EUs och Eurons framtid

EUs och Eurons framtid Bevaka tråd

Startad av Urs Hofer

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Urs Hofers bild
aktieexpert

EUs och Eurons framtid är allt annat än säkert. Det beror på att man tog alltför många bananrepubliker allt för snabb med till klubben. Viktig var i sin tid endast att man fort blev stor, kvalitet var inte efterfrågat, utan man tog med vad som helst.
I ställe att man börjar arbetar med varandra för EU så arbetar många länder bara för sitt men inte för gemenskapens bästa. EU stöd vill alla ha som vilda uthungrade hundar men att göra någonting i ställe för EU, om det behövs, vill de sedan inte. I dagens EU hålls för många länder endast med specialavtal kvar, annars lovar de lämna EU. Ett sådant äktenskap har ingen framtid. Det skulle därför vara bäst att endast de länder som verkligen är villig att samarbeta håls kvar, resten kan sättas i sophögen.
Det är inget fel på Euron heller utan felet skall sökas bland Eurons arkitekter och Euroländerna. Också till EMU tog man många länder som inte fyllde kraven fast man visste om det, respektive inte vill veta det.
Nu hjälper dock ingenting, EU och Euron är här med alla sina konstruktionsfel som borde åtgärdas. Då EMU och Euro är en politisk skapelse, där många regeringar som bara arbetar för sitt och inte gemenskapens bästa är inblandade, är det mycket svårt att få någonting vettigt tillstånd. Många tror därför att alla problem skulle vara lösta bara man skulle åter gå till lokala valutor. Så enkelt är det dock inte. Det är tyvärr så att de store investerarna och vanliga sparare som förstår sig på ekonomin, i dagens globaliserade och digitaliserade värld, omedelbart skulle ta konsekvenserna, genom att fly från de nya osäkra småvalutorna, till de få säkra som Dollarn, den ev. kommande DEM och SFr. De sistnämnde skulle antagligen revalveras medan flera valutor, som många gånger förut, efterhand skrivs ned. Folkets besparingar skulle då i många länder bli mer eller mindre värdelösa som under våra devalveringstider. Det skulle träffa pensionärerna och andra sparare särskilt hårt om de inte växlar pengarna till en säker valuta.
Jag är säkert på att just de som i dag förespråkar en egen valuta, för att kunna devalvera den, hör till dem som i rätt tid överför sina pengar till ett säkert valutakonto. De vill antagligen ha ett valutabyte för att de har möjligheten att förtjäna på devalveringen. Före en eventuell devalvering kommer dock alla som tidigare sjunga i kören; vår egen valuta bli stor och stark och kommer aldrig att devalveras. Då blir det bråttom att byta valutan!

Urs Hofers bild
aktieexpert

Denna gång är det Italien som valde som väntad Renzis reformplan bort. Börsen reagerade positiv. Följande steg för Italien är att välja först Euron och sedan EU bort. Jag antar att Frankrike väljer nästa år samma väg. EU var ursprungligen endast tänkt för länder som är stabila och samarbetsvilliga. Jag har alltid ansett att EU borda endast bestå av länder som verkligen vill samarbeta och Euro är endast för de EU länder som kan sköta sin Ekonomi. En mini EU skulle därför vara lösningen. Det är inte storleken utan kvalitet som avgör.
Italien och Frankrik har vari orediga länder så länge jag mins. Varje oredig land som lämnar EU är ett plus och gör att EU slutligen blir mindre men starkare. Därför stiger aktiekurserna i dag. Om alla bananrepubliker skulle lämnar EU finns det antagligenen en stark och konkurranskraftig organisation kvar om viljan till den finns.

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG