög skuldsättning (på 3,3 gånger det rullande rörelseresultatet före av- och nedskrivningar) och en huvudägare som sannolikt vill sälja av ytterligare aktier under kommande kvartal. Kassaflödena är dock starka vilket talar för sjunkande skuldsättning. Vad gäller större aktieplaceringar så kan de förvisso tynga aktier under en tid, men effekten brukar inte bli särskilt långvarig.

Sammantaget tycker vi fortfarande att Ahlsell-aktien känns intressant och vi behåller en köprekommendation.


AHLSELL
FORTSATT POSITIVA MARKNADSUTSIKTER ENLIGT VD

Ahlsells vd Johan Nilsson förväntar sig ingen större förändring i efterfrågeläget: utsikterna för kommande halvår ser enligt honom i nuläget goda ut, framförallt i Sverige med en fortsatt stark byggmarknad och en positiv utveckling i industrisektorn.

Det skriver han i halvårsrapporten.

"Även i övriga Norden ser det positivt ut vad gäller exempelvis bygg- och industrisektorn i Norge samt en successiv återhämtning i Finland", fortsätter han.

Industridistributörens försäljningsökning uppgick till 13 procent under det första halvåret, och med 7 procent i det av en negativ påskeffekt påverkade andra kvartalet. Färre antal arbetsdagar under det andra kvartalet påverkade omsättningen negativt med 6 procentenheter, enligt Ahlsell.

Ok, tack för den informationen. Avvakta känns som en bra idé.

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG