VÄLFÄRDSTATER

VÄLFÄRDSTATER Bevaka tråd

Startad av Urs Hofer

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Urs Hofers bild
aktieexpert

En välfärdsstat bör se till att den inte har skadliga löner som förhindrar exporten och/eller den inhemska efterfrågan. För låga löner i ett välfärdssamhälle är lika skadliga som för höga löner. Därför bör man sträva till att ha väl anpassade löner och pensioner. En väl anpassad lön/pension är en heltidslön/pension som gör det möjligt att leva utan socialbidrag. Håller man lönen/pensionen lägre bedriver man självbedrägeri då man av ideologiska skäl glömmer (inte vill) räkna alla andra direkta och indirekta socialkostnader till lönen. Alla sak vetare i Finland påstår att orsaken till att det går så dåligt för landet beror på för höga löner. Det är inte sanningen. Finland har nämligen, i förhållande till prisnivå, låga netto- men höga bruttolöner. Det ger en negativ dubbeleffekt. De låga nettolönerna förstör konsumtionskraften och de höga bruttolönerna förstör konkurrenskraften. Före man bedömer om ett land har höga eller låga löner bör man alltid först se på landets prisnivå och om arbetstagarna klarar sig med sin heltidslön utan socialbidrag, trots prisnivå.
Ofta klarar sig länder med förhållandevis höga löner/pensioner bättre än länder med förhållandevis låga löner/pensioner. Det beror på att de förstnämnda klarar sig med mycket mindre socialbidrag då heltidslönen räcker till för att leva. Därtill har de mindre omfördelningskostnader än de länder som har för låga löner.
Man bör också beakta att reallöneökningar ökar konsumtionen, respektive produktionen emedan reallöners- och pensionssänkningar har motsatt effekt.
Tyskland och Sverige höjde reallönerna och pensionerna under de senaste åren. Samtidigt sänkte man skatterna en aning. Det höjde den inhemska köpkraften märkbart och med detta höjde den inhemska konsumtionen starkt. Den bidrog till att arbetslösheten sjönk. Det ledde till minskade utgifter, samtidigt gav helheten skatteintäkter som var långt över förväntningarna.
En Tysk VD, för en av de största biltillverkare, så en gång offentlig i TV ”Visst behöver vi konkurrenskraftiga löner men jag är inte så dum i skallen att jag inte förstår att om ni inte får bra löner så köper ni inga nya bilar och förresten ingenting annat heller utöver det livsnödvändigaste”.
Finland gjorde helt tvärtom, det sänkte konsumtionen och bidrog till att arbetslösheten ökar. Därtill genomförde man sådana sparåtgärder som förde till att kostnaderna steg och kvaliteten sjönk. Man reformerade för reformernas och ideologiernas skull utan att tänka på människorna och industrins väl.
För att ha råd att vara en välfärdsstat måste ett land också ha bra skolor, tillverka tillräckligt högförädlade produkter, ha en tillräcklig befolkningstäthet med en låg arbetslöshetsgrad. Därtill behöver en välfärdsstat också en regering som har förmågan att förvalta och använda landets resurser rationellt (inte kasta resurserna i sjön). Inte alla länder är välfärdsstater fast de tror det utan bara de som kan uppfylla förutsättningarna för att kunna vara en välfärdsstat.

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG