Minilong och minishrt, ett tips

Minilong och minishrt, ett tips Bevaka tråd

Startad av Jan Axing

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Jan Axings bild
aktieexpert

Minilong och minishrt är warranter med varierande grad av hävstång som är enkla att förstå och populära. Det finns emellertid en sak man måste veta när man handlar dessa i ett ISK, sälj dem senast dagen innan underliggande aktie handlas utan utdelning.

Anledningen är att emittenten som har de underliggande får betala källskatt på utdelningen så finansieringsnivån på en mini justeras endast till 70% av utdelningen. Du betalar alltså emittentens källskatt. Detta är i sin ordning om det inte vore för just ett ISK som är schablonbeskattat så man blir då indirekt dubbelbeskattad. Effekten blir att man gör en förlust på grund av detta.

Således, sälj av minis senast dagen innan handel utan utdelning, oftast dagen för börsstämman och se upp för bolag som delar ut flera gånger om året.

Jan Axings bild
aktieexpert

Jag har nu fått svar från skatteverket i den här frågan.

Mitt email till skatteverket:

Hej

Denna warrant som kallas minilong emitteras av Morgan Stanley på uppdrag
av Avanza Bank. Hos Avanza heter den MINI L TEL2B AVA 16 och har ISIN
GB00BVZZZZ62. Underliggande är Tele2 B. Denna warrant har jag i ett ISK
hos Avanza.

10/5 handlades Tele2 B utan utdelning på 5,23 kr. En warrant av denna
typen justeras med utdelningen genom att sänka finansieringsnivån. Dock
sänktes nivån med endast 70% och emittenten har betalat källskatt på
utdelningen med 30%.

Efter utdelningen justerades priset på warranten därmed inte helt utan
endast till 70% vilket gör att jag får stå för den av emittenten betalda
källskatten trots att warranten är innanför ISK-skalet. Hade jag
innehaft själva aktien Tele2 B i samma ISK hade jag ju inte behövt
betala källskatten.

Därav frågeställningen då jag upplever detta som en dubbelbeskattning
vilket i princip inte ska drabba mig. Exakt hur det ska gå till har jag
inte funderat på men utländsk källskatt får man kompensera för med
kvittning mot schablonintäkten. Detta ovan är dock svensk källskatt.

Har jag hittat en lucka i reglerna om ISK?

Mvh,
JanSvaret från Skatteverket:

Hej,

Enligt de förutsättningarna som framkommer i ditt mejl är det inte fråga om att det betalas någon skatt på det aktuella värdepappret (warranten). Skatten hänför sig istället till den underliggande egendomen. Utdelningen beskattas dessutom enligt svenska regler. Warranten förvaras på ett ISK och frågan är därmed om du kan få avräkna den svenska skatten som betalas för utdelning på den underliggande egendomen gentemot skatten på schablonintäkten på ditt ISK.

Det är i det aktuella fallet inte fråga om en utländsk skatt, vilket medför att vi redan där har ett hinder mot avräkning gentemot schablonintäkten på ditt ISK. Därutöver är det inte aktien i sig, utan ett derivat i form av en warrant, som förvaras på ditt ISK. Även detta utgör ett hinder mot att kunna avräkna skatten mot ditt schablonintäkten.

Någon annan avdragsmöjlighet finns inte gentemot schablonintäkten på investeringssparkonto enligt Skatteverkets uppfattning.

Med vänlig hälsning
Martin


Det finns alltså i dagens läge inte någon möjlighet att få tillbaka källskatten på underliggande akties utdelning om derivatet är i ett ISK. Således ska man inte äga ett derivat i ett ISK när underliggande delar ut. De 30% av utdelningen blir en ren förlust.

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG