Märklig beteende

Märklig beteende Bevaka tråd

Startad av Urs Hofer

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Urs Hofers bild
aktieexpert

Man är, mycket milt uttryckt, väldigt obegåvad om man fordrar en inflation på 2 % fast olja- och råvarupriserna sjönk med 70 % och lönekostnaderna på grund av rationaliseringar minskar. Vissa länders beslutsfattare vill, för att få landet att bli konkurrenskraftigare, att kostnaderna sjunker genom en inre devalvering. Trots detta vill de samtidigt ha en inflation på 2 % som skulle göra allt dyrare. De som är mera än obegåvade vill se sänkta löner och högre konsumtion. Det ovannämnda går inte alls. Förenklat sagt funkar det så: Blir inköpspriserna och lönenivåerna högre blir slutprodukten dyrare och då har man en inflation. Sjunker inköpspriserna och lönekostnaderna blir slutprodukten billigare och då har man en deflation. Vill man trots det sistnämnda ha en inflation är det bara att höja lönerna så mycket tills man når den önskade inflationen. Man bör dock komma ihåg att en inflation minskar konkurrensförmågan och en deflation ökar den ifall de andra länderna varken har det ena eller det andra. Sänker man reallönerna minskar köpkraften lika mycket och ökar man dem stiger köpkraften. Desto svårare är det inte. Man bör komma ihåg att man inte kan äta upp kakan och begära pengarna tillbaka men man kan göra som vi, äta upp kakan och betala den senare.

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG