Köpsignal: Litiums nya kunder. Litium måste nyanställa. Toppentecken, tycker jag!

Köpsignal: Litiums nya kunder. Litium måste nyanställa. Toppentecken, tycker jag! Bevaka tråd

Startad av Aktiegruppen

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Trombens bild
 • Tromben
 • Kön: Man
 • Ålder: 40
 • Yrke: Ekonom

Litium
Delårsrapport, januari – juni 2017: Stark tillväxt första halvåret - intäkterna ökade 32 % (Cision)
2017-08-25 08:30
Litium i sammandrag

Perioden 1 januari – 30 juni 2017

· Nettoomsättningen steg med 32 % och uppgick till 11,24 MSEK (8,54 MSEK motsvarande period 2016).
· De repetitiva avtalsintäkterna ökade med 32 % till 9,62 MSEK jämfört med samma period 2016. Dessa uppgick därmed till 86 % av de totala intäkterna för halvåret (86 % motsvarande period föregående år).
· Annual Recurring Revenue (ARR)*, uppgick per 2017-06-30 till 19,18 MSEK (15,79 MSEK per 2016-12-31) vilket motsvarar en tillväxt för första halvåret på 21,5 % och 43 % i årstakt.
· EBITDA uppgick till 0,13 MSEK (0,61 MSEK 2016) och periodens resultat var -2,77 MSEK (-2,60 MSEK).
· EBITDA per aktie blev 0,02 kr (0,13 kr) och periodens resultat per aktie uppgick till -0,42 kr (-0,56 kr).
· Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 27 310 560 kr (28 826 162 kr per 2017-03-31 och 30 082 503 kr vid årsskiftet) och till 4,14 SEK/aktie, att jämföra med 4,37 kr/aktie per 2017-03-31 och 4,56 SEK/aktie vid årsskiftet.

Perioden 1 april – 30 juni 2017

· Nettoomsättningen steg med 28 % och uppgick till 5,59 MSEK (4,37 MSEK motsvarande period 2016).
· De repetitiva avtalsintäkterna ökade med 21 % till 4,62 MSEK jämfört med samma period 2016. Dessa uppgick därmed till 84 % av de totala intäkterna för kvartalet (89 % motsvarande period föregående år).
· Annual Recurring Revenue (ARR)*, uppgick per 2017-06-30 till 19,18 MSEK (17,26 MSEK per 2017-03-31) vilket motsvarar en tillväxt för andra kvartalet på 11,1 %.
· EBITDA uppgick till -0,07 MSEK (0,22 MSEK 2016) och periodens resultat var -1,52 MSEK (-1,41 MSEK 2016).
· EBITDA per aktie blev -0,01 kr (0,87 kr) och periodens resultat per aktie uppgick till -0,23 kr (-0,27 kr).

*Annual Recurring Revenue (ARR) kompletterar Annual Contract Value (ACV) som nyckeltal för det avtalsbundna repetitiva årsvärdet

För att bättre spegla hur bolagets verksamhet påverkas av den växande andelen rörliga avtalsintäkter, införs nyckeltalet Annual Recurring Revenue (ARR). ARR tar, till skillnad från Annual Contract Value (ACV), hänsyn till samtliga repetitiva intäkter och korresponderar därmed exakt med de rapporterade repetitiva intäkterna. ARR-värdet motsvarar vad bolaget ser i repetitiva avtalsintäkter kommande 12 månader exklusive tillväxt från nya och befintliga kunder samt churn.

Annual Recurring Revenue (ARR) – utveckling

ARR låg per 2017-06-30 på 19,2 MSEK och tillväxten för första halvåret uppgick till 21,5 % motsvarande en årstakt på 43 %. Tillväxten för andra kvartalet uppgick till 11,1 % motsvarande en årstakt på 44,4 %.

Viktiga händelser under perioden

Litium lanserade under april/maj det incitamentsprogram för nyckelpersoner som årsstämman beslutade. Intresset från anställda var mycket stort och samtliga erbjudna deltog. Totalt anmäldes intresse för 167 % av erbjudet antal teckningsoptioner.

Den 6 april hölls årsstämma för Litium AB (publ). Protokoll och kommuniké hålls tillgängliga på Litiums hemsida: www.litium.se.

Viktiga händelser efter periodens slut

Bolaget tecknade under sommaren partneravtal med börsnoterade konsultbolaget Knowit på koncernnivå. Knowit har närmare 2 000 medarbetare i sex länder och samarbetet ger förutom betydande affärsmöjligheter i Sverige strategiska möjligheter på nya marknader.

VD har ordet

Det har varit ännu ett försäljningsmässigt starkt kvartal för Litium och ett mycket positivt första halvår. Omsättningen första halvåret ökade med 32 %. Även våra repetitiva avtalsintäkter steg med 32 % under perioden. Det innebär att de repetitiva intäkterna står för hela 86 % av våra totala intäkter.

Den ökade försäljningen ger också en god tillväxt av vår repetitiva avtalsbas som numera mäts som Annual Recurring-
Revenue (ARR). ARR uppgick till 19,2 MSEK per den sista juni och har under första halvåret ökat med över 40 % i årstakt. Detta innebär att vi redan unde-
r hösten bör passera 20 MSEK i ARR.  

Glädjande är också att samtidigt som intäkterna fortsätter att växa har ökningen av kostnaderna planat ut.  Detta innebär att vi sammantaget följer vår plan för tillväxt med ett förväntat positivt resultat under 2018. 

Detta halvår har vi fått ett genombrott för vår marknadssatsning i ett starkare varumärke och mätbara resultat i form av fler leads, nya affärer och nya partners. Bland nya kunder vill jag lyfta fram norska Kjedehuset AS med kedjorna Nordialog och Telehuset, Swedish Matchs dotterbolag SMD Logistics som säljer till cirka 10 000 butiker, och Cyberfoto som är en av Sveriges mest kompetenta e-handlare och som utsetts till Årets e-handlare under flera år i rad.

Vårt partnernätverk har under det första halvåret vuxit med flertalet nya partners och rekordmånga certifierade utvecklare och affärskonsulter. Detta märktes inte minst på Litiums årliga partnerdag i juni som hade dubbelt så många deltagare som förra året. Bland nya partners vill jag nämna börsnoterade IT-koncernen Knowit, som har bred erfarenhet och kompetens inom e-handel och närvaro i flera länder. Dessa nya samarbeten kommer att ge oss ytterligare hävstång i arbetet för våra kunders digitala omställning liksom för Litiums tillväxt. 

Enligt e-barometern ökade e-handelskonsumtionen i Sverige med 18 % under det första kvartalet 2017 vilket kan jämföras med en tillväxttakt på 3 % för detaljhandeln i stort. Många butikskedjor satsar därför mer på investeringar i e-handel samtidigt som antalet fysiska butiker minskar. HUI Research förutspår att e-handeln kommer att öka från nuvarande 8 % upp mot 30 % av detaljhandelns försäljning år 2025, i deras framtidsscenarier i rapporten ”Det stora detaljhandelsskiftet”.

Även inom business-to-business är investeringsviljan i digitala lösningar fortsatt stark utan tecken på avmattning. Denna utveckling gör att Litiums marknad ökar och vi är med vårt erbjudande i helt rätt position för att växa och hjälpa fler företag att bli framgångsrika med e-handel.

Nya digitala marknadsplatser, sociala medier och direktförsäljande varumärken tar en allt större del av köpresan och skapar ett nytt landskap för e-handel. Företag behöver synas och sälja i fler digitala kanaler än tidigare för att att vara konkurrenskraftiga. Vår produktutveckling fokuserar därför på nya molntjänster och nya kanaler för att möta dessa trender. För Litium innebär det att vi stärker vår position som ledande e-handelsplattform med ett erbjudande som möjliggör för företag att sälja i alla kanaler.

Sammanfattningsvis är jag mycket nöjd med de starka försäljningresultat som Litium-teamet levererat under första halvåret, och ser fram emot att ta vara på det momentum vi har på marknaden under hösten.

Med vänlig hälsning,

Henrik Lundin

Hela delårsrapporten finns att ladda ned som pdf på https://www.litium.se/investor-relations under Rapporter.

Delårsrapport januari–september 2017 lämnas den 3 november 2017.

Litium fortsätter att leverera!

Trombens bild
 • Tromben
 • Kön: Man
 • Ålder: 40
 • Yrke: Ekonom

Nytt avtal för Litium!

E-handelsplattformen Litium har fått en order från klädmärket Didriksons som väljer bolagets e-handelsplattform och PIM-system för sin fortsatta tillväxt online. Didriksons omsätter i dagsläget en halv miljard per år. Det framgår av ett pressmeddelande.

Didriksons befinner sig i kraftig expansion och ökar med 100 miljoner kronor i omsättning per år. Målet med plattformsbytet är att skapa en varumärkesbyggande plattform med e-handel för svenska konsumenter. De senaste åren har Didriksons expanderat, även på marknader utanför Sverige, där Tyskland och Norge är två av de viktigaste.

Didrikssons har valt Litiums skalbara molntjänst Litium On Demand och Litium PIM.
Offentliggörandet görs utifrån värdet på kundreferensen och representerar ett normalt ordervärde för bolaget.

Trombens bild
 • Tromben
 • Kön: Man
 • Ålder: 40
 • Yrke: Ekonom

Nytt avtal!

E-handelsplattformen Litium har tecknat avtal med distributören Tura som valt bolagets e-handelsplattform och PIM-system. Syftet är att personalisera innehållet för olika målgrupper,
expandera till nya marknader samt öka effektiviteten i orderhantering och PIM-processen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Tura Scandinavia är en nordisk distributör av tillbehör inom hemelektronik med ett brett sortiment av starka varumärken. Bolaget omsätter 700 miljoner kronor och har som mål att öka försäljningen via återförsäljarledet i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom e-handel.

Det går bra nu!

Trombens bild
 • Tromben
 • Kön: Man
 • Ålder: 40
 • Yrke: Ekonom

Nytt avtal igen!

Brafab har valt e-handelsplattform från Litium, framgår av ett pressmeddelande.

Brafab,som är en av Nordens största distributörer av trädgårdsmöbler, satsar nu på att utveckla sin e-handel mot i första hand återförsäljarledet.

Brafab omsatte under förra året närmare 350 miljoner kronor och ingår i Furnigroup-koncernen.

Grattis Litium!

Trombens bild
 • Tromben
 • Kön: Man
 • Ålder: 40
 • Yrke: Ekonom

Lovande Q3!

Litium i sammandrag

Perioden 1 juli – 30 september 2017

· Nettoomsättningen steg med 36 % och uppgick till 5,33 MSEK (3,92 MSEK motsvarande period 2016).
· De repetitiva avtalsintäkterna ökade med 38 % till 4,62 MSEK jämfört med samma period 2016. Dessa uppgick därmed till 87 % av de totala intäkterna för kvartalet (86 % motsvarande period föregående år).
· Annual Recurring Revenue (ARR), uppgick per 2017-09-30 till 20,00 MSEK (14,33 MSEK per 2016-09-30) vilket motsvarar en tillväxt jämfört med tredje kvartalet 2016 på 39,6 %.
· EBITDA uppgick till 0,54 MSEK (-0,17 MSEK 2016) och periodens resultat var -0,86 MSEK (-1,63 MSEK).
· EBITDA per aktie blev 0,08 SEK (-0,03 SEK) och periodens resultat per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,25 SEK).

Perioden 1 januari – 30 september 2017

· Nettoomsättningen steg med 33 % och uppgick till 16,57 MSEK (12,47 MSEK motsvarande period 2016).
· De repetitiva avtalsintäkterna ökade med 34 % till 14,25 MSEK jämfört med samma period 2016. Dessa uppgick därmed till 86 % av de totala intäkterna för årets första 9 månader (86 % motsvarande period föregående år).
· Annual Recurring Revenue (ARR), uppgick per 2017-09-30 till 20,00 MSEK (14,33 MSEK per 2016-09-30) vilket motsvarar en årlig tillväxt på 39,6 %.
· EBITDA uppgick till 0,67 MSEK (0,44 MSEK 2016) och periodens resultat var -3,68 MSEK (-4,23 MSEK 2016).
· EBITDA per aktie blev 0,10 SEK (0,08 SEK) och periodens resultat per aktie uppgick till -0,56 SEK (-0,64 SEK).

· Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 26 402 709 SEK (27 310 560 SEK per 2017-06-30 och 30 082 503 SEK vid årsskiftet) och till 4,00 SEK/aktie, att jämföra med 4,14 SEK/aktie per 2017-06-30 och 4,56 SEK/aktie vid årsskiftet.

Annual Recurring Revenue (ARR)

ARR-värdet motsvarar vad bolaget ser i repetitiva avtalsintäkter kommande 12 månader exklusive tillväxt från nya och befintliga kunder samt churn.

Annual Recurring Revenue (ARR) – utveckling

[image]

Prickad linje = trend

Viktiga händelser under perioden

Bolaget tecknade under sommaren partneravtal med börsnoterade konsultbolaget Knowit på koncernnivå. Knowit har närmare 2 000 medarbetare i sex länder och samarbetet ger förutom betydande affärsmöjligheter i Sverige strategiska möjligheter på nya marknader.

I september lanserades den senaste versionen av Litiums e-handelsplattform. En av nyheterna var att kunderna enkelt och smidigt kan sätta upp ett produktflöde i realtid direkt från sin e-handel till Google Shopping.

VD har ordet

Litiums positiva trend med ökande intäkter fortsätter i tredje kvartalet trots en säsongsmässigt svag period när det gäller nya affärer, något som bekräftar styrkan i vårt erbjudande och affärsmodell.

Omsättningen ökade med 36 % i tredje kvartalet samtidigt som de repetitiva avtalsintäkterna steg med 38 % vilket är mycket tillfredställande då det ger oss en stabil och långsiktig intäktsbas.

Nu ser vi också tydliga resultateffekter av den starka intäktsutvecklingen i kombination med att kostnadsökningen mattats av. EBITDA-resultatet uppgick till 0,54 MSEK jämfört med ett mindre negativt resultat motsvarande period föregående år och det negativa resultatet på sista raden har halverats jämfört med tredje kvartalet 2016. Detta ger även positiva effekter för kassaflödet.

Trots den säsongsmässiga svagheten i det tredje kvartalet kan vi välkomna ett antal nya kunder. Bland de nya kunderna kan nämnas klädmärket Didriksson, som befinner sig i kraftig expansion och ökar med cirka 100 miljoner kronor i omsättning per år, Brafab, en av Nordens största distributörer av trädgårdsmöbler samt Fyrklövern som omsätter närmare en kvarts miljard kronor inom direktförsäljning av porslin, glas och hemdekoration.

Investeringsklimatet bland kunderna är fortsatt starkt och företagens fokus på den digitala affären tilltar kontinuerligt. Vi ser en fortsatt positiv utveckling för hela vår målmarknad inom en överskådlig framtid samtidigt som vår marknadsposition stärks.

Trevlig läsning.

Kort riktkurs på aktien 15kr.

Trombens bild
 • Tromben
 • Kön: Man
 • Ålder: 40
 • Yrke: Ekonom

Litiums e-handlare ökade handeln kraftigt under Black Friday

Ingen har väl undgått den enorma exponeringen inför årets Black Friday. Flertalet handlare började sina kampanjer redan en vecka innan och många sträckte ut sina erbjudanden till att omfatta hela helgen. På nätet mångdubblades trafiken till e-handlarnas sajter och många stora aktörer har kunnat berätta om nya fantastiska rekord som satts under den senaste tiden.

En av Litiums största B2C-kunder, Jollyroom, gick idag ut med att man omsatte 100 miljoner kronor under veckan, vilket är nytt rekord för e-handlaren. I år är målet att nå en miljard i årsomsättning och efter förra veckans succé menar företaget att man nu är på god väg.

Efter att ha summerat våra största B2C-kunders försäljning både under Black Friday och under Black Week är det tydligt att försäljningen ökade mer om man jämför hela veckan mot förra året än om man bara ser till fredagens omsättning. Försäljningen under själva Black Friday ökade bara med 41% jämfört med 60% om man ser till hela Black Week. Samma sak gäller för både antal ordrar som också de ökade utslaget på hela veckan jämfört med enbart fredagen.

Vad beror denna enorma genomslagskraft på? Det finns flera parametrar som spelar in. En är naturligtvis att Black Friday infaller så tätt inpå jul. I takt med att alltfler konsumenter väljer att köpa sina julklappar online blir det fler som planerar sina inköp i god tid för att vara säker på att få hem varorna. När handlarna dessutom erbjuder stora rabatter är det många som tidigarelägger presentinköpen.

Den enorma marknadsföring som föregått dagen gjorde dessutom att hela 95% av svenskarna uppmärksammade dagen och var tredje person handlade enligt PostNords Black Friday-undersökning 2017.

Min korta riktkurs på aktien är 15kr

Trombens bild
 • Tromben
 • Kön: Man
 • Ålder: 40
 • Yrke: Ekonom

Nytt partneravtal för Litium!

E-handelsplattformen Litium har tecknat partneravtal med e-handelsbyrån Star Republic.
Star Republic omsatte förra året mer än 70 miljoner kronor och ägs av en av de största byråerna i Europa, franska SQLI.

2018 kommer att bli ett fint år för Litium. Min korta riktkurs bör kunna nås till q4.

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG