Centralbankernas fula och farliga spel

Centralbankernas fula och farliga spel Bevaka tråd

Startad av Urs Hofer

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Urs Hofers bild
aktieexpert

CENTRALBANKERNAS FULA OCH FARLIGA SPEL
Realräntorna sjunker, den kumulerade skulden av hushåll, företag och stat stiger, medan den reala inkomsten av folket och småspararnas kapital i många länder minskar. Dagens konjunktur är således helt byggd på skulder. De är redan så stora att de vid nästa recession inte mera kan återbetalas. Samtidigt tar ECBs ammunition slut, det finns bara lite varmt luft kvar.
Det ända som skulle få Europas bankrutta samhälle på fötter är mera arbete. Arbete får man genom ökad konsumtion och den får man genom att öka köpkraften. Den sistnämnda kan endast höjas på fyra sätt; direkthöjning av reallönerna, skattesänkningar, deflation eller ytterligare ökning av skuldsättningen. Det sistnämnda rekommenderar jag inte.
Den senaste finanskraschen kom på vissa bankers konto men den kommande kraschen, som blir mycket värre, skapas av ECB med sin ekonomisk obeprövade politik som går ut på att slänga massvis med billiga pengar över ett redan över skuldsatt samhälle. Det är ansvarslöst för att man på detta sätt endast skapar bubblor som förr eller senare spricker. Åt en svag inflation hjälper det inte. Den kan endast ökas med ökad konsumtion.
ECB och andra centralbanker har den ekonomiska vanföreställningen att en lätt deflation skulle vara farlig och en inflation på 2 % skulle vara saliggörande. I verkligheten tjänar inflationsmålet endast till att göra människorna fattigare, i synnerhet pensionärerna. Man vill i paniken helt enkelt att småsparare och pensionärer indirekt betalar skulden åt de överskuldsatta. Skulderna vill man medvetet inflatera bort på pensionärernas och småspararnas bekostnad då deras resurser samtidigt inflateras bort! Vinnarna är således de skuldsatta och förlorarna är småspararna. Det bildas småningom en pensionsbubbla som spricker.
En lätt deflation, som man absolut inte vill ha, skulle vara rättningen. Den ökar köpkraften och för till ökad konsumtion. Ingen köper, som centralbankscheferna tror, mindre eller slutar att köpa mat och svälta ihjäl för att priserna sjunker på grund av en deflation med 1-2% per år.
En helt annan sak är om bostadspriserna skulle sjunka med 10-20 % men en sådan deflation kommer genom en för generös utlåningspolitik respektive en för hög skuldsättningsgrad som kan bilda en skuldbubbla. Den har ingenting med dagens deflation att göra, den beror helt på de våldsamt sjunkande oljepriserna, som när som helst kan stiga igen. Priserna kan också sjunka genom rationaliseringar och digitaliseringar som är bra för konkurrenskraften. Det är helt normalt och skall vara så, skulle priserna under sådana förhållanden stiga skulle verkligen någonting vara fel. En annan vanföreställning är att man med en lågräntepolitik med minusräntor får fart på ekonomin. Man tror att då mera pengar far till investeringar. Men ingen investerar bara för de billiga pengarnas skull utan endast om konsumtionen stiger så mycket att produktionen bör ökas. Ökar den inte far de billiga pengarna till aktiemarknaden. Lågräntepolitiken för istället till ålderdomsfattigdom då pensionerna urholkas och pensionsförsäkringarna så småningom inte mera kan betala det man lovade. Då pensionärerna ökar och realpensionerna resp. köpkraften hela tiden minskar far tillväxten i botten.

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG