Elekta

Elekta Bevaka tråd

Startad av Experten Bo

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Experten Bos bild
aktieexpert

checkamat skrev 20 feb, 18:02

Det här är kanske ett alternativ för min portfölj istället för PA Resources. Elekta är väl ingen högrisk aktie? Kan det vara en bra ide att köpa Elekt...
Pil nerSe hela citeringen

checkamat skrev 20 feb, 18:02

Det här är kanske ett alternativ för min portfölj istället för PA Resources. Elekta är väl ingen högrisk aktie? Kan det vara en bra ide att köpa Elekta om jag vill ta in en ny aktie utan att få sömnen förstörd?

Tyvärr så ökar ju behovet av Elektas produkter pga av att antalet cancerpatienter som behöver behandlas ökar över hela världen.

Kina kommer ju att satsa enorma belopp närmaste tiden för att förbättra sjukvården i landet med över 1 milijard innevånare och mycket pengar kommer satsas på cancerbehandlingar.
Elekta har en utmärkt position att kunna växa snabbt i Kina framöver.Försäljningen av C-rads utmärkta produkt Sentinel kommer öka kraftigt via Elekta.

Elekta är som sagt den bästa aktien på stockholmsbörsen det senaste årtiondet med en uppgång på 1700%.

Elektas balansräkning är en av dom starkaste på börsen och företaget kommer fortsätta växa genom förvärv.

Aktien har börjat året svagt som många andra aktier på stockholmsbörsen men för den som är långsiktig är det ett utmärkt köptillfälle.

Elekta är ingen högrisk aktie men generellt kan man säga att risken på Stockholmsbörsen har ökat pga den kraftiga förstärkningen av den svenska kronan,Riksbanken kommer fortsätta höja räntan,vinstförväntningarna på många bolag har varit för höga och oron i mellanöstern som kommer fortsätta och höja oljepriset.

Hejsan! Hur ser ni på Elekta efter senaste tidens kursfall? Är en kortsiktig rekyl att vänta eller fortsatt nedgång och vad tror ni om Elekta i övrigt? Det finns både köp och säljrekommendationer på aktien.

Carl-Axel Guldbrands bild

Arvidsson__ skrev 4 mar, 12:03

Hejsan! Hur ser ni på Elekta efter senaste tidens kursfall? Är en kortsiktig rekyl att vänta eller fortsatt nedgång och vad tror ni om Elekta i övrigt...
Pil nerSe hela citeringen

Arvidsson__ skrev 4 mar, 12:03

Hejsan! Hur ser ni på Elekta efter senaste tidens kursfall? Är en kortsiktig rekyl att vänta eller fortsatt nedgång och vad tror ni om Elekta i övrigt? Det finns både köp och säljrekommendationer på aktien.

Jag köpte in mig i morse. Möjligt att den kan fortsätta att ramla något men det är svårt att fånga en fallande kniv också. Bolagets RSI är i botten vilket enligt mig brukar vara ett bra ingångsläge.

Jag placerar sällan under 1 årstid, så för tillfället lutar jag mig tillbaka och väntar. Tror Elekta och C-rad har en spännande framtid tillsammans.

xyzs bild
  • xyz
  • Kön: Man
  • Yrke: Hårt jobbande aka...

Jag är inte så insatt i Elekta, men efter dom senaste 3 veckornas nedgång så börjar jag få upp ögonen för aktien.

Någon som har en uppdatering, hint eller vad som helst kring vad detta handlar om?

Aktien har inte stått så lågt sedan september 2012.

xyz skrev 5 mar, 15:03

Jag är inte så insatt i Elekta, men efter dom senaste 3 veckornas nedgång så börjar jag få upp ögonen för aktien.

Någon som har en uppdatering, hint...
Pil nerSe hela citeringen

xyz skrev 5 mar, 15:03

Jag är inte så insatt i Elekta, men efter dom senaste 3 veckornas nedgång så börjar jag få upp ögonen för aktien.

Någon som har en uppdatering, hint eller vad som helst kring vad detta handlar om?

Aktien har inte stått så lågt sedan september 2012.

"ELEKTA - Lien, Siaou-Sze,
Styrelseledamot
2014-02-28, +10.000 Aktie B"

Jag snappade även upp på DI att det fanns fog för nedgången fast att det varit en överdriven sådan.

Carl-Axel Guldbrands bild

xyz skrev 5 mar, 15:03

Jag är inte så insatt i Elekta, men efter dom senaste 3 veckornas nedgång så börjar jag få upp ögonen för aktien.

Någon som har en uppdatering, hint...
Pil nerSe hela citeringen

xyz skrev 5 mar, 15:03

Jag är inte så insatt i Elekta, men efter dom senaste 3 veckornas nedgång så börjar jag få upp ögonen för aktien.

Någon som har en uppdatering, hint eller vad som helst kring vad detta handlar om?

Aktien har inte stått så lågt sedan september 2012.

Arvidsson__ skrev 5 mar, 17:03

"ELEKTA - Lien, Siaou-Sze,
Styrelseledamot
2014-02-28, +10.000 Aktie B"

Jag snappade även upp på DI att det fanns fog för nedgången fast att det v...
Pil nerSe hela citeringen

Arvidsson__ skrev 5 mar, 17:03

"ELEKTA - Lien, Siaou-Sze,
Styrelseledamot
2014-02-28, +10.000 Aktie B"

Jag snappade även upp på DI att det fanns fog för nedgången fast att det varit en överdriven sådan.

Vad tror panelen om Elekta nu?

Kursen bröt precis stödet vid 80:- och har inte sedan början av 2012 legat på kurser som dagens.

Kan det vara värt att gå in på 6 månader till 1-års sikt?

/CA

xyzs bild
  • xyz
  • Kön: Man
  • Yrke: Hårt jobbande aka...

Elekta B: 79,65

Rent TA så har du fått den starkaste säljsignalen på länge.

Jag hade avvaktat tills kursen planat ut och köparna kommit tillbaka in i Elekta.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Gör samma tolkning som dig xyz .
I samband med en rapportbesvikelse nyligen bekräftade Elekta den fallande trenden, som har pågått i snart ett års tid.

Bara för en dryg vecka sedan såg det betydligt positivare ut då köparna drev upp kursen över den fallande trendlinjen, vilket är ett tidigt tecken på svag trend. Om köparna lyckats med att få upp kursen över tidigare rekyltopp, kring 95 kr, hade vi kunnat köpa efter en s.k. dubbelbotten, en omslagsformation.

Nu blev det ingen dubbelbotten eftersom vi aldrig fick se en högre högsta och kursen vände istället ned och försöker hitta fotfästet i en lägre botten. En fallande trend är m.a.o. inget annat än en serie av misslyckade dubbelbottnar.

Köp är inte att tänka på förrän kursen har letat sig upp över tidigare rekyltopp, vid 90 kr. Det är betydligt säkrare att följa med trenden nedåt.

I veckografen ser vi att Elekta brottas med ett starkt stödområde och att det inunder i grafen är fritt ned till 55 kr, som får bli första målet för en blankning.

Experten Bos bild
aktieexpert

Bengt-Erik Freiholtz skrev 3 sep, 00:09

Gör samma tolkning som dig xyz .
I samband med en rapportbesvikelse nyligen bekräftade Elekta den fallande trenden, som har pågått i snart ett års ti...
Pil nerSe hela citeringen

Bengt-Erik Freiholtz skrev 3 sep, 00:09

Gör samma tolkning som dig xyz .
I samband med en rapportbesvikelse nyligen bekräftade Elekta den fallande trenden, som har pågått i snart ett års tid.

Bara för en dryg vecka sedan såg det betydligt positivare ut då köparna drev upp kursen över den fallande trendlinjen, vilket är ett tidigt tecken på svag trend. Om köparna lyckats med att få upp kursen över tidigare rekyltopp, kring 95 kr, hade vi kunnat köpa efter en s.k. dubbelbotten, en omslagsformation.

Nu blev det ingen dubbelbotten eftersom vi aldrig fick se en högre högsta och kursen vände istället ned och försöker hitta fotfästet i en lägre botten. En fallande trend är m.a.o. inget annat än en serie av misslyckade dubbelbottnar.

Köp är inte att tänka på förrän kursen har letat sig upp över tidigare rekyltopp, vid 90 kr. Det är betydligt säkrare att följa med trenden nedåt.

I veckografen ser vi att Elekta brottas med ett starkt stödområde och att det inunder i grafen är fritt ned till 55 kr, som får bli första målet för en blankning.Elekta på defensiven

Kl. 09:48, 3 sep 2014 0

Aktieanalys Efter flera kvartalsmissar och prognossänkningar har förväntningarna på Elekta sänkts rejält. Det finns en chans att marknaden är på väg att bli alltför baissad mot aktien, men risken är hög.


Analys av Lars Frick
.

Den här analysen publicerades i tidningen Börsveckan i nummer 36 den 1 september. Läs mer om Börsveckan.

Elektas bokslut som kom i maj, var sämre än väntat på i princip samtliga områden. Såväl orderingång och omsättning som kassaflöde och rörelseresultat blev lägre än konsensusprognoserna. Som lök på laxen sänkte dessutom bolaget sina tillväxtprognoser för kommande räkenskapsår. Kallduschen kom efter ett redan svagt tredje kvartal och aktien rasade på rapporten.

Och den senaste rapporten, som presenterades i förra veckan, var inte mycket bättre. Det blev en rörelseförlust på 38 Mkr mot en förväntad vinst på 122 Mkr.

Och återigen sänker bolaget sina omsättnings- och resultatprognoser. Förra gången sänktes tillväxtprognosen för rörelseresultatet före avskrivningar till 7-9 procent från 10 procent och nu menar bolaget att det förmodligen hamnar i lägre delen av intervallet.

Men trots en aktiekurs som idag står knappt 23 procent lägre än för ett år sedan handlas aktien faktiskt till högre värderingsmultiplar idag. Detta eftersom prognoserna för de kommande åren reviderats ned mer än kursnedgången. Vinstprognoserna för 2015 och 2016 har sänkts med 24 respektive 34 procent med den största sänkningen efter tredje kvartalsrapporten.

Eftersom värderingen ligger kvar på samma nivå som för ett år sedan så ska man nog inte se kursrörelsen per se som att det öppnat något köpläge. Snarare får man leta efter andra tänkbara ”triggers” för aktien.

En uppenbar källa till omvärdering är att marknadens scenario är alltför baissat.

Efter tre dåliga kvartal på raken så är det lätt att tänka sig att det scenario som bedöms som mest sannolikt är riktigt pessimistiskt och det är vanligt med ”overshooting” i prognoser där såväl bra som dåliga siffror extrapoleras framåt i alltför hög utsträckning. Huvudfrågan blir för vinst-, och därmed också kurspotentialen, huruvida de svaga siffrorna är del i en större och mer uthållig trend eller om de är av övergående karaktär.

Det som talar emot en långsiktigt förändrad marknad är framför allt att behovet av Elektas produkter är oförändrat samt att konkurrensbilden inte har förändrats nämnvärt. Det finns inga nya konkurrenter eller nya produkter som skulle kunna ta en signifikant marknadsandel från Elekta.

Det som har förändrats är uppenbarligen kundernas investeringsvilja och det kan man nog i stor utsträckning tillskriva det osäkra makroekonomiska läget. Möjligen kan det också handla om en viss mättnad på mogna marknader vilket gör Elekta, liksom konkurrenten Varian, mer beroende av nya marknader där efterfrågan inte är lika stabil.

Det är en bild som får stöd av såväl historik som prognoser där de asiatiska marknaderna fram till i fjol haft flera år med högre tillväxt än EMEA och Amerika, och samma mönster väntas bestå även de närmaste åren. Den asiatiska marknaden är förvisso bolagets minsta då den utgör knappt 26 procent av omsättningen räknat på helåret som gick (EMEA är störst med 38 procent av omsättningen) men den är likväl viktig, inte minst ur ett tillväxtperspektiv.

Med de fundamentala drivkrafterna på plats såsom växande behov och en, åtminstone långsiktigt, bra BNP-utveckling är pusselbitarna på plats för högre investeringar i sjukvård. Men det är fortfarande högst osäkert när Elekta åter är på banan och de långsiktiga trenderna slår igenom i bolagets siffror.

De senaste fem åren har Elekta haft en genomsnittlig omsättningstillväxt på 9,5 procent och rörelseresultatet före avskrivningar har ökat med drygt 11 procent årligen under samma period. Givet den stabila marknaden som domineras av Elekta och konkurrenten Varian så kan man anta att lönsamheten kommer att ligga på ungefär samma nivåer även kommande år.

Och marknadstillväxten likaså eftersom drivkrafterna är långsiktiga demografiska och ekonomiska faktorer. Så tillväxt och lönsamhet känns på sikt stabila och nuvarande rörelsemarginal har goda utsikter att återvända till de historiska genomsnittsnivåerna kring 19 procent från fjolårets nivå på 17,7 procent.

Kassaflödet har varit en öm punkt för bolaget där kassagenereringen varit svag. Det är dock en punkt som bolaget åtminstone delvis självt kan påverka och där är Elektas egen prognos en väsentlig förbättring.

Värderingen är lite knivig eftersom multiplarna är i princip oförändrade efter kursnedgången på grund av ovan nämnda prognosjusteringar. Till detta kommer en rejäl blankningsposition i aktien som uppgår till nästan 20 procent av aktiekapitalet!

Det är svårt att se att det kan öka, och förmodligen så är väl effekten av blankningarna, förutom at pressa kursen, en ökad volatilitet.

Med en aktiekurs kring 81 kronor så värderas aktien till p/e 21 respektive 18 för innevarande år respektive nästa. Det är högt, men bilden snedvrids av bolagets stora avskrivningar. Rörelsen värderas till 13 gånger rörelseresultatet före avskrivningar för i år och drygt 11 gånger räknat på nästa räkenskapsår, före prognosrevideringar efter senaste rapporten.

Det är inte särskilt högt i absoluta termer och motsvarar en premie relativt konkurrenten Varian på omkring 5 procent.

Varian har en starkare balansräkning än Elekta, men lägre tillväxt. Tidigare gick det att motivera en premievärdering för Elekta givet den högre tillväxten men med flera prognossänkningar så är tillväxtförsprånget på väg att erodera bort.

Så trots låga förväntningar är risken hög och vi tar det säkra för det osäkra och rekommenderar avvakta.


Lars Frick
lars.frick@placera.nu

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG