Tobii - eyetracking

Tobii - eyetracking Bevaka tråd

Startad av löparn

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 64
 • Yrke: Nej men är aktiep...

"Tobiis eyetracking-teknologi kommer att finnas i Huaweis nya smartphone-modell Honor Magic, som endast kommer att säljas i Kina med planerad start den 23 december."

https://www.nordnet.se/mux/web/analys/nyheter/visaNyhet.html?itemid=5705...


Insiderköp 16 december :

TOBII: LEDAMOT JAN WÄREBY KÖPER AKTIER FÖR 1 MLN KR

15:18
STOCKHOLM (Direkt) Tobiis styrelseledamot Jan Wäreby har köpt 15.400 aktier i bolaget för cirka 1 miljon kronor i en transaktion daterad den 16 december.

Det framgår av Finansinspektionens insynsrapportering.

Enligt ägardatatjänsten Holdings ägde Jan Wäreby inte några aktier i bolaget tidigare.Börsredaktionen +46 8 5191 7910, http://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 64
 • Yrke: Nej men är aktiep...

De underliggande kanske mest intressanta marknaderna för affärsområdet Tobii Tech där eyetracking har potential att komma att ingå i betydande omfattning är t ex speldatorer (ca 20 miljoner enheter 2016), vanliga datorer och surfplattor (över 400 miljoner enheter 2016), virtual reality-head sets (prognoser på 27 och 65 miljoner enheter 2020) och smartphones (ca 1.4 miljarder enheter 2016). Senare tillkommer fordonsmarknaden.

Den riktigt stora långsiktiga potentialen, åtminstone i antalet eyetrackingenheter, är sannolikt främst i smartphones och vanliga datorer. Tobii ser speldatorer som ett insteg på den senare marknaden och inom smartphones har de redan fått sin första design win om än endast avseende programvara.

Fingerprint fick sina första betydande design wins drygt ett par år innan det enorma kurs- och omsättningslyftet 2015 när bolaget ännu hade ett relativt fåtal anställda, medan Tobii har en mycket stor organisation inkl FoU och är redan världsetta genom Tobii Dynavox och Pro på andra områden än Tobii Techs. Därför bör Tobii ligga bra till på marknaden för framgång även med Tobi Tech.

Det kommer sannolikt dröja ett par tre år år även i Tobii Techs fall innan omsättningen skulle kunna passera miljardnivå, och en fråga är hur fort aktiemarknaden kommer diskontera detta.
Själv är jag åtminstone i nuläget beredd att ligga kvar med en mycket stor portföljandel i Tobii och syna utfallet de kommande åren och tror att det kommer löna sig bra på riktigt lång sikt.

Mitt kalkylerade målkursintervall 2017 framgår på http://www.infoom.se/mysite/index.php?sida=80482

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 64
 • Yrke: Nej men är aktiep...

Nyhet Tobii Tech enligt nyhetsbyrån Direkt 20 feb : "TYRANNY OCH PILLARS OF ETERNITY SNART MED EYETRACKING 2017-02-20 11:54 "STOCKHOLM (Direkt) Paradox-spelen Tyranny och Pillars of Eternity är på väg att lanseras med stöd för Tobiis ögonstyrningsteknologi.Det framgår av information från Tobii där de bägge spelen uppges "komma snart" (coming soon).Tyranny lanserades ursprungligen i november 2016 och Pillars of Eternity i mars 2015. Bägge spelen har utvecklats av Obsidian Entertainment med Paradox i rollen som spelförläggare."

----------

En till :

Ännu ett Direkt-telegram "INGA PROBLEM NÅ MÅL 100 SPEL MED EYETRACKING - AO CHEF (Direkt)
2017-02-20 13:02" https://www.avanza.se/placera/telegram/2017/02/20/tobii-inga-problem-na-...

Observera :

"Vad ser du framför dig på speldatorsidan under 2017?

"Vi tycker att vi har ett positivt momentum i hela vår affär. Det är som vi alltid säger, det är långsiktigt, men det blir jättestort om vi lyckas hela vägen", kommenterar Oscar Werner."

Det är speldatorer med 20 miljoner enheters marknad, och återstår gör "bara" VR, vanliga datorer och smartphones som kommer uppgå till marknad kring 1.8-2 miljarder enheters potential.

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 64
 • Yrke: Nej men är aktiep...

Den övre nyheten om Paradox-spelen var dock fel enligt besked igår kväll : https://www.avanza.se/placera/telegram/2017/02/20/paradox-fel-fran-tobii...

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 64
 • Yrke: Nej men är aktiep...

PM : "Tobii har utsett Johan Wilsby till ny CFO och medlem av Tobiis koncernledning. Johan har mångårig erfarenhet som CFO och finanschef för teknik- och börsbolag som Fingerprint Cards, Transmode, Hewlett-Packard och Microsoft."
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2017/02/21/tobii-ab-johan...

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 64
 • Yrke: Nej men är aktiep...

Tobii samarbetar med Valve om Virtual Reality
enligt ett Direkt-telegram 3 mars
https://www.avanza.se/placera/telegram/2017/03/03/tobii-samarbete-med-va...

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 64
 • Yrke: Nej men är aktiep...

PM i kväll om utökat samarbete med Teotl Studios inom VR med :
http://www.tobii.com/sv/group/media/pressmeddelanden/2017/3/tobii-utokar...

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 64
 • Yrke: Nej men är aktiep...

Målkurskalkyl 143 kr per aktie för Tobii 2017 byggd bl a på bolagets långtidsvision
De underliggande marknaderna för affärsområdet Tobii Tech där eyetracking har potential att komma att ingå i betydande omfattning är t ex speldatorer (ca 20 miljoner enheter 2016), vanliga datorer och surfplattor (över 400 miljoner enheter 2016), virtual reality-headsets (prognoser på 27 och 65 miljoner enheter 2020, augmented reality och VR ihop 99 miljoner enheter 2021) och smartphones (ca 1.4 miljarder enheter 2016).
Inom speldatorer och med en första design win inom både vanliga datorer och smartphones har Tobii Tech börjat penetrera marknaden och därefter bör virtual reality stå på tur.

Tobiis vision är att de flesta datorer, VR-headsets och smartphones kommer ha eyetracking inbyggt i framtiden och alla dessa massmarknader har hög prioritet för Tobii Tech de närmaste åren, medan fordonsmarknaden åtminstone i nuläget är en lågt prioriterad marknad.

För att optimera Tobii Techs intäktspotential utvecklar man successivt tekniken till att t ex bli strömsnålare, mindre, med bättre prestanda och trots det billigare per eyetrackingenhet. Det är t ex detta de stora investeringarna 2017-2019 inom områdena virtual reality och smarthphones handlar om.

Utgår man sedan från bolagets långtidsvision enligt den mycket informativa årsredovisningen http://mb.cision.com/Main/2874/2232615/653392.pdf
om 1 miljard sålda enheter med eyetracking på enbart Tobii Techs marknad och antar att detta antal för hela Tobii-koncernen inträffar år 2025, i vägt genomsnitt antagen intäkt 50 kr per enhet i hela Tobii-koncernen, total marknadsandel antagen 35 % (Tobii Dynavox och Tobii Pro med sammanlagt ca 1 miljard i omsättning 2016 hade då avseende deras affärsområden marknadsandelar inom eyetracking på 75 % respektive 47 %, medan Tobii Tech 2016 hade 100 % marknadsandel inom segmentet speldatorer på en gryende marknad) och i det läget uthållig vinstmarginal före skatt på 15 % (antaget från att Tobii Dynavox och Tobii Pro har långsiktiga rörelsemarginalmål på 20 % och 15 %) och ca 100.3 miljoner aktier efter nyemissionen 2016 efter utspädning från optioner skulle vinsten per aktie efter 22 % schablonskatt bli 1 miljard x 0.35 x 0.15 x 50 kr x 0.78/100.3 miljoner = ca 20.4 per aktie.
P/e-talet som marknaden är beredd att betala antas vara 15, vilket skulle ge en kurspotential till ca 306 kr 2025, motsvarande en målkurs på 143 kr per aktie 2017 med ett avkastningskrav på 10 %.

Hela kalkylen med dess scenario finns på :
http://www.infoom.se/mysite/index.php?sida=80482&user=9801

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 64
 • Yrke: Nej men är aktiep...

Aktiekursen i Tobii har senaste månaderna rasat pga blankning och av många uppenbarligen ett väntat relativt sett svagt Q1 för Dynavox och Pro, vilket det blev enligt Q1-rapporten 27 april.
Dessa affärsområden gick dock trots en svacka i utvecklingen sammanlagt, främst pga Dynavox äldre pekskärmsprodukter, med en rörelsevinst på ca 20 Mkr och bör gå klart bättre framöver igen.

Både Dynavox nya viktiga surfplattebaserade produkt Indi och Pros nya Spectrum kan väntas bidraga till klara lönsamhetsförbättringar framöver efter svackan under Q1 2017.

Dynavox jämförelsetal från 2016 blir dessutom enklare att matcha fr o m Q2 2017 än under Q1 2017 eftersom prissänkningar skedde Q2 2016.

Pros Spectrum hade en ej fakturerad initial ordertock under Q1 2017, men som kommer synas under Q2 2017.

VD berättade under hearingen att Tobii Techs omsättning Q1 2017, som växte med ca 290 % till 18 Mkr i extern försäljning, var som väntat och att bolaget sedan hoppas på flera design wins framöver som kommer kommuniceras om de är av signifikant betydelse, vilket de flesta bör vara i detta tidiga skede. Inom VR väntar sig VD att Tobiis eyetracking finns inbyggt i slutkunders headset senast 2018. Inom speldatorer har Tobii Tech redan erhållit ett mycket kraftigt försprång.

Man bör fortfarande se Tobii som in placering på 1-3 års sikt för att ha möjlighet att kunna få en riktigt hög avkastning när Tobii Techs utveckling och tillväxt blir allt tydligare. Variationer i Dynavox och Pros utveckling och lönsamhet är något som är tämligen normalt emellanåt och kan ge svackor t ex vid produktgeneration-skiften.

Tobii gör naturligtvis de enormt stora, men initialt kostsamma, investeringarna inom Tobii Tech för att senare dvs långsiktigt ha tjänat på dem vilket innebär att målet med dem är desto större framtida vinster. Teknologiskt och marknadsmässigt historiskt är Tobiikoncernens försprång stort och med störst patentportfölj inom eyetracking, och inom speldatorer har Tobii Tech hittills varit överlägset främst.

Kassan på över 700 Mkr 31 mars kommer mest sannolikt räcka åtminstone tills koncernen är kassaflödespositiv, vilket jag bedömer kan ske under loppet av 2019.


Analysen finns uppdaterad på http://www.infoom.se/mysite/index.php?sida=80482&user=9801

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 64
 • Yrke: Nej men är aktiep...

Om eyetracking skulle bli standard inom Tobii Techs minsta potentialsegment speldatorer om några år skulle trots marknadens "relativa litenhet" 50 % marknadsandel av nuvarande ca 20 miljoners enheters marknadspotential ge 2 miljarder i intäkter i årstakt givet 200 kr i intäkt per enhet vilket motsvarar dubbla Dynavox och Pros nuvarande omsättningstakt i miljard ihop.
Ju fler datorspel som stödjer eye-tracking vilket bolaget "jobbar på" kontinuerligt desto större kan den realiserade potentialen väntas bli, allt annat lika.
Inom denna begynnande marknad hade Tobii Tech 100 % marknadsandel 2016.

Potential för vinstbidraget i så fall inom några år med 15 % rörelsemarginal 0.15 x 2000 Mkr = 300 Mkr. Det är ungefär som dubbla Dynavox + Pro tidigare rörelseresultat 2015-2016.

Redan nästa år väntas virtual reality bli en ännu större marknadspotential med över 30 miljoner enheter som sedan växer fort i flera år. Där kommer visserligen konkurrensen vara mycket högre, men samtidigt kan eyetracking få en snabbare penetration i VR, och Tobii Tech är en erfaren teknologi-etta och leverantör till marknadsdominanterna Dynavox och Pro och har pågående utvecklingssamarbeten inom VR som väntas resultera i slutkundprodukter ungefär kring årsskiftet.
Tobii Techs marginal väntas enligt VD bli högre inom VR än speldatorer men något lägre intäkt per enhet.

Potentialen för vinstbidraget inom 2-3 år blir därför förmodligen liknande stor eller ännu högre än inom speldatorer på längre sikt, där osäkerheten mest hänger på marknadsandelen.


Sedan återstår främst olika typer av avsevärt större, långt mer än 10 ggr större ihop än speldatorer + VR, marknadspotential-rika områden övriga datorer totalt ca 440 miljoner enheter 2016 och smartphones ca 1.5 miljoner enheter 2016 och Tobiis vision är att de flesta av dessa kommer innehålla eyetracking, visserligen först om ett större antal år.

Speciellt i smartphones borde Tobii Techs teknologiförsprång få stor betydelse inkl deras extra investeringssatsning på 150 Mkr inom området 2017-2019. Men inom datorer har de å andra sidan visat vägen inom speldatorer.


Det räcker med uthållig framgång inom ETT av de 4 huvudsegmenten för Tobii Tech för att aktien ska vara långsiktigt köpvärd. Lyckas de inom TVÅ är den mycket billig. Lyckas de inom TRE är den busbillig. Lyckas de inom FYRA...

Min egen kalkylerade målkurs 134 kr är definitivt inget fundamentalt sett "best case" men innebär en bra genomsnittlig framgång på mycket lång sikt. Det finns en möjlig uppsida t ex både m a p intäkt per enhet (räknar med 40 kr per enhet 2025) och genomsnittlig marknadsandel.

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 64
 • Yrke: Nej men är aktiep...

Tobii förvärvar Sticky, en ledande leverantör av lösningar för marknadsundersökningar med webbkamerabaserad eyetracking enligt ett PM 17 maj. Sticky kommer integreras i Tobii Pro.https://www.tobii.com/sv/group/media/pressmeddelanden/2017/5/tobii-forva...

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG