Världsekonomi i obalans

Världsekonomi i obalans Bevaka tråd

Startad av Urs Hofer

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Urs Hofers bild
aktieexpert

Vi köpte i goda tider tillväxt med lån och i dåliga tider tillväxt med ännu mera lån
Sedan 25 år upplevde västvärlden i allmänhet och USA i synnerhet en enorm kredittillväxt. En våldsam lån- finansierad husspekulation kombinerad med en lån finansierad konsumtionsvåg över tiotals år skapade en enorm efterfrågan för mer och mer billiga produkter från framförallt Kina. Den näst största ekonomiska makten Kina hade därför stora handelsöverskott emedan den största ekonomiska makten USA tillsammans med många andra Europeiska länder hade ett allt större handelsunderskott. Man konsumerade från Kina och Kina finansierade underskottet med stadsobligationer. Trenden blåstes upp med allt mera lån i goda och dåliga tider och nu håller låneelände på att tvinga västvärlden på knä! Minskar man att låna far antagligen konjunkturen hädan och lånar man vidare blir man bankrutt. Problemet inom världsekonomin är således att Asien sparar och västvärlden lånar för att upprätthålla efterfrågan. Kortsiktiga lösningar som att trycka mera pengar för att sänka valutans värde och med det försöka öka exporten och minska handelsunderskottet räcker inte för att få världsekonomin åter i balans. jag vet därför inte vart eländet slutar!
För att lösa västvärldens för höga skuldsättningsgrad måste världsekonomin återbalanseras genom att väst måste låna och konsumera mindre medan Asien med Kina i spetsen borde öka sin konsumtion och sänka sitt enorma sparande. Kineserna använder nämligen endast ca. 35% av sin disponibla inkomst till konsumtion. Asiaternas sparande beror helt klart på bristen av sociala förmåner som tvingar dem att spara själva för att klara sig vid behov. Därför borde man där helst skapa likadana sociala förmåner som vi har här eller då tvärtom. Globaliseringen fordrar att man också globaliserar det sociala skyddnätet om man vill ha en ekonomisk balans.
Problemet är högt politiskt. Våra beslutsfattare vågar inte fatta de riktiga besluten av den berättigade rädslan att inte bli återvalda. Kina som kapitalistisk diktatur skulle ha det lättare men viljan fattas helt, de är mera ute efter att få den absoluta ekonomiska världsmakten.
De amerikanska sedelpresserna trycker som åtgärd för närvarande allt mera pengar som försvinner ner i de kinesiska spargrisarna och det ökar obalansen ytterligt. Fortsätter man på samma sätt betyder det kaos!
Sammanfattande kan man konstatera att västvärlden har globaliserad bort sig, framtiden är Asien Brasilien och eventuell de länder som är utanför EU.
Det bästa sätt att skydda sig mot en ev. kaos är antagligen fortfarningsvis fastigheter- och en del av aktiemarknaden (värdeaktier) men helst inte med lånade pengar!
Nu hoppas jag bara att jag har helt fel men de skulle vara denämligen n första gång, hur jag än vänder på steket så blir det problem.

Mats Gessbos bild

Urs Hofer skrev 18 nov, 17:11

Vi köpte i goda tider tillväxt med lån och i dåliga tider tillväxt med ännu mera lån
Sedan 25 år upplevde västvärlden i allmänhet och USA i synnerhet...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 18 nov, 17:11

Vi köpte i goda tider tillväxt med lån och i dåliga tider tillväxt med ännu mera lån
Sedan 25 år upplevde västvärlden i allmänhet och USA i synnerhet en enorm kredittillväxt. En våldsam lån- finansierad husspekulation kombinerad med en lån finansierad konsumtionsvåg över tiotals år skapade en enorm efterfrågan för mer och mer billiga produkter från framförallt Kina. Den näst största ekonomiska makten Kina hade därför stora handelsöverskott emedan den största ekonomiska makten USA tillsammans med många andra Europeiska länder hade ett allt större handelsunderskott. Man konsumerade från Kina och Kina finansierade underskottet med stadsobligationer. Trenden blåstes upp med allt mera lån i goda och dåliga tider och nu håller låneelände på att tvinga västvärlden på knä! Minskar man att låna far antagligen konjunkturen hädan och lånar man vidare blir man bankrutt. Problemet inom världsekonomin är således att Asien sparar och västvärlden lånar för att upprätthålla efterfrågan. Kortsiktiga lösningar som att trycka mera pengar för att sänka valutans värde och med det försöka öka exporten och minska handelsunderskottet räcker inte för att få världsekonomin åter i balans. jag vet därför inte vart eländet slutar!
För att lösa västvärldens för höga skuldsättningsgrad måste världsekonomin återbalanseras genom att väst måste låna och konsumera mindre medan Asien med Kina i spetsen borde öka sin konsumtion och sänka sitt enorma sparande. Kineserna använder nämligen endast ca. 35% av sin disponibla inkomst till konsumtion. Asiaternas sparande beror helt klart på bristen av sociala förmåner som tvingar dem att spara själva för att klara sig vid behov. Därför borde man där helst skapa likadana sociala förmåner som vi har här eller då tvärtom. Globaliseringen fordrar att man också globaliserar det sociala skyddnätet om man vill ha en ekonomisk balans.
Problemet är högt politiskt. Våra beslutsfattare vågar inte fatta de riktiga besluten av den berättigade rädslan att inte bli återvalda. Kina som kapitalistisk diktatur skulle ha det lättare men viljan fattas helt, de är mera ute efter att få den absoluta ekonomiska världsmakten.
De amerikanska sedelpresserna trycker som åtgärd för närvarande allt mera pengar som försvinner ner i de kinesiska spargrisarna och det ökar obalansen ytterligt. Fortsätter man på samma sätt betyder det kaos!
Sammanfattande kan man konstatera att västvärlden har globaliserad bort sig, framtiden är Asien Brasilien och eventuell de länder som är utanför EU.
Det bästa sätt att skydda sig mot en ev. kaos är antagligen fortfarningsvis fastigheter- och en del av aktiemarknaden (värdeaktier) men helst inte med lånade pengar!
Nu hoppas jag bara att jag har helt fel men de skulle vara denämligen n första gång, hur jag än vänder på steket så blir det problem.

Hej Urs!

Ett bra inlägg. Håller med dig om problembeskrivningen.

Nu tycker jag ändå att man inte ska vara alltför pessimistisk. Problemen är gigantiska. Men historien visar trots allt att det finns en inneboende kraft i systemen som ofta snabbare än förväntat kan ändra färdriktningen.

Jag minns så väl diskussionerna i samband den svenska finanskrisen 1990-91. Många av debattörerna var helt övertygade om att det skulle ta flera tiotals år för Sverige att komma i närheten av balans i statsfinanserna. Det gick mycket, mycket fortare än vad någon(?) då trodde.

Självklart har jag inget recept på en "återbalansering" av världsekonomin. Men -som sagt - lösningarna/möjligheterna finns. Frågan är närmast hur långt det måste gå innan tillräckligt radikala åtgärder vidtas. Inte minst tror jag att en omsvängning i Kina är fullt möjlig, dvs en balansering av den globala ekonomin genom strukturella reformer i Kina.

Till dina skyddsmedel - om man nu tror på ett sammanbrott - vill jag även lägga jord- och skogsbruksmark (om du inte inkuderade detta i fastigheter).

Men, som sagt, jag tror inte på ett sammanbrott. Även om det finns mycket orosmoln i skyn, så tror jag att molnen så småningom skingrar sig.

Det finns även en form av "kaosteorier" som hävdar att med minsta möjliga ingrepp i ekonomin så strävar den superkapitalistiska ekonomin alltid mot att uppnå balans, dvs den självläker.

Må vara hur som helst med vilken vägen ska vara till bättre balans. Min tro är att vi kommer igenom detta utan alltför stora konvulsioner.

Hälsningar

Urs Hofers bild
aktieexpert

Urs Hofer skrev 18 nov, 17:11

Vi köpte i goda tider tillväxt med lån och i dåliga tider tillväxt med ännu mera lån
Sedan 25 år upplevde västvärlden i allmänhet och USA i synnerhet...
Pil nerSe hela citeringen

Urs Hofer skrev 18 nov, 17:11

Vi köpte i goda tider tillväxt med lån och i dåliga tider tillväxt med ännu mera lån
Sedan 25 år upplevde västvärlden i allmänhet och USA i synnerhet en enorm kredittillväxt. En våldsam lån- finansierad husspekulation kombinerad med en lån finansierad konsumtionsvåg över tiotals år skapade en enorm efterfrågan för mer och mer billiga produkter från framförallt Kina. Den näst största ekonomiska makten Kina hade därför stora handelsöverskott emedan den största ekonomiska makten USA tillsammans med många andra Europeiska länder hade ett allt större handelsunderskott. Man konsumerade från Kina och Kina finansierade underskottet med stadsobligationer. Trenden blåstes upp med allt mera lån i goda och dåliga tider och nu håller låneelände på att tvinga västvärlden på knä! Minskar man att låna far antagligen konjunkturen hädan och lånar man vidare blir man bankrutt. Problemet inom världsekonomin är således att Asien sparar och västvärlden lånar för att upprätthålla efterfrågan. Kortsiktiga lösningar som att trycka mera pengar för att sänka valutans värde och med det försöka öka exporten och minska handelsunderskottet räcker inte för att få världsekonomin åter i balans. jag vet därför inte vart eländet slutar!
För att lösa västvärldens för höga skuldsättningsgrad måste världsekonomin återbalanseras genom att väst måste låna och konsumera mindre medan Asien med Kina i spetsen borde öka sin konsumtion och sänka sitt enorma sparande. Kineserna använder nämligen endast ca. 35% av sin disponibla inkomst till konsumtion. Asiaternas sparande beror helt klart på bristen av sociala förmåner som tvingar dem att spara själva för att klara sig vid behov. Därför borde man där helst skapa likadana sociala förmåner som vi har här eller då tvärtom. Globaliseringen fordrar att man också globaliserar det sociala skyddnätet om man vill ha en ekonomisk balans.
Problemet är högt politiskt. Våra beslutsfattare vågar inte fatta de riktiga besluten av den berättigade rädslan att inte bli återvalda. Kina som kapitalistisk diktatur skulle ha det lättare men viljan fattas helt, de är mera ute efter att få den absoluta ekonomiska världsmakten.
De amerikanska sedelpresserna trycker som åtgärd för närvarande allt mera pengar som försvinner ner i de kinesiska spargrisarna och det ökar obalansen ytterligt. Fortsätter man på samma sätt betyder det kaos!
Sammanfattande kan man konstatera att västvärlden har globaliserad bort sig, framtiden är Asien Brasilien och eventuell de länder som är utanför EU.
Det bästa sätt att skydda sig mot en ev. kaos är antagligen fortfarningsvis fastigheter- och en del av aktiemarknaden (värdeaktier) men helst inte med lånade pengar!
Nu hoppas jag bara att jag har helt fel men de skulle vara denämligen n första gång, hur jag än vänder på steket så blir det problem.

Mats Gessbo skrev 18 nov, 21:11

Hej Urs!

Ett bra inlägg. Håller med dig om problembeskrivningen.

Nu tycker jag ändå att man inte ska vara alltför pessimistisk. Problemen är gigan...
Pil nerSe hela citeringen

Mats Gessbo skrev 18 nov, 21:11

Hej Urs!

Ett bra inlägg. Håller med dig om problembeskrivningen.

Nu tycker jag ändå att man inte ska vara alltför pessimistisk. Problemen är gigantiska. Men historien visar trots allt att det finns en inneboende kraft i systemen som ofta snabbare än förväntat kan ändra färdriktningen.

Jag minns så väl diskussionerna i samband den svenska finanskrisen 1990-91. Många av debattörerna var helt övertygade om att det skulle ta flera tiotals år för Sverige att komma i närheten av balans i statsfinanserna. Det gick mycket, mycket fortare än vad någon(?) då trodde.

Självklart har jag inget recept på en "återbalansering" av världsekonomin. Men -som sagt - lösningarna/möjligheterna finns. Frågan är närmast hur långt det måste gå innan tillräckligt radikala åtgärder vidtas. Inte minst tror jag att en omsvängning i Kina är fullt möjlig, dvs en balansering av den globala ekonomin genom strukturella reformer i Kina.

Till dina skyddsmedel - om man nu tror på ett sammanbrott - vill jag även lägga jord- och skogsbruksmark (om du inte inkuderade detta i fastigheter).

Men, som sagt, jag tror inte på ett sammanbrott. Även om det finns mycket orosmoln i skyn, så tror jag att molnen så småningom skingrar sig.

Det finns även en form av "kaosteorier" som hävdar att med minsta möjliga ingrepp i ekonomin så strävar den superkapitalistiska ekonomin alltid mot att uppnå balans, dvs den självläker.

Må vara hur som helst med vilken vägen ska vara till bättre balans. Min tro är att vi kommer igenom detta utan alltför stora konvulsioner.

Hälsningar

Hej Mats
Tack för responsen.
Självklart kommer vi ur krisen med livet i behåll frågan är bara vem betalar kalaset respektive är man utan protest villig att betala. I Sverige och Finland blir protestpartierna oroväkande starka!
Det är helt klart att man försöker lösa skuldproblemet i USA genom att inflatera bort skulderna fast man inte medger detta.
Hälsningar

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG